ai??zBAi??jart Ballet Lausanneai??? ai??i?? ketvirtis amA?iaus

A?URNALAS: Muzikos Barai
TEMA: Muzika
AUTORIUS:Ai??Maja Pliseckaja,Ai??Benigna Marija NekroA?iAi??tAi??

DATA: 2012-12

ai??zBAi??jart Ballet Lausanneai??? ai??i?? ketvirtis amA?iaus

Maja Pliseckaja,Ai??Benigna Marija NekroA?iAi??tAi??

MauriceE?as BAi??jartE?as (Morisas BeA?aras) Lietuvai paA?A?stamas ai??i?? mAi??sA? publika net kelis kartus turAi??jo laimAi?? pamatyti jo kurtus spektaklius. MatAi?? gyvai A?okantA? jo grupAi??s sielAi?? Jorge DonnAi??, netgi unikalA?jA? ai??zBoleroai??? pagal M. Ravelio muzikAi??. PrieA? penkerius metus, 2007 m. lapkriA?io 8 dienAi??, ai??zSiemensai??? arenoje rodytas vienas populiariausiA? baleto pastatymA? ai??i?? nuostabusis ai??zLe PresbytA?reai??? (ai??zBallet for Lifeai???). Ai??iam BAi??jartE?o spektakliui kostiumus kAi??rAi?? mados karalius Gianni Versace, skambAi??jo W.Ai??A.Ai??Mozarto bei grupAi??s ai??zQueenai??? muzika. Balete genialiai susipynAi?? amA?inos temos: gyvenimas, meilAi??, aistra ir mirtis. Spektaklis tarsi sujungAi?? keturis didA?ius menininkus: MozartAi??, Freddie Mercury su grupe ai??zQueenai???, Jorge DonnAi?? ir Gianni Versace. Visi keturi genijai mirAi?? jauni, taA?iau spAi??jAi?? pajusti gyvenimo groA?A?, neatsitiktinai spektaklyje skamba ai??zQueenai??? daina ai??zItai???s a Beautifull Dayai???.

Netrukus po didA?iulio meninio sukrAi??timo LietuvAi?? pasiekAi?? liAi??dna A?inia: lapkriA?io 22 d. mirAi?? MauriceE?as BAi??jartE?as…

Ai??iais metais trupei ai??zBAi??jart Ballet Lausanneai??? sukanka 25-eri. Ketvirtis amA?iaus nenutrAi??kstamos kAi??rybos, jaudinanA?ios viso pasaulio A?iAi??rovus. MaA?daug A?imtas pasirodymA? per metus ai??i?? Venecijos ai??zLa Feniceai???, ai??zRoyal Albert Hallai??? Londone, Didysis teatras Maskvoje, Kolumbo teatras (Teatro ColA?n) Buenos AirAi??se, Ai??v. Morkaus aikA?tAi?? Venecijoje, Boboli sodai Florencijoje, Karakalos termos Romoje, Herodo Atiko amfiteatras AtAi??nuose…

Vienas A?mogus, viena trupAi??. ai??zBAi??jart Ballet Lausanneai??? ai??i?? vieno didA?iausiA? XX amA?iaus choreografA? instrumentas. Jo rankos, jo kojos, jo galva. Retai pasitaiko tokios kAi??rAi??jo, jo kAi??riniA? ir atlikAi??jA? simbiozAi??s pavyzdA?iA?. TrisdeA?imt devyni A?okAi??jai, penkiolika skirtingA? tautybiA?, visi iA?ugdyti vieno vadovo.

Kas jie?

Ai??okAi??jai, trupAi??, vienuma, valia..

A?monAi??s ai??i?? paprasti ir sudAi??tingi, laisvi ir besikankinantys… kaip mes.

Jie ai??i?? vardai ant juodos lentos. Jie ai??i?? A?okio dA?iaugsmas, viltis, vakaro laukimas, publika, A?vilgsnis, noras bAi??ti pamatytam, nerimas, neviltisai??i??

Ai??ai??zNenorAi??A?iau, kad mano baletai bAi??tA? rodomi po mano mirties. Kokia to prasmAi??? AA? kuriu baletus tam, kad gyvenA?iau. Jie manAi??s neprikels.ai???

Ir vis dAi??l to, praAi??jus penkeriems metams po MauriceE?o BejartE?o mirties, ai??zBejart Ballet Lausanneai??? iA?lieka gyvybingas ir neapleidA?ia aukA?A?iausiA? pozicijA?. Vienos gastrolAi??s po kitA?, vis dar sklinda garsas apie iA?skirtinAi??s kokybAi??s pasirodymus.

ai??zNenorAi??A?iau, kad prisimintA? mano baletus. Labiau vertinA?iau tai, kad prisimintA? ir liktA? iA?tikimi jausmams bei emocijoms, kurias sukAi??lAi?? mano spektakliaiai???

Ai??okAi??jai vis dar skuba A? atrankas, o spektakliai atneA?a tokiAi?? paA?iAi?? sAi??kmAi?? kaip ir prieA? 25 metus. Gilis Romanas, MauriceE?o BAi??jartE?o pasirinktas A?pAi??dinis, vadovauja trupei jau daugelA? metA? ir daro viskAi??, kad iA?laikytA? M. BejartE?o repertuarAi??. Keturi pastarieji sezonai buvo ypaA? vaisingi ai??i?? naujam gyvenimui prikelti ai??zAi??ventasis pavasarisai??? (Le Sacre du pritemps), ai??zAr tai mirtis?ai??? (Serait-ce la mort?), ai??zSonata trimsai??? (Sonate Ai?? trois), ai??zTai, kAi?? man sako meilAi??ai??? (Ce que lai??i??amour me dit), ai??zKonkursasai??? ( Le Concours), ai??zKlajojanA?io draugo giesmAi??ai???( Le Chant du compagnon errant), ai??zDvigubo A?eA?Ai??lio dialogasai??? (Dialogue de lai??i??ombre double), ai??zKAi??jis be A?eimininkoai??? (Le Marteau sans maAi??tre), ai??zDionisijos (siuita)ai??? (Dionysos (suite). Repertuare lieka ir paskutiniai M.Ai??BejartE?o sukurti baletai ai??zMeilAi??s A?okisai??? (Lai??i??Amour la danse), ai??zLe PresbytA?reai???, ai??zAplink pasaulA? per 80 minuA?iA?ai??? (Le Tour du monde en 80 minutes), ai??zMefisto valsasai??? (MAi??phisto Valse) ir kt.

ai??zAi??iandien bAi??ti pavadintam tradiciniu yra blogiausia, kas gali nutikti, nors tai turAi??tA? bAi??ti komplimentas! Tradicija ai??i?? tai ieA?kojimas. A?inoma, tai perdavimas iA? vieno laikmeA?io A? kitAi?? tam tikrA? veikimo bAi??dA?, paA?iAi??rA?. TaA?iau tai neturAi??tA? bAi??ti vertinama kaip beskonybAi??. Perduoti praeities kAi??rAi??jA? A?iniAi?? reiA?kia daryti, kaip jie, o kAi?? gi jie darAi??? Jie ieA?kojo, rizikavo, maiA?tavo, daA?nai likdavo nesuprasti. Jie niekada nekopijuodavo. Kiekvienas studijavo ir mylAi??jo savo pirmtakA? darbus, ieA?kojo jA? pavyzdA?iuose stiprybAi??s eiti toliau: ne aplenkiant kitus, bet pralenkiant save patA?.ai???

