Alternatyvioji Lietuva, arba Apie propagandos naudAi??

A?URNALAS: METAI
TEMA:Ai??Ai??iandieninAi?? Lietuva
AUTORIUS:Ai??Jaroslavas Melnikas
DATA: 2014-03

Protingas A?mogus niekad pernelyg netikAi??s realybe. Tam nereikia bAi??ti budistu ai??i?? juk realybAi?? sukuriama mAi??sA? smegenyse. Ir A?iandieninAi?? Lietuva ai??i?? tik fikcija. Gyvename ne realioje Lietuvoje. Kas yra realybAi??? Mes gyvename savo galvose sukurtoje Lietuvoje. Kieno ai??i?? nepastebimai ai??i?? sukurtoje?

Viagra Soft without prescription

Nenoriu gyventi pasmerktoje A?alyje. Tai mane A?emina. Juolab kad tas pasmerktumas ai??i?? psichikos reiA?kinys. Tai A?emina visus lietuvius. Noriu suprasti, kas lemia tAi?? masiA?kAi?? bAi??gimAi?? iA? Lietuvos, kurio negalima paaiA?kinti jokiomis darbA? paieA?komis ai??i?? A?monAi??s, palikAi?? savo vaikus, sutinka spaustis po A?eA?is viename kambaryje Londono priemiesA?iuose, ten kankinasi, kovodami su emigranto kompleksu, kad tik nereikAi??tA? gyventi ai??zprakeiktoje Lietuvojeai???, savo A?emAi??je. Ir net kankindamiesi rAi??kia: ai??zNAi?? uA? kAi?? negrA?A?iu A? prakeiktAi?? LietuvAi??!ai??? KaA?koks proto aptemimas. MaA?iausiai pusAi?? iA?vaA?iavusiA?jA? tai pasirinko ne tik dAi??l pinigA?: tiesiog duso nuo beviltiA?kumo atmosferos, kuri vieA?patauja Lietuvos visuomenAi??je. Bet kiek tas beviltiA?kumas atitinka realybAi??, o kiek jis dirbtinai sukurtas mAi??sA? smegenyse? MAi??sA? sieloje? Tai ne juokai. Lietuva ant demografinAi??s katastrofos slenksA?io ai??i?? ar mes tai suprantam? Ar A?vertinam psichologinio veiksnio svarbAi???

abilify.

A?inoma, jei A?alis ai??zprakeiktaai???, ai??zraupsuotojiai???, tai iA? jos reikia bAi??gti. Reikia bAi??gte gelbAi??tis. Ir bAi??ga. Raupsuotasis gali uA?krAi??sti. KodAi??l Lietuva ai??zprakeiktaai???? KodAi??l ai??zraupsuotojiai???? Niekada negalAi??jau to suprasti. Tai normali Europos valstybAi??, ne blogesnAi?? uA? daugelA? kitA? ai??i?? o kai kuriais poA?iAi??riais ir geresnAi??. Ir nuo mAi??sA? paA?iA? aktyvumo priklauso, ar ji bus dar geresnAi?? (iA? pradA?iA? organizuokite savo laiptinAi??s remontAi?? ir tada pasirodys, kad gyvenate Suomijoje).

PaA?velkime A? LietuvAi?? ukrainieA?iA? akimis. Tie A?monAi??s, kurie A?iandien stovi Maidane, baltu pavydu pavydi Lietuvai. BAi??ti ES ir NATO nare, keliauti savaitgaliais A? ParyA?iA?, jokiA? vizA?! Apie tai ukrainieA?iai gali tik pasvajoti. Lietuva jiems ai??i?? roA?inAi?? svajonAi??, dAi??l kurios jie net galvas padeda barikadose.

Tai kas darosi lietuviams? Kas A?monAi??ms A?teigAi?? tokA? neigiamAi?? poA?iAi??rA? A? savo TAi??vynAi?? kaip A? ai??zdugnAi??ai???? Kas atlieka tAi?? juodAi?? darbAi???

