ai??zAidijaai???: abejingA? nepaliekantys balsai

A?URNALAS: Muzikos Barai
TEMA: Muzikos festivaliai
AUTORIUS:Ai??Laurynas Butkauskas
DATA: 2012-02

ai??zAidijaai???: abejingA? nepaliekantys balsai

Laurynas Butkauskas

ai??zAtlikAi??jas muzikAi?? turi iA?gyventi, o ne padAi??ti po stiklu. Jeigu iA?gyvenimo nAi??ra, jo negirdA?iu, tada muzika man tAi??ra tuA?A?iaviduris groA?isai???, ai??i?? tvirtina choro ai??zAidijaai??? vadovas Romualdas GraA?inis. BalandA? penkiasdeA?imtmetA? A?vAi??siantis choro dirigentas su ai??zAidijosai??? kolektyvu dirba jau daugiau nei dvideA?imt dvejus metus ai??i?? nuo pat choro susibAi??rimo. VisAi?? A?A? laikotarpA? ai??zAidijAi??ai??? iA? kitA? chorA? skyrAi?? ne tik savitas skambesys ir kAi??riniA? interpretavimo bruoA?ai, bet ir per jaunatviA?kAi?? nuoA?irdumAi?? atsiskleidA?iantis meistriA?kumas ai??i?? choro vizitinAi?? kortelAi??, kuri A?teikiama kiekvienam koncerte apsilankiusiam klausytojui.

Vystykluose

Nors ai??zAidijaai??? savo gimtadieniu laiko 1989-uosius, R.Ai??GraA?inis sako, kad dirva bAi??simo kolektyvo gimimui buvo pradAi??ta purenti anksA?iau. ai??zKai po kariuomenAi??s, 1987 m., grA?A?au dirbti A? A?iurlionio menA? mokyklAi??, buvau paskirtas tuometinio 6ai??i??12 klasiA? choro vadovo Rimanto ZdanaviA?iaus pagalbininku. Choras buvo gana didelis, bet lygiA? balsA?. Kadangi choro skyriuje buvo ir vyrukA? po balso mutacijos, gavau juos priA?iAi??rAi??ti. Taip atsirado atskiras vyrA? ansamblis, prie kurio netrukus prijungAi??me 6 ir 7 klasiA? mergaites ir mAi??ginome dainuoti miA?rA? repertuarAi??lA?. Kiek vAi??liau, kai padaugAi??jo kAi??riniA?, choriukAi?? sujungAi??me su vyresnAi??mis ne tik chorinio skyriaus merginomis. 1988 m. prieA? KalAi??das jau dalyvavome mokyklos koncerte ai??zViva la musicaai???, o kitais metais su ta paA?ia kompanija surengAi??me smagA? baidariA? A?ygA?. Tai ir buvo ai??zAidijosai??? uA?uomazgos. Su Vykintu Bieliausku A?nektelAi??jAi??, kad reikia organizuoti atskirAi?? kolektyvAi??, taip ir padarAi??meai???, ai??i?? prisimena choro vadovas.

Netrukus R.Ai??GraA?inis pusmeA?iui iA?vyko studijuoti A? PrancAi??zijAi??. BAi??tent tuo metu, apie 1990-uosius, kai vadovavimAi?? kolektyvui laikinai perAi??mAi?? V.Ai??Bieliauskas (Baltakas) su seserimi Rita, gimAi?? choro ai??zAidijaai??? pavadinimas. Jis siejamas su veiksmaA?odA?iu ai??zaidAi??tiai???, taA?iau sakoma, kad pavadinime paslAi??pta ir dar viena prasmAi?? ai??i?? angliA?kai jis skamba beveik taip pat kaip ir A?odis ai??zidAi??jaai???. ai??zKai grA?A?au, choras jau turAi??jo pavadinimAi??. Mano nuomone, labai vykusA? ai??i?? trumpAi??, savyje saugantA? lietuviA?kumAi?? ir turintA? A?iokA? tokA? istorinA? pagrindAi??ai???,ai??i?? teigia R.Ai??GraA?inis.

Ramiai kaupusi repertuarAi??, repetavusi ir daugiausia ai??zkoncertuodavusiai??? Vilniaus senamiesA?io gatvAi??se, skveruose ir netgi troleibusuose, ai??zAidijaai??? staiga iA?garsAi??jo 1992-aisiais. Tais metais choras uA?Ai??mAi?? I vietAi?? DidA?iojoje Britanijoje vykusiame tarptautiniame konkurse ir atstovavo Lietuvai ParyA?iuje surengtame trijA? Baltijos A?aliA? kultAi??ros festivalyje ai??zBaltA? sezonasai???. Patekti A? A?A? festivalA? nebuvo paprasta ai??i?? specialiame Vilniuje vykusiame konkurse ai??zAidijaai??? nurungAi?? daug tuo metu puikiai dainavusiA? Lietuvos chorA?. R.Ai??GraA?inis gerai A?sidAi??mAi??jo trumpAi?? dviejA? A?inomA? A?alies chorvedA?iA? pokalbA? konkurso metu: ai??zKas A?ia tokie?ai??? ai??zAi, A?ia kaA?koks tarpuvartAi??s choras!ai??? ai??zNemanau, kad tokA? epitetAi?? ai??zAidijaiai??? davAi?? iA? piktos valios ai??i?? A?mogus buvo matAi??s mus su prieA?ais padAi??ta kepure dainuojanA?ius viename iA? Gedimino prospekto skersgatviA?, todAi??l taip ir A?vertino. IA? tiesA?, vos susikAi??rus chorui, mums maA?ai kas rAi??pAi??jo. Svarbiausia buvo bAi??ti kartu ir dainuotiai???, ai??i?? juokiasi ai??zAidijosai??? vadovas.

