AA?ara ant voratinklioai??i??

A?URNALAS: METAI
TEMA: Emigracija
AUTORIUS:Ai??Rimantas Vanagas
DATA: 2012-02

AA?ara ant voratinklioai??i??

Rimantas Vanagas quel plaisir donne le viagra how to get actavis prometh with codeine. .

Esu anykA?tAi??nas, gyvenu ant A?avaus Ai??ventosios kranto. ManiA?kAi?? A?vejA? gatvAi??, kuria KaralienAi??s liAi??no, Puntuko brolio link pAi??dindavo Antanas Vienuolis-A?ukauskas, sutemus dabar primena pustuA?A?iA? namA?-vaiduokliA? alAi??jAi??. Tie tuntai vaikA?, mano vaikystAi??s laikais besiturA?kusiA? Ai??ventojoje, nutAi??pusiA? akmenis ir medA?ius, virto ant pirA?tA? suskaiA?iuojamais pensininkais, o aA? pats praAi??jusiAi?? vasarAi?? mAi??nraA?tyje ai??zPasaulio anykA?tAi??nasai??? apraA?iau tokiAi?? anekdotinAi?? situacijAi??:

ai??i?? JAi??s verkiat, kad AnykA?A?iuose nebAi??ra jaunimo. PaA?iAi??rAi??kit, kiek vien Ai??ventojoje maudosi!

IA? tiesA?ai??i?? PaA?iAi??rAi??kim, paskaiA?iuokim, kas gi susirinko vienoje maudykloje. Ai??tai vasaros anykA?tAi??nAi?? IndrAi??, atvaA?iavusi atostogA? pas senelius iA? Londono. Ai??tai Ieva ir Martynas, atkakAi?? iA? Norvegijos aplankyti tAi??vA?. Ai??tai kaimynA? dukra, parlAi??kusi iA? Ispanijos. Ai??tai ViltAi?? su dukrele, vyrAi?? laikinai palikusi Miuncheneai??i?? Tikrai, kiek graA?aus, sveiko jaunimo dar turime!..

Juokas, kaip sakoma, pro aA?arasai??i?? TrAi??ksta gydytojA?, ligoniA?, mokiniA?, vieA?buA?iA? klientA?, santechnikA?, net malkA? suskaldyti nebAi??ra kam. Tris dienas atsiveA?inAi??jau vienAi?? tokA? iA? kaimo, kol nusispjoviau ir, susiAi??mAi??s uA? skaudamo juosmens, susiskaldA?iau patsai??i?? IA? kurorto A?staigos, garsAi??jusios visoje SSRS, liko tik prisiminimas. AnykA?A?iai jau kadai nebAi??ra lietuviA?ko vyno sostinAi?? ai??i?? garsusis ai??zAnykA?A?iA? vynasai??? merdi, nebereikia nei lietuviA?kA? vaisiA? ir uogA?, nei paties vyno ai??i?? rinkai pakanka galvaA?udiA?ko alaus ai??zbambaliA?ai???. Vakarais AnykA?A?iai taip iA?tuA?tAi??ja, kad kavinAi??s nebemato prasmAi??s A?ibinti lempas ai??i?? uA?rakina duris pirma laiko. Ir taip sakau ne iA? inercijos, ne iA? lietuviui bAi??dingo noro visa, kas gera, aklai neigti, o iA? savo karA?ios patirties, kai retus garbingus miesto sveA?ius, lietuvius ir A?ydus, vidurvasario vakarais neturAi??jau net kur arbata pavaiA?inti. Ai??tai apsistoja pora senuA?iukA? paA?iame centre, nori sutemus iA?eiti pasivaikA?A?ioti ai??i?? ir bijo! Tamsu gi. PasiA?vieA?ia pirA?to didumo A?ibintuvAi??liu ai??i?? ir klupinAi??ja ant vieA?buA?io laiptA?, tai kaip jie iA?kels kojAi?? laukan? SutrikAi?? klausia manAi??s, iA? kur, kaip jiems paskambinti A? autobusA? stotA?, kad suA?inotA? autobusA? tvarkaraA?tA?? Juk paA?iame vieA?butyje tik vienas telefonas, bet ir jis pas administratoriA?, o administratorius kur? Tikriausiai namie puA?ia A? akA?, nes klientai ant pirA?tA? suskaiA?iuojami, neapsimoka per naktA? budAi??tiai??i??

