Autorius yra negyvas briedis

A?URNALAS: LITERATA?RA IR MENAS
TEMA: LiteratAi??ra
AUTORIUS:Ai??Margaret Atwood
DATA: 2012-11

Autorius yra negyvas briedis

Margaret Atwood

Margaret Atwood ai??i?? A?ymi Kanados literatAi??ros figAi??ra, poetAi??, prozininkAi??, eseistAi??, paraA?iusi daugiau kaip trisdeA?imt knygA?. KAi??riniai versti A? 33 kalbas. RaA?ytoja pagerbta A?vairiA? A?aliA? literatAi??ros premijomis: DidA?iosios Britanijos, Italijos, PrancAi??zijos, Ai??vedijos, Norvegijos, JAV. Tarp daugelio kitA? apdovanojimA? yra pelniusi Bookerio premijAi?? (2000), AstAi??rijos princo premijAi?? (2008), Nelly Sachs premijAi?? (2009). Gyvena Toronte. Pokalbyje 72-ejA? raA?ytoja kalba apie knygos ateitA?, socialiniA? saitA? svarbAi??.


can i get cytotec at walmart.

Margaret Atwood 1984 m. Berlyne raA?o ai??zTarnaitAi??s pasakojimAi??ai???. Nuotrauka iA? www.margaretatwood.ca
Margaret Atwood 1984 m. Berlyne raA?o ai??zTarnaitAi??s pasakojimAi??ai???. Nuotrauka iA? www.margaretatwood.ca

Die Zeit. JAi??sA? literatAi??riniai kAi??riniai su nedidelAi??mis iA?lygomis yra politiA?ki. Ar taip yra todAi??l, jog JAi??s pati ai??i?? kanadietAi??? Esama A?sitikinimo, kliA?Ai??s, kad kanadieA?iai esAi?? politiA?kai aktyvesni nei amerikieA?iai.
M. Atwood. AA? raA?au apie santykius ir galiAi??. TaA?iau ir Amerikoje yra politiniA? raA?ytojA?, Toni Morrison, Henryai??i??s Jamesas, Edith Wharton ai??zLinksmybiA? namaiai??? (ai??zHouse of Mirthai???). Daugelis mokslinAi??s fantastikos autoriA? 6-uoju deA?imtmeA?iu buvo politiA?kai angaA?uoti, nes atsivAi??rAi?? galimybAi?? kritikuoti Joe McCarthy. ArAi??skaitAi??te mano straipsnA? ai??zNew York Timesai????

Apie marsieA?ius, kurie, kaip iA?siaiA?kinote, gyvena JAV? Baisiai juokingas straipsnis.
AA? priskirA?iau save Georgeai??i??o Orwello ar Aldouso Huxleyai??i??o tradicijai, raA?au antiutopijas. Visos antiutopijos galiausiai turi politinAi?? potekstAi??, beje, kaip ir visos utopijos. SavAi??s klausiam, ar A?is pasaulis, kuriame gyvename, yra geras? Blogas? KAi?? mums apskritai reiA?kia ai??zgerasai???? Kaip norime gyventi ir kur pasaulis ritasi? RaA?ydamas apie nAi??dienAi??, taip pat kalbi ir apie ateitA?, apie praeitA?.