Stebuklas Anglijoje cialis ad i euro.

PergalAi?? Midlsbro (Middlesbrough) mieste vykusiame konkurse R.Ai??GraA?inis iki A?iol laiko stebuklu, kuris nutinka vienAi?? kartAi?? gyvenime. Choras, kurio amA?iaus vidurkis tuo metu buvo vos 19 metA?, turAi??jo labai maA?ai koncertinAi??s patirties ir iki kelionAi??s A? AnglijAi?? apskritai nebuvo vieA?Ai??jAi??s uA?sienyje. MaA?a to, kelionAi?? A? BritA? salas vos nesibaigAi?? Belgijoje ai??i?? paaiA?kAi??jo, kad chorui nepakanka turimA? pinigA? keltu perplaukti LamanA?o sAi??siaurA?. LaimAi??, gatvAi??je dainuojanA?iAi?? ai??zAidijAi??ai??? iA?girdo atsitiktinai pro A?alA? Ai??jAi??s vienos belgA? kelioniA? agentAi??ros direktorius, jis sugebAi??jo greitai rasti pigiausius kelto bilietus… ai??zTiesAi?? sakant, apie jokias prizines vietas negalvojome, norAi??jome pasitikrinti, kokA? lygA? atitinkame. TodAi??l paskelbus rezultatus mus beveik iA?tiko A?okas. Ai??siminAi?? tai, kad komisijai labai patiko Mindaugo UrbaiA?io kAi??rinys ai??zIA?vaikA?A?iojau miA?kAi??, iA?vaikA?A?iojau laukAi??, ai??i?? pasakoja R.GraA?inis. ai??i?? GalbAi??t ta pergalAi?? buvo savotiA?kas atpildas uA? A?dAi??tAi?? darbAi??. PrieA? konkursAi?? repetuodavome keturis kartus per savaitAi?? po keturias valandas, viskAi?? dainavome atmintinai, choristai idealiai mokAi??jo partijas. NeA?inau, ar kada vAi??liau buvo panaA?i situacija.ai???

Po A?io laimAi??jimo choro koncertinis gyvenimas smarkiai pagyvAi??jo. ai??zAidijaai??? pradAi??jo bendradarbiauti su kompozitoriais Algirdu MartinaiA?iu, Osvaldu Balakausku, Feliksu Bajoru ir, be abejo, Broniumi KutaviA?iumi, kurio kAi??riniai kolektyvAi?? nuolat lydi iki A?iA? dienA?. Choras tapo nuolatiniu A?iuolaikinAi??s muzikos festivaliA? (ai??zGaidaai???, ai??zMusica Fictaai???) dalyviu, be to, daA?nai atlikdavo ir senovinAi?? ai??i?? renesanso, baroko muzikAi??. 1994 m. ai??zAidijaai??? nugalAi??jo dar viename, taip pat DidA?iojoje Britanijoje vykusiame konkurse ai??zLlangollen International Musical Eisteddfodai???. Ilgainiui pasiAi??lymA? koncertuoti padaugAi??jo tiek, kad dalies jA? choro vadovui tekdavo atsisakyti.

LAi??A?iai ai??i?? neiA?vengiami

TaA?iau viskas, kas turi graA?iAi?? pradA?iAi??, turi ir pabaigAi??. Ne, ai??zAidijaai??? niekur nedingo, bet jos sudAi??tis Ai??mAi?? kisti. R.Ai??GraA?inio nuomone, tai ai??i?? natAi??ralus procesas, kuris vyko ir vyksta visAi?? kolektyvo egzistavimo laikotarpA?. Pasak jo, kiekviena choristA? karta dainuodama drauge brAi??sta, susitelkia ir pakyla iki tam tikros virA?Ai??nAi??s, o kai vaisius prinoksta, prasideda atgalinis procesas, byrAi??jimas. PavyzdA?iui, pirmoji ai??zAidijosai??? karta savo virA?Ai??nAi?? pasiekAi?? maA?daug po 5ai??i??6 metA?, o tada prasidAi??jo rimtos permainos: Vilniaus savivaldybAi??s choru tapus ai??zJaunai muzikaiai???, dalis geriausiA? ai??zAidijosai??? dainininkA? bendru susitarimu atsidAi??rAi?? Vaclovo Augustino vadovaujamame kolektyve. ai??zSkaudA?iausia bAi??na tada, kai iA?eina stiprAi??s A?monAi??s, choro stuburas. Vertinant visAi?? ai??zAidijosai??? istorijAi??, buvo 3 ar 4 etapai, kai teko atsisveikinti su pagrindiniA? dainininkA? grupAi??mis. TurAi??jau A?vairiA? minA?iA?, kaip iA?laikyti vienodesnAi?? sudAi??tA?, bet jau senokai supratau, kad A?monAi??ms iA? tokio choro pragyvenimo nesukursi. Bet galbAi??t tai, kad ai??zAidijaai??? nAi??ra pagrindinis pragyvenimo A?altinis, ir yra A?iokia tokia choro stiprybAi??? Juk A?monAi??s A?ia ateina ne uA?sidirbti, o pabAi??ti kartu, pajusti dainavimo malonumAi??ai???, ai??i?? svarsto R.Ai??GraA?inis.

