Ar pateks NekroA?ius A? dangA??

A?URNALAS: KULTA?ROS BARAI
TEMA: Teatras
AUTORIUS:Ai??Jurgita PociAi??tAi??-Alessi

DATA: 2012-10

Ar pateks NekroA?ius A? dangA??

Jurgita PociAi??tAi??-Alessi

Kaip italai vertina Eimunto NekroA?iaus ai??zRojausai???Ai??pasaulinAi?? premjerAi?? ViA?encos teatre ai??zOlimpico

ApA?valgos didA?iuosiuose dienraA?A?iuose, teatro mAi??nraA?A?iuose, pristatymas nacionalinAi??s televizijos laidoje, skirtoje kultAi??rai, straipsniA? gausa tinklaraA?A?iuose ir komentarai socialiniame tinkle Facebook ai??i?? treA?iajai Danteai??i??s ai??zKomedijosai??? daliai, kuriAi?? Eimuntas NekroA?ius parodAi?? Italijos publikai, dAi??mesio tikrai nestigo: nuo griausmingA? aplodismentA? ir liaupsiA? (ai??zAbsoliutus, kvapAi?? gniauA?iantis reto groA?io A?edevrasai???1) iki suglumusios veido iA?raiA?kos ar net grieA?tA? nuosprendA?iA? (ai??zNekroA?ius A? rojA? nepateksai???2). Kaip ir privalu A?ioje lietuviA? reA?isieriA? garbinanA?ioje, bet diskutuoti mAi??gstanA?ioje A?alyje, vieningo poA?iAi??rio nAi??ra, o ir nereikia. TaA?iau dAi??l vieno dalyko italai sutaria: NekroA?ius yra NekroA?ius, nesvarbu, kas stoja uA?, o kas prieA? jA?.

Post Scriptum. Man, A?iAi??rAi??jusiai ai??zRojA?ai??? antrAi??jAi?? dienAi??, didA?iulA? A?spAi??dA? padarAi?? ne tik spektaklis, bet ir jaudinantis potyris A?iAi??rovA? salAi??je: uA? manAi??s sAi??dAi??jo neregAi?? mergina, kuriAi?? A? renginA? atlydAi??jo du draugai. Vienas pusbalsiu vertAi?? titrus, kitas pasakojo, kAi?? mato scenoje.

UA?: lakios antraA?tAi??s ir susiA?avAi??jimas

SpektaklA? pavadinAi??s ai??zkAi??niA?ka ir dangiA?ka poezijaai???, teatro mAi??nraA?A?io Sipario apA?valgininkas Nicola Arrigoniai??i??s raA?o:

ai??zKoks tas Eimunto NekroA?iaus ai??zRojusai???? Tai ne bAi??sena, o veikiau kelias, ne erdvAi?? ir ne laikas, o greiA?iau A?emiA?koji kelionAi??, kuriAi?? A?veikusi BeatriA?Ai?? iA?taria paskutinAi?? replikAi??: ai??zRojus yra.ai??? LietuviA? reA?isieriaus dramaturgijos, kupinos poetiA?kA? vaizdiniA?, ankstesnAi??je dalyje BeatriA?Ai?? sakAi?? Dantei: ai??zApsidairyk ir paklausyk: Rojus yra ne tik mano akyse.ai??? [ai??i??] TAi?? ir bando iA?reikA?ti ai??zprimityvusisai??? Eimunto NekroA?iaus teatras, pabrAi??A?damas prieA?taringAi?? santykA? su paladine ViA?encos ai??zOlimpicoai??? architektAi??ra [ai??i??]. ai??zRojus ai??i?? tai dabarA?iai nebAi??tina dovana, tai siekisai???, ai??i?? savo ai??zNelengvojo rojausai??? A?A?angoje raA?o reA?isierius. Tarsi iA?silaisvinAi??s nuo apA?iuopiamo pirmA?jA? dviejA? kantikA? pasakojimo, treA?iAi??jA? ai??zKomedijosai??? online lisinopril hctz 20-25. skyriA? jis A?vaizdina, apimtas polAi??kio: skrieja kartu su savo aktoriais, kurie A? scenAi?? A?A?engia lengvi, tarsi A?emiA?kieji angelai, siekiantys tobulumo, o jA? gali suteikti tik meilAi??, tokia stipri, kaip jausmas, siejantis DantAi?? (Rolandas Kazlas) ir BeatriA?Ai?? (Ieva TriA?kauskaitAi??). Kad pasiektum RojA?, privalai bAi??ti lengvas, atsisakAi??s visko, kas A?emiA?ka… [ai??i??] IA?A?Ai??kis nepaprastas ai??i?? tAi?? puikiai A?inojo Dante, davAi??s visiA?kAi?? laisvAi?? savo plunksnai, kad baltam popieriaus lape iA?klotA? istorijAi??, neiA?reiA?kiamAi?? A?odA?iais, Dievo vizijAi?? ir, svarbiausia, meilAi??s pilnatvAi??. A?ino tAi?? ir reA?isierius. [ai??i??] Medinis stalas, virvAi??s, tarsi tiltas tarp scenos ir Palladio amfiteatro [ai??i??], byloja apie elementarumAi??, primityvumAi??, kasdienybAi?? / buvimAi?? A?ia ir dabar. Rojaus scenoje, nutviekstoje A?viesA?, visa tai virsta ai??i?? kaip ir visuose NekroA?iaus spektakliuose ai??i?? simboliais, tiksliau, A?enklais, perteikianA?iais nepaaiA?kinamAi??jAi?? meilAi??s prasmAi??. [ai??i??] ai??zRojus yraai???, ai??i?? iA?taria Eimunto NekroA?iaus BeatriA?Ai?? ir negalima su ja nesutikti: Rojus yra A?ia, A?emAi??je, ir ai??zOlimpicoai??? teatre jis atsiskleidAi?? visu poetiA?ku savo groA?iu.ai???3

Ai?? klausimAi??, koks gi tas Maestro ai??zRojusai???, mAi??gina atsakyti ir dienraA?A?io Repubblica apA?valgininkas Rodolfo di Giammarco:

ai??zBAi??ta pagrindo bAi??gA?tauti, kad skulptAi??riA?kasis ViA?encos ai??zOlimpicoai??? ai??i?? 65-ojo klasikos spektakliA? ciklo buveinAi??, kuriai vadovauti pakviestas NekroA?ius, ai??i?? konkreA?iam A?mogiA?kumui, koks bAi??dingas A?iam reA?isieriui, suteiks formalumo antsluoksnA?. Net buvo galima A?tarti, kad EmpirAi??jA? A?lovinanA?ios kantikos simbolika (prieA?ingai negu ai??zPragarasai??? ir ai??zSkaistyklaai??? su peizaA?ais, iA?vagotais dramatiA?kA? likimA?) vargu ar suteiks kAi??rybiniA? impulsA? menininkui, paverA?ianA?iam poezija vidinius personaA?A? santykius. O iA? tikrA?jA? A?is Rojus, kadaise paties reA?isieriaus pavadintas ai??zliAi??dna vietaai???, atsiskleidAi?? kaip A?kvAi??pta pusantros valandos trukmAi??s simfonija.ai???4

NacionalinAi??s televizijos Rai savaitinAi?? kultAi??ros laida ai??zAi??eA?tadienio naktisai???, kuruojama teatro kritiko ir A?urnalisto Moreno Cerquetelliai??i??o, irgi prasidAi??jo nuo A?inios apie NekroA?iaus premjerAi?? ir interviu su Maestro:

ai??zPradedame nuo teatro, to didA?iojo teatro, kuris gali nuvesti mus A?… RojA?. Ai??A?kart jis priklauso NekroA?iui, nepaprasta vaizduotAi??s galia apdovanotam lietuviA? reA?isieriui, A?kvAi??ptam Danteai??i??s. Po ai??zPragaroai??? ir ai??zSkaistyklosai??? NekroA?ius iA? tikrA?jA? pasiekAi?? ai??zA?vaigA?des ir aukA?tuosius skliautusai???5: ViA?encos teatre ai??zOlimpicoai??? pristatyta pasaulinAi?? Danteai??i??s treA?iosios kantikos premjera ai??i?? vizionieriA?ka, nutapyta ryA?kiomis emocijA? spalvomis. [ai??i??] MokyklA? programos ai??zRojA?ai??? dAi??l teologinio ir filosofinio turinio neretai aplenkia, taA?iau to nepasakysi apie teatrAi?? ai??i?? A?io kAi??rinio Ai??mAi??si ne vienas reA?isierius, nuo Carmello Beneai??i??s iki Tiezziai??i??o. O A?tai dabar NekroA?ius, kuris jaunA? aktoriA? kompanijai patiki uA?duotA? nuskraidinti publikAi?? A? Danteai??i??s dangiA?kuosius skliautus, iA?reikA?damas tAi?? skrydA? puikiomis vaizdinAi??mis metaforomis nepaprasto groA?io ai??zOlimpicoai??? dekoracijA? fone. [ai??i??] Tai sugestijA?, garsA? ir judesiA? spektaklis.ai???6

ai??zNekroA?ius suplAi??A?o RojA? A? gabalusai???Ai??ai??i?? taip savo apA?valgAi?? pavadino Maria Grazia Gregori, A?spAi??dama italus, kad nesitikAi??tA? A?ia pamatyti tokio ai??zRojausai???, kokA? A?sikalAi?? A? galvas mokykloje:

ai??zKiekvienas reA?isierius A?ino: statyti spektaklA? ViA?encos teatre ai??zOlimpicoai??? nelengva ai??i?? Scamozziai??i??o dekoracijos nuostabios, bet kartu smarkiai varA?anA?ios. TAi?? A?veikti nelengva net Eimuntui NekroA?iui, A?ia pristaA?iusiam paskutinAi?? Danteai??i??s ai??zDieviA?kosios komedijosai??? dalA?, bene reA?iausiai statomAi?? ir sudAi??tingiausiAi?? ai??i?? tAi?? ai??zRojA?ai???, kuriame iA?ryA?kAi??ja visos problemos ir viskAi?? nugali vizijos neA?manomybAi??, nors vis tiek nesiliaujame jos siekAi??, padedami Poeto mylimosios BeatriA?Ai??s [ai??i??]. Didysis lietuviA? Maestro gvildenti A?iAi?? temAi?? imasi sau bAi??dingu stiliumi ir iA? perspektyvos, bAi??dingos tik jam, panaA?iai jis pasielgAi?? ir su dviem ankstesnAi??mis kantikomis ai??i?? ai??zPragaruai??? ir ai??zSkaistyklaai???. TaA?iau A?A?kart tai itin asmeniA?kas kelias, daug sudAi??tingesnis uA? pirmuosius du. Pasirinktas sprendimas aiA?kus: iA?ryA?kinti chorAi??, niveliuojant personaA?us, iA?skyrus du pagrindinius veikAi??jus. NekroA?iaus ai??zRojusai??? atsiskleidA?ia kaip amA?inoji juodos ir baltos spalvA? vizija [ai??i??]. Rolando Kazlo Dantei, kurA? ankstesniame spektaklyje palikome apimtAi?? majakovskiA?ko ryA?tingumo [ai??i??], Ievos TriA?kauskaitAi??s BeatriA?Ai?? sako: ai??zRojus yra.ai??? Tai frazAi??, nepaliekanti erdvAi??s replikoms, nes ja baigiamas spektaklis. AtrodytA?, neginA?ijamai ironiA?ka XX a. frazAi??. [ai??i??] NekroA?iaus ai??zRojusai??? ai??i?? tai A?odA?iA? dirbtuvAi??: jie iA?sipina, srAi??va pirmyn ir atgal, kad apsiaustA?, uA?dengtA? vienas kitAi??, visiA?kai laisvai A?ia sumaiA?omos skirtingos giesmAi??s. Tai paralelinAi??, savaip vizionieriA?ka kelionAi?? [ai??i??]. TodAi??l nesitikAi??kime, demonstruodami tAi?? britams bAi??dingAi?? susierzinimAi??, kai koks nors A?ekspyrinis pastatymas netelpa A? jA? nusistatytus rAi??mus, kad A?is ai??zRojusai??? bus toks, kaip suprasti jA? mokAi??mAi??s mokykloje [ai??i??]. Apie A?iAi?? sumaiA?tA?, apie itin asmeniA?kAi?? priartAi??jimAi?? prie didA?iosios poemos uA?simenama nuo pat pradA?iA?: Dante yra toks universalus, kad kiekvienas gali perskaityti jA? savaip. NekroA?ius, padedamas savo aktoriA?, paA?eria mums tegul ir labai supaprastintus fragmentus iA? savosios kelionAi??s, savosios asmeninAi??s manijos, privertusios jA? pasinerti A? A?aidimAi?? ir iA?rasti naujAi?? kalbAi??.ai???7

