Ar tikrai nebAi??ra ItakAi??s?

A?URNALAS: KULTA?ROS BARAI
TEMA: BendrakultAi??riniai renginiai
AUTORIUS:Ai??ArAi??nas VyA?intas
DATA: 2014-01

Jono Meko ir Vytauto Landsbergio paA?nekesys apie menAi?? ir politikAi??

Nuo 2013 m. spalio 18-osios iki 2014 m. sausio 26-osios Briuselio menA? centre BOZAR veikia paroda ai??zJonas Mekas / Fluxus sienaai???, surengta Lietuvos pirmininkavimo Europos SAi??jungos Tarybai proga. ProjektAi?? inicijavo LR kultAi??ros ministerija, jA? organizavo NacionalinAi?? dailAi??s galerija ir BOZAR EXPO, bendradarbiaudami su Jono Meko vizualiA?jA? menA? centru ir TarptautiniA? kultAi??ros programA? centru Vilniuje. Kuratorius ai??i?? Liutauras PA?ibilskis.

Parodos atidarymo dienAi??, spalio 17-Ai??jAi??, BOZAR kino salAi??je buvo surengta vieA?a kino menininko Jono Meko ir ilgameA?io jo biA?iulio ai??i?? politiko ir muzikologo Vytauto Landsbergio diskusija. JAi?? moderavo parodos kuratorius Liutauras PA?ibilskis ir projektAi?? koordinavusi NacionalinAi??s dailAi??s galerijos vadovAi?? Lolita JablonskienAi??. Spausdiname A?io atviro, asmeniA?ko pokalbio apie menAi??, jo avangardAi??, politikAi?? ir A?vairias jA? tarpusavio sankirtas vertimAi?? A? lietuviA? kalbAi??.

Xavier Garcia Bardon (BOZAR): Sveikiname JonAi?? MekAi?? MenA? centre BOZAR. Ai??iuo apsilankymu dA?iaugiamAi??s dar ir todAi??l, kad iki A?iol A?inojome ai??i?? Jonas ne itin mAi??gsta BriuselA? [juokas salAi??je]. Tiesa, manau, kad vakar vakare jis pakeitAi?? nuomonAi?? [plojimai salAi??je]. Nekokia sostinAi??s reputacija veikiausiai susijusi su ankstesniu Meko apsilankymu lygiai prieA? penkiasdeA?imt metA? a?i?? 1963-iaisiais, kai Belgijos kino archyvas pakvietAi?? A? eksperimentinio kino festivalio Knokke-le-Zoute A?iuri. TaA?iau Jonas beveik iA?syk atsistatydino, nes rengAi??jai paA?alino iA? konkurso Jacko Smitho filmAi?? ai??zAistringi padaraiai??? (Flaming Creatures) dAi??l demonstruojamos nuogybAi??s. Protestuodamas Ai??mAi?? ai??zAistringus padarusai??? rodyti savo vieA?buA?io kambaryje, koridoriuose, kavinAi??se ai??i?? aplinkoje, kuri buvo visai nauja Europos publikai, tuo metu tik pradAi??jusiai paA?inti ir patA? eksperimentinA? kinAi??, kaip naujAi?? kAi??rybos bAi??dAi??, ir kitokias jo rodymo galimybes, kai nebAi??tina sAi??dAi??ti kino teatre, kad pamatytum filmAi??, jA? galima patirti visai kitame kontekste. Nenoriu kalbAi??ti pernelyg ilgai, todAi??l dar sykA? pasidA?iaugsiu, kad A?A? vakarAi?? Jonas Mekas (nevardysiu visA? jo pasiekimA?) yra su mumis. Tai reta, iA?skirtinAi?? proga iA?girsti jo pokalbA? su pirmuoju nepriklausomybAi?? atgavusios Lietuvos valstybAi??s vadovu ai??i?? Vytautu Landsbergiu, kuris yra ilgametis Jono biA?iulis, Jurgio MaA?iAi??no vaikystAi??s draugas ir didelis Fluxus entuziastas. Neatsitiktinai Lietuvos nepriklausomybAi??s sAi??jAi??dis ne kartAi?? lygintas su Fluxus performansu. DiskusijAi?? moderuos parodos, kuriAi?? bus galima aplankyti iki sausio 26 d., kuratorius Liutauras PA?ibilskis ir NacionalinAi??s dailAi??s galerijos Vilniuje vadovAi?? Lolita JablonskienAi??. Nepraleiskite ir Jono Meko filmA? retrospektyvos, iki spalio 27 d. vyksianA?ios Belgijos karaliA?kojoje sinematekoje, kuri yra A?io projekto partnerAi??, ai??i?? uA? tai nuoA?irdA?iai dAi??kojame jos vadovui Nicola Mazzantiai??i??ui. Visiems susirinkusiems linkime malonaus vakaro.

