BACH Plus

A?URNALAS: Muzikos Barai
TEMA:Ai??BendrakultAi??riniai tekstai
AUTORIUS: Daiva TamoA?aitytAi??
DATA: 2012-06

BACH Plus

Daiva TamoA?aitytAi??

tamoxifen tablets online.

IA? Lietuvos kilAi??s pasaulinio garso violonA?elininkas Davidas Geringas, daA?nai A? gimtinAi?? atvykdamas koncertuoti, nepaliauja stebinAi??s novatoriA?komis programomis. GeguA?Ai??s 19 d. Vilniaus A?v. Kotrynos baA?nyA?ioje, 20 d. Alytaus miesto teatre ir 21 d. GargA?dA? kultAi??ros centre buvo parodytas Davido Geringo sumanytas unikalus muzikos ir A?okio spektaklis ai??zBach Plusai???. RenginA? organizavo Lietuvos muzikA? sAi??junga, prodiusavo AudronAi?? NekroA?ienAi??.

D. Geringui talkino japonA? balerina Emi Hariyama. Ji yra A?okusi klasikiniuose baletuose Maskvos didA?iajame ir Sankt Peterburgo Marijos teatruose (Rusija), Eseno Aalto operoje (Vokietija), abiejuose valstybiniuose Berlyno operos teatruose. E. Hariyama domisi ir A?iuolaikiniu A?okiu, ji yra projekto ai??zBach Plusai??? choreografAi?? (taip pat ir kostiumA? kAi??rAi??ja). D. Geringas Japonijos kultAi??rAi?? paA?A?sta iA? arti: 2005ai??i??2008 metais maestro Ai??jo KiAi??A?iAi?? simfoninio orkestro vyriausiojo dirigento pareigas, yra dirigavAi??s Tokijo filharmonijos orkestrui. Taigi buvo galima tikAi??tis savito, A?simenanA?io kultAi??rinio A?vykio.

ProgramAi?? sudarAi?? penkios dalys poetiA?kais pavadinimais ai??zDreamai???, ai??zDrammaai???, ai??zNeviltisai???, ai??zGloriaai??? ir ai??zEpilogasai???. Programoje skambAi??jo meninei koncepcijai pritaikytos J.Ai??S.Ai??Bacho Siuitos Nr. 1 (I d.), BWV 1007 G-dur, Nr. 5 BWV 1011 c-moll (II d.) bei Nr. 3 BWV 1009 C-dur (IV d.) pakaitomis su A?iuolaikine muzika. I dalyje Johno Corigliano ai??zFancy on Bach Airai??? ir Bacho siuita sukAi??rAi?? giedrAi?? nuotaikAi??, kuriAi?? perteikAi?? ir A?okAi??jos improvizacijos. Ai??i nuotaika grA?A?o IV dalyje, kurioje skambAi??jo D.Ai??Geringo ai??zGloriaai??? ir kita maA?orinAi?? Bacho siuita. KoncepcijAi?? ai??zIA? A?viesos A? A?viesAi??ai??? simbolizavo pradA?ioje ir pabaigoje regima balta A?irma, uA? kurios buvo matyti baltai vilkinA?ios balerinos judesiai su karpiniais. Pabaigoje E. Hariyama, vilkAi??dama klasikinA? baleto artistAi??s kostiumAi??, A?oko pagal Bacho muzikAi?? ir taip tarsi A?kAi??nijo akademinio meno groA?A? ir nemirtingumAi??.

Kitose dalyse matAi??me apokaliptines nuotaikas kelianA?ias vizijas. II dalyje, skambant A.Ai??Ai??enderovo ai??zCantus IIai??? bei ai??zInterludiumai???, regAi??jome scenoje vykstanA?iAi?? nelaimingos moters dramAi??. JAi?? sustiprino violetinis apA?vietimas, dAi??mA? uA?danga ir violetinis permatomas A?alis, kuris A?okAi??jos rankose tapo iA?raiA?kinga detale. ai??zInterludiumai??? konfliktas iA?siverA?Ai?? A? dramatiA?kAi?? Bacho siuitAi?? ir baigAi??si jaudinama P. Casalso ir D. Geringo pjese ai??zSong of the birdsai??? ai??i?? ji tapo emocine pirmosios koncerto dalies kulminacija.

III dalyje neviltA? simbolizavo V. GermanaviA?iaus kompozicija ai??zHaikuai???, papildyta perkusija ir abiejA? dalyviA? deklamuojamais Matsuo Basho bei Kitamuros Tokoku trieiliais. A?ia veikAi?? ir tradicinis japonA? kimono, ir vAi??duoklAi??, ir A?alA?io persmelkta poezija, ir greitAi??janA?io tempo choreografija. Balerinos sukiniai, lydimi nevilties gestA?, nusimetami drabuA?iai, palaidi plaukai… P.Ai??Vasko ai??zFortissimoai??? epizodas baigAi??si siautulingu smAi??giu A? gongAi??. Epiloge nuskambAi??jo P. Vasko ai??zPianissimoai???, nusileido dAi??mA? uA?danga. Visos kompozicijos pabaiga ai??i?? rimtis, susikaupimas, liAi??desys, net sielvartas, lyg kvietimas ai??i?? A? kur?..

D. Geringas ir E. Hariyama sukAi??rAi?? vientisAi??, jaudinantA? ir kupinAi?? groA?io muzikinA? reginA?, kuriame vieniA?us violonA?elAi??s solo keitAi?? prasmiA? pripildyti duetai. Daugiaprasmis ir daugiaplanis muzikos ir A?okio spektaklis paliko neuA?mirA?tamAi?? A?spAi??dA?, sukAi??lAi?? nemaA?ai apmAi??stymA?, priartino JaponijAi?? jos subtiliAi?? estetikAi?? supindamas su nemirtingais muzikos A?edevrais.

A� finpecia uk.