ArAi??nas Kulikauskas: ai??zIA?Ai??jau, kad sugrA?A?A?iauai???

A?URNALAS:Ai??FOTOGRAFIJA
TEMA: Fotografija
AUTORIUS:Ai??ArAi??nas Kulikauskas

DATA: 2012-12

ArAi??nas Kulikauskas: ai??zIA?Ai??jau, kad sugrA?A?A?iauai???

ArAi??nas Kulikauskas

Apie viskAi??

Kai grA?A?au iA? JAV, manAi??s vis klausinAi??ja: ai??zNa, kaip A?ia jautiesi?ai???. Galiu pasakyt tiek ai??i?? visos prieA?astys, dAi??l kuriA? iA?vaA?iavau, vis dar likAi??. Nei viena nedingo. ManAi??s tai jau nebegAi??sdina, bet liAi??desA? tebekelia. NeviltA? pakeitAi?? graudulys. Nors dabar, skirtingai nei ankA?A?iau, iA?vykti lengva, bet nuo savAi??s nepabAi??gsi ai??i?? permainas reikia A?gyvendinti A?ia. Ne, ne taip. Galima A?gyvendinti A?ia.

Platonas ai??zPolitikojeai??? bodAi??josi kvailai valdoma valstybe ir kAi??rAi?? tokA? valstybAi??s modelA?, kur valdA?ia priklausytA? protingiesiems. PrabAi??go A?imtmeA?iai, tAi??kstantmeA?iai, o protingos valstybAi??s vis dar nesama. Mes visas kitas valstybes turime iA?mesti iA? galvos. Ir A?iAi??rAi??ti savaip, dirbti ir taip atrasti bendraminA?iA?, kurie padAi??s drauge A?gyvendinti idAi??jas. Jei darai, bendraminA?iA? visada atsiranda.

Kokia valdA?ia bebAi??tA?, ji niekada nebus tavo draugas. Jei esi menininkas ai??i?? valdA?ia yra tavo prieA?as. Nenoriu, kad nuskambAi??tA? pretenzingai, bet jeigu esi tikras kAi??rAi??jas, laisva asmenybAi?? (tai labai reliatyvi sAi??voka), tuomet su jokia valdA?ia nesusibiA?iuliausi. TodAi??l tas, kuris kuria, kuris saugo, turi bAi??ti piktesnis nei tie, kurie jA? puola.

Tie, kurie matAi?? paskutinius mano darbus, A?ino, jog juose uA?fiksuota mano kasdienybAi??. NeiA?lauA?ta iA? pirA?to kasdienybAi??. Viskas, kAi?? fotografuoju, yra tai, kuo gyvenu, su kuo susiduriu. Tai nei menas, nei pretenzija, tiesiog A?iAi??rAi??jimas A?mogui, situacijai A? akis. Kai kuriuos tai trikdo, fotografuojami jie suglumsta. O viskas juk priklauso nuo mAi??sA? poA?iAi??rio ai??i?? A? save, A? kitus. Kad ir mAi??nulis: A?simylAi??jAi??liai A? jA? A?iAi??ri vienaip, vagis A?iAi??ri kitaip. Bet pats mAi??nulis kaip kabo, taip kabo. Taip pat ir su fotografija.

Apie kAi??rybAi??

Ai??tai mano fotoaparatas (parodo). ProgramAi?? man kAi??rAi?? programuotojas. Jis manAi??s paklausAi??: ai??zKo tu nori?ai???. Ir aA? jam atsakiau: ai??zOroai???. ai??zKokio dar oro?ai??? Ir mes stumdAi??m, stumdAi??m, kol iA? kokio penkto karto jam pavyko padaryti taip, jog fotografuojant gautA?si oras.

Kuo paprastesnis fotoaparatas, tuo laisviau jautiesi kurdamas. Nors paA?iai kAi??rybai bAi??tinas susitelkimas. Dar besimokydamas meno mokykloje galvojau ai??i?? kodAi??l visos merginos, kurios ai??zmokosi menoai???, vyriA?kesnAi??s nei kitos? VAi??liau priAi??jau iA?vadAi??, jog jos turi suvaldyti ai??zmedA?iagAi??ai???. Jos jausmingos, bet toji ai??zmedA?iagaai??? verA?ia jas bAi??ti konkretesnes, tvirtesnes. O vaikinams ai??i?? atvirkA?A?iai. Tai ne kritika, ir tikrai neturi nieko bendra su stereotipiniais lyA?iA? bruoA?ais. Tiesiog neatsiejama meninAi??s kAi??rybos dalis. Kad ir kAi?? kurtum ai??i?? ar poezijAi??, ar fotografijAi??, turi pajAi??gti suvaldyti ai??zmedA?iagAi??ai???.