Baleto trupAi?? negalAi??tu gyvuoti vien atnaujindama senus kAi??rinius. Tai suprasdamas Gilis Romanas nevengia kurti naujA? baletA?. Savo ankstesniA? kAi??riniA? sAi??raA?Ai?? ai??i?? ai??zApdaras nepadaro vienuoliuai???( cheap uti drugs. Lai??i??Habit ne fait pas le moine), ai??zApmAi??stymai apie BelAi??ai??? (RAi??flexion sur BAi??la), ai??zBanginio echoskopijaai??? (Echographie de la baleine) ir ai??zSielA? kazinoai??? (Casino des esprits) ai??i?? jis papildAi?? baletais ai??zAriaai???, ai??zSinkopAi??ai??? (Syncope), visai neseniai ai??i?? ai??zTen, kur paukA?A?iaiai??? (LAi?? oA? sont les oiseaux). KvieA?iami ir kiti choreografai ai??i?? Tony Fabre pastatAi?? ai??zIzmailAi??ai??? (IsmaAi??l), Sthanas Kabar-Louet sukAi??rAi?? ai??zAliziam o-Estai???, Julio Arozarena ai??i?? ai??zJos dainaai??? (Song of Herself), Joostas Vrouenraetsas, buvAi??s mokyklos ai??zRudraai??? auklAi??tinis, realizavo spektaklA? ai??zEx Orbiai???. Ir dar du prestiA?iniai vardai: Jeanas-Chrisopheai??i??as Maillot Monte Karle teminiam vakarui, skirtam rusA? baletui, pastatAi?? spektaklA? ai??zPlAi??A?rieji A?vAi??rysai???, Lozanoje sukurtas Alonzo Kingo A?okio spektaklis ai??zMinA?iA? figAi??rosai???(Figures of Thought).

Ai??

Maurice BAi??jart

MauriceE?as BAi??jartE?as gimAi?? Marselyje 1927 metA? sausio 1 dienAi??. Ai??okAi??jo karjerAi?? pradAi??jo ViA?i 1946 metais, jAi?? tesAi?? greta Janine Charrat, Rolandai??i??o Petit, taip pat Londone, trupAi??je ai??zInternational Balletai???. GastroliA? Ai??vedijoje metu su Cullberg baletu (1949) atrado ekspresionistinAi??s choreografijos galimybes. Tais metais jis pirmAi?? kartAi?? susidAi??rAi?? su Igoriu Stravinskiu, bet grA?A?Ai??s A? ParyA?iA? savo pirmiesiems choreografiniams kAi??riniams vis dAi??lto pasirinko Chopino muzikAi??. Taip A?okAi??jas tapo choreografu.

1955 metais ai??zBallets de lai??i??Etoileai??? scenoje iA? pramintA? takA? jis pasuka su ai??zSimfonija vienam A?moguiai??? (Symphonie pour un homme seul). KaraliA?kojo teatro ai??zLa Monnaieai??? Briuselyje direktoriaus MauriceE?o Huismano pastebAi??tas BAi??jartE?as pastato triumfo sulaukusA? I.Ai??Stravinskio ai??zAi??ventAi??jA? pavasarA?ai??? (1959).

1960-aisiais Briuselyje MauriceE?as BAi??jartE?as A?kAi??rAi?? ai??zXX amA?iaus baletAi??ai???, tarptautinAi??s sudAi??ties trupAi??, su kuria iA?maiA?Ai?? visAi?? pasaulA?. SukAi??rAi?? spektaklius ai??zBoleroai??? (1961), ai??zMiA?ios dabarties laikamsai??? (Messe pour le temps present) (1967), ai??zUgnies paukA?tAi??ai??? (Lai??i??Oiseau de feu) (1970).

1987-aisiais ai??zXX amA?iaus baletasai??? tampa ai??zBAi??jart Ballet Lausanneai???, didysis choreografas A?sikuria Ai??veicarijos mieste Lozanoje. 1992 metais jis nusprendA?ia sumaA?inti trupAi?? iki trisdeA?imties A?okAi??jA?, kad ai??zvAi??l atrastA? atlikimo esmAi??ai???. Tarp daugelio baletA?, sukurtA? A?iai trupei, ai??i?? ai??zStebuklingasis mandarinasai??? (Le Mandarin merveilleux), ai??zKaralius Lyras ai??i?? Prosperas (King Lear ai??i?? Prospero), ai??zApie Ai??achrazadAi??ai??? (Ai?? propos de ShAi??hAi??razade), ai??zLe PresbytA?reai???, ai??zMutacija Xai??? (MutationX), ai??zAi??ilko keliasai??? (La Route de la soie), ai??zApsiaustasai??? (Le Manteau), ai??zVaikas karaliusai??? (Enfant-Roi), ai??zVandenA? A?viesa ir A?viesaai??? (La LumiA?re des eaux et LumiA?re).

MauriceE?as BAi??jartE?as statAi?? dramos spektaklius (ai??zA?alioji karalienAi??ai??? (La Reine verte), ai??zCasta Divaai???, ai??zPenki modernAi??s NA?ai??? (Cinq NA? modernes), ai??zA-6-Rocai???), operas (ai??zSalomAi??jaai???, ai??zTraviataai???, ai??zDon A?uanasai???), filmus (ai??zBeaktiai???, ai??zParadoksas apie aktoriA?ai??? (Paradoxe sur le comAi??dien), taip pat iA?leido keletAi?? knygA? (romanAi??, atsiminimus, dienoraA?A?ius, pjesAi??). 2007-aisiais, sulaukAi??s savo 80-ojo pavasario, choreografas sukuria ai??zAi??okAi??jo gyvenimAi??, papasakotAi?? Zigo ir Piusoai??? (La Vie du danseur racontAi??e par Zig et Puce).

1970 m. choreografas A?steigAi?? ai??zMudrosai??? mokyklAi?? Briuselyje, joje buvo rengiami aktoriai-A?okAi??jai, jiems dAi??stytas klasikinis A?okis, flamenko, dramos menas, dainavimas, grojimas bAi??gnais. 1977 m. BAi??jartE?as A?steigAi?? ai??zMudrosai??? mokyklAi?? Dakare, o 1992 m. ai??i?? Lozanoje. Pastaroji veikia iki A?iol.

MauriceE?as BAi??jartE?as mirAi?? 2007 metA? lapkriA?io 22 dienAi??, kurdamas savo paskutinA? baletAi?? ai??zAplink pasaulA? per 80 minuA?iA?ai???.

***

MauriceE?as BAi??jartE?as laikomas baleto reformatoriumi. Jo kAi??rybos kryptis ai??i?? neoklasika, t. y. klasikinis A?okis, papildytas moderniojo ir liaudies A?okio elementais. Visi BAi??jartE?o spektakliai nepaprastai Ai??jausmingi. Choreografas iA?siskyrAi?? muzikalumu ai??i?? kruopA?A?iai parinkdavo muzikAi??, jAi?? raiA?kiai perteikdavo choreografiniu judesiu. Kompozitorius Igoris Stravinskis BAi??jartE?ui buvo baleto muzikos kAi??rybos etalonas. Beje, mAi??go ir RichardAi?? WagnerA?. GalbAi??t A?iA? muzikos istorijoje iA?skirtiniA? kompozitoriA? kAi??ryba ir suformavo muzikinA? choreografo mAi??stymAi??: savo pastatymuose jis jungdavo iA? pirmo A?vilgsnio nesietinus muzikos stilius: klasikinAi?? ir avangardinAi??, vakarietiA?kAi?? ir rytietiA?kAi?? muzikAi??, profesionaliAi?? ir liaudies kAi??rybAi??. IA? A?okAi??jA? reikalaudavo idealios klasikinAi??s mokyklos.