O tuo paA?iu metu per radijAi?? ar televizijAi?? girdA?iu politikus ar valdininkus postringaujant, girdi, Lietuvoje maA?Ai??ja nedarbas, nusikalstamumas, retAi??ja eismo nelaimiA?ai??i?? Po tokiA? paistalA? iA? sapnA? srities nejuA?ia imi desperatiA?kai kiknoti: taigi paA?iA? Lietuvos gyventojA? greitai reikAi??s ieA?koti kaipai??i?? grybA?! Net tarptautinAi??se arenose lietuviA? iA?kovoti medaliai, prizai, dainA? A?ventAi??s ar reprezentacinAi??s uA?sienio tAi??zA? sueigos Vilniuje nublanksta prieA? vienos krypties reisus A? LondonAi?? ar DublinAi??, draskanA?ius A?eimas, nusiurbianA?ius patA? sveikatingiausiAi?? baltA? kraujAi??. TAi??las senjoras, patriotiA?kai apsitempAi??s A?aulio uniforma ir nemenkiau patriotiA?kai nusiteikAi??s, manAi??s klausia:

ai??i?? KodAi??l, kaimynAi??l, nAi?? vienas prezidentas, premjeras, seimAi??nas, atsiskaitydamas uA? praAi??jusiAi?? kadencijAi??, nepasako: ai??zTaip ir taip, mieli tautieA?iai, per mano valdymo laikotarpA? iA? Lietuvos iA?vaA?iavo pusAi?? milijono A?moniA?ai??i??ai??? Ne, tyli kaip uA?siAi??ti, nes kaltA? taigi nAi??ra, nes kalti tie, kurie iA?vaA?iuoja! Vardija A?gudAi?? graA?byliai visokius susitikimus su karaliais, didingus projektus, naujus muziejus ir paminklus kunigaikA?A?iams, o kas padaryta, kad A?monAi??s, pirmiausia jaunimas, norAi??tA? gyventi Lietuvoje? Kaip, sakyk, mano sAi??nui, baigusiam du aukA?tuosius, uA?sidirbti Lietuvoje butAi??? Jei taip toliau, gyvenimo tam neuA?teksai??i?? O matai, tamsta, tiesiamAi?? keliAi?? kitame krante? Lygus bus kelias, apA?viestas, iA?klotas milijonais Europos banknotA?, bet kas juo ai??zspaciruosai??? ai??i?? ir kur nueis? Nebent neA?inia iA? kur atsidanginAi??s pAi??zras su A?lepetAi??mis patursens lietuviA?ku paupiu ai??i?? ir bus patenkintas neA?sidAi??rAi??s A? jokA? spyglA? ar kankorAi??A?A?!..

IA? tiesA? dyvaiai??i?? Nepretenduoju A? vienintelA? ir neklystantA? proto balsAi??, betai??i?? SunkiasvorAi?? technika riaumoja palei upAi?? ir AnykA?A?iA? A?ilelA?, tiesina, ai??zgraA?inaai??? upAi??s krantus paA?ioje kraA?tovaizdA?io draustinio paA?onAi??je! Negana to, dar A?adamas ai??zpirmasis RytA? Europojeai??? LajA? takas prie Puntuko ai??i?? juo, pasak A?kvAi??ptA? projekto autoriA?, pasrus tAi??kstanA?iai turistA?, ir anykA?tAi??nA? gerovAi?? ims pAi??stis kaip teA?la ant mieliA?ai??i?? O kur dar kolonos vietos entuziastA?, masiA?kai perkanA?iA? bilietAi??lius A? atrakcionus, laimingai A?vygaujanA?iA? ant lynA?, sveikame ore stiprinanA?iA? raumenis ir dvasiAi???..