ai??zNekroA?iaus ai??zRojusai??? prieinamas kiekvienamai???, ai??i?? tvirtina Francesca Motta recenzijoje, kuriAi?? paskelbAi?? verslo dienraA?tis Il Sole 24 Ore:

ai??zDidA?iojo maestro Eimunto NekroA?iaus pastatytas Danteai??i??s ai??zRojusai??? ai??i?? itin A?mogiA?kas, keliantis dieviA?kAi?? nerimAi?? ir kartu verA?iantis paA?iurpti odAi??. Jei dar pridursime, kad vartai A? amA?inAi??jAi?? laimAi?? veriasi graA?iausiame pasaulio teatre ai??i?? Palladio ai??zOlimpicoai??? ViA?encoje, turAi??sime viskAi??, ko reikia dangiA?kajai kelionei. [ai??i??] A?ia pakanka vien sielos ir atviros A?irdies. NekroA?iaus ai??zRojusai??? prieinamas visiems. [ai??i??] Kad tuo patikAi??tum, turi tai pamatyti.ai???8

O Corriere della Sera apA?valgininkAi?? Magda Poli recenzijoje ai??zPink Floyd muzika Dantei ir BeatriA?eiai??? iA?kelia nemaA?ai retoriniA? klausimA?:

ai??zDanteai??i??s ai??zRojujeai??? Dievo A?lovAi??s spinduliai kyla 9 dangaus skliautais ir 33 aukA?tosios poezijos kantikomis, kuriose negailima karA?iA? A?odA?iA?. Didysis lietuviA? reA?isierius Eimuntas NekroA?ius, ai??zOlimpicoai??? 65-ojo klasikos spektakliA? ciklo meno vadovas, pristatAi?? pasaulinAi?? premjerAi?? ai??i?? spektaklA? ai??zRojusai???, perA?engiantA? A?okio ir pantomimos ribas, virstantA? savotiA?ku ai??zA?okio teatruai???. Aktoriai A?ia groja, dainuoja, A?oka, reA?ituoja A?vairiA? kantikA? eiles ir kuria vaizdines metaforas [ai??i??], kurios kartais atrodo stiprios, o kartais ai??zpavargusiosai???. ReA?isierius ai??ziA?leidA?iaai??? kelionAi??n DantAi?? (Rolandas Kazlas) su BeatriA?e (Ieva TriA?kauskaitAi??), lydimus 8 aktoriA? choro ai??i?? visi puikAi??s. PersonaA?A? A?ia nAi??ra ai??i?? tai veikiau sielos bAi??senos, ramybAi??s neduodanA?ios mintys. [ai??i??] Muzika varijuoja nuo XVII a. iki Pink Floyd ir vandens A?iurlenimo, kostiumai modernAi??s ir paprasti. Scenoje matome pilkus kilimo ritinius, o fone ai??i?? nuostabiAi?? dekoracijA? perspektyvAi??. VirA? mistiA?kos orkestro duobAi??s iki pat balkonA? lyg kokia laikinoji ai??zupAi??-gatvAi??ai??? driekiasi virviA? tinklas, spAi??ju, skirtas sukabinti gyvenimo ornamentams. Suskamba melancholiA?ka giesmAi?? ir A? orkestro duobAi?? atvyksta muziejaus sargas, kad supakuotA? kasdieninius daiktus, kuriuos jam atiduoda veikAi??jai. PrieA? pakeldami akis aukA?tyn, turime atsikratyti A?emiA?kA?jA? dalykA?? Ai??lamA?to? GalbAi??t, nors tai atrodytA? pernelyg paprasta. KAi?? norAi??jo papasakoti NekroA?ius per tas vargu ar pribloA?kianA?ias pusantros valandos? GalbAi??t siekAi?? sugrAi??A?inti paprastumAi??, amA?inAi??jAi?? laimAi??, kuri nusiA?ypso radusiems sielos ramybAi??? GraA?i toji scena, kur DantAi?? ir BeatriA?Ai?? apgraibomis, bet A?velgdami aukA?tyn ir nutvieksti vidinAi??s A?viesos, brenda per virviA? bangas, taA?iau kas tai ai??i?? gyvenimo sunkumA? ar vidiniA? ieA?kojimA? jAi??ra? HipotetiA?kai klausA?iau, ar Rojus egzistuoja ai??i?? taip teigia paskutinis titras ai??i?? tik A?iems laimingiesiems? A?inoma. O gal derAi??tA? baigti Pink Floyd eilutAi??mis: ai??zManai galA?s atskirti / rojA? nuo pragaro? / A?ydrAi?? dangA? nuo skausmo? / Ai??ypsenAi?? nuo A?ydo?ai??? Tai hipotezAi?? spektaklio, A? kurA? gali tilpti visos A?manomos hipotezAi??s ir jA? prieA?ingybAi??s, kartu sudAi??jus. GalbAi??t.ai???9