Jonas Mekas: Taip, vakar aA? pakeiA?iau nuomonAi?? apie BriuselA? [juokas salAi??je]. IA?braukiau jA? iA? penkiA? nuobodA?iausiA? pasaulio miestA? sAi??raA?o, vietoj jo A?raA?iau ManhattanAi?? [juokas salAi??je], kuris, palyginti su Briuseliu, yra tikrai nuobodus. PradAi??damas mAi??sA? pokalbA?, norAi??A?iau pasakyti A?tai kAi??. AtsipraA?au, kad iA? Vytauto atimu pirmAi??jA? A?odA?… Jurgis MaA?iAi??nas, kurA? iA?vysite A?ios parodos Fluxus dalyje, buvo labai ligotas, sirgo nuo pat vaikystAi??s. Kai jam sukako aA?tuoneri, gydytojai sakAi??, kad jis negyvens, bet jis gyveno. Ir vAi??liau, kai sulaukAi?? keturiolikos, vAi??l pranaA?auta, kad jam liko gyventi vos keletas mAi??nesiA?, net ne metA?. Niujorko gydytojai siuntAi?? JurgA? A? TeksasAi??, kitas vietas, kuriose, kaip manyta, geresnis oras, padAi??siantis jam ilgiau iA?gyventi. Ai??tai taip… Bet mes kalbame apie asmenA?, kuris nuveikAi?? labai daug. Jo kAi??riniA? A?iandien yra Modernaus meno muziejuje Niujorke, kituose pasaulio miestuose, tarp jA? ir Vilniuje. Jurgis kAi??rAi?? be paliovos, buvo galingas, tikra jAi??gainAi??. Imkime mane. Kai buvau ketveriA? metA? amA?iaus, net neA?inau, kuo sirgau, taA?iau ryA?kiai prisimenu kaimo moteris, susirinkusias prie mano lovos ir sakanA?ias: ai??zVargA?as berniukas, jis neiA?gyvens.ai??? SakAi?? tai, nors A?inojo, kad aA? girdA?iu. Tai pasikartojo ir vAi??liau, kai Ai??jau aA?tuntus ar devintus metus, nAi?? neA?inau, kokios buvo tos ligos. Po to, kai 1932 metais vyko OlimpinAi??s A?aidynAi??s, kartu su broliu pradAi??jau sportuoti: bAi??gau kilometro distancijAi?? ir ko tik nedariau. Kaip matote, iA?gyvenau, taA?iau kovodamas su ligomis, su silpnumu. Ai??tai Landsbergis ai??i?? atrodo, esi geros sveikatos ir nenoriu klausti, ar taip pat esi kada susidAi??rAi??s su ligomis [juokas salAi??je]. TaA?iau turiu omenyje tai, kAi?? pereinamuoju laikotarpiu darAi?? tavo vadovaujamas SAi??jAi??dis, Lietuvos Fluxus, ai??i?? maA?a A?alis, neturinti jokiA? galiA?, jokios armijos, pasiprieA?ino didA?iulei ginkluotai jAi??gai. Ai??iAi?? negaliAi??, tarsi kokiAi?? dzeniA?kAi?? silpnybAi??, pats panaudojai neA?tikAi??tinu bAi??du, sutrikdydamas GorbaA?iovAi?? ir paskatindamas SovietA? SAi??jungos A?lugimAi??. NorAi??A?iau, kad pakomentuotum A?ias mintis apie jAi??gAi??, galiAi?? ir silpnumAi??, kaip Rytams bAi??dingAi?? kovos bAi??dAi??.

Vytautas Landsbergis: Jonai, nors vakar pakeitei nuomonAi?? apie BriuselA?, A?iandien tau nepavyks pakeisti pokalbio temos. O jis yra ne apie mane, bet apie tave, tavo menAi?? ir apie Fluxus.

J. Mekas: Ne, jis nei apie mane, nei apie JurgA? ar tave, bet apie kAi??rybAi??, apie tai, kas apskritai paskatina kaA?ko atsiradimAi??, ir tai tinka mums visiems.

V. Landsbergis: Vis dAi??lto noriu atkreipti dAi??mesA? A? kelis tavo kAi??rybos aspektus…

J. Mekas: PraA?om.

V. Landsbergis: Keistas atsitikimas ai??i?? Belgijoje kalbasi du lietuviai, vienas lietuviA?ka anglA? kalba, kitas amerikietiA?kai angliA?kai. Hepeningas klausytojams, kurie kalbAi??s paskui.

Tai ypatingas atvejis, leidA?iantis man paliesti du dalykus tavo mene (arba nemene, kaip tardavo Fluxus), kiek jA? matau. Vienas ai??i?? tai atstovavimas A?mogui be vietos ar bevieA?iam. Tas bevietis yra ir vienas, atskiras, ir visuminis, nelyginant egzistencinis bevietiA?kumas, taip skausmingai iA?gyventas ir paties, ir tavo tautos, ir kitA? tautA?, naikintA?, ai??ziA?vietintA?ai??? komunistinAi??s tironijos (tironijA?) teroro ir neA?veikiamos karinAi??s galios ai??i?? force majeure.

Deja, tai buvo tik pradA?ia.

Dabar naujos kraugeriA?kos diktatAi??ros ir tironijos ai??ziA?vietinaai??? naujus milijonus A?moniA?, o dar ir planetos klimato kaita grasina A?imtus milijonA? iA?varyti iA? gimtA?jA? vietA?, paversti bevieA?iais.

Ne paslaptis, kad kitAi??syk arba daA?nai menininkai sukuria dalykA?, reikA?me pranokstanA?iA? kAi??rAi??jo intencijas ir tiesioginA? suvokimAi??. Taip yra atsitikAi?? Bacho, Beethoveno atvejais, tad ir tu, Jonai, neturAi??tum uA?sigauti. Juk raA?ei ai??zLaiA?kus iA? niekurai???.

Antrasis kampas ai??i?? tai A?anro dalykai.

Nemanau, kad Sofoklis buvo tik dramaturgas. Toji drama buvo gimusi iA? apeigos ir tebebuvo apeiga, sykiu teikdama podiumAi?? pranaA?ams, mokytojams (rabbi) ir politikams. Atliekama polio pilieA?iams, ji buvo ir politika, kalbAi??jo apie politikAi??.

Be to, dramA? kAi??rAi??jas galAi??jo pasirodyti scenoje ir kaip atlikAi??jas, pavyzdA?iui, net Sokratas stojAi??s prieA? areopagAi??, kad atliktA? savo paskutinA? iA?minties praneA?imAi?? ai??i?? PasiteisinimAi??, ai??i?? juo slapA?iomis praA?ydamas mirties nuosprendA?io.

Tas teatras buvo viskas, apimdavo viskAi??.

Po to bAi??go amA?iai ir tAi??kstantmeA?iai, kol atAi??jo Richardas Wagneris, kalbAi??damas apie Gesamtkunstwerk (visuotinio meno kAi??rinio) idAi??jAi??, ir jau mAi??sA? laikais, Jonai, radosi totalaus teatro koncepcija.

Savo ruoA?tu vieno aktoriaus ai??i?? vieno A?mogaus ai??i?? teatro A?anras pasirodAi?? kaip truverA? ir minezingeriA? kultAi??ros aidas. Ai??iandien juos vadintA? bardais ai??i?? tai irgi senovinis dabarties A?odis.

O tada tu A?engi A? scenAi?? su savo visuotinio A?anro praneA?imais. Totaliausias vieno A?mogaus teatras arba neteatras, kadangi filmuotas ekranui taip, kaip tAi?? daro akis.

Ateina autorius lyg A?ia pat gimstanA?iA?, nors jau kaA?in kada apvaisintA?, uA?megztA? tekstA?, kuriuos ir dainuoja, ir A?oka (ai??zDraugai! Visi mano draugai!ai???), ir spontaniA?kai reA?isuoja esamoje pasaulio, savo pasaulio, scenografijoje. O kAi?? gali A?inoti, gal yra dar Kas, mus visus reA?isuojantis? Tu sau tiktai gyveni su kamera rankose.

Toks A?anras vadintA?si gyvenimas. Ir dA?iaugsmas gyventi. Kai pirmAi??syk pamaA?iau prieA? penkiasdeA?imt metA?, Ai??jau gatve ir galvojau: kaip jie vis dar gamina anuos, anokius filmus?