Apie technikas

Pinhole yra stebuklingas aparatas. Fotografuojama ne akimirkomis, o laiko ai??zgabalAi??liaisai???. Pinhole pats savaime, natAi??raliai fiksuoja laikAi??. Net ne laikAi??, o ilgesnius laiko tarpus, iA?tAi??stus momentus.

AA? pats dar visai neseniai pradAi??jau juo fotografuoti ai??i?? G. Trimakas A?kalbAi??jo. Tada kaip tik turAi??jau kAi??rybinAi?? pertraukAi?? ir ieA?kojau ko nors A?domaus. AtvaA?iavAi??s iA?Ai??A?Ai?? man galvAi??. Pats ir susikonstravau ai??i?? sugalvojau, kaip PolaroidAi?? sujungti su cigarA? dAi??A?e. Per naktA? pasigaminau ir ryte jau fotografavau. Jau po pirmo pusvalandA?io buvau uA?hipnotizuotas.

Fotografuodamas pinhole supranti, jog vienas A?viesos gabalAi??lis, fotonas ai??zatsilupoai??? nuo saulAi??s, atskriejo kosmoso erdvAi??mis iki A?emAi??s, nefiltruotas A?lindo pro skylutAi?? A? mano kamerAi?? ir paliko pAi??dsakAi??. Tada pradedi jausti, kaip skrieji drauge su visa Visata, su tuo fotonu. Fotografuodamas bAi??tent apie tai ir galvoju.

Ai??iuo metu turiu pagaminti 100 pinhole parduotuvei ai??zImpossibleai??? Niujorke. KiekvienAi?? jA? reikia testuoti. Taigi fotografuoju save A?vairiuose apA?vietimuose. Ir rezultatas visada netikAi??tas, nes niekad iA? anksto neA?inai, kas iA?eis.

Apie A?mones

Lietuvoje A?moniA? tarpusavio santykiuose vis dar tvyro sAi??stingis. Svetur A?monAi??s A?iltesni. Ai??tai kad ir Meksikoje, mano mAi??gstamiausioje A?alyje, net ir skurdA?iai gyvenantys A?monAi??s nuolat A?ypsosi. Taip, ten didmiesA?iuose piniginAi?? reikia laikyti arA?iau savAi??s, bet iA?vaA?iavus uA? miesto atsiveria visai kitas gyvenimas.

Kur tik mano nebAi??ta, bet labiausiai norisi sugrA?A?ti A? AltajA?. Mano A?mona Oksana yra kilusi iA? A?io kraA?to. Kuomet kilo karo grAi??smAi?? tarp Rusijos ir Kinijos, Oksanos mama su trimis maA?ameA?iais vaikais iA?vyko atgal A? LietuvAi?? ai??i?? grA?A?o A? TytuvAi??nus. Altajuje lankiausi keletAi?? kartA?, ten A?monAi??s labai malonAi??s, tad dar ne kartAi?? mielai nuvaA?iuoA?iau.

MaloniA? A?moniA? yra visur. Kad ir tokia situacija Niujorke. Lietuviai draugai pasakojo ai??i?? stovi jie gatvAi??je su A?emAi??lapiu, o pro A?alA? eina vyras, kalbantis telefonu. Jis papraA?o savo paA?nekovo palaukti ir teiraujasi lietuviA?, ar jiems nereikia pagalbos. Tada paaiA?kina, kaip nueiti iki jA? ieA?komos vietos ir atsisveikina. Lietuviai taip ir liko nesupratAi??, iA? kur toks paslaugumas. O juk tereikia bAi??ti draugiA?kam, visA? pirma, su savimi, o tada ir su aplinkiniais, ir gyvenimas akimoju tampa graA?esnis.

Lietuvoje kiek kitaip. Eini gatve, A?iAi??ri: veidai, veidai, veidai, o! va, ir A?mogus.