Mokyklos aura

pharmacy rx one coupon code.

Nuo pat susikAi??rimo ai??zAidijosai??? choras yra neatsiejamas nuo NacionalinAi??s Mikalojaus Konstantino A?iurlionio menA? mokyklos. ai??zAidijaai??? visada repetavo ir iki A?iol repetuoja A?ios mokyklos patalpose, o didA?iAi??jAi?? dalA? choro nariA? sudaro A?iurlioniukai ai??i?? mokyklos moksleiviai ir absolventai. Nors pagrindinAi?? ai??zAidijosai??? A?iurlioniukA? dalis mokAi??si ar mokosi choro dirigavimo specialybAi??s, tarp jA? bAi??ta ir muzikos teorijos, kompozicijos, klaviA?iniA? ir puA?iamA?jA? instrumentA? specialybiA? atstovA?. Chore yra dainavAi?? kompozitoriai Giedrius Puskunigis, Tomas JuzeliAi??nas, JustAi?? JanulytAi??, RamAi??nas Motiekaitis, pianistas ir dirigentas Vytautas LukoA?ius, valtornininkas (vAi??liau ai??i?? profesionalus krepA?ininkas) Mindaugas Budzinauskas. Kai kurie jA? metams bAi??gant pasuko solinio dainavimo keliu. Tai ai??i?? Nora PetroA?enko, Viktorija KaminskaitAi??, Rasa MartiA?iAi??tAi?? ir kt. Viena iA? choro senbuviA? ai??i?? R.Ai??GraA?inio A?mona, M.Ai??K.Ai??A?iurlionio mokyklos mokytoja SigutAi?? GraA?inienAi??, daug metA? ai??zAidijojeai??? praleido ir vadovo dukra Mirga GraA?inytAi??. M.Ai??K.Ai??A?iurlionio menA? mokykloje baigusi choro dirigavimo specialybAi??, uA?sienyje Mirga studijavo simfoninA? dirigavimAi??, o A?iuo metu Heidelbergo (Vokietija) operos teatre eina antrosios kapelmeisterAi??s pareigas.

R.Ai??GraA?inio nuomone, M.Ai??K.Ai??A?iurlionio menA? mokykla ai??i?? vienas svarbiausiA? veiksniA?, leidA?ianA?iA? iki A?iol sAi??kmingai gyvuoti ai??zAidijosai??? kolektyvui. ai??zMokykloje netrAi??ksta muzikinAi??s dvasios, tvyro savotiA?ka meniniA? tikslA? siekimo A?tampa. Ir bAi??tent todAi??l A? chorAi?? ateina dalis dainininkA?. Ne kartAi?? esu pagalvojAi??s, kad be ai??zA?iurlionkAi??sai??? placdarmo ai??zAidijosai??? chorui egzistuoti bAi??tA? sudAi??tinga, ai??i?? teigia R.GraA?inis. ai??i?? Apskritai paA?ioje pradA?ioje mes buvome tiesiog mokyklos choras. Neretai bAi??davo taip, kad ai??zAidijosai??? narius paleisdavo iA? pamokA? vien tam, kad galAi??tume padainuoti kokiems nors A? mokyklAi?? atvykusiems sveA?iams. VAi??liau situacija kiek pasikeitAi??. Su dabartiniu direktoriumi Romualdu Kondrotu pasiraA?Ai??me sutartA?, kad galime repetuoti mokykloje, taA?iau turime dalyvauti baigiamuosiuose dvyliktokA? chorinukA? egzaminuose, viename kitame renginyje. Dabar turime erdviAi?? repeticijA? patalpAi??, instrumentAi??, ir tai jau yra daug.ai???

Koncertai, koncertai ir vAi??l konkursai

Daugiau nei deA?imtmetA? ai??zAidijaai??? nedalyvavo jokiuose konkursuose, taA?iau aktyviai koncertavo Lietuvoje ir uA? jos ribA?. Choras gastroliavo daugelyje Europos A?aliA?, atliko ne tik a cappella kAi??riniA? programas, taA?iau parengAi?? ir ne vienAi?? stambiAi?? partitAi??rAi?? (Johanno Sebastiano Bacho ai??zPasijAi?? pagal JonAi??ai???, ai??zPasijAi?? pagal MorkA?ai???, OnutAi??s NarbutaitAi??s oratorijAi?? ai??zCentones meae urbiai??? ir ai??zTres Dei Matris Symphoniaeai??? bei kt.). Be to, choras paruoA?Ai?? pirmAi??jAi?? lietuviA?kAi?? Miko Petrausko operAi?? ai??zBirutAi??ai???, Broniaus KutaviA?iaus operAi?? vaikams ai??zKaulo senis ant geleA?inio kalnoai???, Giedriaus KupreviA?iaus miuziklAi?? ai??zUgnies medA?ioklAi?? su varovaisai???. Dalis choro nariA? dalyvavo A?io miuziklo pastatymuose buvusiame Vilniaus ai??zPergalAi??sai??? kino teatre ir ai??zDominoai??? teatre (reA?isierius Gytis Padegimas).