Vienintelis BAi??jartE?o kAi??rybos objektas ai??i?? A?mogus. Mylintis, kenA?iantis, mirA?tantis… SudAi??tingas, daugialypis. PavyzdA?iui, balete ai??zMalraux arba dievA? metamorfozAi??sai??? (Malraux ou la mAi??tamorphose des dieux) pagrindinA? vaidmenA? A?oka net penki A?okAi??jai, atskleidA?iantys herojaus charakterio daugiaplaniA?kumAi??.

A?mogA? lydinti meilAi?? BAi??jartE?o baletuose ai??i?? taip pat A?vairi: platoniA?ka, tyra, suteikianti harmonijAi??, bet ir A?emiA?ka, jos dAi??ka tAi??siasi gyvenimas.

Mirtis baletmeisterio neA?avAi??jo, bet viliojo akimirka tarp gyvenimo ir mirties, amA?ino judAi??jimo ir ramybAi??s. MirtA? baletuose jis daA?nai perteikdavo moters pavidalu.

Statydamas spektaklA? didelei trupei MauriceE?as BAi??jartE?as iA?raiA?kingAi?? ir sudAi??tingAi?? choreografijAi?? sukurdavo ne tik solistams, bet ir kordebaletui. RyA?kAi??s ir kameriniai baletai, kuriuose pagrindines savo kAi??rybos idAi??jas A?ymusis choreografas gebAi??davo perteikti pasitelkAi??s vos tris ar penkis A?okAi??jus. Beje, choreografas puikiai jautAi?? erdvAi?? ai??i?? nuo kameriniA? scenA? iki pastatymA? stadionuose ir aikA?tAi??se.

Tarp A?ymiausiA? BAi??jartE?o pastatymA? ai??i?? Ludwigo van Beethoveno ai??zIX simfonijaai???, ai??zMalro arba dievA? metamorfozAi??sai???, ai??zRomeo ir DA?uljetaai???, ai??zAi??ventasis pavasarisai??? ir, A?inoma, ai??zBoleroai???, tapAi??s savotiA?ka choreografo kAi??rybos emblema.

Pagal uA?sienio spaudAi?? parengAi?? Benigna Marija NekroA?iAi??tAi??

BendravimAi?? su BeA?aru pradAi??jau nuo laiA?ko…

Maja Pliseckaja

1974 metA? vasarAi?? vienAi?? dienAi?? lankiausi Dubrovnike ai??i?? ten vyko didelis festivalis, ai??i?? ir netikAi??tai pakliuvau A? baleto vakarAi??. Mieloji Sifnis A?oko BeA?aro ai??zBoleroai???. Tai buvo neA?sivaizduojamai gerai. AA? netekau proto. KliedAi??jau. ai??zBoleroai??? turAi??jo tapti mano. Tegu aA? ne pirmoji. AA? tapsiu pirmAi??ja. Tai mano baletas. Manoai??i??

GrA?A?usi A? MaskvAi?? tuoj pat Ai??miausi raA?yti laiA?kAi??: brangusis Morisai, suA?avAi??ta, susirgau, noriu A?okti, ar jAi??s negalAi??tumAi??te su manimi padirbAi??ti, ai??zBoleroai??? ai??i?? mano baletasai??i?? Ir visa kita tuo paA?iu stiliumiai??i??

MAi??sA? draugas poliglotas mano jausmingAi?? laiA?kAi?? iA?vertAi?? A? prancAi??zA? kalbAi??, vargais negalais gavo apytikrA? BeA?aro adresAi?? (visa Belgija turi A?inoti, kur gyvena ai??zBoleroai??? autorius), ir paA?to dAi??A?utAi?? prarijo mano dejones. Ar jA? nesulaikys tarybinAi?? cenzAi??ra?..

Atsakymas neatAi??jo. AiA?ku, nenusigavo mano laiA?kas iki Briuselio. PerAi??mAi??, paA?to A?lykA?tynAi??sai??i??

Maskvos gyvenimas pamaA?u atvAi??sino mano polAi??kA?. ReA?iau sapnavosi graA?us stalas, vyrA? spieA?ius aplink jA? ir aA?, ryA?kiA? spinduliA? apA?viesta, A?okanti ant A?ito stalo.

PraAi??jo metai. Staigaai??i?? netikAi??ta laimAi??. AndrAi?? Tomazo, ParyA?iaus ALAP atstovas, siAi??lo man nusifilmuoti BeA?aro ai??zBoleroai??? Briuselyje. PrancAi??zA? ir belgA? produkcija televizijai.

ai??i?? Bet aA? niekada neA?okau ai??zBoleroai???. Tik svajojau.

ai??i?? Bet jAi??s jA? matAi??te? Jums patinka?

ai??i?? AA? pamiA?usi dAi??l jo.

ai??i?? Pats BeA?aras imasi mokytis jA? su jumis. SavaitAi??s uA?teks? PrieA? filmavimAi?? keturi spektakliai, ai??i?? lyg ir A?kalbinAi??ja mane Tomazo.

ai??i?? Sutinku, sutinku, sutinku, sutinkuai??i??

ai??i?? Televizija moka gerus pinigus. Jeigu priimsite A?A? pasiAi??lymAi??, ai??zGoskoncertasai??? jau davAi?? sutikimAi??.

Briuselio oro uoste mane sutinka jugoslavA? DobrijeviA?iA? pora. Abu buvAi?? BeA?aro A?okAi??jai, abu dabar repetitoriai, abu gerai kalba rusiA?kai. Liuba DobrijeviA? pati A?oko ai??zBoleroai???, ir BeA?aras pasirinko jAi??. Ji rodys man baletAi??.

ai??i?? Sunki partija? ai??i?? klausiu po pirmA?jA? pasisveikinimA?.

ai??i?? Sunki kvAi??pavimo ir A?siminimo prasme. Rytoj pradAi??sime. PrieA? pusAi?? valandos iki pradA?ios BeA?aras nori jus pamatyti.

Mes susitinkame su Morisu kaip paA?A?stami. Nors iA? arti matau jA? pirmAi?? kartAi??. Ai?? mane A?sminga baltai melsvi skvarbiA? akiA? vyzdA?iai, juosiami juodo apvado. A?vilgsnis tiriamas ir A?altas. JA? reikia iA?laikyti. NemirktelAi??siuai??i?? Ai??siA?iAi??rime vienas A? kitAi??. Jei Mefistofelis gyveno, tai jis buvo panaA?us A? BeA?arAi??. O gal BeA?aras ai??i?? A? MefistofelA??..

Liuba verA?ia:

ai??i?? Ai??tai jAi??sA? laiA?kas, Maja. Gera prancAi??zA? kalba. Bet man pasakAi??, kad jAi??s jos nemokateai??i??

ai??i?? Vadinasi, jAi??s gavote mano laiA?kAi??, Morisai? Maniau ai??i?? nenuAi??joai??i??