Ai??MAi??sA? akyse besiplAi??tojanA?io, nors seniai pradAi??to pasakojimo autorius yra atlikAi??jas, dainininkas, A?okAi??jas, savAi??s filmuotojas, kaA?kas, su kuo nei jAi??s, nei aA? nesame niekada susidAi??rAi??. Tau, Jonai, matyt, tenka susitikti su klausytojais ir A?iAi??rovais, nesuprantanA?iais, nesuvokianA?iais naujo kalbAi??jimo. Man norAi??tA?si matyti dar didesnA? tarpkultAi??rinA?, tarptautinio masto supratimAi?? to, kAi?? atveria tavo valstietiA?kos prigimties kAi??ryba, kaip pats esi pripaA?inAi??s. Taigi A?ie du aspektai. Dabar tavo eilAi?? teisintis.

J. Mekas: AA? atsipraA?au, bet visA? pirma ai??i?? esu labai laimingas, kad buvau perkeltas. DA?iaugiuosi, kad aplinkybiA? priverstas netekau vietos ir atsidAi??riau Niujorke kaip tik tuomet, kai ten viskas vyko. Tai buvo puikus laikas ai??i?? galAi??jau visa tai sugerti ir uA?augti, kad judAi??A?iau nenuspAi??jamomis kryptimis. Tai viena. Dar apie vietas. DAi??l tos paA?ios prieA?asties man dabar atrodo, kad bet kuri vieta, kurioje uA?trunku ilgiau nei porAi?? dienA?, yra mano vieta. AA? galiu susisieti su bet kuria vieta. Bet kuri vieta yra mano namai. DAi??l to, kad buvau perkeltas A? pasaulA?, visas pasaulis tapo man atviras. Taigi esu susijAi??s ir jauA?iuosi namuose… BAi??damas Briuselyje, irgi jauA?iuosi namuose. Tarsi buvau perkeltas, kad galA? gale visur rasA?iau namus. A?inoma, negaliu pabAi??gti nuo savAi??s, nuo savo A?aknA?, nuo medA?io, iA? kurio iA?augau kaip maA?a A?akelAi??. Taigi esu, kas esu, taA?iau galiu bAi??ti bet kur, bet kurioje vietoje. O dAi??l Wagnerio ir totalaus meno kAi??rinio ai??i?? tai jis kalbAi??jo apie teatrAi??, ne apie kinAi??, ne apie muzikAi??, ne apie poezijAi??. Jis kalbAi??jo apie teatrAi??.

V. Landsbergis: Bet jis galAi??jo turAi??ti filmavimo kamerAi??, ar A?sivaizduotum tai?

J. Mekas: Nelaimei ar laimei, graikai tAi?? gerai iA?manAi??, todAi??l ir sakAi??, kad yra septynios mAi??zos, kurios nesutaria tarpusavy. Jau dviem mAi??zoms susitikus, prasideda didelAi?? kova. Bet jos paveikia tave, kai esi silpnas, kai negali pasiprieA?inti, gal tau tik gimus ar vaikystAi??je, o tada turi sekti paskui vienAi?? iA? jA?. Taigi totalus meno kAi??rinys tampa neA?manomas, nes yra septynios mAi??zos, na gal aA?tuonios ai??i?? kinas bAi??tA? aA?tuntoji mAi??za.

V. Landsbergis: O ar nAi??ra taip, kad kiekvienas vaikas tai patiria?

J. Mekas: Kiekviena karta A? tai A?velgia kitaip, iA? kito taA?ko, pasitelkia kitAi?? instrumentAi??. DaA?nai grA?A?tame prie senA?jA? instrumentA?, atgaiviname pamirA?tAi?? muzikAi??, jos atlikimo bAi??dus. Viskas keiA?iasi ir toje kaitoje glAi??di didybAi??. Bet nAi?? vienas menas niekada nepakeis kito. Nes tuomet viena mAi??za turAi??tA? nuA?udyti kitas.

V. Landsbergis: Jonai, sakai, kad nesi netekAi??s vietos, nes tavo vieta yra visur, bet gal esi iA?imtis. Tai nepaneigia fakto, kad milijonai A?moniA? yra likAi?? be vietos.

J. Mekas: Nekalbu apie A?mones, perkeltus iA? jA? namA? dAi??l politiniA? prieA?asA?iA?. Ne, kalbu tik apie save.

V. Landsbergis: Tai patvirtina, kAi?? esi sakAi??s anksA?iau, kad Niujorkas nAi??ra tavo nauja vieta, Niujorkas ai??i?? tai tavo A?uo. Ar ne?

J. Mekas: Niujorkas apkabino mane ir aA? apkabinau NiujorkAi??. PasinAi??riau A? jA? atvykAi??s, kai buvau iA?mestas Niujorke tarsi sausa kempinAi??, sugerianti viskAi??. Atvykau ten po karo, iA? karo, iA? perkeltA?jA? asmenA? stovyklos, kur nieko nebuvo arba viskas buvo uA?drausta, ir staiga viskas pasidarAi?? man prieinama. Niujorkas man iA?kart tapo namais. Ir tebAi??ra vieni iA? mano namA?. Vieni iA? daugelio namA?.

V. Landsbergis: Tarsi esi A?gyvendinAi??s senAi?? posakA? ai??i?? Omnia mea mecum porto.

J. Mekas: Taip, tie senieji posakiai… Smagu neA?tis viskAi?? su savimi, bet kartais verta A?A? bei tAi?? iA?mesti, pasiimti kaA?kAi??, kas A?vieA?ia, nauja, kas praturtina. DaA?nai tai, kAi?? neA?amAi??s su savimi, tempia mus A?emyn. Taip, aA? turiu viskAi?? su savimi, bet dA?iaugiuosi, kai kaA?kAi?? iA?metu arba iA? manAi??s atima. Ai?? NiujorkAi?? buvau iA?mestas beveik nuogas, todAi??l galAi??jau sugerti visas tuomet vykusias naujoves, pokyA?ius. 6-Ai??jA? deA?imtmetA? daug kas keitAi??si, ir aA? buvau apimtas ekstazAi??s.