Ai?? konkursA? pasaulA? choras grA?A?o 2006 m.: ai??zAidijaai??? tapo absoliuA?ia nugalAi??toja tarptautinAi??s komisijos vertintame Lietuvos chorA? konkurse, laimAi??jo pagrindinA? prizAi?? Kaune vykusiame sakralinAi??s muzikos konkurse ai??zCantate Dominoai???. 2007 m. Lietuvos liaudies kultAi??ros centras chorui A?teikAi?? ai??zAukso PaukA?tAi??ai??? ir skyrAi?? nominacijAi?? ai??zRyA?kiausia Lietuvos A?vaigA?dAi??ai???. ai??zIlgus metus laikAi??mAi??s pozicijos, kad muzikinio kolektyvo tikslas yra ne konkursai, o menininis gyvenimas. Konkursai yra geras dalykas, kai kolektyve susirenka nauja kompanija ir reikia sutelkti jAi??gas, taA?iau kai jau turi uA?sitarnavAi??s vardAi??, A? juos pradedi A?iAi??rAi??ti atsargiau, didesnA? dAi??mesA? skiri meninei veiklaiai???, ai??i?? mano R.Ai??GraA?inis.

Dabartiniame ai??zAidijosai??? kolektyve nuolat dainuoja 26ai??i??28 choristai, kuriA? amA?iaus vidurkis yra 26ai??i??27 metai. VidutiniA?kai per metus choras surengia 30 koncertA?. Ai??domu, kad pastaraisiais metais ai??zAidijosai??? choro vyrA? grupAi??je dainuoja ir ne vienas buvAi??s ai??zAi??A?uoliukoai??? muzikos mokyklos auklAi??tinis. Buvo A?domu pasiteirauti, kokiAi?? R.Ai??GraA?inis mato ai??zAidijosai??? ateitA?.

ai??i?? Vienokios ar kitokios ateities vizijos aplanko nuolat. KaA?kada norAi??josi tiesiog dainuoti A?domiAi?? ir graA?iAi?? muzikAi??, dainuoti vieningai ir nuoA?irdA?iai. VAi??liau reikAi??jo kokiu nors bAi??du A?tvirtinti uA?gimusA? organizmAi??. Nors ir nelengvu keliu, taA?iau pagaliau atsirado vieA?oji A?staiga. Be abejo, nuolatinAi?? vizija ai??i?? dainuoti kuo A?domesnAi??, kartais net labai sunkiai A?kandamAi?? muzikAi??. Tiesiog kopti A? paA?ias staA?iausias uolas. Dar viena vizija ai??i?? raA?yti daugiau chorinAi??s muzikos, nes jos trAi??ksta. Taip pat norisi rasti tobulesnAi?? repetavimo formAi??, organizacijos struktAi??rAi??, atraminius savo koncertinio gyvenimo taA?kus. Vienas iA? jA? ai??i?? Nidoje kasmet vykstantis Thomo Manno festivalis. Mums jis gyvybiA?kai svarbus. Nors esama burnojimo iA? A?alies, tikimAi??s jame dalyvauti ir toliau.

ai??i?? Kiekvienas chorvedys turi savitAi?? darbo su choru metodikAi??, individualA? suvokimAi?? apie chorinA? dainavimAi??. PavyzdA?iui, latviA? dirigentas Maris Sirmais A? scenAi?? leidA?ia tik idealiai partijas iA?mokusius choristus. Koks JAi??sA? poA?iAi??ris A? tokiAi?? metodikAi???

ai??i?? Mano nuomonAi?? bAi??tA? lygiai tokia pati, taA?iau noriu pabrAi??A?ti, kad idealiai paruoA?ti choristus nAi??ra paprasta. Tam reikia ir didelio talento, ir laiko. Taip, kamerinis choras iA? esmAi??s yra solistA?, kameriniA? solistA?, choras, ir visi jo nariai programAi?? turi bAi??ti iA?mokAi?? vienodai gerai. Juk mes einame A? kAi??rybinA? aktAi??, o ne A? kokA? A?aidimAi?? ai??zKas A?ia bus? Ar A?iandien mums pavyks padainuoti, ar nepavyks?ai??? A?mones labai svarbu A?tikinti, kad gerai iA?mokAi?? kAi??rinius ir iA?Ai??jAi?? A? scenAi?? be baimAi??s sutrikti ar suklysti, jie gali patirti didA?iulA? malonumAi?? ir A?gyti nuostabiAi?? patirtA?. Dar vienas svarbus dalykas ai??i?? kAi??riniA? surepetavimas. Reikia labai gerai apskaiA?iuoti, kada pradAi??ti rengti programAi??, nuo kokiA? kAi??riniA? pradAi??ti, kokius tikslus sau kelti konkreA?iA? repeticijA? metu ir t. t.