BeA?aras A?deda laiA?kAi?? atgal A? knygutAi??, kuriAi?? laiko kibiose rankose.

ai??i?? JAi??s turite tik savaitAi??. Nusiteikite. JAi??sA? pirmtakAi??ms buvo keblumA? dAi??l atminties. Liuba, pasakykite Majai epizodA? pavadinimus, kuriuos davAi??te muzikai ai??i?? kad sau padAi??tumAi??te. PradAi??kite nuo A?itoai??i??

ai??i??Muzikos legenda pasakoja, kad Raveliui, raA?iusiam ai??zBoleroai??? A?okAi??jos Idos RubinA?tein uA?sakymu, neuA?teko laiko. Ir todAi??l kompozitorius ai??i?? skubAi??damas ai??i?? be galo kartojo savo ispaniA?ko kolorito melodijAi??, tik keisdamas jos orkestruotAi??. Taip sakoma. AA? pati tuo netikiu. Bet A?okAi??jams Ravelis davAi?? uA?duotA?!..

BeA?aro epizodai pavadinti ai??zatsitiktinaiai???: ai??zKrabasai???, ai??zSaulAi??ai???, ai??zA?uvisai???. ai??zB. B.ai???, ai??zVengrA? A?okisai???, ai??zKatAi??ai???, ai??zPilvasai???, ai??zSambaai???… Visiems A?eA?iolikai melodijos ai??zregAi??jimA?ai??? (mano partija programAi??lAi??je taip ir buvo vadinama ai??i?? ai??zmelodijaai???) buvo skirti vardai.

ai??zSaulAi??ai??? ai??i?? iA?skleistos kaip spinduliai rankos iA?skAi??stais pirA?tais, tarsi besimeldA?ianA?ios dangaus A?viesuliuiai??i??

ai??zKraboai??? vardas taip pat kilo nuo rankA?, kurios ai??i?? netikAi??tai ai??i?? virsdavo A?nyplAi??mis ir sukryA?iuotos smigdavo A? A?okAi??jos A?onkauliusai??i??

ai??zB. B.ai??? reiA?kAi?? BriA?itAi?? Bardo. Ji tada buvo pati A?ymiausia planetos moteris, jos manieras, eisenAi?? ir gestus BeA?aras sulydAi?? A? choreografinA? A?vaizdA?.

ai??zPilvasai???ai??i?? Beje, jums jau tikriausiai nusibodoai??i??

Bet kas po ko eina?.. PrieA? kiekvienAi?? naujAi?? melodijAi?? Ravelis pateikia du taktus ritminio atsipalaidavimo. Tiems dviem taktams BeA?aras sutramdydavo savo fantazijA? fejerverkAi?? ir A?imtus kartA? kartojo paprastAi?? spyruokliuojanA?iA? pritAi??pimA? ai??i?? plijAi?? ai??i?? formulAi??. Ai??is momentas ai??i?? pats laikas A?okAi??jai prisiminti, koks epizodas eina toliau ai??i?? ai??zKatAi??ai??? ar koks nors ai??zVengrA? A?okisai????..

Darai, darai pritAi??pimus ai??i?? ir paniA?kai stengiesi prisiminti, kas dabar, kas toliau?..

Mokytis ai??zBoleroai??? buvo sunku. Visi judesiai mano kAi??nui nauji. BeA?aras rimtai studijavo RytA? A?okius ai??i?? indA?, Tailando, persA? ai??i?? ir kai kas iA? jA? leksikos pateko A? jo choreografinA? A?odynAi??. Be to, velniA?ka iA?monAi??. Asimetrija. NAi??ra kvadratiA?kumo. Poliritmija. Ravelio ai??i?? kas treA?iAi?? taktAi??, BeA?aro ai??i?? kas ketvirtAi??. Net BeA?aro treniruoti A?okAi??jai suklysdavo. O kaip man ai??i?? po ai??zGulbiA? eA?eroai??? ir ai??zMieganA?iosios graA?uolAi??sai????..

Galutinai uA?puola nemiga. VAi??lyvAi?? naktA? naktinAi??s lempos A?viesoje perA?oku visAi?? tekstAi??, kurA? A?iandien iA?mokau.

Prisimenu.

Dabar pakartosime viskAi?? iA? eilAi??s. Nuo pat pradA?iA?. Ai??tai atmuA?imas, A?tai pritAi??pimas, o dabar?.. VAi??l pamirA?au. Atrodo, ai??zKrabasai???ai??i?? Ar ai??zSaulAi??ai????..

AnA?ela Albrecht, mano Briuselio pirmtakAi?? ai??zBoleroai???, dovanoja man savo ruoA?inukAi??. Brangus lapelis. MaA?yA?iai pieA?inAi??liai, keverzonAi??s. IA?ties padeda.

Bet per paskutinAi?? repeticijAi?? su vyrais ai??i?? jA?, man akompanuojanA?iA?, trisdeA?imt ai??i?? gerosios AnA?elos ruoA?inukAi?? nuneA?a vAi??jas. IeA?kok sau. Galvoje koA?Ai??. SusimaiA?au. BeA?aro veidu nubAi??ga A?eA?Ai??lis.

Ne, nepavyko. Reikia pasiduoti. Per savaitAi?? neA?manoma iA?mokti tAi??kstanA?io judesiA?, einanA?iA? galvosAi??kio tvarka. Reikia pasiduoti. Albrecht guosdama sako, kad ai??zBoleroai??? mokAi??si tris mAi??nesius. Et, kad aA? turAi??A?iau dar tris dienas! Bet pirmasis pasirodymas rytojai??i??

Prieinu prie BeA?aro.

ai??i?? Morisai, aA? iA?vaA?iuoju. Negaliu A?siminti. Tai ne mano jAi??goms.

ai??i?? JAi??s grA?A?ite A? RusijAi??, nepaA?okusi ai??zBoleroai????

ai??i?? NeA?inau, kAi?? daryti, ai??i?? koA?iu pro dantis savo mAi??gstamAi?? posakA?.

Liuba verA?ia.

ai??i?? AA? atsistosiu perAi??jime, salAi??s gale, ai??i?? sako BeA?aras, ai??i?? baltu megztiniu. Mane apA?vies kiA?eniniu A?ibintuvAi??liu. AA? jums sufleruosiu: ai??zKatAi??ai???. Dabar ai??zPilvasai???. O dabar ai??i?? ai??zB. B.ai???ai??i?? Ai??tai taipai??i?? Suprantate mane?..

ai??i?? Su tokiu sufleriu aA? galiu A?okti jau ir A?iandienai??i??

Kartais esu klausiama, koks spektaklis mano gyvenime buvo neA?prasA?iausias. Ai??tai A?itas ir buvo. ai??zBoleroai??? Briuselyje su nuo publikos pasislAi??pusiu sufleriu tolimajame perAi??jime, iA? apaA?ios apA?viestu spinduliA? pluoA?telio. Su sufleriu, apsitaisiusiu baltu megztiniu. Su sufleriu, kuris buvo BeA?aras. Per kiekvienAi?? Ravelio atsipalaidavimAi??, sAi??puodamasi plijAi??, aA? A?smeigdavau akis A? apA?viestAi?? dAi??mAi?? salAi??s gale, kuri tarsi keliA? eismo reguliuotojas man rodAi??, kur judAi??ti toliau. Ranka kaip katAi??s palietAi?? ausA? ai??i?? toliau ai??zKatAi??ai???. Rankos, pakilusios A?ardaA?ui, ai??i?? dabar ai??zVengrA? A?okisai???. Rankos, pinanA?ios pilvo A?okio ornamentAi??, ai??i?? ai??zSambaai???ai??i??