V. Landsbergis: Kai priimi tiek daug skirtingA? dalykA? iA? visur…

J. Mekas: …ir beveik be jokio vertinimo. AA? buvau tarsi A?iukA?liA? dAi??A?Ai??. Surinkau viskAi??. Kaip galAi??jau vertinti, patyrAi??s karAi??, kai mano A?alA? pardavAi??, panaA?iai kaip vagys parduoda arklius? Po ketveriA? metA?, praleistA? perkeltA?jA? asmenA? stovyklose, VakarA? civilizacija man atrodAi?? mirusi. Buvau suskilAi??s A? tAi??kstanA?ius A?ipuliA?. TurAi??jau juos vAi??l surinkti. Toks Kliunkis Pliumpis (Humpty Dumpty). Niujorke man pavyko tai padaryti, nes buvau visiA?kai atviras tarsi A?iukA?liA? dAi??A?Ai?? ai??i?? tuA?A?ia, viskAi?? priimanti, meskit bet kAi??.

V. Landsbergis: DAi??liodamas save iA? gabalAi??liA?, rankiodamas pasaulio gabalAi??lius, tapai didA?iu nugalAi??toju.

J. Mekas: Bet atrinkdamas ir tam tikru metu pradAi??jAi??s rAi??A?iuoti.

Liutauras PA?ibilskis: O kada ir kaip judu susipaA?inote?

J. Mekas: Kada? Tai buvo Niujorke. Tikrai Niujorke. Su keliais Fluxus draugais. Tiksliai nepamenu, kas vyko, bet A?inau, kad susitikome Geoffo Hendrickso namuose. Ten buvo La Monteai??i??as Youngeai??i??as ir kiti.

V. Landsbergis: Man tai buvo savita ir reikA?minga, nes vykau A? NiujorkAi??, A? tolimAi?? A?alA?, A? visiA?kai kitokiAi?? aplinkAi??, kitokA? miestAi??, nepanaA?A? A? tuos, kuriuos buvau matAi??s, ar tAi??, kuriame gyvenau. Bet tarp fliuksistA? aA? radau savo vietAi??. Supratau, kad ten yra maA?as kambarAi??lis ir man.

J. Mekas: Tam tikru atA?vilgiu sutikau tave apie 1971 metus, kai nusprendA?iau filmo ai??zPrisiminimai apie kelionAi?? A? LietuvAi??ai??? garso takeliui iA? dalies panaudoti ai??i?? kad sujungA?iau visas dalis ai??i?? tavo atliekamus A?iurlionio fortepijoninius kAi??rinius. Ta nepaprastai tyra muzika atitiko nuotaikAi??. Net neklausAi??s tavo leidimo, Ai??miau ir panaudojau jAi?? savo filme. Daugelis klausAi??: kas tai, kieno muzika, kas atlieka, ai??i?? taigi turAi??jau pasakyti.

V. Landsbergis: AtsipraA?au, bet nebuvau tame A?raA?e savimi patenkintas. AtrodAi??, ne itin gerai paskambinau. NorAi??A?iau iA? naujo.

Lolita JablonskienAi??: Pone Landsbergi, kalbAi??jote apie skirtumus, kuriuos iA?vydote, atvykAi??s A? NiujorkAi??. Taip pat sakAi??te, kad Jono filmai labai skiriasi nuo kitA? autoriA? kino. O ar pamenate pirmuosius savo A?spAi??dA?ius? Esate uA?siminAi??s, kad 7-Ai??jA? deA?imtmetA? dalyvavote keliose uA?darose Jono filmA? perA?iAi??rose Lietuvojeai??i??

V. Landsbergis: IA? tikrA?jA? 7-ajame deA?imtmetyje pasitaikAi?? tokia galimybAi??. Tuomet dar nebuvau sutikAi??s Jono. NepaA?inojau A?moniA?, kurie priAi??mAi?? jA? Lietuvoje ir sudarAi?? galimybAi?? aplankyti gimtAi??sias vietas, pavieA?Ai??ti pas motinAi??. TaA?iau po to uA?daruose klubuose, vienoje ar poroje vietA?, be jokio skelbimo ar bilietA?, informacijai sklindant iA? lAi??pA? A? lAi??pas, vyko perA?iAi??ros, aA? jose lankiausi, maA?iau The Brig ir dienoraA?A?ius.

J. Mekas: WaldenAi??.

V. Landsbergis: Pamenu kameros kaip akies judAi??jimAi??, muzikAi?? ir gyvenimo pilnatvAi??, sutelktAi?? A? trumpAi?? momentAi??. Ai??miau svarstyti, kaip galima toliau kurti A?prastus filmus, kai jau atsirado toks kino menas. Bet ai??znormalAi??sai??? filmai tebekuriami. Ai??is A?spAi??dis man iA?likAi??s iki A?iol. AiA?ku, jau anksA?iau A?inojau ir mAi??gau tavo poezijAi??, bet A?A? vakarAi?? gal netinka kalbAi??ti apie tavAi??jAi?? lietuviA? kalbAi??, lietuviA?kAi?? tos kalbos dvasiAi??. Auditorijai galiu A?tai kAi?? pasakyti: lietuviA? dainos kartais kalba apie linksmus dalykus, bet ar A?inote, kokios nuotaikos yra jA? melodija? Ai??tai pavyzdys [dainuoja]: ai??zIA? rundo stiklelio gAi??riau, uA? jauno bernelio Ai??jau.ai??? Kur A?ia tas dA?iaugsmas? Taip yra ir Jono kAi??ryboje, jo poezijoje. Net kai jis rodo mums savo ai??zDienoraA?A?iusai???. Nesi visai teisus, Jonai, sakydamas, kad priimi viskAi??. Vakar rodytame filme [ai??zIA?karpos iA? laimingo A?mogaus gyvenimoai???, 2012, ai??i?? vert.] kartoji: ai??zMan patinka, kAi?? matau.ai??? Gerai, bet tavo filme nAi??ra bjauriA? dalykA?. Gal tu jA? nematai? Manau, A?irdis lemia, kas tau patinka ir kAi?? priimi.

J. Mekas: Taip, aA? priimu, esu atviras, bet yra tam tikras tinklas, pro kurio skyles tikrai ne viskas pralenda, taigi nepasiekia manAi??s. AA? to neA?sileidA?iu.

V. Landsbergis: Tai savigyna.

J. Mekas: Ne, bent jau ne sAi??moninga.

V. Landsbergis: Tikrai?

J. Mekas: Tai dAi??l mano prigimties kai kurie dalykai neA?krinta A? mane, man nereikia jAi??ga jA? atmesti, tai atsitinka beveik automatiA?kai.

