2013 ai??zDidA?iojo muzikA? paradoai??? fanfaros skambAi??jo jauniems

A?URNALAS: Muzikos Barai
TEMA:Ai??Koncertas-maratonas
AUTORIUS:Ai??Gabija MikA?ytAi??
DATA: 2013-12

Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Ai??iA? metA? ai??zDidA?iojo muzikA? paradoai??? fanfaros nuskambAi??jo spalio 23 dienAi?? ai??i?? gerokai anksA?iau, nei A?prasta. DaA?niausiai muzikA? A?ventAi?? vykdavo lapkriA?io ar gruodA?io mAi??nesA? ai??i?? tarsi iA?kilminga naujametinio A?venA?iA? maratono A?A?anga. Septynioliktasis ai??zMuzikA? paradasai??? vAi??l kvietAi?? A? LRT DidA?iAi??jAi?? studijAi??. Vykdama A? koncertAi??-maratonAi?? labiausiai dA?iaugiausi, kad unikalusis renginys vis dar gyvuoja, tAi??sdamas jau rudenine savastimi tapusiAi?? graA?iAi?? Lietuvos muzikA? A?ventAi??s tradicijAi??.

Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Gerai dar pamenu tas dienas, kai prie Lietuvos nacionalinAi??s filharmonijos prieigA? rikiuodavosi autobusai, atvykusieji iA? Lietuvos miestA? ir miesteliA? smalsiai klausydavosi deA?imties valandA? trunkanA?io koncerto (A?is muzikos maratonas A?trauktas A? Lietuvos rekordA? knygAi?? kaip ilgiausias koncertas). KompaktinAi??s plokA?telAi??s, leidiniai, A?urnalo ai??zMuzikos baraiai??? kolekcijos papildydavo renginio muzikinAi?? panoramAi?? ir pratAi??sdavo muzikos skambAi??jimAi?? bei paA?intA? su geriausiais Lietuvos atlikAi??jais jA? veiklAi?? A?amA?inanA?iomis formomis.

Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Ai??iais metais, kaip ir pernai, nebebuvo nei autobusA?, nei parodA?.

Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? TaA?iau muzika skambAi??jo.

Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? AntrAi?? kartAi?? Lietuvos muzikA? A?ventAi?? surengta LRT DidA?iojoje studijoje. Ir turiu prisipaA?inti ai??i?? man tai labai patinka. Kita erdvAi??, kita trukmAi??, taA?iau ir kiti pranaA?umai. TradiciA?ka, kad A? A?A? renginA? susirenka perspektyviausi, talentingiausi ir iA?kiliausi muzikai iA? visos Lietuvos.

Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? ai??zLRT kultAi??rosai??? kanalu transliuojama nemaA?ai gerA? koncertA? iA? A?vairiA? Lietuvos saliA?. TaA?iau ai??zDidA?iojo muzikA? paradoai??? tiesioginis maratonas iA? studijos praturtAi??jo vizualumu, kurA? renginiui suteikAi?? scenografija, apA?vietimas, kamerA? judAi??jimo galimybAi??s. IA?laikytas atlikAi??jA? programos pobAi??dis: per 5ai??i??10 minuA?iA? parodyti, kuo iA?siskiri iA? kolegA?.

ed trial pack without a prescription.

Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? TelevizijA? programA? tinklelyje reginys neA?prastas. Jame nAi??ra jau kiek A?kyraus geriausiA?jA? rinkimA?, balsavimA?, komentavimA? ir beprasmio mirgAi??jimo ekrane. TaA?iau su geriausiais susipaA?A?stame ai??i?? LRT studijoje pagerbiami ai??zAuksinio diskoai??? laureatai. Tai vienintelis Lietuvoje muzikams skiriamas apdovanojimas, kurA? ai??zDidA?iojo muzikA? paradoai??? rengAi??ja Lietuvos muzikA? sAi??junga ir UAB ai??zBOD Groupai??? A?steigAi?? dar 2000-aisiais. IA?skirtinumo renginiui suteikia ir visA? atlikAi??jA? sutartinai A? televizijos studijAi?? perkeltas akademinAi??s scenos etiketo suvokimas. Pirmiausia ai??i?? apranga.

Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Ypatingo patrauklumo ai??zMuzikA? paraduiai??? suteikia koncertAi?? paA?vairinantys filmuoti siuA?etai, kuriuose naudojama televizijos archyvuose sukaupta medA?iaga ir A?iandienos kadrai, spontaniA?ki pokalbiai studijoje su renginiui dAi??mesA? parodA?iusiais muzikais, politikais, ilgameA?iais renginio biA?iuliais klausytojais. Ai??iemet A?ventAi??s dalyvius pasveikino Lietuvos Respublikos kultAi??ros ministras Ai??arAi??nas Birutis, BirA?tono savivaldybAi??s merAi?? NijolAi?? DirginA?ienAi??, Vytauto DidA?iojo universiteto rektorius Zigmas Lydeka, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos rektorius Zbignevas Ibelhauptas. Spalvingai kompaktiniA? plokA?teliA? gamybos procesAi?? videosiuA?ete pristatAi?? ai??zBod Groupai??? atstovas RiA?ardas SartataviA?ius. KartA? sugyvenimo idAi??jAi?? iliustravo A?vairiA? kartA? LMS nariA? mintys.

Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Ai??iA? metA? ai??zDidA?iojo muzikA? paradoai??? A?aukiniai skelbAi?? iA?skirtinA? dAi??mesA? jauniesiems. Staigmenos mus pasitiko nuo pirmA?jA? minuA?iA?: kaunietAi?? JustAi?? JankauskaitAi?? ir klaipAi??dietis Romandas A?iubrys debiutavo renginyje savotiA?kai A?prasmindami ir ai??zParadoai??? atlikAi??jA? geografijAi?? ai??i?? KlaipAi??da, Kaunas, Vilnius.

Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? ai??zDidA?jA? muzikA? paradAi?? 2013ai??? pradAi??jo A?iA? metA? ai??zAuksinio diskoai??? laureatas skrabalininkas Regimantas Ai??ilinskas, A? A?ventAi?? atvykAi??s su instrumentine grupe (Algis Kilis, Domas Grumbinas, Arnoldas JankAi??nas ir Edmundas FederaviA?ius). Juliaus FuA?Ai??ko ai??zGladiatoriA? marA?asai???, Sonny Rollinso ai??zSt. Thomasai???, Alessandro Parisotti ai??zMoto moralesai??? leido A?avAi??tis unikaliu lietuviA? liaudies instrumentu, o dar labiau ai??i?? temperamentingu skrabalA? virtuozu Regimantu Ai??ilinsku. Atrodo, Regimantas skrabalais gali atlikti viskAi??! Nuo dA?iazo iki… operos! Puiki pirmojo pasirodymo pabaiga ai??i?? efektingai sugrota parafrazAi?? GeorgesE?o Bizet operos ai??zKarmenai??? uvertiAi??ros temomis.

Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Ai??ventAi?? tAi??sAi?? antrasis ai??zAuksinio disko 2013ai??? laureatas Arkadijus Gotesmanas (muA?amieji), jis pasirodAi?? su LMTA bigbendu, vadovaujamu Dmitrijaus Golovanovo. Arkadijus atliko Pete Rugolo (aranA?. Stano Kentono) ai??zArtisty in Percussionai???. AntrAi?? pjesAi??, Dono Elliso ai??zFrench Connectionai???, su bigbendu atliko saksofonininkas Liudas MockAi??nas.

Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? NepaprastAi?? jaunatviA?kAi?? nuotaikAi?? sukAi??rAi?? paA?ios jauniausios renginio dalyvAi??s ai??i?? Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos ai??zLiepaitAi??sai??? merginos (vadovAi?? Jolita VaitkeviA?ienAi??). Joms talkino pianistAi?? EglAi?? KasteckaitAi?? ir saksofonininkas KAi??stutis KuncAi??. ai??zLiepaiA?iA?ai??? atliekama Gedimino Kalino aranA?uota lietuviA? liaudies daina ai??zLek gervAi??ai??? galAi??tA? tapti reprezentaciniu Lietuvos A?vaizdA?io kAi??riniu. Davido AzUrzos ai??zHabanerAi??ai??? choras atliko dainavimAi?? prasmingai paA?vairindamas judesiais. Ai??aunuolAi??s merginos!

Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Georgo Friedricho HAi??ndelio fragmentus iA? operos ai??zJulijus Cezaris Egipteai??? atliko dar labai jaunas kolektyvas ai??i?? Vytauto DidA?iojo universiteto kamerinis orkestras, vadovaujamas Roberto BliA?keviA?iaus, solistai Jonas Sakalauskas, Nora PetroA?enko, Viktoras Gerasimovas ir Diana TiA?kovaitAi??. KomplimentA? visi atlikAi??jai verti ir uA? ryA?tAi?? nerti A? baroko muzikos gelmes, ir uA? meninAi?? kokybAi??.

Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? 2010 metais StyginiA? katedros vedAi??jo Roberto BliA?keviA?iaus ir aktyviausiA? studentA? iniciatyva Vytauto DidA?iojo universiteto Muzikos akademijoje buvo A?kurtas kamerinis orkestras. PradAi??jAi??s savo karjerAi?? kaip studentA? kolektyvas, orkestras ilgainiui iA?augo ir A?iandien yra vienintelis profesionalus kamerinis orkestras Kauno mieste. Jau pirmieji koncertai parodAi??, kad idAi??ja pasiteisino ai??i?? orkestrAi?? publika iA?kart pastebAi??jo ir pamAi??go. VDU kamerinis orkestras jau turi partneriA? ir uA? Lietuvos ribA?. Bendradarbiaujama su projektA? vykdytojais iA? Vokietijos, Norvegijos, Kipro, Italijos. 2012 m. orkestras dalyvavo ai??zEuro-Mediterranean Youth Music Expo 2012ai??? Kipre, A?iA? metA? liepAi?? debiutavo prestiA?iniame Ai??lezvigo-HolA?teino (Vokietija) festivalyje.

Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Stilingai su orkestru pasirodAi?? jaunieji baroko muzikos entuziastai dainininkai. Atlikdami Kornelijos ir Sesto duetAi?? ai??zSon nata a lagrimarai??? iA? I veiksmo solistai Nora PetroA?enko (sopranas) ir Viktoras Gerasimovas (sopraninas) publikAi?? pakerAi??jo unikalia balsA? darna ir muzikalumu. Ptolomeo arijAi?? ai??zLai??i??empio, sleale, indegnoai??? iA? I veiksmo A?tikinamai padainavo baritonas Jonas Sakalauskas, Kleopatros arijAi?? ai??zDa tempeste il legno infrantoai??? iA? III veiksmo ai??i?? Diana TiA?kovaitAi??.

Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? G. F. HAi??ndelio opera ai??zJulijus Cezaris Egipteai??? A?iAi?? vasarAi?? skambAi??jo KraA?iuose, nekantru laukti jos premjeros ir Vilniuje. Tai, kAi?? girdAi??jome, leidA?ia tikAi??tis A?spAi??dingo pastatymo.

Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? SpalvingAi?? programAi?? pasirinko treA?iasis ai??zAuksinio disko 2013ai??? laureatas kamerinAi??s muzikos ansamblis ai??zMusica humanaai???, vadovaujamas Algirdo Vizgirdos. 1974 m. susikAi??rAi??s kolektyvas vienas pirmA?jA? iA? Lietuvos muzikantA? A?siliejo A? autentiA?kos senosios muzikos interpretacijos atgimimo judAi??jimAi?? Europoje, atkakliai ieA?kojo savo kAi??rybinio veido ir stiliaus. StiprA? impulsAi?? muzikantams suteikAi?? meno vadovo Algirdo Vizgirdos studijos Maskvos ir ParyA?iaus konservatorijose. 2006 m. prof. A. Vizgirdos veikla A?vertinta Lietuvos nacionaline kultAi??ros ir meno premija. Per daugiau nei tris deA?imtmeA?ius trunkanA?iAi?? sAi??kmingAi?? karjerAi?? ai??zMusica humanaai??? parengAi?? daugelA? monumentaliA? projektA?, dedikuotA? didiesiems Vokietijos, PrancAi??zijos, Italijos ir Anglijos baroko kompozitoriams.

cialis black side effects

Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Ai??A? kartAi?? A?vairiA? epochA? kompozitoriA? Johanno Sebastiano Bacho, Wolfgango Amadejaus Mozarto, Mikalojaus Konstantino A?iurlionio, Jeano-PhilippeE?o Rameau, Ennio Viagra Super Active without prescription Morricone ir Antonio Vivaldi muzikAi?? su ai??zMusica humanaai??? atliko solistAi??s Simona Liamo (sopranas) ir Renata DubinskaitAi?? (mecosopranas) bei obojaus virtuozas Robertas Beinaris.

Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? EfektingAi?? baroko pasaA?Ai?? pateikAi?? Kauno valstybinio muzikinio teatro artistai ai??i?? jie atliko fragmentAi?? iA? kompozicijos ai??zGalantiA?kasis Kazanovos barokasai???. Andrea Falconieri, Henry Purcello, Georgo Friedricho HAi??ndelio, Francesco Landini ir Claudio Monteverdi kAi??riniai, pasak kompozicijos idAi??jos autoriaus prof. Vladimiro Prudnikovo, iliustravo Kazanovos klajones po AnglijAi??, PrancAi??zijAi??, VokietijAi?? ir ItalijAi??. PraA?matniais barokiniais kostiumais ir pudruotais perukais pasidabinAi?? dainavo solistai Kristina SiurbytAi??, Tadas Girininkas, A?ivilAi?? LamauskienAi??, Jonas Lamauskas, RAi??ta ZaikauskaitAi??, Raminta VaicekauskaitAi?? ir Raimondas Baranauskas, jiems pritarAi?? Kauno valstybinio muzikinio teatro simfoninio orkestro instrumentinAi?? grupAi??, dirigavo Jonas JanuleviA?ius.

Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Lietuvos muzikA? sAi??junga ypatingAi?? dAi??mesA? skiria tam, kad A?vairiA? kartA? menininkai, susibAi??rAi?? draugAi??n, uA?megztA? ir plAi??totA? konstruktyvA? dialogAi??. Tarp neseniai sAi??jungos bendruomenAi?? papildA?iusiA? muzikA? yra ir duetas ai??zTogetherai??? ai??i?? smuikininkAi?? AgnAi?? DoveikaitAi??-RubinAi?? ir kontrabosininkas Danielis Rubinas. Nestandartinis duetas nepaprastai A?aviai, jautriai ir emocionaliai atliko JulesE?io Massenet MeditacijAi?? iA? operos ai??zThaA?sai???.

Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? ai??zAuksinio diskoai??? teikimo ceremonijoje dalyvavo Lietuvos nacionalinAi??s kultAi??ros ir meno premijos bei ai??zAuksinio disko 2003ai??? laureatas prof. Vytautas Juozapaitis, ai??zAuksinio disko 2007ai??? laureatas, LMTA senato pirmininkas prof. habil. dr. Leonidas Melnikas, Lietuvos nacionalinAi??s kultAi??ros ir meno premijos bei ai??zAuksinio disko 2008ai??? laureatas prof. Vladimiras Prudnikovas, ai??zBOD Groupai??? atstovas RiA?ardas SartataviA?ius, portalo ai??zDelfiai??? vyriausioji redaktorAi?? Monika GarbaA?iauskaitAi??-BudrienAi?? ir LMS prezidentAi?? AudronAi?? A?igaitytAi??-NekroA?ienAi??.