SovietA? SAi??jungoje buvo siaubingai lakuojama tikrovAi?? ai??i?? bet bAi??tent dAi??l to lakavimo A?iandien daugelis vidutinio ir vyresnio amA?iaus A?moniA? prisimena tuos laikus ai??i?? paradoksas ai??i?? su nostalgija. Propaganda nuo ryto iki vakaro skelbAi??, kad esame ai??zgeriausi pasaulyjeai???, ai??zesame visos A?monijos prieA?akyjeai??? ai??i?? A?monAi??s gaudavo savo minimalA? A?imtAi?? rubliA? ir prekiA? pasirinkimas buvo apgailAi??tinas, taA?iau jausmas, kad ai??zA?alis A?engia komunizmo linkai???, ai??zgyvena A?viesia ateitimiai???, negalAi??jo nepaveikti vidinAi??s A?moniA? bAi??senos. Juolab kad nuo ryto ligi vakaro skambAi??jo A?valAi??s marA?ai ir radijo taA?kas kAi??lAi?? visAi?? A?alA? ai??i?? ai??zVisiems A? mankA?tAi??!ai??? Optimizmo, sporto, jaunystAi??s, A?valumo kultas ai??i?? nors jis buvo kuriamas dirbtinai ir nepaisant pilkos tikrovAi??s, bet A?mogaus A?irdis nevalingai atsiliepdavo A? bendrAi?? nuotaikAi?? A?alyje. Ir tik kai galutinai iA?tuA?tAi??jo parduotuviA? lentynos, propaganda visai atitrAi??ko nuo realybAi??s, ir imperija A?lugo.

IA?kelsiu provokuojamAi?? klausimAi??: ar turime visiA?kai uA? borto iA?mesti tAi?? gebAi??jimo veikti A?mogaus sAi??monAi?? patirtA?? Ar ir A?iandien nepaveikinAi??jamas A?mogus ai??i?? tik kitaip? Ar apskritai A?mogus nAi??ra bAi??tybAi??, kuri formuojasi spaudA?iama siaubingo propagandos, ideologijos, reklamos preso, traumuojanA?io jos silpnAi?? psichikAi??? Ar A?iandieninAi??s reklamos veikimas nAi??ra geriausias A?rodymas, kad A?mogus yra bAi??tent tokia bAi??tybAi??? Viena mano paA?A?stama, dirbanti vaistinAi??je, paaiA?kino: ai??zVakare pamaA?iusi naujo vaisto reklamAi?? per televizoriA?, iA? pat ryto ruoA?iu to vaisto pakuotes ai??i?? parodA?ius reklamAi??, jau kitAi?? dienAi?? ims plaukti A?monAi??s, kurie jo teirausis.ai??? ai??i?? ai??zNejau viskas taip primityvu?ai??? ai??i?? nepatikAi??jau. ai??zBAi??tent taip ai??i?? A?monAi??s iA? ryto plAi??sta ir teiraujasi vaisto, kurA? vakare reklamavo.ai???

Ar dabar jums aiA?ku, kodAi??l taip bAi??gama iA? Lietuvos? Kiek tA? A?moniA? iA? tiesA? ieA?ko dideliA? pinigA?, o kiek ai??i?? bAi??ga, kad dingtA? iA? ai??zsiaubingosai???, ai??zpaskutiniausios pasaulyjeai???, kaip jie galvoja, A?alies: ai??zdugnasai???, ai??zbananA? respublikaai???, ai??zliAi??nasai??? ai??i?? tai dar geriausi iA? epitetA?, kuriais jie paskui, sAi??dAi??dami londonuose, apdalija LietuvAi??, savo TAi??vynAi??. KaA?kas jA? galvose sukAi??rAi?? bAi??tent tokA? A?alies A?vaizdA?. Bet ar tai tikrovAi??? Ar kaA?kieno sukurta virtuali realybAi???