V. Landsbergis: Tai imunitetas. Organizmo imunitetas.

J. Mekas: Taip, aA? turiu imunitetAi?? siaubingiems jausmams ai??i?? nusivylimui, pykA?iui ir panaA?iai.

V. Landsbergis: Tarsi sakai ai??i?? tegu tuo uA?siima kiti.

J. Mekas: Taip, yra daugybAi?? kitA?…

V. Landsbergis: TA?, kuriems lieka bjaurAi??s dalykai…

L. PA?ibilskis: Vytautas Landsbergis A?iuo metu yra visA? pirma politikas. A?inoma, esate ir muzikologijos profesorius, ir Fluxus menininkas. Jonas yra kino kAi??rAi??jas. Man regis, judu sieja A?domus ryA?ys. BAi??damas menininkas, Jonas tapo tam tikru atA?vilgiu A?takinga politine figAi??ra, o Vytautas, bAi??damas politikas,Ai??nesiliovAi?? buvAi??s Fluxus menininkas, daA?nai net vadinamas pirmuoju ir vieninteliu pasaulyje Fluxus prezidentu [Landsbergis juokiasi]. Ai??tai A?is ryA?ys man atrodo A?domus. Ar galAi??tumAi??te tai pakomentuoti?

V. Landsbergis: Nesu Fluxus iA?radAi??jas. Bet kiekvienas iA? mAi??sA? vaikystAi??je bAi??na fliuksistas. Kai kurie tokiais ir lieka. Tai menininkai, neprarandantys gebAi??jimo dA?iaugtis kAi??ryba, iA?radingumu, jie jauA?iasi laimingi kAi?? nors sukAi??rAi??. Tai ypaA? bAi??dinga meno aplinkai, bet turbAi??t ir mokslo, technologijA? kAi??rAi??jai dA?iaugiasi atradimais. Net ir nuodingas dujas, tokias raketas (missiles) iA?radusieji veikiausiai dA?iaugAi??si. Matai, iA?radimas kartu yra ir velnio ai??ziA?mislasai???. Bet grA?A?kime prie Fluxus. Jis atAi??jo pas mane kaip ir politika. AA? visiA?kai nenorAi??jau imtis politikos, nors, A?inoma, kaip ir daugelis nuo jaunystAi??s domAi??jausi istorija, nuotykiais, tautA? istorijomis, didA?iaisiais pasaulio atradimais. Ilgainiui vis labiau ir labiau telkiausi prie savo A?alies istorijos A?vykiA?, jos likimo. Taigi tarsi sprendA?iau galvosAi??kA? ai??zdalyvauti ar nedalyvautiai??? ir tapau dalyviu. Mes visi kame nors dalyvaujame. AA? nenutolau nuo muzikos, taigi uA?siimu ne tik politika. Bet juk viskas yra politika, o politika ai??i?? tai irgi kAi??rybos laukas. Nuolat bAi??davau klausiamas: ai??zKodAi??l jAi??s, muzikas, Ai??mAi??tAi??s politikos?ai??? Jau daug sykiA? aiA?kinau, net nuobodu kartoti, kad neperAi??jau A? kitAi?? sritA?. Tai ta pati sritis. Skambindamas fortepijonu ar dainuodamas, nors, gink Dieve, nesu dainininkas, perduodu A?iniAi?? ir jauA?iu, ar ji priimama, ar atmetama, ir A?monAi??s iA?eina namo. Taip yra ir politikoje. Kai kalbu su A?monAi??mis ai??i?? galbAi??t A?imtais ar A?imtais tAi??kstanA?iA?, o man yra tekAi?? tai daryti, ai??i?? visuomet jauA?iu, kad perduodu A?iniAi??. Tai tiesiog kitoks jos pateikimo bAi??das. Viskas, kAi?? darome, yra tam tikri praneA?imai, A?inios. Taigi pristatau A?iniAi?? ir, jei galiu kontroliuoti jos A?taigAi??, patiriu tarsi dopingo poveikA?, jausdamas, kad A?monAi??s jAi?? priima. Tas pats vyksta ir atliekant muzikAi??. Labai panaA?u.

J. Mekas: Nemanau, kad panaA?u. Manau, kad geriau.

V. Landsbergis: Taip [juokiasi].

J. Mekas: Nes tie, kuriuos A?iandien vadiname politikais, siekia galios savo A?alyse ir A?aidA?ia politinius A?aidimus, kuriA? poveikis A?monijai yra negatyvus. Kai menininkas muzikuoja ar architektas kAi?? pastato, jie pozityviai veikia gyvenimo, mAi??stymo bAi??dAi??. Muzika yra tikra ir ji keiA?ia tavo jausenAi??, tavo santykA? su pasauliu. Jos poveikis realus ir pozityvus. Politikai veikia negatyviai. Negatyviai!

V. Landsbergis: [juokiasi] Jonai, aA? nesutinku su tavimi, nes yra bloga politika ir geresnAi?? politika, taip pat ir politikai. TaA?iau bAi??na ir blogA? menininkA?… [Juokas salAi??je.]

J. Mekas: Blogas menininkas nepadaro tiek A?alos kaip blogas politikas [plojimai salAi??je].

V. Landsbergis: Vis dAi??lto turAi??tum pamAi??ginti tapti politiku, kad pagerintum A?iAi?? sritA? [juokas salAi??je].

J. Mekas: Apie 1991ai??i??1992 metus bAi??relis jaunA? A?moniA? skatino mane kandidatuoti A? prezidento postAi??. Tada kaA?kuris A?urnalas klausinAi??jo, kaip aA? vadovauA?iau valstybei [juokas salAi??je]. Vienas iA? klausimA? buvo apie ekonomikAi??, kaip jAi?? tvarkyA?iau. Atsakiau, kad nedaug apie jAi?? A?inau, todAi??l veikiausiai pasitelkA?iau kokius sicilieA?ius, mafijAi??, kuri iA?mano reikalAi?? [juokas salAi??je]. Taip baigAi??si mano kandidatavimas.

V. Landsbergis: Toks paprastas bAi??das atsikratyti. Vis dAi??lto tau pasisekAi?? A?velti mane A? diskusijAi?? A?iuo klausimu. O juk A?is vakaras ne apie mane. Apie menAi?? ir apie Fluxus, apie inovacijas…

J. Mekas: Fluxus irgi yra politinis judAi??jimas, nes pasauliui neA?a A?ypsenAi??, keiA?ia poA?iAi??rA?, siAi??lo A?monijai kaA?kAi?? pozityvaus.

V. Landsbergis: A?inoma. Galiu pacituoti Indijos iA?minA?iA? Ravi ShankarAi??, kuris sako, kad Dievas mAi??gsta pokA?tAi?? (fun).

