2011 metA? vertAi??jo krAi??slas ai??i?? projekto AKIM menininkei RAi??tai Jonynaitei

LietuviA? PEN centras ir Lietuvos Respublikos kultAi??ros ministerija 2011 metA? vertAi??jo krAi??slAi?? skyrAi?? vertAi??jai RAi??tai Jonynaitei uA? adekvatA?, subtilA? ir niuansuotai iA?raiA?kingAi?? W. G. Sebaldo knygos ai??zIA?eiviaiai??? (Baltos lankos, 2011) vertimAi??. RAi??ta JonynaitAi?? iA? vokieA?iA? kalbos yra iA?vertusi Christos Wolf, Roberto Musilio, Friedricho NietzschAi??s ir kitA? autoriA? knygA?, Peterio HandkAi??s, Thomo Bernhardo ir kitA? dramaturgA? pjesiA?, Janoscho, ChristinAi??s NAi??stlinger kAi??riniA? vaikams. 2010 m. TarptautinAi??s vaikA? ir jaunimo literatAi??ros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyriaus apdovanota premija uA? reikA?mingiausiAi?? ir meniA?kiausiAi?? metA? vertimAi?? vaikams, A?traukta A? tarptautinA? IBBY GarbAi??s sAi??raA?Ai??. LaureatAi?? buvo pagerbta vasario 21 d. Vilniaus paveikslA? galerijoje A?vykusiame renginyje. Sveikiname laureatAi??!

triamterene hctz. sildenafil no prescription.