ai??i?? Labai panaA?iai prieA? treniruoA?iA? ciklo pradA?iAi?? kalba ir krepA?inio treneriai…

ai??i?? Taip! Matau labai daug chorinio gyvenimo ir krepA?inio bendrumA?. Jau gerAi?? deA?imtmetA? stebiu ir skaitau, kAi?? kalba krepA?inio treneriai, ir labai daA?nai atrodo, lyg jie kalbAi??tA? apie chorinA? menAi??, choro komandAi?? ir jos rengimAi??. Surinkus visas A?vaigA?des treneriams retai pavyksta sulipdyti gerAi?? krepA?inio komandAi??. Taip yra ir chore. A?ia komanda kartais svarbiau nei vieno ar kito dainininko asmeniniai gebAi??jimai. IA? tikrA?jA?, A?iAi??rAi??damas A? RimAi?? KurtinaitA? aA? neretai matau puikA? chorvedA?, kuris, kalbAi??damas apie savo treniruoA?iA? metodus ir komandAi??, tarsi kalba apie chorvedybos dalykus.

ai??i?? ai??zAidijAi??ai??? beveik nuo pat susikAi??rimo nuolat lydi keletas kAi??riniA?. Tai ai??i?? ClAi??mentE?o Janequino ai??zPaukA?A?iA? balsaiai???, Broniaus KutaviA?iaus ai??zGiedantis vAi??A?ysai???, Juozo GruodA?io harmonizuota lietuviA? liaudies daina ai??zEglele aukA?tuoleai???. KodAi??l choras, o gal jo vadovas, taip iA?tikimas A?iems kAi??riniams?

ai??i?? TiesAi?? sakant, vienAi?? iA? koncertA? norAi??jau pavadinti ai??zAidijosai??? liaudies dainosai???. A?inoma, paA?aliniam A?mogui toks pavadinimas skamba keistai, taA?iau iA? tikrA?jA? egzistuoja tam tikri kAi??riniai, kuriuos jau galima pavadinti mAi??sA? choro ai??zliaudiesai??? dainomis. A?ia aA? nematau nieko bloga. Jeigu yra repertuaras, kuris choristams ilgai nenusibosta, prie kurio jiems malonu grA?A?ti ir dauguma jA? moka kaip savo penkis pirA?us, kodAi??l mums jo nedainuoti? Be to, bAi??na ir taip, kad po kurio laiko grA?A?Ai??s prie kAi??riniA? juos jau matai naujai, kitaip interpretuoji. PavyzdA?iui, ai??zPaukA?A?iA? balsaiai??? mus lydi beveik nuo pat pradA?iA?. ai??zAidijaai??? prasidAi??jo nuo renesansinAi??s muzikos, kuri, ypaA? pirmaisiais metais, buvo mAi??sA? chorinio meno A?gAi??dA?iA? instrumentas. TrigarsinAi?? darna, tam tikras kameriA?kumas, balsA? iA?lyginimas, o kartu labai gyvybinga muzika, kuri buvo sukurta tam, kad A?monAi??s, A?sigijAi?? natas, namuose dainuotA? ir dA?iAi??gautA? per muzikAi??. KutaviA?ius yra dirbAi??s A?iurlionio mokykloje ir labai daug prisidAi??jAi??s prie jos dvasios kAi??rimo. Visa jo muzika byloja, kad A?mogus gyvena labai prasmingame, A?domiame ir kAi??rybiA?kame pasaulyje, ji visuomet man darAi?? didelA? A?spAi??dA?. PrieA? koncertus neretai tenka pagalvoti, kad ir Lietuvoje, ir uA?sienyje esi lietuviA? kultAi??ros atstovas. Ir renkiesi MartinaitA?, GruodA?, BanaitA?. AiA?ku, yra daug A?iuolaikiniA? kAi??riniA?, bet norisi tokio, kuris turAi??tA? meninAi?? intrigAi??, todAi??l galA? gale atsimuA?i A? KutaviA?iaus melagiA? pasakAi?? apie giedantA? vAi??A?A?. Energingai iA?pasakoji visAi?? tekstAi??, kAi??rinyje yra ir buteliA? skambesio. Ai??domiausia, kad A?io kAi??rinio noriai klausomasi ir uA?sienyje, sako, kad muzika keista, neA?prasta. TaA?iau kodAi??l mes turAi??tume bAi??ti A?prasti?

ai??i?? KeiA?iasi ai??zAidijosai??? kartos, taA?iau dar daA?niau keiA?iasi moksleiviA? kartos M.Ai??K. A?iurlionio menA? mokykloje. Ar sunku susitaikyti su nuolatinAi??mis permainomis?