JAi??s naudojatAi??s socialiniais tinklais. Tai irgi utopija, kuri virto realybe.
Turiu ai??zFacebookai??? puslapA?Ai??. Juo rAi??pinasi mano leidykla.Ai??BlogAi?? (marg09.wordpress.com), kurA? pradAi??jau raA?yti savo knygai ai??zPotvynio metaiai??? (ai??zYear of the Floodai???). Turiu ir ai??zTwitterai??? ai??i?? ten daugiau nei 300 000 gerbAi??jA?. Kai susidAi??jau su ai??zTwitterai???, jame jau buvo dvi Margaret Atwood ai??i?? viena jA? su mano nuotrauka. IA?bandA?iau ir naujAi??jA? ai??zGoogle+ai???. Ai?? juos A?lindus, labai sunku liautis. Dabar aA? netgiAi??naudoju tokiAi?? programAi?? ai??i?? ai??zFreedomai???Ai??, kuri periodiA?kai kuriam laikui iA?jungia internetAi??. Ai??iaip ar taip, ai??zTwitterai??? yra it maA?a radijo stotis. Galima atkreipti dAi??mesA? A? savo bei kitA? autoriA? knygas, iA?siuntinAi??ti peticijas, taip, beje, buvo iA?gelbAi??tos Toronto bibliotekos. Bet yra ir blogoji ai??zTwitterai??? pusAi??. A?monAi??s lengvai gali bAi??ti apA?meiA?ti, kai kurie twitterininkai, prisidengdami anonimiA?kumu, yra neregAi??tai A?lykA?tAi??s.

Kai bendraujate su savo skaitytojais, komunikacija vyksta abiem kryptimis?
Taip, jie gali klausti, ir aA? galiu jiems uA?duoti klausimus. Ir tai nAi??ra tik skaitytojai, tai ir mokslininkai, ir politikai. Taip bendAi??rauti sukurtos ir specialios programos, pavyzdA?iui ai??zIdolvineai???, kurios autoriA? ir gerbAi??jus suriA?a, sujungia.

Ar su skaitytojais diskutuojate apie savo knygA? alternatyvias pabaigas?
Ne, bet skaitytojA? esu klaususi, kaip toliau tAi??sti ai??zIai??i??m Starved For Youai???. Tai apsakymas, kurA? ai??zAmazonai??? yra iA?leidusi elektronine versija (Kindle Single). ParaA?iau jA? internetiniam puslapiuiAi??www.byliner.com, kuris, be viso kito, skelbia ir tiriamosios A?urnalistikos straipsnius. Kadangi A?urnalai, tokie kaip ai??zNew Yorkerai???, su trumpais apsakymais atsisveikino. Bylineris nori juos susigrAi??A?inti.

ai??zAmazonai??? elektroninAi??s knygos yra puikus pavyzdys, kaip dramatiA?kai keiA?iasi leidybos peizaA?as. Daugelis A?ia A?A?velgia grAi??smes, bet tai ai??i??Ai?? pavyzdA?iui, elektroninAi?? knyga ai??i?? irgi galimybAi??. Kokios knygos, jAi??sA? poA?iAi??riu, vis dAi??lto dominuos?
Sklaidos laukAi?? lyginu su dviem virve suriA?tomis skardinAi??mis. Medijos yra virvAi??, mes kalbame A? vienAi?? skardinAi??, o kitos kaA?kas klausosi. Ir jei virvAi??, saitas, t. y. platforma, keiA?iasi, tuomet keiA?iasi ir autoriA? leidimo bAi??das. Jei Rusijoje nebAi??tA? radAi??sis anei vienas trumpus apsakymus spausdinAi??s leidinys, A?echovas tokiA? nebAi??tA? ir paraA?Ai??s. Be ElA?bietos teatro Ai??ekspyras nebAi??tA? sukAi??rAi??s jokiA? dramA?. GalbAi??t bAi??tA? tapAi??s mAi??sininku. GalA? gale autoriai iA? to turi gyventi. Ir ne tik jie. Anot vienos patarlAi??s, autorius yra negyvas briedis, kuriuo minta du tuzinai kitA? gyvybAi??s formA?.