PrieA?: iA? NekroA?iaus tikAi??tasi… NekroA?iaus

A?urnalistas ir teatro apA?valgininkas Giambattista Marchetto savo tinklaraA?tyje pripaA?A?sta, kad jam, kritiA?kam A?iAi??rovui, buvo gana sunku ai??znepasiduoti pirmA?jA? A?spAi??dA?iA? pagundai, vertinant spektaklA?, kuris pristatytas kaip ypatingas kAi??rinys ir didA?iulis iA?A?Ai??kis. Vis dAi??lto Maestro Eimunto NekroA?iaus parodytAi?? trijA? Danteai??i??s Alighieriai??i??o ai??zKomedijosai??? kantikA? interpretacijAi?? bAi??tina vertinti racionaliai ir gerai pasveriant.ai??? PavadinAi??s straipsnA? ai??zNekroA?iaus susitikimas su Dante ai??i?? nusivylimasai???, recenzentas A?odA?iA? A? vatAi?? nevynioja:

ai??zAi??iek tiek glumino jau ir maA?iau dangiA?kos kantikos, matytos Modenoje per Festival VIE. [ai??i??] ai??zPragarasai??? ai??i?? tai sodriA? spalvA? freska, nutapyta instinktyviai ir retsykiais gal net per daug A?mogiA?kai, o ai??zSkaistyklojeai??? tirA?ta minA?iA?, gal kiek ir netvarkingA?, ai??i?? bet kuriuo atveju sceninis abiejA? kantikA? sprendimas buvo pakankamai stiprus, kad nustebintA?. [ai??i??] Per savo pirmAi??jA? susitikimAi?? su Dante reA?isierius A?engAi?? svarbA? A?ingsnA?, kurdamas itin asmeniA?kAi?? ai??zKomedijosai??? interpretacijAi??, o ai??zRojausai??? vizija pribloA?kia ir nuvilia. [ai??i??] Turint galvoje intelektualinAi?? ir techninAi?? NekroA?iaus bazAi??, kurios ai??zmenkuteai??? tikrai nepavadinsi, buvo galima pagrA?stai tikAi??tis, kad jis ne tik nepasiklys, bet prieA?ingai ai??i?? dangiA?kose teksto aukA?tumose suras tAi?? semantinA? audinA?, kuris leistA? A?engti anapus kalbos, sukurti vizijAi??, A?kAi??nijanA?iAi?? tai, kas abstraktu. Trumpai tariant, laukAi??me, kad NekroA?ius pasielgs kaip NekroA?ius. Deja, iA?tiko kartus nusivylimas. Spektaklis toli graA?u nAi??ra iA? pedantiA?kA?jA?, atrodo ai??zpridusAi??sai???, todAi??l nuo A?emAi??s taip ir neatsiplAi??A?ia. Laiko poA?iAi??riu dangiA?kai sintetiA?kas (trunka maA?iau negu dvi valandas), bet iA? esmAi??s nenuoseklus. [ai??i??] Kur