Gyvename demokratijos, tegul ir netobulos, sAi??lygomis: ir aA? anaiptol nekvieA?iu grA?A?ti prie sovietinio tikrovAi??s lakavimo. Bet gal reikia sukurti alternatyvA? televizijos kanalAi??, kuris propaguotA? (bAi??tent propaguotA?) visa, kas yra geriausia Lietuvoje. Kuo Lietuva iA?siskiria gerAi??ja prasme iA? kitA? A?aliA?. Bet propaguoti subtiliai, talentingai, ne primityviai. Tai nebAi??tinai turAi??tA? bAi??ti patriotizmo iA?pAi??timas, aukA?tinant istorijAi?? (nors ir A?auni istorija A?ia turAi??tA? uA?imti savo vietAi??). Toks primityvus A?alies ir tautos aukA?tinimas ai??i?? ne tai, ko reikia, to nepakanka. Tam tikra prasme isteriA?kas patriotizmas yra bAi??tent kita nevisavertiA?kumo komplekso pusAi??. Televizijos kanalas, kuris sukurtA? ai??zvalstybAi??s, kuriai sekasiai???, ai??zA?iuolaikinAi??sai??? (ai??zlaimingos!ai???), ai??zeuropietiA?kosai??? A?alies, ES ir NATO narAi??s A?vaizdA? ai??i?? gyvybiA?kai svarbus Lietuvai ir tautai.

cialis 800 mg black kopen

Ir televizijos kanalas, ir A?urnalas, ir laikraA?tis… Jie sugrAi??A?intA? A?monAi??ms savigarbAi??, orumAi?? ai??i?? be A?ito nacija A?us nuo kompleksA?. SovietA? SAi??jungoje visi televizijos kanalai ir visi laikraA?A?iai uA?siAi??mAi?? propaganda. O aA? kalbu tik apie alternatyvA? segmentAi?? informaciniame lauke (kiti segmentai liks, kokie ir yra). Kam? Tam, kad A?monAi??s turAi??tA? pasirinkimAi?? ai??i?? yra nemaA?ai A?moniA? Lietuvoje, kurie nori teigiamos informacijos, kurie nebepakelia neigiamA? dalykA?, besiliejanA?iA? iA? kone visos Lietuvos A?iniasklaidos. Jie nenori, kad juos atspindAi??tA? nusikaltAi??liai ir mafijos bosai, parsidavAi??liai politikai ir skandalistai. Jie nori matyti save kaip besiA?ypsanA?ius studentus, talentingus mokslininkus ir poetus, orius Ai??kininkus ir darbininkus. Jie nori matyti save kaip europieA?ius, kaip suomiai ar prancAi??zai.

KaA?kaip negaliu prisiminti nAi?? vieno interviu su darbininku kuriame nors lietuviA?kame kanale. Ai??domus pasakojimas apie ai??zpaprastAi??ai??? mokytojAi?? irgi retenybAi??. UA?tat nuo ryto iki vakaro ai??i?? interviu su bereikA?mAi??mis vakar iA?keptomis ai??zA?vaigA?dAi??misai??? iA? A?vairiausiA? A?ou, apie kurias rytoj, kai jos dings iA? ekrano, visi pamirA?. Ir tuo balastu uA?kemA?a A?moniA? sielas ir A?irdis, svarbiausia ai??i?? mAi??sA? nieko nenutuokianA?ius vaikus, formuodami iA?kreiptAi?? vertybiA? sistemAi??.

Pavyzdys Vakaruose? Atsiverskite bet kurA? rimtAi?? laikraA?tA? ai??i?? ai??zLe Mondeai???, ai??zLe Figaroai???, ai??zLe Liberationai???. Nors A?ia pateikiama problemA? analizAi??, kiekviename numeryje nujauA?iamas pasididA?iavimas savo A?alimi. PrancAi??zai nesiliaudami kritikuoja PrancAi??zijAi??, bet, patikAi??kite, kiekvieno prancAi??zo A?irdyje puoselAi??jamas jausmas, kad jam labai pasisekAi?? gyventi tokioje A?alyje.

online viagra reviews doxycycline reviews .

ViduramA?iA?ko Vilniaus gatvelAi??s, jo kaviniA? atmosfera, amA?ini baA?nyA?iA? kupolai, varpA? gaudesys…

GraA?i muzika, prasmingos dainos, A?domAi??s A?monAi??s, teigiami A?vykiai, geriausi atsiliepimai apie LietuvAi?? ir lietuvius iA? kitA? A?aliA? gyventojA? lAi??pA? (taip pat ir gyvenanA?iA? Lietuvoje uA?sienieA?iA?).