AA? nesuklydau, nesusipainiojau. Sufleris iA?manAi?? baletAi??. Gerai iA?manAi??. Mano apstulbAi??s A?vilgsnis, laukiantis suflerio, mano plastikai suteikAi?? ritualiA?kumo, pamaldumo. Tai patiko.

buying tetracycline with mastercard.

AntrAi?? spektaklA? aA? vedA?iau pati. Pirmojo A?tampa privertAi?? mano atmintA? priimti ir suvokti visAi?? informacijos gausAi??. Suflerio daugiau nereikAi??jo. O manierAi?? iA?laikiau. Tiksliau, jos nebuvimAi??. Tik paA?Ai??lusi malda. Atsiribojimas.

Po to buvo filmavimas. BeA?aras koregavo mano ai??zBoleroai??? filmui. Jis pasidarAi?? man geresnis. PatikAi??jo manimi. TodAi??l kai atsisveikindama pasakiau, kad norAi??A?iau su juo dar kAi?? nors padaryti, kAi?? nors sava, nauja, jis atsakAi?? palankiai:

ai??i?? KAi?? gi, siAi??lykite temAi??. AA? sutinku.

Kiekvienas miestas turi savo kvapAi??. AA? visada tai uA?uodA?iu. Jau oro uoste. Miunchenas kvepia automobiliA? lakais. Praha ai??i?? kaminA? dAi??mais. Tokijas ai??i?? sojos sultimis. Madridas ai??i?? migdolais. Maskva ai??i?? gatvAi??s A?iukA?lAi??mis (pagal PuA?kinAi??, ai??ztAi??vynAi??s aA? beveik nekenA?iuai???). Briuselis ai??i?? A?lapiA? samanA? ir spygliA? kvapasai??i??

ai??zBoleroai??? A?okau ir filmavausi lapkritA?. TreA?iAi?? spektaklA? ai??i?? savo gimimo dienAi??. Man sukako penkiasdeA?imt. SuA?okti A?eA?iolikos minuA?iA? baletAi?? vienai, ant stalo, basai, be akimirkos atvangos (vyrai solistei akompanuoja ant grindA?, aplink stalAi??), vis energingiau ir energingiau ai??i?? reikia pataikyti A? galingAi?? Ravelio crescendo ai??i?? laimAi??jimas, kuriuo didA?iuojuosi. Ir dar A?tikti nenuolaidA?iam sufleriuiai??i??

Kai artimiausia proga perdaviau Morisui visAi?? savo pasiAi??lymA? registrAi??, jis pasirinko ai??zAisedorAi??ai???. ai??zAisedoraai??? buvo Ai??A?edrino idAi??ja. Mes tada paeiliui skaitAi??me karA?tAi?? Dunkan knygAi?? ai??zMano iA?paA?intisai???, kurios seno, 1927 metA?, Rygos leidimo rotaprinto kopija klaidA?iojo po MaskvAi??.

ai??zBoleroai??? repetavau pramintais takais. ChoreografinAi??s natos buvo paraA?ytos, jas reikAi??jo atlikti. ai??zAisedoraai??? buvo statoma man.

AA? vAi??l atvaA?iavau A? spygliais kvepiantA? BriuselA?, gavusi teatro ai??zLa MonAi??ai??? direkcijos kvietimAi??. VAi??l kiekvienAi?? rytAi?? keliaudavau A? BeA?aro mokyklos ai??zMudraai??? klasAi??, pagal ai??zGoskoncertoai??? instrukcijAi?? imdama ai??zresidAi??ai??? iA? taksi vairuotojA?. UA?simetusi ant drAi??gno maudymosi kostiumAi??lio daigstytAi?? chalatAi?? skubAi??davau ai??zMudrosai??? uA?kandinAi??je suvalgyti bifA?teksAi?? su keptomis bulvAi??mis, paduodamAi?? piktosios bufetininkAi??s RedA?inosai??i??

MuzikAi?? ai??zAisedoraiai??? parinko BeA?aro pianistAi?? BabetAi?? Kuper. Morisas ketino visAi?? baletAi?? pastatyti su fortepijonu, pianistAi?? padaryti pasirodymo dalyve. Po trumpo prologo ai??i?? Aisedoros A?Ai??ties ai??i?? pianistAi?? juoda koncertine suknele neskubAi??dama iA?eidavo A? scenos ratAi??, susimAi??sA?iusi A?velgdavo A? gulintA? kAi??nAi?? ir eidavo prie rojalio. Atgijusi Aisedora pakildavo nuo grindA? ir tardavo publikai: ai??zNe aA? sugalvojau savo A?okA?. Bet iki manAi??s jis miegojo. O aA? jA? pabudinau.ai??? Ir kreipdavosi A? pianistAi??: ai??zPratimasai???ai??i??

SkambAi??davo Ai??openas. Paskui ai??i?? iA?traukos iA? Ai??uberto, Bramso, Bethoveno, Skriabino, Listoai??i?? Kaip buvo parinkta A?i muzika?

BeA?aras aiA?kino pianistei savo sumanymAi??, skaitAi?? tekstAi??, kuris turAi??jo eiti prieA? kiekvienAi?? A?okio numerA?. Tekstas buvo paA?ios Aisedoros Dunkan ai??i?? jos minA?iA? citatos. BabetAi?? versdavo natas, krAi??vele gulAi??jusias ant piupitro, pagrodavo keletAi?? taktA? ir apmirusi klausdavo:

ai??i?? Tai tiks?..

BeA?aras pritardavo. Arba atmesdavo. Viskas labai paprasta. Muzikai atrinkti prireikAi?? pusvalandA?io, ne daugiau. Kaip BeA?aras kAi??rAi??? Jis improvizavo. Bet ir rengAi??si iA? anksto. Atrinktai muzikai jis pritaikAi?? namA? ruoA?inius. Jei ruoA?inys netilpdavo A? muzikinAi?? frazAi??, BeA?aras sukurdavo puikA? variantAi??, taA?iau pernelyg nenutoldavo nuo pirminAi??s idAi??jos.

Mes parengAi??me ai??zAisedorAi??ai??? per tris repeticijas. Ketvirta ai??i?? smulkios detalAi??s ir padailinimas. Vienas numeris ai??i?? ai??zMarselietAi??ai??? ai??i?? specialiai buvo iA?skirtas iA? kamerinio fortepijono skambesio. ai??zMarselietAi??ai??? Ai??jo pagal orkestro A?raA?Ai??. Tai irgi buvo tarsi citata, dokumentinAi?? iA?karpa, aplikacija. Aisedora mAi??go pradAi??ti savo koncertus iA?A?Ai??kiu ai??i?? ai??zInternacionaluai??? ar ai??zMarselieteai???. Ai??itAi?? iA?traukAi?? BeA?aras man parodAi?? per penkias minutes. Ji buvo sukurta ai??i?? be abejonAi??s ai??i?? iA? anksto.

Kaip galima apsieiti be Jesenino? Ir BeA?aras praA?o manAi??s:

ai??i?? Maja, paskaitykite kAi?? nors iA? Jesenino. KAi?? pamenate.

AA? skaitau, kas man pirmiausia ateina A? galvAi??.