dingo tas neiA?vengiamybAi??s jausmas, kurA? NekroA?iaus spektakliai skleisdavo net po penkiA? ar A?eA?iA? valandA? ai??zrezistencijosai??? A?iAi??rovA? salAi??je? KlausimA? kyla A?vairiA?: kam versti A? lietuviA? kalbAi?? paskirus (nesilaikant tvarkos) ai??zRojausai??? fragmentus, jei pasaulinAi?? premjera vyksta Italijoje? Jeigu A?odis scenoje praranda savo referentiA?kumAi??, jeigu nAi??ra epizodA?, kuriuos galAi??tum dramatizuoti (kaip ai??zPragareai???), kodAi??l gi nepagerbus originalios poetinAi??s kalbos muzikalumo? GraA?ioji Pink Floyd daina ai??zWish You Were Hereai???, susieta su tam tikrais teologiniais kantikos momentais, iA? tikrA?jA? galAi??tA? tapti reikiamu stimulu, taA?iau kokia iA? to nauda, jeigu ji yra epizodinAi?? ir paliekama be paaiA?kinimA?? Kur gali nuvesti fragmentiA?kas veiksmas, sudurstytas iA? pagreitAi??jimA? ir A?iurkA?A?iA? stabdymA?, A?vaigA?dA?iA? blykstelAi??jimA? ir banaliA? interliudA?? KodAi??l iA?eini iA? spektaklio, apimtas jausmo, kad pusantros valandos ai??zRojA?ai??? buvo galima apkarpyti daug daugiau negu septynias valandas trunkantA? ai??zFaustAi??ai???? TaA?iau NekroA?ius lieka NekroA?ium, A?iaip ar taip. Ir keletAi?? nuostabiA? epizodA?, mAi??sA? laimei, ai??zOlimpicoai??? scenoje (kuriAi?? visada sunku suvaldyti) vis dAi??lto iA?vydome. Tie nedidukai fragmentai yra tikri gryno oro gurkA?niai. Akimirkos iA? ai??zRojausai??? teatre, taip ir neA?stengusio pakilti nuo A?emAi??s.ai???10

Teatro apA?valgininkas Renato Palazziai??i??s po dviejA? ai??zDieviA?kosios komedijosai??? daliA?, parodytA? geguA?Ai?? Modenoje, gana kritiA?kAi?? A?iame mieste vykusio festivalio VIE apA?valgAi?? baigAi?? tokiais A?odA?iais: ai??zKad ir kaip bAi??tA?, NekroA?iaus teatro genijaus uA?temdyti nepavyko.ai???11 Po ai??zRojausai??? premjeros Palazziai??i??s kategoriA?kesnis ir paA?eria nemaA?ai abejoniA?, o recenzijos pavadinimas skamba tarsi perdAi??tai grieA?tas, todAi??l A?iek tiek komiA?kas, verdiktas ai??zNekroA?ius A? rojA? nepateksai???.

