The Yes Men, PAi??kuotukas ir kiti ekrano ai??zvipaiai???

A?URNALAS: NAUJASIS A?IDINYS-AIDAI
TEMA: BendrakultAi??riniai tekstai
AUTORIUS: GraA?ina SviderskytAi??
DATA: 2012-01

The Yes Men, PAi??kuotukas ir kiti ekrano ai??zvipaiai???

GraA?ina SviderskytAi??

Jei nori tapti ekrano VIP, t. y. labai svarbiu asmeniu televizoriuje (ne televizijoje ar kur nors kitur, nes tai ai??i?? kas kita), taktika baisiai paprasta. JAi?? galAi??tume iA?reikA?ti trijA? ai??zTai??? taisykle: Tiesiog Tapk Tokiu. NebAi??tina tuo pat metu tapti dar kuo nors ypatingu. Neprivaloma net bAi??ti (kaA?kokiu) A?mogumi. Pakanka A?kAi??nyti A?iniAi??, idAi??jAi??, kuri gali bAi??ti primityvi, deklaratyvi iki beprotybAi??s, bet optimaliai subalansuota masiniam vartojimui, pavyzdA?iui: aA? esu politika ar kita aktualija; aA? esu verslas; aA? esu humoras; aA? esu stiliaus ikona; pagaliau, aA? esu… ekspertas.

Pastarasis variantas iA?duoda fantazijos stokAi??, uA?tat yra bene efektyviausias, bent kol gyvuoja A?is kultas: nors bAi??ti ekspertu ir bAi??ti laikomam ekspertu yra skirtingi dalykai, A?iniaAi??sklaida abu lygmenis traktuoja bemaA? vienodai. EkspertA? kultas savaime suprantamas, A?vertinus informacijos apyvartos mastAi??, perdavimo spartAi??, tam bAi??tinAi?? nepaliaujamai atsinaujinanA?iA? A?altiniA? kiekA?. NeiA?dildomai A?strigo atmintin JAV ir Kanadoje iA? arti stebAi??ta televizijA? isterija, kilusi po golfo A?vaigA?dAi??s Tigerio Woodso brutalaus A?eimos skandalo ir A?aibiA?ko jo verslo imperijos A?lugimo: kelis mAi??nesius eteris be perstojo springo A?vairiausio plauko ekspertais, pradedant sporto apA?valgininkais, finansA? analitikais, biografais ir baigiant sociologais, psichologais, neurologais, seksologais ir, be abejo, astrologais.

EkspertA? kulto fenomenAi?? pagrindAi?? ir eksperimentiA?kai A?rodAi??, tiesiog aukA?tyn A?arnomis iA?vertAi?? du vyrukai iA? Niujorko Andyai??i??s Bichlbaumas ir Mikeai??i??as Bonanno ai??i?? pasaulinio garso ekrano neklauA?ados, judAi??jimo The Yes Men (lietuviA?kai galAi??tA? bAi??ti ai??zTeisingi vyrukaiai??? ar panaA?iai) aktyvistai, nepriklausomi filmA? kAi??rAi??jai, beje, aukA?tA?jA? mokyklA? profesoriai. ApsimetinAi??dami ekspertais, jie A?aismingai, lyg karnavalo fiestoje manipuliuoja JAV nacionalinAi??mis arba tarptautinAi??mis medijomis: A?kuria fiktyvius tinklalapius, prisiskiria aukA?tas pareigybes, galingA? korporacijA? vardu mausto verslo lyderius A?takingose konferencijose, skleidA?ia pramanytus ai??zpraneA?imus spaudaiai???, kvailina A?urnalistus fiktyviose spaudos konferencijose arba per kelias sekundes padaro milijardiniA? nuostoliA? bendrovAi??ms, paskleisdami visiA?kA? nesAi??moniA?, tarkime, kokiems trims A?imtams milijonA? A?iAi??rovA? globalaus transliuotojo BBC tiesioginiame eteryje.