BeA?aras nesupranta nAi?? A?odA?io, bet linksi savo mefistofeliA?ka galva:

ai??i?? Tinka. Paliekame.

Man patiko, kad apmAi??stymams BeA?aras skyrAi?? maA?iausiai repeticijA? laiko. Jei jis bAi??tA? jA? A?vaistAi??s, kaip tai daro Maskvos pusiau profesionalai, nebAi??tA? sukAi??rAi??s tiek A?vairiausiA? baletA?.

ai??zAisedorosai??? premjera A?vyko Monake. Ten, Monake, Aisedora ir A?uvo, uA?dusinta savo A?aliko. PrieA? penkiasdeA?imt metA?. Jai buvo penkiasdeA?imt. Mes tarsi minime dvi datas: man irgi penkiasdeA?imt, bet dabar jau su uodegAi??leai??i??

Baleto pabaigoje A? scenAi?? iA?bAi??ga vaikai. BeA?aras jiems pastatAi?? mizanscenas, ne A?okA?. Bet vaikai ai??i?? svarbu. Tai iA?reiA?kia Aisedoros mokyklos idAi??jAi??. Sakau publikai: ai??zAA? kalbAi??jau apie savo mokyklAi??ai??i?? bet manAi??s nesuprasdavoai???. Ar mane supranta? Viskas ai??i?? misterija. BaltaplaukAi?? mergaitAi?? tAi??ptelAi??dama A?teikia man puokA?tAi?? lauko gAi??liA?. BeA?aras pats jas A?iandien iA?rinko gAi??liA? krautuvAi??lAi??je. Ar tinkama puokA?tAi??? Tai irgi svarbu. Nuo pat avanscenos kraA?to metu gAi??les A? parterA?, A?monAi??ms. Taip darydavo Aisedora. GAi??lAi??s ai??i?? tai jos sielaai??i??

ai??i?? Cypia stabdA?iai, dvideA?imt A?eA?iA? metrA? A?alis, A?alis per visAi?? scenAi??, apipainiojantis A?okAi??jAi??, tarsi A?ilko kokonas. Tamsaai??i??

Tai, kad aA? dirbu su BeA?aru, kelia bruzdesA? baleto Maskvoje. AA? nepraleidA?iu progos ai??i?? ar interviu, ar televizijos laida ai??i?? papasakoti apie didA?jA? choreografAi?? iA? Briuselio, naujA? pasauliA? atradAi??jAi??. Valdininkus tai siutina, mano teatro vadovybAi?? ai??i?? taip pat, bet aA? uA?sispyrusi ir toliau ai??zA?vieA?iu liaudA?ai???.

Neseniai man papasakojo, kad nusikaltAi??lius ai??zAlkatrasoai??? kalAi??jime San Franciske maudo po A?iltu duA?u. Kad kAi??nas visai atprastA? nuo A?alA?io ai??i?? tenykA?tAi??s A?lankos vanduo ledinis. Visi bAi??gliai, puolAi?? plaukti, nepasiekdavo kranto. PripratAi??s prie A?ilumos organizmas suA?aldavo ir A?Ai??davo. MAi??sA? publikAi?? taip pat skalaudavo A?iltu vandeniu. Menki Vyriausiojo baletai pateikiami kaip neblAi??stantys A?edevrai. NAi??ra kitA? horizontA?, ir viskas. Mano propaganda, padauginta iA? uA?drausto vaisiaus dAi??snio, turAi??jo poveikA?. BeA?aro vardAi?? Ai??mAi?? gaubti paslaptingumo aureolAi??ai??i??

Bet po ai??zAisedorosai??? dar buvo ir ai??zLedaai???. DvideA?imt dviejA? minuA?iA? baletas su Chorche Donu. Buvo 1979 metai. Bet prieA? tai ai??i?? nedidelAi?? prieA?istorAi??.

PrieA? metus iki to savo kAi??rybos vakare, kuriame buvo minima mano A?okio DidA?iojo teatro scenoje trisdeA?imt penkeriA? metA? sukaktis, man labai sunkiai pavyko A?tikinti A?traukti A? programAi?? BeA?aro ai??zBoleroai???. Teko tiesiog iA?plAi??A?ti jA?. Konfliktas pasiekAi?? vyriausybAi?? ir finalinis leidimas atAi??jo likus parai iki pasirodymo. Smulkiau tai apraA?ysiu kitame skyriuje. Tai, kas vyko su BeA?aro kAi??riniu, negali nekelti susidomAi??jimoai??i??

Mano kova su valdA?ia dAi??l ai??zBoleroai??? atsiliepAi?? po metA?, kai, gavusi BeA?aro kvietimAi?? pastatyti naujAi?? baletAi?? su Donu, aA? ai??i?? tarybinis gyvenimas niekuo nepasikeitAi?? ai??i?? pradAi??jau forminti dokumentus iA?vykai A? uA?sienA?. O iA?vaA?iuoti turAi??jau gal jau A?imtAi??jA? kartAi??. Bet, kaip ir visiems, kaip ir anksA?iau, man reikAi??jo charakteristikos. Su trimis nelemtais paraA?ais: direkcijos, partijos komiteto, profsAi??jungos komiteto. Be teatro charakteristikos ai??zGoskoncertasai??? bejAi??gis A?forminti kelionAi??.

Partijos komiteto sekretorius buvo violonA?elininkas Ai??A?enkovas. Jis ir pradAi??jo vykdyti kaA?kieno piktAi?? valiAi?? ai??i?? sukliudyti mano naujAi?? susitikimAi?? su BeA?aru. Tai buvo daroma paprastai, paprasA?iau nesugalvosi. Ai??A?enkovas iA?vaA?iavo. Ai??iandien jau nebebus. Ak, nespAi??jo pasiraA?yti. Ai?? CK skubiai iA?kvietAi??. Vienas negali, turi pasitarti su kitais partijos biuro nariais. Partijos biuro susirinkimas kitAi?? treA?iadienA?ai??i?? Kai A?iAi?? dainAi?? man dainuodavo mano karjeros pradA?ioje, bAi??davo A?lykA?tu, bet netgi turAi??jo idiotiA?kAi?? logikAi??. Dabar toks pasityA?iojimas buvo nepakeliamas.

AA?, kaip A?siutintas liAi??tas, puoliau prie virA?ininkA? durA?. Bet visi ai??i?? aA? nedaugelA? pasiekiau, buvo rugpjAi??tis, atostogA? metas ai??i?? grAi??A?indavo mane pas nesugaunamAi??jA? Ai??A?enkovAi??. Mes negalime nurodinAi??ti partinAi??s organizacijos sekretoriui. Dabar pas mus demokratija (kada ji Rusijoje buvo ir bus!). Ai??A?enkovas pasiraA?ys. AplinkybiA? sutapimasai??i?? BeA?aro vardas nepadAi??jo. ValdininkA? ausys, atrodo, jo nesuprato.