ai??i?? Esu suskaiA?iavAi??s, kad A?ioje mokykloje praleidau jau beveik keturiasdeA?imt metA?, jei pridedu ir savo paties mokymosi metus. Kartais pagalvoju, kad mano veikloje yra rutinos ai??i?? nuolatos kas nors iA?eina, nuolatos kas nors ateina. TaA?iau kasmet mokykla iA?leidA?ia po dvyliktokA? komandAi??, ir kiekviena laida yra ne maA?iau talentinga uA? buvusiAi??jAi??, ne maA?iau tauri. Ir tai motyvuoja. Be to, meninis procesas, kuriame tenka suktis, neleidA?ia pasakyti: ai??zKiek jau galima to paties?ai??? Juk chorA? ai??i?? tiek mokyklos, tiek ai??zAidijosai??? ai??i?? repertuaras po truputA? atsinaujina, atsiranda naujA? kAi??riniA?, vyksta koncertai.

ai??i?? Kaip manote, kuo ai??zAidijaai??? suA?avi A?mones?

ai??i?? BAi??na koncertA?, kai sAi??dAi??damas tarp A?iAi??rovA? klausaisi gerai A?inomos muzikos, taA?iau negirdi to, kAi?? puikiai paA?A?sti. Tada bandai suvokti, koks yra tas poA?iAi??ris A? muzikAi??, bet tai padaryti nelengva… Atrodo, kad muzika paversta muziejiniu reliktu, visiA?kai neturi gyvybAi??s. Mano siekis ai??i?? bendrauti per muzikAi??: siA?sti A?iniAi??, A? kuriAi?? A?monAi??s sureaguotA? ir kuriAi?? suprastA?. Ir labai malonu sulaukti atgarsio. PavyzdA?iui, buvome nustebinti ir pradA?iuginti, kai po koncerto VarA?uvos katedroje padAi??kos laiA?kAi?? atsiuntAi?? pats kardinolas. GraA?ina RuA?ytAi??-LandsbergienAi?? po vieno iA? koncertA? yra pasakiusi, kad ai??zAidijosai??? choras yra ypatingas, teikiantis muzikavimui ir tekstui kitokiAi?? prasmAi??. Tai ai??i?? didA?iulis komplimentas. AA? nepretenduoju A? tai, kad bAi??tume patys geriausi, taA?iau turime turAi??ti siekA?. Manau, kad ai??zAidijaiai??? reikia siekti bAi??ti nepakartojamai ai??i?? nepakartojamai paA?ia geriausia prasme. Ir neimti pavyzdA?iA? iA? vadinamA?jA? ai??zprofesionalA?ai???, kurie puA?iasi, jog yra kaA?kAi?? nuveikAi??, ir nori, kad juos neA?iotA? ant rankA? per amA?ius.

Apie ai??zAidijAi??ai??? ai??i?? buvAi?? ir esami choristai

GabrielAi?? DemA?ytAi??:

Ai??Aidijaai??? man yra bendraminA?iA? ai??zklubasai???, kurA? vienija bendras tikslas, ypatingas troA?kulys patirti nepaprastus jausmus, meninius iA?gyvenimus, kurie pakylAi??ja ir A?kvepia, praskaidrina kasdienybAi?? ir net suteikia egzistencinAi?? prasmAi??. Choras man asocijuojasi su jaunyste, gaivumu ir A?viesa. Profesionaliems, solidiems chorams yra priskiriamos tokios savybAi??s, kaip iA?skirtinAi?? kokybAi??, ai??zmasAi??ai???, monumentalumas ir t.Ai??t. TaA?iau jiems, mano nuomone, trAi??ksta pagrindiniA? ir esminiA? ai??zingredientA?ai??? ai??i?? A?ilumos ir jautrumo, virpinanA?iA? klausytojA? sielas ir prasismelkianA?iA? iki A?irdies gelmiA?. Tikiu, kad ai??zAidijosai??? choras A?ias savybes turi ir iA?siskiria iA? kitA? chorA?, besidengianA?iA? ledo ir A?alA?io skydu. Choro sAi??kmAi??s prieA?astis slypi vadovo ir choro dainininkA? santykyje. O santykis yra pagarbus, iA?laikoma galimybiA? ir reikalavimA? pusiausvyra, taip pat siekiama bendrA? numatytA? tikslA?, kiekvienas suvokia savo vaidmenA? ir svarbAi?? kolektyve.

Mirga GraA?inytAi??:

ai??zAidijaai??? man reiA?kia vaikystAi??, muzikinAi?? gimtinAi??, terpAi??, su kuria susijAi?? vieni graA?iausiA? patyrimA? ai??i?? muzikiniA? ir A?mogiA?kA?. Manau, kad choro sAi??kmAi??s prieA?astis slypi iA?tikimybAi??je. ai??zAidijaai??? iA?gyveno daug etapA?, perAi??jo A?vairius staA?ius kalnus ir vis tiek sugebAi??jo iA?likti. JaunystAi?? ai??i?? dar vienas choro bruoA?as ir raktas A? sAi??kmAi??. Omenyje turiu vidinAi?? jaunystAi??, kuri nepriklauso nuo dainininkA? amA?iaus. Su ai??zAidijosai??? choru susijAi?? labai daug prisiminimA?. Pamenu, kai bAi??dama gal A?eA?eriA? vienoje Anglijos baA?nyA?iA? dainavau ai??zEdelveisAi??ai???. BaA?nyA?ia atrodAi?? milA?iniA?ka, o uA? manAi??s ai??i?? visas choras, kurA? paprastai stebAi??davau iA? salAi??s galo. Taip pat A?siminAi?? ai??zPaukA?A?iA? balsaiai??? ai??i?? daug daug paukA?A?iA? balsA? Lietuvoje ir uA?sienyje, begalAi??je repeticijA?, pieA?iniA?, duA?A?… GaudynAi??s su Povilu Narijausku, A?ivilAi?? StonytAi??, negailestingai apmAi??tanti dAi??A?Ai??mis Vasario 16-osios gimnazijoje Vokietijoje, choro apsilankymas namuose ai??i?? labai laukiamas, sukeliantis barniA?, paliekantis netvarkAi?? ir atneA?antis daugybAi?? dA?iaugsmoai??i?? NeA?inau, kuris prisiminimas pirmasis; visi jie lyg iA? sapno bAi??senos, drauge su jais vyko sAi??monAi??jimas.

Tomas Icikzonas:

Gera kompanija, kurioje buvo gera kartu muzikuoti, ai??i?? tai pirmoji mintis, kuri A?auna A? galvAi?? prisiminus ai??zAidijAi??ai???. Dar mokykloje A?iurlioniukai chorvedA?iai puikiai A?inojo apie ai??zAidijAi??ai??? ir tikriausiai kaip ir aA? norAi??jo savo kailiu iA?bandyti, kas tai yra. Juk ai??zAidijaai??? buvo ne mokyklos choras, o kaA?kas kita ai??i?? A?domesnAi?? aplinka, suaugusiA?jA? pasaulis! ai??zAidijosai??? nariu buvau penkerius metus ai??i?? ji man tapo puikia chorinio dainavimo mokykla. Mano nuomone, tai yra choro iA?skirtinumas ir, A?inoma, Romualdo GraA?inio nuopelnas. Jau ne vienus metus dainuoju kitur ir galiu pasakyti, kad visos ai??zAidijojeai??? A?gytos A?inios yra labai vertingos. IA? dalies tai patvirtina ir faktas, kad nemaA?ai buvusiA? ai??zAidijosai??? nariA? dainuoja kituose A?ymiuose Lietuvos choruose. Manau, kad stiprioji ai??zAidijosai??? pusAi?? yra jos nariA? noras dainuoti ir muzikuoti bei A?kvepiantis R.Ai??GraA?inio vadovavimas A?iam procesui. Taip pat iA?skirA?iau artimAi?? bendradarbiavimAi?? su A?iuolaikinAi??s lietuviA? muzikos kompozitoriais ai??i?? O.Ai??Narbutaite, B.Ai??KutaviA?iumi, F.Ai??Bajoru.

Apie tobulintinus dalykus kalbAi??ti visuomet sudAi??tingiau. PaskutinA? kartAi??, kai lankiausi ai??zAidijosai??? koncerte, iA?girdau daug man A?inomo ir dainuoto repertuaro kAi??riniA?, galbAi??t tikAi??jausi visai kitos, negirdAi??tos programos. A?inoma, buvusiam dainininkui tai subjektyvus dalykas, o eiliniam klausytojui galbAi??t ir nekliAi??na. Apibendrindamas pasakyA?iau, kad choristA? maksimalizmas ir naujA? idAi??jA? A?gyvendinimas choro rengiamose programose yra puiki galimybAi?? ai??zAidijaiai??? tobulAi??ti.

Gedas Jurgutis:

Ai?? chorAi?? vadovas mane pakvietAi?? dar tada, kai buvau A?iurlionio menA? gimnazijos vienuoliktokas. SkaiA?iavau, kad su A?vairiomis pertraukAi??lAi??mis iA? viso ai??zAidijojeai??? praleidau septynerius metus. ai??zAidijaai??? ai??i?? tai nuolatinis judAi??jimas, ardantis kasdienAi?? rutinAi??. R.Ai??GraA?inio reiklumas skatina tobulAi??ti, o pasitikAi??jimas suteikia galimybAi?? choristams atskleisti geriausius savo dainavimo A?gAi??dA?ius. Koncerto metu pamirA?ti, kad esi choristas ai??i?? pasijunti tarsi ritualo ar apeigA? dalyvis. Labai svarbu, kad ai??zAidijaai??? moko gerbti ir toleruoti kiekvieno A?mogaus iA?skirtinumAi??, priimti ir mylAi??ti kiekvienAi?? choro narA? tokA?, koks jis yra. Ai??ia prasme tai iA?skirtinis kolektyvas.