ai??zTipiA?ki NekroA?iaus stiliaus A?enklai, tos lietuviA?ko pasaulio, A?iek tiek archajiA?ko ir valstietiA?ko, apraiA?kos, perkeltos A? monumentaliAi??jAi?? ViA?encos ai??zOlimpicoai??? erdvAi??, A?inoma, daro tam tikrAi?? A?spAi??dA?. [ai??i??] Kaip ir tie paslaptingi pasikartojantys veiksmai, bAi??dingi jo pastatymams ir pritaikyti A?ia, dangiA?kajame Danteai??i??s ai??zRojujeai???, ai??i?? antai pagrindinis veikAi??jas ne laiku ir ne vietoje blizgina savo draugAi??s batus, kreidele brAi??A?ia A?enklus ant jos padA?, A? delnAi?? lieja vandenA?ai??i?? MetaforA? konkretumAi?? NekroA?ius kaip visada atmieA?ia subtiliomis abstrakcijomis. Nustumdamas eiles kone A? antrAi?? vietAi??, paversdamas jas tikra citatA? antologija, reA?isierius sukuria virtinAi?? pantomimos judesiA?, kuriA? prasmAi?? daA?nai lieka neaiA?ki. Kas tie juodai ir baltai apsirengAi?? jaunuoliai, scenoje atliekantys nesuvokiamus veiksmus, tarp dangaus choristA? derinantys stygas Pink Floyd muzikai? Angelai? Palaimintosios sielos? O kAi?? reiA?kia tie daiktai ai??i?? veidrodA?iai, puodai, taburetAi??s, ai??i?? kuriuos jie suneA?a tam A?sivaizduojamo muziejaus vadovui, labiau primenanA?iam deus ex machina? IdAi??jinis apsinuoginimas, A?emiA?kA?jA? turtA? atsisakymas? Maestro rankAi?? ai??i?? su niekuo nesupainiojamAi?? asmeninA? jo braiA?Ai?? ai??i?? pajuntame iA? to, kaip kuriami vyro ir moters santykiai: A?iurkA?tAi??s, tarsi nenoromis, A?velnAi??s, o kartu A?aismingi ir agresyvAi??s. BeatriA?Ai??, NekroA?iaus akimis, yra artima Ofelijos, Dezdemonos, Margaritos, tA? tipiA?kA? moteriA?kA? sielA?, kurios nuolat uA?valdo didA?iojo lietuviA? reA?isieriaus vaizduotAi??, giminaitAi??. Tai moterys, iA?siugdA?iusios stipriAi?? valiAi??, verA?lios ir trykA?tanA?ios gyvybe, bet neiA?vengiamai tampanA?ios likimo aukomis. Nesutramdomos, taA?iau vis tiek pasmerktos kapituliuoti prieA? gyvenimo neteisybAi??. Tikroji bAi??da A?tai kur: ar visa tai kaip nors yra susijAi?? su ai??zRojumiai???? Su ai??zDieviA?kAi??ja komedijaai???? Susidaro A?spAi??dis, tarsi NekroA?ius, kaip jau nutiko geguA?Ai?? su ai??zPragaruai??? ir ai??zSkaistykaai???, Danteai??i??s poemAi?? mAi??gina jam A?prastu bAi??du pritaikyti savajai vizijai. Ai??A?kart to padaryti nepavyko. ReA?isierius susitelkAi?? ties poros santykiais, ties ai??zprivaA?iuojuai??? aistringos meilAi??s lygmeniu, pasirinkdamas supaprastintAi?? perspektyvAi??, ir buvo lemtingai iA?vestas iA? kelio. [ai??i??] Finalas iA?kalbingas ai??i?? BeatriA?Ai?? iA?taria verkdama: ai??zRojus yra.ai??? Paskui abu su Dante pasuka paraleliniA? virviA? link [ai??i??], tarsi bristA? per vandenA?, A?ia iA?nirdami virA? jo, A?ia vAi??l A? jA? panirdami, kol galiausiai lieka kyboti tarsi pridusAi??. Tai stipri ir nerimAi?? kelianti metafora, bet vien jos negana silpnosioms spektaklio vietoms uA?dangstyti. Esu NekroA?iaus gerbAi??jas ir su liAi??desiu A?irdyje pripaA?A?stu: to tikrai nepavadinsi vykusiu kAi??riniu.ai???12