UA? stambius iA?puolius prieA? neva blogA? sAi??janA?ias korporacijas The Yes Men jau atlaikAi?? ne vienAi?? teismo procesAi??, bet juk niekas neliepia A?engti taip toli. Kaip nerizikuojant teisAi??tumu ir teistumu (absurdas juk nebAi??tinai neteisAi??tas) per kelias savaites tapti ai??zA?ymiu ekspertuai??? ir daryti A?takAi?? per A?iniasklaidAi??, ypaA? televizijAi??, A?tikinamai iA?dAi??stAi?? ir savo pavyzdA?iu A?rodAi?? JAV madingas verslo bei gyvenimo bAi??do guru Timothyai??i??s Ferrissas. Jo principas elementarus: A?iuolaikiniuose vieA?uosiuose ryA?iuose daugumos sriA?iA? A?inios A?rodomos priklausymu grupAi??ms, klientA? sAi??raA?ais, bibliografija ir pasirodymais A?iniasklaidoje, ne IQ balais ar daktaro laipsniais. Tenka pripaA?inti, kad palyginti maA?oje vietinAi??je informacijos rinkoje, pavyzdA?iui, Lietuvoje, manevruoti pagal A?iA? vyrukA? taisykles gerokai per ankA?ta. Kita vertus, iA? esmAi??s ir A?ia tas pats. Antai juk nAi??ra paslaptis, kad ir A? mAi??siA?kes televizijos laidas daA?niausiai kvieA?iami ne iA?mintingiausi A?inovai, bet eteriui parankiausi ai??zveidaiai???. Ekrano ai??zvipaiai???. Trumpiau ai??i?? ai??ze-vipaiai???.

Taigi siekiant ai??ze-vipoai??? statuso visiA?kai neverta manyti, kad reikia gauti nuolatinA? darbAi?? arba tapti laikinu samdiniu televizijoje. VerA?iau nusiteikti kaip A?aidimui su degtukais: nesiverA?ti A? televizininkA? gretas, bet A?vertinti, jog tokia lemtis net labai tikAi??tina post factum, tapus iA?svajotuoju ai??ze-vipuai???. Nors skamba absurdiA?kai, patys matote, kad gana daA?nai taip susiklosto: nebAi??damas ypatingas, TV profesionalas ar bent apA?ilAi??s praktikas, koks nors bevardis tipas Ai??mai tampa labai svarbiu televizoriuje. TV biznyje tai visiA?kai priimtina. Kaip kiti sako, normalu.

Beje, jei rAi??pi ai??ze-vipoai??? statusas, nevalia A?iAi??rAi??ti per daug televizoriaus, nes gali apnikti pragaiA?tinga iliuzija: esAi?? televizoriuje jau prisigrAi??dAi?? tiek A?moniA?, kad A?sisprausti neliko nei vietos, nei vilA?iA?. Taip nAi??ra. Kur jau kur, o televizoriuje visada bus A?manoma iA?sitekti, nes jis minta naujais veidais, kuria tas paA?ias mintis bei idAi??jas, iA? esmAi??s vienodus TV projektus pateikia tarytum naujai. MaA?a to, pastaraisiais deA?imtmeA?iais televizijos kaip ypatingo mediumo statusas nublanko, televizijos profesionalo titulas neteko prasmAi??s, eterio vartai tapo plaA?iai atverti praktiA?kai bet kam, kas gali, nori ir drA?sta. Atkreipkite dAi??mesA?: kas dabar veda komerciA?kai sAi??kmingiausias laidas ir visais A?manomais bAi??dais A?kAi??nija mAi??siA?kius tris konkuruojanA?ius (tiksliau bAi??tA? raA?yti du, bet toks minimumas pernelyg graudus: juk maA?iau nei du konkuruoti negali!) nacionalinius TV transliuotojus? Ogi kadaise kitA? vedAi??jA?, gal eterio dinozaurA? A?urnalistA?, laidose suA?ibAi??jAi?? scenos A?monAi??s, realybAi??s A?ou, A?okiA?, dainA? projektuose blykstelAi??jAi?? nebAi??tinai profesionalAi??s, vykAi??, uA?tat iA?vaizdAi??s, tiesiog telegeniA?ki personaA?ai, taip pat talentingi, iA?manAi??s aA?trialieA?uviai, uA?kariavAi?? eterA? iA?kalba, sAi??moju, manieromis. Aktoriai, dainininkai, dailininkai, istorikai, virAi??jai, filosofai, verslininkai, burtininkai. IA?ties margas ratas. Bet koks pagaliau skirtumas, kuo kas yra arba kas kaip save vadina? Svarbu, kad ekrane A?vyti tarytum komercinis jaukas vitrinoje. Kas uA? tai gali bAi??ti svarbiau? GAi??ris, blogis, esmAi??, prasmAi??? Oi, nejuokinkit. Ak, neskaudinkit. Kalbant A?mogiA?kai, apie A?moniA? gyvenimAi?? ai??i?? taip, pastarieji lyg rAi??pi, bent turAi??tA? rAi??pAi??ti. Bet medijA?, A?iniasklaidos, televizijos pasaulyje yra kitaip: kaip bevartysi, tikAi??rai reali visuotinAi?? konvencija yra ta, kad lemiami, kartais vieninteliai iA?vis svarstomi, yra elementariai suskaiA?iuojami dalykai. YpaA? ai??i?? pardavimai.