Ai??iandien knygAi?? yra paprasA?iau iA?leisti skaitmeniniu bAi??du. Kas nutiks su ta virve, kai greitai nebeliks jokiA? leidyklA??
Jei iA?nyktA? leidAi??jai ir popierinAi??s knygos, nebeliktA? ir 500 ar 600 puslapiA? apimties romanA?. Bet taip nenutiks. Spausdinta knyga yra praktiA?ka, esama A?moniA?, kuriems patinka A?iAi??rinAi??ti, A?iupinAi??ti, vartyti puslapius. Kai pradAi??jau raA?yti blogAi??, nemaA?ai skaitytojA? raA?Ai??, jog jie niekad neatsisakytA? savo nuostabiA?jA? popieriniA? knygA?, nors kiti tuo paA?iu metu tvirtino, kad ateitis priklauso skaitmenai. Na, mano paA?ios namuose tai visur styro knygA? rietuvAi??s. To erotinio romano ai??zPenkiasdeA?imt pilkumos (arba GrAi??jaus) atspalviA?ai??? [E. L. James ai??zFifty Shades of Greyai??? ai??i??Ai?? vert. past.], kuris iA? pradA?iA? pasirodAi?? internete, dabar jau parduoti 5 mln. kiA?eninio formato knygA?. 5 milijonai! Skaitytojas knygAi?? nori turAi??ti tiek fiziA?kai, tiek dA?iaugtis galimybe jAi?? skaityti skaitykle. Tiesa, leidAi??jai turi galvoti apie naujas platinimo, pardavimo struktAi??ras, strategijas.

Ai??iandien spausdintAi?? knygAi?? galAi??tumAi??te gauti knygyne pagal uA?sakymAi??.
O kam dar eiti A? knygynAi???

Ten man visai patinka.
DAi??l A?statymiA?kai reguliuojamA? karteliniA? kainA? politikos Vokietijoje yra gerA? knygynA?. Anglijoje tai buvo panaikinta ir dabar dAi??l to gailimasi. Kanadoje to nebuvo niekad. Beje, tarp neurologA? vyksta A?domi diskusija: kaip skaitymas ekrane veikia smegenis. Kompiuteriai, taip pat ir socialiniai tinklai, paprastai sukelia priklausomybAi??, nes vartotojas nuolat patiria A?iokA? tokA? pasitenkinimAi??. Kita vertus, anksA?iau buvo daug A?moniA?, pametusiA? galvas dAi??l radijA? ir televizoriA?. Tarp kitko, pastarieji veikia ir A?iandien.

Bet skaityti internete ai??i?? pigiau.
NebAi??tinai. Ai??skaiA?iuokite kompiuterA?, interneto A?jungimAi??, kabelA?. A?monAi??s, valdantys ryA?ius, komunikacijas, uA?dirba milA?iniA?kus pinigus.

Ar naudotis ai??zFacebookai???, ai??zAmazonai???, bet ir ai??zGoogleai??? nAi??ra kaA?kas klaikaus, juk jie gali stebAi??ti, sekti savo vartotojus?
O taip. ai??zPotvynio metuoseai??? sodininkai lysves veisia ant stogA?, vengia naudotis kompiuteriais ir iA?maniaisiais telefonais. Jei nori juos pamatyti, turi ir tu tapti matomas. Net kai aparatas yra iA?jungtas. Kaip Stiegas Larssonas ai??zMerginoje su drakono tatuiruote, arba Vyrai, nekenA?iantys moterA?ai??? mokAi??: turi sudauA?yti savo mobilA?jA? telefonAi??.

Paprastai A?monAi??s taip nedaro.
Daugelis A?moniA? ir nemano nuo to bAi??gti. SkaiA?iau, kad CA?V tas naujas iA?radimas, kuris vadinasi ai??zFacebookai???, yra nepakeiA?iamas. Daugiau nebereikia A?nipinAi??ti, A?monAi??s patys savo noru pasakoja, kAi?? veikia ir su kuo draugauja. Taigi, o ai??zPotvynio metuoseai??? A?monAi??s raA?o ant lapeliA? ir paskui juos sudegina.

picture of generic valtrex.

Bet mes abu esame Facebooke.
Nes mes norime gyventi atvirai. Kitaip turAi??tume tapti programiA?iais ir savo pAi??dsakus slAi??ptume.

Julianas Assangeai??i??as buvo pagautas.
Taip, bet A?is buvo ne programiA?ius, o leidAi??jas. IA? programiA?iA? jie gavo tik labai nedaug. PatikAi??kite manimi, tai aA? jau iA?siaiA?kinau.

www.zeit.de

VertAi??Ai??gytis norvilas