PrieA?taringi komentarai pasipylAi?? ir ViA?encos teatro oficialiame puslapyje (didA?iausiAi?? nuostabAi?? jau iA? anksto sukAi??lAi?? tai, kad nelieA?iamasis Danteai??i??s kAi??rinys scenoje skambAi??s lietuviA?kai). ai??zOlimpicoai??? atstovai priekaiA?tus atrAi??mAi?? tokiais A?odA?iais:

ai??zBe abejo, ai??zRojA?ai??? pateikti lietuviA? kalba yra neA?prasta, taA?iau mes, ViA?encos gyventojai, turAi??tume jaustis pagerbti, kad pas mus atvyko tokio kalibro asmenybAi?? kaip Eimuntas NekroA?ius [ai??i??]. Be to, Maestro visada rodAi?? didA?iulAi?? pagarbAi?? ir visiA?kAi?? atsidavimAi?? Danteai??i??i, todAi??l spektaklis [ai??i??] bus mums dviguba garbAi?? ai??i?? ir kaip ViA?encos gyventojams, ir kaip italams. Mums taip pat labai smalsu pamatyti A?io darbo (Hoc Opus Hic Labor Est) rezultatus: galAi??s patikti arba ne, bet svarbiausia tai, ko visada tikimasi iA? teatro, ai??i?? kad nepritrAi??ktA? peno apmAi??stymams. [ai??i??] Pats NekroA?ius per spaudos konferencijAi?? A? A?urnalisto klausimAi??, kas sieja Danteai??i??s ai??zRojA?ai??? su Lietuva, atsakAi?? maA?daug tokiais A?odA?iais: ai??zRojus ai??i?? tai universali vieta, tiek italiA?ka, tiek lietuviA?ka, turinti ekstrateritorinAi?? vertAi??.ai???13

Pagal italA? spaudAi?? parengAi??

Jurgita PociAi??tAi??-Alessi

1 Ivano Porpora, Note a margine de Il Paradiso, http://www.nottola.it/teatro/note-a-margine-de-il-paradiso/ [2012-10-04].

2 Renato Palazzi, Nekrosius non andrAi?? in paradiso, Il Sole 24 ore, http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2012-09-30/nekrosius-andra-paradiso-081639.shtml?uuid=AbxSxzlG [2012-10-02].

3 Nicola Arrigoni. Teatro allai??i??Olimpico ai???Il Paradiso cai??i??A?ai??? secondo Nekrosius; http://www.sipario.it/component/content/article/391-articoli-homepage/6054-paradiso-di-eimuntas-nekrosius-allolimpico-di-vicenza.html [2012-10-03].

4 Rodolfo di Giammarco, Il Paradiso di Nekrosius A? un viaggio da ragazzi, Repubblica, 2012 m. rugsAi??jo 23 d., p. 62.

5 Citata iA? Danteai??i??s ai??zDieviA?kosios komedijosai???.

6 TG3 ai??i?? Sabato Notte, 2012-09-28, http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-e2a4ee51-ebc8-4fbc-852d-4a3c6c01d682-tg3.html.

buy levothyroxine sodium online.

7 Maria Grazia Gregori, Nekrosius fa a pezzi il Paradiso, http://www.myword.it/teatro/reviews/5846 [2012-09-28].

8 Francesca Motta, Il Paradiso a portata di mano di Nekrosius, http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2012-10-01/titolo-foto-200420.shtml?uuid=AbzdHqmG [2012-10-02].

9 Magda Poli, Musica dei Pink Floyd per Dante e Beatrice, Corriere della Sera, 2012 m. rugsAi??jo 23 d., p. 48.

10Ai??Ai??Ai?? Giambattista Marchetto, Una delusione lai??i??incontro di Nekrosius con Dante, http://bon-vivre.net/2012/09/28/una-delusione-lincontro-di-nekrosius-con-dante/ [2012-09-30].

11Ai??Ai??Ai?? Renato Palazzi, Dante in Lituania. Il Sole 24 ore, 2012 m. birA?elio 3 d., http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2012-06-03/dante-lituania-081625.shtml?uuid=Ab47JZmF [2012-10-05].

12Ai??Ai??Ai?? Renato Palazzi, Nekrosius non andrAi?? in paradiso, Il Sole 24 ore, http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2012-09-30/nekrosius-andra-paradiso-081639.shtml?uuid=AbxSxzlG [2012-10-02].

13Ai??Ai??Ai?? http://www.facebook.com/photo.php?fbid=454923714552542&set=a.305790549465860.77322.301323943245854&type=1&theater [2012-09-23].