Ai??A?enkovas mano charakteristikos taip ir nepasiraA?Ai??. Viskas A?lugo. Nebus ai??zLedosai???. IA?tikta nevilties ai??i?? aA? viena, Rodiono nAi??ra Maskvoje ai??i?? puolu pas savo senAi??jA? gelbAi??tojAi?? PitovranovAi??. Jis (jau seniai nebedirba KGB) padeda man susisiekti su Filipu Bobkovu, duoda jo telefonAi??. Bobkovas ai??i?? KGB pirmininko pavaduotojas. Paties pragaro iA?pera ai??i?? pagal tarybinio gyvenimo logikAi??, ai??i?? bet A?tai jumsai??i?? AA? uA?tinku jA? iA? pirmo karto. Jis pats pakelia ragelA?. Neskubindamas, kantriai iA?klauso mano neriA?liAi?? dejonAi??: viskas prapuolAi??, ai??zLedosai??? nebus, poryt paskirta pirma pastatymo repeticija su BeA?aruai??i?? Ir iA? karto, be jokio iA?sisukinAi??jimo, ramiai sako:

ai??i?? JAi??s vaA?iuosite. Sakau visiA?kai tvirtai. Tai jAi??sA? direktoriaus Ivanovo bukaprotystAi??ai??i??

(O IvanovAi?? dar pasieksiu. PaA?adu tau, skaitytojauai??i??)

AA? tikrai A?inau, kad Filipas Bobkovas padAi??jo daugeliui, daug kAi?? iA?traukAi?? iA? bAi??dA?. VAi??liau ir man teko dar kartAi?? ieA?koti jo uA?tarimo, kad perkirsA?iau naujAi?? mazgAi??, kuriuo mano likimAi?? susaistAi?? mAi??sA? nelaisvas tarybinis gyvenimas. Kad nutraukA?iau naujAi?? intrigA? ir A?lykA?tybiA? voratinklA?, A? kurA? dar ne kartAi?? neapdairiai buvau A?sipainiojusi. Mano genetika ragino mane prisiminti gera. AA? paklusau ir paklusiu A?iam A?auksmui!..

(ai??i??Kai skaiA?iau A?A? skyriA? Vladimirui VoinoviA?iui, jis padarAi?? man grieA?tAi?? pastabAi??:

ai??i?? PadAi??ti A?inomai balerinai Bobkovui buvo nesudAi??tinga. O tuo paA?iu metu jis darAi?? piktadariA?kus darbus. SusimAi??stykite.

AA? sutrikau:

ai??i?? Bobkovas padAi??jo ne tik man. AA? jums nurodysiu daugybAi?? pavardA?iA? ai??i?? Bela Achmadulina, Jakobsonas, Bogatyriovas, Miagkovasai??i?? O jei jo vietoje bAi??tA? buvAi??s koks nors?ai??i??

ai??i?? Tikiu jumis, kad jis padAi??jo. Bet tuo paA?iu metu Bobkovas darAi?? piktadariA?kus darbusai??i??

ai??i?? Bet man juk jis darAi?? gera! Jei jis nebAi??tA? A?sikiA?Ai??s, nebAi??tA? buvAi?? BeA?aro ai??zLedosai???ai??i?? AA? prisimenu, kaip visa tai buvo. AA? noriu raA?yti tiesAi??.

ai??i?? Bet jAi??s negalite raA?yti tik savos tiesos. Juk buvo dar ir A?alies tiesaai??i??

MAi??sA? pokalbis baigAi??si daugtaA?kiuai??i??)

Ir aA? vis dAi??lto iA?skridau. IA?skridau! Ai?? BriuselA?!! Be charakteristikos. Be niekingo violonA?elininko Ai??A?enkovo paraA?o. Nonsensasai??i?? Be charakteristikos A? uA?sienA?. Tikriausiai pirmas atvejis nuo 1917 metA?. ai??zGoskoncertasai??? maloningai A?teikAi?? man pasAi?? ir lAi??ktuvo bilietAi?? likus valandai iki skrydA?io. AA? spAi??jau A? lAi??ktuvAi??ai??i??

PasiuntinybAi??s kurtai, kaA?kAi?? pasitikdami oro uoste, nustebo mane iA?vydAi??:

ai??i?? Kaip?! JAi??s atskridote?! Mes jAi??sA? nelaukAi??me! Pasiuntinys prieA?taravo. Pliseckaja ai??i?? DidA?iojo teatro, ne BeA?aro trupAi??s balerinaai??i??

Kas pasiuntiniui pakiA?o mintA? prieA?tarauti? KAi??, darbA?, be Maskvos balerinos repertuaro, maA?ai?..

Ai??tai toks ir buvo mano gyvenimas. VisAi?? gyvenimAi?? manAi??s kur nors neiA?leisdavo. O aA? blaA?kiausi, vargau, plyA?avau, kad leistA?, iA?leistA?. Ai??tai toks ir buvo mano gyvenimasai??i??

Briuselio oro uoste manAi??s niekas nepasitiko, jau nelaukAi??. Ir aA? taksi vargais negalais nusigavau iki ai??zMudrosai???. AdresAi?? prisiminiau ai??i?? Rue Bara 103.

BeA?aras apsidA?iaugAi??. Ir ai??i?? kaip niekur nieko:

ai??i?? Persirenkite, apA?ilkite, pradAi??sime repetuotiai??i??

Jau visai sutemus BeA?aro sekretorAi?? Sonia nuveA?Ai?? mane su lagaminu A? vieA?butA?. Ir aA?, pakartojusi tai, kAi?? tik kAi?? pastatAi?? BeA?aras, nurimau prieA? pat rytAi??.

Mes repetavome po du kartus per dienAi??. Kaip paA?Ai??lAi??. 12.30 ir penktAi??. Darbas mane nepaprastai sudomino.

Muzika buvo japoniA?ka, senojo ai??zNoai??? teatro. Gailiai sklendAi??, virkavo vieniA?a fleita, bumbsAi??jo bAi??gnai. AA? dar niekada neA?okau pagal tokius garsus. Bet baletas prasidAi??joai??i?? Sen Sanso ai??zMirA?tanA?ia gulbeai???. Paskui Morisas perspAi??jo:

ai??i?? VienAi?? vakarAi?? ai??zLedosai??? ir ai??zMirA?tanA?ios gulbAi??sai??? neA?okite.

SiuA?ete BeA?aras sujungAi?? dvi senAi??sias legendas: visiems A?inomAi?? graikA? ai??i?? apie LedAi?? ir GulbAi?? ir japonA? ai??i?? apie jaunAi?? A?vejA?, A?simylAi??jusA? pranaA?ingAi?? paukA?tAi??. A?vejys trokA?ta apnuoginti paukA?tAi?? ir numeta jos plunksnas. IA? Japonijos atAi??jo muzika ir mano kostiumas. AA? pradAi??davau baletAi?? gulbAi??s sijonAi??liu, paskui partneris nuplAi??A?davo jA? nuo manAi??s, apdengdamas savo rankas mano gulbAi??s plunksnomis (dabar A?vejys ai??i?? GulbAi??). AA? likdavau trumpa tunika. Bet ateidavo eilAi?? ir jai, GulbAi?? nuplAi??A?davo tunikAi?? ir aA? ai??i?? su kAi??no spalvos triko. Suprask ai??i?? nuoga. Toliau Ai??jo tokie palaikymai, kad jei draugas Ivanovas su tarybiniu pasiuntiniu bAi??tA? A?vilgtelAi??jAi?? A? repeticijA? salAi??, draugas Ivanovas ir pasiuntinys visAi?? gyvenimAi?? bAi??tA? likAi?? mikniaisai??i??

Partneris ai??i?? mano neuA?mirA?tamasis, gerasis ChorchAi?? Donas ai??i?? buvo nuostabus. Jis graA?us. SkulptAi??riA?kas. KaraliA?kas.