Julija KostiukeviA?iAi??tAi??:

Dainavimas ai??zAidijojeai??? nAi??ra darbas. Dauguma chore dainuoja ne dAi??l atlyginimo, o dAi??l galimybAi??s patirti ypaA? didelA? emocinA? pasitenkinimAi??, realizuoti savo lAi??kesA?ius, A?gyvendinti dalA? savo profesiniA? poreikiA?. Choras ypatingas tuo, kad didA?ioji dalis koncertA? dA?iaugsmAi?? teikia ne tik klausytojams, bet ir patiems atlikAi??jams. Stiprioji choro pusAi?? yra ta, kad ai??zAidijaai??? gali imtis ir imasi gana sudAi??tingA? kAi??riniA? ir juos kokybiA?kai, profesionaliai atlieka. Juk ne veltui vieni garsiausiA? A?alies kompozitoriA? ai??i?? B.Ai??KutaviA?ius, O.Ai??NarbutaitAi?? ai??i?? bAi??tent A?A? chorAi?? renkasi norAi??dami A?gyvendinti savo idAi??jas. Galima svarstyti, kas nutiktA?, jei ai??zAidijosai??? choristai gautA? didesnA? ar nuolatinA? uA?mokestA?. GalbAi??t tai juos dar labiau paskatintA?, taA?iau yra rizikos, kad dainavimas chore taptA? komercija. Juk kap ir minAi??jau ai??i?? ai??zAidijojeai??? dainuojama ne dAi??l finansinio atlygio.

Darius Skramtai:

ai??zAidijaai??? ypatinga savo entuziazmu, kuris kyla iA? to, jog dauguma A?moniA? chore gauna intensyvaus darbo. Jis, beje, bAi??na rezultatyvus. Tai labai svarbu buvusiems A?iurlioniukams, kurie iki ai??zAidijosai??? bAi??na A?pratAi?? tik arti, arti ir arti… Ai??iame chore matai ne tik patA? darbAi??, bet ir jo vaisius ai??i?? koncertus, keliones. Kartu su entuziazmu, savo profesionalumu, o svarbiausia, su vadovo energija, kiekvienas dainininkas sugeba patikAi??ti daromu darbu ir perteikti rezultatus publikai. Manau, kad A?iuo metu patekti A? ai??zAidijAi??ai??? yra garbAi??.

SigutAi?? IlgauskaitAi??:

ai??zAidijaai??? ai??i?? tai mano gyvenimo dalis. Labai marga ir A?domi, kartais be galo dA?iugi, kartais be kraA?to sekinanti. Ji davAi?? galimybAi?? pasisemti naujA? patirA?iA?, paA?inti A?mones, paA?inti muzikAi??, save ir pasaulA?, leido tobulAi??ti. ai??zAidijosai??? kolektyvas ypatingas ne vien skambesio groA?iu, bet ir atsidavimu atliekant muzikAi??. Medalio nusipelno choro vadovas, kuris nuolat kupinas neiA?senkamos energijos ir priima drAi??sius bei netikAi??tus muzikinius sprendimus. Vienas iA? ryA?kiausiA? su choru susijusiA? prisiminimA? ai??i?? koncertas lauke, kai buvo 25 laipsniai A?alA?io! Tai buvo 2010 m. A?iemAi??, dainavome draugijos ai??zKraujasai??? (onkohematologiniA? ligA?) nariA? kalAi??diniame susibAi??rime. Nuo A?alA?io sniegas po kojomis girgA?dAi??jo, A?alo nosys, taA?iau mAi??sA? dainavimas susirinkusiems buvo tarsi nedidelis stebuklas. Buvo malonu jausti ir A?inoti, kad vardan gero tikslo choristai nemokamai gali dainuoti netgi tokiomis sAi??lygomis.

Tomas Kreimeris:

Dainavimas A?iame kolektyve ai??i?? puiki galimybAi?? kurti, atlikti A?vairiausiA? A?anrA? muzikAi??, tobulAi??ti muzikine prasme. Tai yra terpAi??, kurioje kaskart galima pasisemti ko nors naujo tiek iA? vadovo, tiek iA? choristA?. ai??zAidijosai??? A?monAi??s ai??i?? ganAi??tinai skirtingos asmenybAi??s: su savo gyvenimais, rAi??pesA?iais. TaA?iau juos visada vienija tikslo siekimas. AtAi??jAi??s iA? ai??zAi??A?uoliukoai??? aA? jauA?iau nedidelA? choristA? susivarA?ymAi??, uA?darumAi?? ai??i?? galbAi??t tai specifinAi?? A?iurlionio mokyklos A?taka, taA?iau kartu visada jauA?iau ir A?io choro dvasiAi??. Mane A?avi niekad nepasiduodanA?io Romualdo GraA?inio energija, jo pastangos visuomet iA?spausti iA? choro viskAi??, kas A?manoma. Be abejo, patys maloniausi prisiminimai ai??i?? iA? kelioniA?: pasirodymas prieA? milijoninAi?? Kinijos televizijos auditorijAi?? Pasaulio tautA? festivalyje Pekine, konkursas Ispanijoje (Torrevieja), kur varA?Ai??mAi??s su tikrai puikiais chorais ir pamatAi??me, kas vyksta uA? Lietuvos ribA?. Ai??siminAi?? ir atvejis, kai po 8 val. vaA?iavimo autobusu Ispanijoje stovint teko atlikti J.Ai??S.Ai??Bacho ai??zPasijAi?? pagal JonAi??ai???. Choristai leipo it lapai, iA?eidavo iA? scenos, o A? jAi?? sugrA?A?davo labai A?domiomis minomis ir keista eisena.