L. JablonskienAi??: Jonai, ar tai, kad Fluxus neA?a A?monAi??ms dA?iaugsmAi??, yra JAi??sA? asmeninAi?? interpretacija, ar Jurgis MaA?iAi??nas galvojo taip pat? O gal jis rAi??mAi??si kita filosofija? Pone Landsbergi, kadangi susiraA?inAi??jote su MaA?iAi??nu, gal irgi galAi??tumAi??te tai pakomentuoti?

cialis vs black ant

J. Mekas: Kol Jurgis buvo gyvas, Fluxus gyvavo, jam paA?iam ir jo biA?iuliams atliekant A?vairius performansus, todAi??l niekada nekilo klausimas, kas yra Fluxus. Tik po Jurgio mirties, o ypaA? dabar, kai jau beveik pusAi??s Fluxus atlikAi??jA? nebAi??ra, pradAi??jome klausinAi??ti, kas tas Fluxus, svarstyti, kaip Jurgis bAi??tA? jA? apibAi??dinAi??s. Ir neA?inome, nes apie tai mes niekada nekalbAi??jome. Nesu girdAi??jAi??s, kad Jurgis bAi??tA? mAi??ginAi??s tai apibAi??dinti.

V. Landsbergis: Nebuvo poreikio.

J. Mekas: Ir jis, ir kiti kAi??rAi?? tai, kAi?? norAi??jo. Tai buvo normalu. Tai buvo gyvenimas.

V. Landsbergis: Ne kalbAi??ta apie dA?iaugsmAi??, o dA?iaugtasi.

Red Viagra cheapest

J. Mekas: Vos keliems mAi??nesiams praAi??jus po Jurgio mirties, pamenu, A?vyko vakaras, kuriame jA? pagerbAi??me. Susirinko apie 50 Fluxus menininkA?, kalbAi??ta, kas yra Fluxus, bet visiems atrodAi?? skirtingai. Kiekvienas turAi??jo kitokiAi?? nuomonAi??. Taigi pateikta 50 skirtingA? Fluxus apibAi??dinimA?.

L. JablonskienAi??: Juk tai ir kalbAi??jimo apie Fluxus galia ai??i?? kiekvienas gali turAi??ti savo Fluxus.

J. Mekas: Ai??domu, kad futuristai, dadaistai, siurrealistai buvo ne tik kritiA?ki (Jurgio pirmasis manifestas irgi A?iek tiek kritiA?kas) ai??i?? tiems judAi??jimams bAi??dinga ir prievarta, destrukcija. Fluxus to iA?vengAi??. Ai??A? meno judAi??jimAi?? galime vadinti tiesiog gyvenimu su A?ypsena ir be prievartos. Benas Vauthier vis pabrAi??A?ia, kad tai poA?iAi??ris A? gyvenimAi??. TodAi??l Fluxus tAi??siasi. Siurrealizmui pasibaigus, jis tuojau pat buvo suguldytas A? knygas, sukabintas ant sienA?. Bet kurA? iA? jA? galima kabinti ant sienos ir aikA?ioti ai??i?? A?tai futurizmas, A?tai dadaizmas. O Fluxus negalima pakabinti, nes jis yra gyvas, laisvas, juda A? priekA?. Neofluxus uA?uomazgos Lietuvoje, net PietA? Rusijoje liudija, kad viskas tebevyksta. Dadaizmas, futurizmas to nepajAi??gAi??. Arba A?tai parodos. Kas penkerius metus koks nors muziejus pristato vis kitokA? Andyai??i??o Warholo kAi??rybos aspektAi??. Tokie nauji apmAi??stymai apie tai, kas buvo Warholas, manau, tikrai tAi??sis dar dvideA?imt ar trisdeA?imt metA?. Tas pats ir su Fluxus. Visos mano matytos Fluxus parodos yra skirtingos. Skiriasi akcentai. Galima A? jA? paA?velgti iA? skirtingA? taA?kA?. Taigi jis gyvena.

V. Landsbergis: A?inome, kad kiekviena epocha iA? naujo atranda JohanAi?? SebastianAi?? BachAi??. Fluxus bus toks pat gyvas kaip Bachas.

L. PA?ibilskis: Gal publika turi klausimA?? Tai reta proga pabendrauti su A?iais dviem daug dirbanA?iais ir nuolatos keliaujanA?iais A?monAi??mis.

Klausytojas: Turiu du klausimus. Pirmasis susijAi??s su tuo, kad BOZAR atidaro parodAi?? ai??zFluxus sienaai???, nors jAi??s teigiate, esAi?? Fluxus negalima iA?kabinti. AntrAi?? klausimAi?? paskatino A?odA?iai, kad Fluxus visada liks gyvas ir ne tik parodose, retrospektyvose. Kokie Fluxus menininkai jus A?kvepia A?iandien?

J. Mekas: Be abejo, Fluxus fragmentai, kas fiksuota popieriuje ar fotografijose, gali bAi??ti iA?kabina. O kai dAi??l Fluxus tAi??sos… Ai??tai Lietuvoje, Vilniuje, prieA? porAi?? metA? sostinAi??s meras ArtAi??ras Zuokas buvusiame Sveikatos apsaugos ministerijos pastate A?steigAi?? Fluxus ministerijAi??. DidA?iulis penkiA? aukA?tA? namas su daugybe kambariA? pusantrA? metA? laikotarpiui buvo atiduotas 50 ar 60-A?iai menininkA?, ir pradedanA?iA?, ir jau A?sitvirtinusiA?, kad jie ten darytA?, kAi?? nori. Vieni kAi??rAi?? muzikAi??, kiti tapAi?? ir t. t. PusantrA? metA? tai buvo labai aktyvi vieta, puoselAi??jusi laisvAi?? dvasiAi??. Kai ji uA?sidarAi??, Zuokas A?kalbAi??jo kito Lietuvos miesto merAi??, ir A?is Fluxus ministerijAi?? atidarAi?? Kaune. VAi??l atsirado puiki proga 50-A?iai menininkA?, kurie neturi studijos, kurie anksA?iau niekada nebendravo tarpusavyje, nesiginA?ijo, vieni kitA? net nepaA?inojo, susitikti ir kurti drauge. Kitais metais ministerija keliaus A? kitAi?? miestAi??. Tokie A?vykiai yra Fluxus judAi??jimo ir dvasios atsiA?akojimai. Tai vienas pavyzdys. Beje, A?ia idAi??ja susidomAi??jo Sankt Peterburgas. KodAi??l gi Fluxus ministerijai neperA?okus A? Sankt PeterburgAi??, neapsiribojant vien Lietuva? Jei bAi??site Kaune, apsilankykite pas fliuksistus, ai??i?? tai labai matoma ir gyva vieta. Lankiausi ten prieA? tris savaites. Tame mieste anksA?iau nieko nebuvo [juokas salAi??je]…

L. PA?ibilskis: IA?skyrus A?iurlionA?…

J. Mekas: Taip, taip, iA?skyrus tai. Ten yra A?iurlionio muziejus. Bet A?iurlionis ai??i?? tai dievas… Jo negalima liesti… Niekas niekada neprilygs A?iurlioniui… TodAi??l neverta net stengtis. Netapykite… Net nepradAi??kite tapyti [juokas salAi??je]…

Klausytojas: Juokinga, kad tai buvo pavadinta ministerija. Man A?odis ministerija nAi??ra nei laisvAi??s, nei Fluxus sinonimas. Tai veikiau struktAi??ra, taisyklAi??s. KodAi??l atsirado toks pavadinimas?