Svarstant statusAi?? televizoriuje, kalba, deja, yra trumpa: kaip ir kitos medijos, A?ioji yra verslas. O versle svarbiausia ai??i?? kuo greiA?iau parduoti. Padaryti taip, kad kuo greiA?iau pirktA?. Kada greiA?iau pirks? Kai jaus, jog gali lengvai investuoti. Kada tai jaus? Kai atrodysi patraukli investicija; bAi??si ne koks melagis aferistas, bet tiesiog papAi??rastas, akimirksniu suvokiamas it plakatas, A?simenamas ir atpaA?A?stamas it prekybinis A?enklas, nedirginsi subtilybAi??mis ir kitaip neapsunkinsi can i split a cialis pill. kuo greiA?iau darytinA? sprendimA?, sandoAi??riA?. Taigi siekiant ai??ze-vipoai??? statuso perAi??spektyva dvejopa: nebAi??si greitai perAi??kamas ai??i?? iA?mes; bAi??si ai??i?? iA?kels ant A?akiA?. Bijai vilko, neik A? miA?kAi??.

Geriausia pardavimA? mokytis iA? pasaulinAi??s rinkos lyderiA?. Tai ai??i?? veiksminga, net kai atrodo nesAi??moninga, tad nesididA?iuokime, susipaA?inkime su vienu iA? jA?. Ponios ir ponai, ai??i?? pasaulinio garso meA?kiukas, kurio galvoje nAi??ra smegenA?, tik prikimA?ta pjuvenA?: MikAi?? PAi??kuotukas. PAi??kuotukasAi??ai??i?? jokia nesAi??monAi??, jei kalbama apie genialios Alano Alexanderio Milneai??i??o knygos personaA?Ai??. Nei jis kvAi??A?a, nei beprotis, nei dar koks primityvas. TaA?iau kone A?imtametis (vaikA??) literatAi??ros herojus palyginti retai belinksniuojamas, ir dailininko Ernesto Howardo Shepardo sukurtuoju pavidalu bemaA? neA?mAi??A?uoja. PlaA?iajai rinkai, besaikiam ir begaliniam vartojimui kurstyti sukurtas jo bendravardis ekrane: baisiai geltonas, kartais panaA?iai komiA?kas, tik be meilaus sAi??mojo, net be pjuvenA?, visiA?kai tuA?A?ia galva. UA?tat jis perspjauna A?imtus A?mogiA?kos kilmAi??s TV ai??zvipA?ai???, ai??zveidA?ai??? bei ekspertA?: ne tik deA?imtmeA?ius karaliauja eteryje, bet konsultuoja beveik visais gyvenimo klausimais (bet kurioje A?alyje ryA?kiaspalviA? PAi??kuotoko encikAi??lopedijA?, A?inynA?, vadovA?, elementoriA?Ai??ai??i?? nors veA?imais veA?k) ir yra tiesiog apsAi??dAi??s A?imtA? milijonA? savo gerbAi??jA? A?irdis, protus, net bAi??stus.