Apie gyvenimAi??

Mano gyvenime buvo kelios kritinAi??s situacijos, kuomet jauA?iausi pribaigtas. Dar sovietmeA?iu, apie 1980-uosius, atAi??jo jogos ir meditacijos mada. BeklydinAi??damas iA? smalsumo ir pats A?sitraukiau. Jogos meditacijos tikrai praveria akis, padeda aiA?kiau pamatyti supanA?iAi?? aplinkAi??, perprasti A?mones.

Tuo metu man, 23-ejA? metA? vaikinui, viskas atrodAi?? bjauru. Koks dar menas, kokia kAi??ryba, kai aplink tiek melo ir veidmainystAi??s… Gilus sovietmetis, niekur neiA?vaA?iuosi, niekur nenupulsi. Taigi pasiAi??miau virvAi??, nuAi??jau A? miA?kAi??, uA?siriA?au mazgAi?? ir jau buvau beA?iuoA?iAi??s A?aka A?emyn, kai… NeA?inau, kas A?vyko, bet nusiAi??miau virvAi??, nulipau A?emyn ir apsikabinau medA?. Dangus buvo mAi??lynas mAi??lynas. A?olAi?? ypatingai A?alia. Ir tAi?? momentAi?? supratau, kad negaliu mirti, kad turiu gyventi, eiti savo keliu, ir viskas iA?sisprAi??s savaime. Gyvenimo negali nei suplanuoti, nei nulemti. Ai??ios nuostatos aA? laikausi iki A?iol. Ir nebekyla noras eiti prie to medA?io su virve rankoje, pakanka prisiminti, kad viskAi??, ko mums reikia, mes jau turime.

Vis dAi??lto gyvenime dar teko grA?A?ti prie tos kritinAi??s ribos. Bet tada Niujorkas man padovanojo draugAi?? ai??i?? Bo HaengAi??, reA?isAi??rAi?? baigusA? KAi??stutA? MarA?iulynAi??. Lietuvoje karts nuo karto sutikdavau jA? prie ai??zLaumAi??sai??? LaisvAi??s alAi??joje, bet nebuvome gerai paA?A?stami. PraAi??jus 15 metA? susitikome Niujorke. K. MarA?iulynas jau buvo Zen budizmo vienuolis PietA? KorAi??joje. (Niujorke visa galybAi?? sektA?, sunku supaisyti, kas tikra ir kas ai??i?? ne.) KAi??stutis tada nusiveA?Ai?? mane A? jA? krypties Zen centrAi??. Zen budizmas nAi??ra religija, jis neturi konkretaus apibrAi??A?to dievo, remiamasi ne Budos mokymais (sutromis), o savo paties patirtimi ir praktika, kuri veda link savivokos, realybAi??s perpratimo ai??i?? tik tai, kAi?? tuo momentu atlieki, yra realu. Visa kita yra mAi??sA? galvA? iA?mislas. Esame paikai A?sikibAi?? A? daiktus, A?mones, nuomones ir galvojame, kad be jA? praA?Ai??tume.

Lietuvius riboja iA?ankstinAi??s nuostatos. DerAi??tA? liautis mene ieA?koti lietuviA?kumo, o kitokiAi?? kAi??rybAi?? laikyti beverte. Pernelyg lokaliai reaguojama tiek A? lietuviA?, tiek A? uA?sienio fotografA? darbus. PavyzdA?iui, kAi?? gali pasakyti lietuvis apie bangladeA?ieA?io fotoparodAi??? Ar gali rasti raktAi?? A? jAi??? Nelabai. Menotyrininkai galAi??tA? padAi??ti suprasti, ai??zuA? rankos pavedA?iotiai???, galbAi??t praplAi??stA? bendrAi?? kontekstAi??, deja, meno kritika Lietuvoje itin silpna. Taip apsistatome nesuvokimo sienomis, o nuo to nukenA?ia ne tik A?iAi??rovai, bet ir patys kAi??rAi??jai.

periactin pills.

where to buy sildenafil citrate. P. S. KAi??ryba (plaA?iAi??ja prasme) neuA?siimu. Kai lioviausi uA?siiminAi??ti kAi??ryba, man pradAi??jo A?ypsotis sAi??kmAi?? (juokiasi).