J. Mekas: Ministerija ai??i?? ne tik valdA?ios A?staiga. Ministerija gali bAi??ti susijusi ir su baA?nyA?ia. Be abejo, pavadinta su humoru. Jei viskAi?? suprasite paA?odA?iui, nepagausite Fluxus dvasios.

L. PA?ibilskis: TurbAi??t svarbu ir tai, kad tame pastate anksA?iau veikAi?? ministerija.

J. Mekas: AnksA?iau buvo Sveikatos apsaugos, dabar Fluxus ministerija.

V. Landsbergis: Ministravimas yra ne vien valdA?ios turAi??jimas. Jis ateina iA? viduramA?iA?. Terminas gali reikA?ti ir A?inios neA?imAi?? a?i?? prisiminkime menestrelius.

Klausytojas: Ar Jums yra svarbi istorija? Juk sakote, kad bet kurioje vietoje jauA?iatAi??s gerai?

J. Mekas: viagra – trademark expiration. Jei dabar vAi??l studijuoA?iau, jei galAi??A?iau mokytis universitete, tikriausiai rinkA?iausi istorijAi??, nes taip menkai jAi?? iA?manau a?i?? beveik nieko neA?inau. Niekada ja nesidomAi??jau, o dabar, atsivertAi??s knygas, istorijos veikalus, atrandu, kad tai nepaprastai A?domu. Tikrai norAi??A?iau studijuoti istorijAi??. Ar ne fantastiA?ka, kad tai, kas iA?lieka, tampa istorija? KAi?? vadiname, pavyzdA?iui, meno istorija? Muziejuose saugoma tai, kas iA?liko, pergyveno fanatiA?kus diktatorius, iA?tvAi??rAi?? nelaimes, karus, potvynius, gaisrus, cenzAi??rAi??. Praeities menas iA?liko tik per stebuklAi??. TodAi??l tas retenybes laikome muziejuose, raA?ome apie jas knygas ir liepiame studentams studijuoti. Istorija yra labai A?domi.

Klausytojas: Kaip galima dA?iaugsmingAi??, besiA?ypsantA? Fluxus susieti su purvina manipuliacine kasdienine politika? Man Fluxus politiko pavyzdys yra Antanas Mockus ai??i?? bAi??damas Bogotos meras, jis pasitelkdavo Fluxus pozityviam efektui iA?gauti.

J. Mekas: Pamenate, kaip lietuviai dA?iaugAi??si, kai Islandija pirmoji pripaA?ino LietuvAi??, pagaliau iA?sivadavusiAi?? iA? SovietA? SAi??jungos?..

V. Landsbergis: Toks islandA? Fluxus

J. Mekas: …bet dabar patys lietuviai elgiasi visai kitaip. Kai JungtinAi??s Tautos surengAi?? balsavimAi?? dAi??l Palestinos nepriklausomybAi??s, kaip balsavo Lietuva? Net nenoriu sakyti. Vadinasi, lietuviai turi teisAi?? bAi??ti laisvi, o jei laisvAi??s nori palestinieA?iai, mes balsuojame prieA?. TragiA?ka, kad A?iandien pritariame poA?iAi??riui A? palestinieA?ius kaip A? gyvulius. Tiesiog gyvename savo gyvenimAi??. Lietuva balsavo taip, kaip pasaulio galingieji, kaip JungtinAi??s Valstijos. Kaip ir kitos maA?os A?alys, Lietuva nAi??ra politiA?kai iA? tikrA?jA? nepriklausoma. Ai??tai taip.

V. Landsbergis: Jonas paraA?Ai?? man laiA?kAi??, protestuodamas prieA? tokA? Lietuvos balsAi?? JungtinAi??se Tautose. Nesu dAi??l to kaltas, nes nesu valdA?ioje, taA?iau jei man reikAi??tA? atsakingai priimti sprendimAi?? dAi??l Palestinos, A?sivaizduoju, kaip bAi??tA? sunku, neturint aiA?kaus atsakymo ir vaizdo, kokia tai Palestina.

J. Mekas: Taip, bet kai tu susidAi??rei su GorbaA?iovu, o Bushas pasakAi??: Landsbergi, praA?om sustoti, nereikia skubAi??ti, reikia daugiau laiko, neA?inome, kaip viskas klostysis, a?i?? vis tiek Ai??jai A? priekA?. KodAi??l neklausei Busho ir nepalaukei? Dabar mes Palestinai sakome: palaukite, o kitiems a?i?? nebalsuokite, nes neaiA?ku, kas gali atsitikti. Toks politinis A?aidimas yra bjaurus.

V. Landsbergis: Pamenu, netrukus po kruvinA? A?vykiA? Vilniuje atvyko A? LietuvAi?? grupAi?? JAV nevyriausybiniA? organizacijA? atstovA?. Jie manAi??s klausAi??, kAi?? galAi??tA? padaryti mAi??sA? nepriklausomybAi??s labui. Pasakiau gana tiesmukai, kad spaustA? BushAi?? (push Bush), nors ir A?inojau, kad tA? A?odA?iA? prezidentui niekas neperduos. Bet tai visai kitas atvejis, Jonai, visai kitoks.

J. Mekas: Nemanau, kad verta toliau ginA?ytis. Turime ir kitA? temA?. Pozicijas iA?dAi??stAi??me.

V. Landsbergis: NorAi??A?iau matyti PalestinAi??, vienijamAi?? bendros minties, vieningai sprendA?ianA?iAi??, kad A?alis nori plAi??toti demokratijAi??, uA?uot likusi pavojinga vieta teroristA? rankose.