Kino studija Walt Disney Pictures A?A? herojA? pamAi??gusius vadinamuosius ai??zPAi??kuotuko draugusai???, tarytum ir jA? galvos bAi??tA? tuA?tutAi??lAi??s, tausoja: negaiA?ina, nevargina A?iaip jau draugystei bAi??dingomis subtilybAi??mis, bet nukreipia tiesiog apsipirkti pasakiA?kose vartojimo erdvAi??se. Viskas parduota arba ai??zjau prekybojeai???. Berniuko draugystAi?? su Lokiu ir UA?burtoji vieta, kur jiedu, anot raA?ytojo, turAi??jo visada A?aisti ai??i?? taip pat. Burtai iA?sisklaidAi??, Ai??imtamylAi?? giria per keliasdeA?imt metA? tapo neiA?matuojamu prekybos centru, kuriame kompanijos milA?inAi??s siAi??lo svaiginantA? spektrAi?? ai??zPAi??kuotuko produktA?ai??? ir perA?a per bet kokA? IRT A?renginA? pasiekiamAi?? ai??zInteraktyvA? draugAi??ai??? ai??i?? kompanioAi??nAi?? A?aidimams ir kuo A?vairiausioms kitokioms techno-pramogoms. Beveik be iA?imA?iA? galima laA?intis, kad kur yra vaikA?, ten yra visokiausiA? smulkmenAi??liA? ar griozdA? su meA?kiuko atvaizdais. Vaje… Tai jau panaA?u A? didelAi?? nesAi??monAi??. Bet ar tikrai?

Vadinkite produkcijAi?? nors ir Labai Didele NesAi??mone, bet jei jos pardavimai iA?reiA?kiami Labai Dideliais SkaiA?iais, tai jAi?? paA?iepdami ir net A?rodAi?? menkAi?? vertybinA? svorA? nieko nepakeisite, A?enklesnAi??s A?takos nepadarysite. ai??zPAi??kuotukiA?kA?ai??? nesAi??moniA? pardavimai verA?ia iA? koto: maA?ai kas iA? pasauliniA? srities lyderiA? gali rungtis su A?iniasklaidos konglomeratu The Walt Disney Company, kuriam priklauso ir minAi??ta kino studija, ir A?enklelis Ai?? ant visokiA? pavidalA? pAi??kuotukA?. TodAi??l mAi??sA? aptariamame TV pasaulyje knygos herojaus klonas, ekrano PAi??kuotukas, trumpiau e-PAi??kuotukas, yra sunkiai prilygstamas ekrano ai??zvipuiai???. SAi??di pirmoje eilAi??je brangiausioje loA?Ai??je.

KodAi??l jA? priminAi??me? TodAi??l, kad literatAi??rinAi??s kilmAi??s ai??ze-vipasai???, tikAi??tina, geriau paA?A?stamas uA? kitus finansiA?kai beprotiA?kai sAi??kmingus sutvAi??rimus, tokius kaip pokemonai, transformeriai, heloukiti, makvynas, nindA?iagai bei kiti ateiviai iA? RytA? ir VakarA?, stulbinamai pAi??kuotukiA?ki ekrano dievaiA?iai Hannah Montana, Justinas Bieberis arba tokios bAi??tybAi??s-miA?rAi??nAi??s kaip aktoriaus Hugh Larry A?kAi??nytas serialo herojus Daktaras Hausas, kurio vardu A?tai ir lietuviA?kai iA?leista paA?intinAi?? filosofijos knyga.

is celebrex available over the counter.

Nors ai??ze-vipA?ai??? taisyklAi??s gali tikti ir kitur, televizijoje visgi yra ypaA? akivaizdA?ios: A?ia A?vaizdis neiA?vengiamai formuojasi ir yra vertinamas vyksmo akimirkAi??, uA?goA?damas, iA?stumdamas didA?iumAi?? gretutinAi??s, verbalinAi??s informacijos ir iA? veikianA?iojo kurdamas A?enklAi??, A?iniAi??, simbolA?, idAi??jAi??. Tokia yra televizijos bAi??tis. JAi?? geriau paA?inti ir priimti, o ne keikti ir mAi??ginti paneigti. Jei, tarkime, Jums ai??ze-vipaiai??? nAi??maA? nerAi??pi, bet televizoriuje tenka pasirodyti, paskutinAi?? rekomendacija A?ia proga bAi??tA? tokia: didA?jA? iA?minties, patirties, gerA? norA? lagaminAi?? palikti namie, o A? TV studijAi?? lyg lengvutA? rankinA? bagaA?Ai?? atsineA?ti ribotAi?? praneA?imAi??, kuriuo atrodo priimtina tapti eterio metu. Verta tai padaryti paA?iam ir nepalikti savo praneA?imo formuoti bei pateikti laidos vedAi??jui ar kitiems dalyviams. Yra kaip yra: antraip eteryje tarp ai??ze-vipA?ai??? neprasisprausi. O jei nAi??ra tikslo prasisprausti, tai ko iA?vis ten eiti?