Repeticijose Donas bAi??davo kantrus ir labai susikaupAi??s. KiekvienAi?? BeA?aro A?odA? priimdavo rimtai ir dAi??mesingai. Donas stengAi??si atlikti kiekvienAi?? smulkmenAi??, kiekvienAi?? choreografo plastinio teksto maA?moA?A?. Buvo paklusnus BeA?arui. Bet BeA?aras nuostabiai, nuodugniai paA?inojo A?okAi??jo prigimtA? ir galimybes. LininiA? ChorchAi??s plaukA? kepurAi?? kuteno mano rieA?us ir kaklAi??, stambAi??s prakaito laA?ai drAi??kino mano repeticijA? maudymosi kostiumAi??lA?, jo ilga iA?kirpte ritosi per duobutAi?? A?emyn, A?aldydami mano nugarAi??. Mes dirbome be atokvAi??pio. Vienas nuostabus pastebAi??jimas. AA? ateidavau A? repeticijAi??, kaip tai visada bAi??na baleto gyvenime, tai gelianA?ia pAi??da, tai lauA?ianA?ia nugara, tai dar su kokia nors bAi??da. PrieA? pradAi??dama bAi??gA?taudama svarstydavau ai??i?? ar nepapraA?ius A?iandien Moriso pasigailAi??jimo, atvangos. Bet matydama grieA?tAi??, nusiteikusA? darbui ChorchAi??s veidAi??, atidAi??davau savo kapituliantiA?kus ketinimus. PradAi??davau puse kojos, paskui iA?sijudindavau, uA?sidegdavau. Ir, stebuklas, kaskart A? repeticijos pabaigAi?? skausmas praeidavo. IA?sivadAi??davo. AA? vAi??l bAi??davau sveika. ai??zLedosai??? choreografija mane iA?gydydavo. Tarsi joga.

Premjera A?vyko ParyA?iuje. AA? A?okau ai??zLedAi??ai??? ai??i?? visada su Chorche Donu, kito partnerio neturAi??jau ai??i?? Briuselyje, Buenos AirAi??se, San Paule, Rio de A?aneire, Tokijujeai??i?? bet niekada negalAi??jau parodyti jos Maskvoje. MaskvieA?iai ai??zLedosai??? taip ir nepamatAi??. Pernelyg laisvAi??, nevarA?omAi?? baletAi?? pastatAi?? BeA?aras. O dabar ir Donas iA?Ai??jo iA? gyvenimoai??i??

AA? su BeA?aru turAi??jau ir kitA? sumanymA?. Mes vos nesiAi??mAi??me ai??zNevos prospektoai??? pagal GogolA?. Net laikAi?? buvome numatAi??ai??i??

TiesAi?? sakant, uA?degti BeA?arAi?? buvo nesudAi??tinga. Kuo labiau neA?tikAi??tina, paradoksali uA?duotis buvo jam siAi??loma, tuo lengviau ji rasdavo atgarsA?. KartAi?? po spektaklio, vAi??lyvAi?? vakarAi?? sAi??dAi??dama Moriso namuose, Briuselyje, tarp kitko paminAi??jau Tolstojaus ai??zIvano IljiA?iaus mirtA?ai???. BeA?aras nutilo pusiau A?odA?io ir staigiai nuskubAi??jo A? savo bibliotekAi??. Po keliA? minuA?iA? grA?A?o su atversta knyga ai??i?? tai buvo Tolstojaus apysaka.

ai??i?? ai??zIvano IljiA?iaus mirtisai??? ai??i?? vyriA?kas baletas. Jei bAi??tA? moteriA?kasai??i?? ai??i?? pajuokavau aA?.

Bet BeA?aras manAi??s jau negirdAi??jo, jis A?sigilino A? skaitymAi??ai??i??

BeA?aro trupAi?? nusigavo iki Rusijos. Pagaliau! Bethoveno Devintoji simfonija, ai??zPetraA?kaai???, ai??zAi??ventasis pavasarisai???ai??i?? Mano pasirodymo programoje nAi??ra. O kodAi??l Maskvoje nesuA?okus ai??zAisedorosai???? KodAi??l neprisiminus jos toje scenoje, A? kuriAi?? ji tiek kartA? kilo, neperskaiA?ius kalbAi?? suprantanA?iai salei Jesenino eiliA?ai??i?? KodAi??l?..

Mane tikina: senA? seniausiai suderinta su ai??zGoskoncertuai???, nieko negalima pakeisti, pridAi??ti ai??i?? gremAi??zdiA?ka, publika pavargs, neiA?laikys.

AA? kalbu su Morisu. Tyli. Jis nenori konflikto. Mano gerbAi??jai ai??i?? patikAi??kite, ne mano valia ai??i?? uA?pila DidA?jA? teatrAi?? ir BeA?arAi?? laiA?kais. BeA?aro trupAi??s lenkai, A?inantys nostalgijos kainAi??, aiA?kina BeA?arui, kad reikia duoti Majai galimybAi?? nors kartAi?? A?okti su jais Maskvoje, A?ia ji mylimaai??i??

TreA?iam pasirodymui DidA?iajame teatre BeA?aras vis dAi??lto prideda mano ai??zAisedorAi??ai???. BabetAi?? Kuper liko Briuselyje, skambins NataA?a Gavrilova. Parenkame jai suknelAi??. AA? skubiai mokau vaikus finalinei scenai. Lauko gAi??liA? puokA?tAi?? jau stovi mano persirengimo kambaryje emaliuotame kibirAi??lyje. Mes pasirengAi??.

SpektaklA? aA? tikrai uA?tempiau. Po ai??zAisedorosai??? trisdeA?imt dvi minutes Ai??jau lenktis (pagal reA?isieriaus chronometrAi??). Viena, su vaikais, su pianiste, iA?vedA?iau susijaudinusA? BeA?arAi??, vAi??l vienaai??i?? IA? aukA?tA? krinta roA?iA? A?iedlapiA? lietus. Man tai buvo laimingas vakaras. MaskvieA?iai parodAi?? man visAi?? savo meilAi??, palankumAi??, dA?iaugAi??si kartu su manimi, kad teisingumas laimAi??jo.

UA? A?itAi?? ai??zAisedorAi??ai??? Maskvoje gavau dvi dovanas. BeA?aras, truputA? susigAi??dAi??s dAi??l savo pirmykA?A?io neryA?tingumo santykiuose su ai??zGoskoncertuai???, padovanojo man segAi?? su alyvine emaliuota naA?laite, viduryje papuoA?ta maA?yA?iu briliantu. Senovinio rusA? FaberA?Ai?? darbo. Dabar aA? jAi?? laikau rankose, Morisaiai??i??

ChorchAi?? Donas ai??i?? mano nepamirA?tamasis, brangusis ChorchAi?? Donas ai??i?? mums kitAi?? kartAi?? susitikus ai??zLedojeai??? paduoda man miniatiAi??rinAi?? odinAi?? dAi??A?utAi??. Ten ai??i?? auksinis A?iedas su safyru.

ai??i?? Tai jums, Maja, uA? AisedorAi?? Maskvoje. Prisimenate jAi???..

RaA?au A?ias eilutes su Dono A?iedu ant pirA?to. AA? jA? labai saugau.

Tu girdi mane, Chorche Donai?..

IA? knygos ai??zAA? ai??i?? Maja Pliseckajaai???

(Lietuvos muzikA? sAi??junga, 1999)