J. Mekas: Bushas tAi?? patA? sakAi?? apie LietuvAi??.

V. Landsbergis: Na, ne…

purchase Lasix

J. Mekas: PraA?Ai?? palaukti svajonAi??s iA?sipildymo.

V. Landsbergis: Tai GorbaA?iovas norAi??jo paversti mus teroristais ar bent nacionalistais, blogaisiais. Bushas taip niekada nekalbAi??jo. Tik praA?Ai?? sulAi??tinti veiksmAi??.

J. Mekas: viagra quick delivery. Na, tuomet ir aA? esu teroristas.

Klausytojas: Ar teigiate, kad Fluxus politika yra morali politika, ar kokia kitokia? Man regis, jAi??s atstovaujate skirtingoms stovykloms. Kaip galima jus sutaikyti?

J. Mekas: Fluxus pavadinau politiniu judAi??jimu, galvodamas, kad truputis humoro tikrai nepakenks [juokas salAi??je].

L. JablonskienAi??: Jau netrukus atidarysime parodAi??. Jonai, gal papasakotumAi??te apie A?iAi?? konkreA?iAi?? ekspozicijAi???

J. Mekas: Kadangi daugelis iA? jAi??sA?, matyt, dalyvausite atidaryme, turiu pasakyti, kad paroda aprAi??pia kai kuriuos mano kAi??rybos aspektus. Sinematekoje galAi??site pamatyti septynis ar aA?tuonis kino filmus, keletAi?? videokAi??riniA?. Galerijose iA?vysite serijAi?? atspaudA?, tarsi maA?Ai?? Fluxus parodAi?? ant sienos, pristatanA?iAi?? Fluxus A?eimAi?? ai??i?? tai mano filmA? kadrai su menininkA? portretais. Rodomi ir atskiri videodarbai, ir ai??z365 dienA? projektasai???. Vykdydamas jA?, kAi??riau po vienAi?? trumpAi?? filmAi?? kasdien. Tai buvo didA?iulis iA?A?Ai??kis. Ekrane be pertraukos bus rodomi visi 365 filmai a?i?? 35 valandos filmuotos medA?iagos. Kas dar? Fluxus dalyje keturiuose monitoriuose pristatomi kai kurie Fluxus A?vykiai. Ten pamatysite NamAi?? Juneai??i??Ai?? PaikAi??, Yoko Ono, JosephAi?? BeuysAi??… Yra ir nedidelAi?? A?A?anga, kurioje pats pasakoju, kAi?? darau. Vienas kAi??rinys pavadintas ai??zLietuvos dvasiaai??? a?i?? folkloriA?kos dovanos. Pamatysite. Taip pat tekstai, poezija ant sienA?.

V. Landsbergis: LietuvAi?? esi pavadinAi??s savo Itake. Vadinasi, kartais suvoki save kaip OdisAi??jAi??…

J. Mekas: Ne. Mano poezijos knyga pavadinta ai??zItakAi??s nebAi??raai??? [juokas salAi??je]. Vadinasi, sugrA?A?ti neA?manoma. Tai fantazija, sapnas. Ir OdisAi??jas grA?A?Ai??s iA?vydo visai ne tai, kAi?? buvo palikAi??s, rado tik nelaimes.

V. Landsbergis: O ai??zLaiA?kai iA? niekurai???? Ar vis dAi??lto esi niekur, ar savo vietoje?

J. Mekas: A?inoma, kai esi visur, tam tikru atA?vilgiu esi niekur. AA? esu visur. Mano namai yra bet kur. Tai smagu.

L. PA?ibilskis: Pone Landsbergi, JAi??s jau matAi??te parodAi??. Kokie pirmieji A?spAi??dA?iai?

V. Landsbergis: Pirmiausia pasiA?iAi??rAi??jau, kas yra toji ai??zFluxus sienaai???. SvarsA?iau apie pavadinimAi??: Berlyno sienaa?i??Fluxus siena… Skamba panaA?iai. Parodoje nAi??ra realiA? sienA?. Tai vieta. Fluxus turi vietAi??, nAi??ra bevietis.

J. Mekas: Ant Fluxus sienos rodoma labai unikali medA?iaga. Tai fotografijos, kurios, kiek A?inau, dar niekur vieA?ai nerodytos. Tai viena serija iA? Jurgio MaA?iAi??no vestuviA?, kai jaunikis apsikeitAi?? drabuA?iais su nuotaka. Kaip A?inome, tai laikoma ne itin padoriu veiksmu. VestuviA? puota tAi??sAi??si uA?miestyje, ten vAi??l buvo keiA?iamasi drabuA?iais, persirengiama. Ai??ios fotografijos retai rodomos, tad turite unikaliAi?? galimybAi?? susipaA?inti su vienu Jurgio fantazijos aspektu, jo humoru ir jo gyvenimu.

V. Landsbergis: Suaugusieji paprastai taip nesielgia, nebent specialiuose pasirodymuose, bet vaikams tai A?prasta. Fluxus A?monAi??s mAi??go grA?A?ti A? vaikystAi??, dA?iaugtis, elgtis kAi??rybiA?kai. Vaikai iA? visko kuria teatrAi??.

J. Mekas: Vaikai nekuria a?i?? jie tiesiog yra vaikai. Turiu pasakyti, kad esu prieA? kAi??rybiA?kumAi??. KAi??rybininkai sugriovAi?? mano vizualinA? pasaulA?. ViskAi??. Prie ko tik jie prisilieA?ia, viskAi?? sugriauna.

V. Landsbergis: Jonai, ar jau nenori subombarduoti Holivudo?

J. Mekas: Ne. Tegu bAi??na. Tai kitoks gyvAi??nas. Esu kaimietis, uA?augau kaime su karvAi??mis, avimis, arkliais, besigananA?iais toje paA?ioje pievoje. KarvAi?? duoda pieno, avis a?i?? vilnA?. Visi turi savo paskirtA?. A?mogus negali gyventi, valgydamas tik pjausnius ar A?iAi??rAi??damas tik melodramas. Kartais reikia ir salotA?. Gerai, kad yra Holivudas. Blogi filmai yra tarsi prieskoniai. Viskas turi savo vietAi??. Ai??edevrA? nebAi??tA?, jei nebAi??tA? kitokio a?i?? blogo a?i?? meno [juokas salAi??je].

L. JablonskienAi??, L. PA?ibilskis: NuoA?irdA?iai dAi??kojame uA? pokalbA? [plojimai salAi??je].

ParengAi?? ir A? lietuviA? kalbAi?? iA?vertAi??

Lolita JablonskienAi??