Bet mano kaimynas mintija kitaip:

ai??i?? Kai verslas, metalas ir betonas ima brautis A? gamtAi??, gero nelauk. Baranauskas su A?ukausku turAi??tA? grabuos kilnotis… Kiek Lietuvoje trunka turizmo sezonas? Tris mAi??nesius, keturis, likusA? laikAi?? ai??i?? lietus ir sniegas. Neaplenksim A?veicarA?, austrA?, prancAi??zA?, A?vedA? (pastarieji net A?aligatvius A?ildo, kad A?iemAi?? nepaslystA?), jA? ir kiA?enAi??s, ir gamta kitokia. O mAi??sA? A?ilelis? Kelios puA?elAi??s, keli kiA?keliai ir samanAi??lAi??sai??i?? AA?ara ant voratinklio! O kad bus daugiau triukA?mo ir A?iukA?liA? ai??i?? garantuota. UpAi?? irgi ne koks melioracijos griovys, o gyvas organizmas, kasmet keiA?ia vagAi??, dar potvyniai, ledoneA?iai, ai??i?? kaip visi tie urbanizuoti takai atrodys po penkeriA?, deA?imties metA?? Kas ir uA? kokius pinigus juos priA?iAi??rAi??s, taisys? Visada sakydavom, kad mAi??sA? didA?iausi turtai ai??i?? natAi??rali gamta ir dvasingi, darbA?tAi??s A?monAi??s, o kaip dabar iA?eina? SkaiA?iuojam graA?ius ai??i?? milijonus leidA?iam vAi??jais…

KAi?? aA? galiu tokiam atsakyti? Neseniai sveA?iavausi Kolumbo atrastame A?emyne, maA?iau betonuotas eA?erA? pakrantes ai??i?? kad valtis bAi??tA? patogiau vandenin nuleistiai??i?? Ten visi svajoja apie ai??zgyvAi??ai??? A?emAi??s lopinAi??lA?, Kalifornijos lietuviai dA?iAi??gauja, kad prieA? keliasdeA?imt metA? turistA? nenutremptose apleistose aukso kasyklose A?sigijo kelis hektarus skautA? stovyklai ai??zRambynasai???. Mes gi skubiai pilam skaldAi?? ir betonAi?? A? savo kiemus, klojam diles ant A?eA?anA?iA? A?ilelio lapA?, kvepianA?iA? puA?A? spygliA? ai??i?? ir dA?iaugiamAi??s uA? Europos pinigus tapsiAi?? ai??zeuropietiA?kesniai???ai??i??

Kam smagu saviems pagalius A? ratus kaiA?ioti? Bet ir man kaip kaimynui regis, kad valstybAi??s tvarkymo kriterijai ir prioritetai, A?velniai tariant, ne visai tokie, kokie turAi??tA? bAi??ti. KodAi??l, pvz., jaunimas, be kurio Lietuva neturi lietuviA?kos ateities, iki A?iol ai??i?? turint tokiAi?? skaudA?iAi?? patirtA?! ai??i?? nAi??ra prioritetas Nr. 1? Juk A?i problema ai??i?? hamletiA?ka, gyvybinAi??! Arba: kodAi??l iA? Europos dangaus krintAi?? pinigAi??liai daA?niausiai nubyra ne nuolatinAi??ms darbo vietoms kurti, ne ilgalaikAi??ms kultAi??ros ir A?vietimo programoms A?gyvendinti, o sezoninAi??ms pramogoms, vienkartiniams A?ou renginiams, iA? blizguA?iA? nuaustiems, bet toli graA?u ne pirmaeilAi??s svarbos projektams?

Net rajono centro gyventojui nesunku suprasti, kad ai??zpinigA? srautA?ai??? perskirstymai ir ai??zprioritetaiai??? ai??i?? ne rajono galioj ir kompetencijoj. Direktyvos, totalus spaudimas A?Ai??tbAi??t ir kuo greiA?iau A?gyvendinti europinius projektus eina iA? tokiA? aukA?tybiA?, kad galva svaigsta. Tuo tarpu gimnazijAi?? baigAi??s jaunikaitis iA?eina vakare A? gamtos dainiaus Antano Baranausko aikA?tAi?? ai??i?? ir ima tyliai staugti: toks pasijunta vieniA?as ir niekam nereikalingas! O kai A?itaip, sunku jaustis ramiai ir oriai. Tad kAi?? beveiks ai??i?? prie to paties A. Baranausko paminklo pakels alaus butelA? (bokalo niekas neduosai??i??) uA? graA?A?, apA?viestAi?? betono takAi?? ai??i?? tegu ir vedantA? A? Niekur…