DidA?iausia intriga ai??i?? varA?ybos dAi??l Publikos simpatijA? prizo. Visi su dA?iaugsmu sutiko A?iniAi??, kuriAi?? paskelbAi?? rinkimus organizavusio portalo ai??zDelfiai??? vyriausioji redaktorAi?? Monika GarbaA?iauskaitAi??-BudrienAi??: laimAi??jo VDU kamerinis orkestras, vadovaujamas Roberto BliA?keviA?iaus!

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos simfoninis orkestras, vadovaujamas maestro Martyno StaA?kaus, A?ios akademijos miA?rusis choras (vadovai Dainius PuiA?ys, Jurijus Kalcas, Gintautas Venislovas) kartu su solistais Judita Butkyte ir Mindaugu Rojumi iA? KlaipAi??dos valstybinio muzikinio teatro, klaipAi??diete Olga A?orova, vilniete Aiste PilibaviA?iAi??te, Kauno valstybinio muzikinio teatro solistu, penktojo tarptautinio BeatriA?Ai??s GrinceviA?iAi??tAi??s kamerinio dainavimo Grand Prix laureatu Mindaugu Zimkumi bei Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro soliste Sandra JanuA?aite, dalyvaujant Lietuvos kultAi??ros ir meno premijos laureatui Vytautui JuozapaiA?iui, parengAi?? Giusepe Verdi 200-osioms gimimo metinAi??ms skirtAi?? programAi??, kuri A?iA? metA? A?ventei suteikAi?? ypatingo iA?kilumo.

Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? LMTA simfoninis orkestras atliko operos ai??zLuiza Milerai??? uvertiAi??rAi??, kuri tapo puikia A?iA? metA? ai??zAuksinio diskoai??? laureatAi??s Sandros JanuA?aitAi??s pasirodymo A?A?anga. Nuostabus dainininkAi??s balsas ir nuoA?irdi interpretacija ypaA? jaudino A?inant, kad Lietuvoje ji jau tik vieA?nia. Leonoros arija ai??zPace, pace o mio Dioai??? iA? IV operos ai??zLikimo galiaai??? veiksmo ir prieA?mirtinAi?? Dezdemonos malda iA? operos ai??zOtelasai??? leido A?avAi??tis ir muzika, ir atlikimu, lydimu puikiai parinktais vaizdais studijos ekrane.

Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Rodrigo mirties scenAi?? iA? operos ai??zDon Karlasai??? dainavAi??s Vytautas Juozapaitis taip pat jaudino ne tik meistriA?ku atlikimu ai??i?? tenka apgailestauti, kad jo nebegirdime didA?iojoje operos scenoje…

Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? LietuviA? profesinAi??s operos talismano ai??zTraviatosai??? fragmentai skambAi??jo atliekami Kauno ir KlaipAi??dos muzikiniA? teatrA? solistA?. Alfredo arijAi?? iA? II v. dainavo V tarptautinio BeatriA?Ai??s GrinceviA?iAi??tAi??s kamerinio dainavimo konkurso laureatas Mindaugas Zimkus. YpaA? spalvingai suskambAi??jo lietuviA?kai atliktas Violetos (Judita ButkytAi??) ir A?ermono (Mindaugas Rojus) duetas. PuikAi??s balsai, muzikaliai perteikta scenos dramaturgija. Klausantis A?iA? dainininkA? dar kartAi?? kilo abejoniA?, ar verta apsiriboti vien originalo kalbomis atliekamomis operomis, neleidA?iant publikai pajausti libreto dramaturgijos prasmiA?.

Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? IA? KlaipAi??dos sulaukAi??me ir dar neA?inomos solistAi??s Olgos A?orovos. Ji drauge su choru raiA?kiai padainavo Oskaro kupletus iA? III operos ai??zKaukiA? baliusai??? veiksmo. Amelijos arijAi?? iA? A?ios operos atliko taip pat dar nepaA?A?stama LMTA studentAi?? AistAi?? PilibaviA?iAi??tAi??. Ir Olga, ir AistAi?? leidA?ia dar kartAi?? A?sitikinti, kad puikiA? dainininkA? Lietuvoje nepritrAi??ksime ai??i?? kad tik bAi??tA? jiems visiems kur dainuoti!

Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? LMTA miA?rusis choras puikiai padainavo fragmentus iA? operA? ai??zLombardieA?iaiai??? ir ai??zMakbetasai???. Atliekant operos ai??zFalstafasai??? finalAi?? suA?Ai??rAi??jo jauniausieji LMTA studijuojantys dainininkai.

Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? VergA? choras iA? operos ai??zNabukasai??? ir nepakeiA?iamoji ai??zUA?stalAi??s dainaai??? iA? ai??zTraviatosai??? graA?iai uA?baigAi?? XVII Lietuvos muzikA? A?ventAi??.

Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Taip ir norisi A?Ai??ktelti: tik nesustokite, dA?iuginkite ir ruoA?kitAi??s naujam mAi??sA? A?alies atlikAi??jA? ai??zParaduiai??? ai??i?? kad visus paA?intume ir atpaA?intume!

Lietuvos muzikA? sAi??junga dAi??koja

LRT:

generaliniam direktoriui Audriui SiauruseviA?iui

prodiuseriui Audriui GirA?adui

transliacijos reA?isierei GraA?vydai Ai??ukytei

montaA?o reA?isieriui Algiui Bigeliui

vadybininkei Nemirai PoA?kienei

UAB ai??zBOD Groupai???:

direktoriui Vladui Sakalauskui

buy atarax online

rinkodaros ir pardavimA? direktoriui RiA?ardui SartataviA?iui

Portalui ai???Delfi.ltai??? ir jo vyriausiajai redaktorei Monikai GarbaA?iauskaitei-Budrienei

bactrim 480 mg.

Lietuvos Respublikos kultAi??ros ministerijai

Sauliaus Karoso labdaros ir paramos fondui ir jo direktorei Birutei Karosienei

BirA?tono savivaldybei

Vytauto DidA?iojo universitetui

Kauno valstybiniam muzikiniam teatrui

Lietuvos muzikos ir teatro akademijai

Lietuvos nacionalinei filharmonijai

Prof. Vladimirui Prudnikovui

Floristei Inesai Borkovskai

Muzikos meno ir mokslo A?urnalui ai??zMuzikos baraiai???

XVII Lietuvos muzikA? A?ventAi??

ai??zDidysis muzikA? paradas 2013ai???

organizavo

LIETUVOS MUZIKA? SAi??JUNGA

Ai??ventAi??s meno vadovAi?? Ai?? Ai??AudronAi?? A?igaitytAi??

Ai??ventAi?? rengAi?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai??JustAi?? TankeviA?iAi??tAi??,

Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Arvydas NekroA?ius

Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? JustAi?? JankauskaitAi??

Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Romandas A?iubrys

Nuotraukos iA? Lietuvos muzikA? sAi??jungos fotoarchyvo

NuotraukA? autoriai Ai?? Ai?? Ai?? Ai??Michailas RaA?kovskis

Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Algirdas Rakauskas

Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Dmitrijus Matvejevas

Filmuotus siuA?etus parengAi?? Ai??Ai??Ai?? AudronAi?? A?igaitytAi??

Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Giedrius Kaupas

Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Algis Bigelis

Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? GraA?vyda Ai??ukytAi??