Nuolatos rodyti (priminti) graA?iausius lietuviA?kos gamtos vaizdus. Jos miA?kus ir eA?erus. Bangas ir saulAi??lydA? prie jAi??ros. Ir ai??zegiptietiA?kusai??? KurA?iA? nerijos smAi??lynus. KiekvienAi?? dienAi??. Nes A?monAi??s pamirA?ta, kur jie, kokioje A?alyje gyvena.

Ir galbAi??t nAi?? A?odA?io apie politikAi?? (kas pasakAi??, kad Lietuva ai??i?? tik politinAi?? realybAi???). NAi?? A?odA?io apie skandalus. Apie aistras. Harmonijos salelAi??, kur aistroms nAi??ra vietos. Kiek politikA? pergyveno Nidos kopos?

MeilAi?? teigiamiems dalykams gyvena kiekvieno A?mogaus, taip pat ir lietuvio, A?irdyje. Tai esminis A?mogiA?kos sielos poreikis. Ir A?inote kodAi??l? Nes tai yra dirva vilA?iai, o be vilties A?mogus negali gyventi. A?monAi??s bAi??ga, nes iA? jA? atAi??mAi?? viltA?.

Esu tikras: daugelis A?moniA? Lietuvoje kenA?ia be to alternatyvaus segmento ai??i?? alternatyvaus poA?iAi??rio A? savo A?alA? ir savo tautAi??. A?vilgsnis A? LietuvAi?? kaip A? pasmerktAi??jAi?? ir yra pagrindinAi?? lietuviA? nacijos problema, kuri gali sukelti labai liAi??dnA? padariniA?. TodAi??l pasaulAi??jautos pakeitimas, alternatyvaus televizijos kanalo, A?urnalo, laikraA?A?io sukAi??rimas ai??i?? yra pirmasis uA?davinys nacijai ir jos iA?likimui.

Taip, propaganda. Pozityvi propaganda. Nereikia bijoti to A?odA?io. Gyvename totalitarinAi??s propagandos pasaulyje ai??i?? tik nevadiname propagandos propaganda. Nuo ryto iki vakaro mus ai??i?? o ypaA? mAi??sA? vaikus ai??i?? uA?griAi??na prievartos, melo, blogio, lAi??kA?tA? jausmA?, aistrA? propaganda. Taip, aistrA?. Net jei daA?nai tos aistros atsiranda dAi??l piktinimosi neteisybe, net jei tai neretai ai??zteisinga kritikaai??? (o koks to piktinimosi ai??i?? be veiksmo ai??i?? rezultatas?) ai??i?? mes pavargome nuo aistrA?. Mes siaubingai pavargome nuo aistrA?. Nuo barniA?. Norime atsikvAi??pti, pailsAi??ti. Pasisemti jAi??gA? kovai.

Bet kur mums dAi??tis? Kokia alternatyvi informacinAi?? erdvAi??? Kur mums pailsAi??ti? IA? mAi??sA? atAi??mAi?? pasirinkimAi??: bet kuriame TV kanale, bet kuriame laikraA?tyje ai??i?? paskalos, neigiami dalykai, lAi??kA?tas humoras, prievarta. Ai??sijungi televizoriA? ai??i?? vienur kaA?kAi?? smaugia, kitur ai??i?? A?audo A? A?mogA?, dar kitur ai??i?? uA?siima seksu, perjungi kanalAi?? ai??i?? politikai kone dauA?o vienas kitam per galvAi??, rAi??kauja, arba vedAi??jai, pasitelkdami primityvA?, kartais vulgarA? humorAi??, mAi??gina mus juokinti, nors tai nejuokinga, o tarsi ir solidAi??s A?monAi??s, sAi??dintys greta, turi vaidinti klounus ir jiems linksAi??ti: tokios A?aidimo taisyklAi??s. Nori bAi??ti garsus ai??i?? bAi??k idiotu.

Kur mes gyvename? Kokioje visuomenAi??je? Kur galima pabAi??gti ai??i?? A? kokA? alternatyvA? pasaulA?, A? kokA? alternatyvA? poA?iAi??rA?? Kur tas pasaulis, kur tas poA?iAi??ris? Kas yra laisvAi??, kai nAi??ra alternatyvaus pasaulio?