ai??zCaro suA?adAi??tinAi??ai??? Kauno scenoje

A?URNALAS: Muzikos Barai
TEMA:Ai??Operos festivalis
AUTORIUS:Ai??Lina StankeviA?iAi??tAi??
DATA: 2013-12

Po sAi??kmingA? premjerA? tarptautiniuose operos festivaliuose ai??zPromFestai??? ir ai??zBirgittaai??? Estijoje Nikolajaus Rimskio-Korsakovo (1844ai??i??1908) opera ai??zCaro suA?adAi??tinAi??ai??? pasiekAi?? ir Kauno scenAi?? ai??i?? lapkriA?io 16 d. jAi?? dainavo tarptautinis solistA? ansamblis, o gruodA?io 8 d. joje skambAi??jo lietuviA? atlikAi??jA? (su nedidele iA?imtimi) balsai. Ai??is spektaklis ai??i?? jau antrasis bendras Kauno valstybinio muzikinio teatro ir estA? tarptautinio operos festivalio ai??zPromFestai??? projektas, kuriame dalyvauja mAi??sA? teatro choras ir orkestras. Pirmojo projekto metu buvo pastatyta G.Ai??Verdi opera ai??zAtilaai???.

Operos festivalis ai??zPromFestai??? iA?augo iA? tarptautinio Klaudios Taev jaunA?jA? dainininkA? konkurso, rengiamo nuo 1996 m. kas dvejus metus. 2005 m. buvo nusprAi??sta statyti operos spektaklA?, kuriame A?iA? tarptautiniA? operos varA?ytuviA? laimAi??tojas atliktA? pagrindinA? vaidmenA?. Operos pastatymA? idAi??jinis lyderis yra A?inomas estA? dirigentas Erki Pehkas, jam talkina dailininkas Madis Nurmsas.

2013 m. laimAi?? kurti pagrindinius vaidmenis nusiA?ypsojo dviem jauniems kaimyniniA? A?aliA? atlikAi??jams ai??i?? festivalio A?vaigA?dAi??mis tapo jauna latviA? dainininkAi?? Elina Shimkus, ai??zCaro suA?adAi??tinAi??jeai??? dainuojanti pagrindinAi?? pirklio dukters Marfos partijAi??, ir baltarusiA? bosas Andrejus SavA?enko, operoje jis kuria opriA?niko Grigorijaus Griaznojaus vaidmenA?. Marfos prieA?ininkAi??s LiubaA?os vaidmeniui pasirinkta garsi ukrainieA?iA? dainininkAi?? Angelina Ai??vaA?ka, A?inoma ir Lietuvos operos gerbAi??jams kaip puiki Karmen partijos atlikAi??ja, prieA? deA?imtmetA? girdAi??ta Vilniaus scenoje, uA?bAi??rusi savo A?avesiu garsiausiA? Europos teatrA? A?iAi??rovus. Projektiniame spektaklyje dainuoja ir profesorius Vladimiras Prudnikovas, ne kartAi?? buvAi??s Klaudijos Taev dainininkA? konkurso A?iuri narys ir pirmininkas. Kitus vaidmenis ai??zCaro suA?adAi??tinAi??jeai??? atlieka Kauno valstybinio muzikinio teatro solistai Nomeda VilkanauskaitAi??, Tadas Girininkas, KAi??stutis AlA?auskis ir A?anas Voronovas. SolistA? ansamblA? papildo jauna dainininkAi?? JomantAi?? Ai??leA?aitAi?? (DuniaA?a), beje, A?iais metais laimAi??jusi Klaudijos Taev konkursAi??.

Ai??ai??zCaro suA?adAi??tinAi??ai??? perkAi??lus A? Kauno scenAi?? pagrindines moterA? partijas dainuoja puiki tiek kamerinAi??s muzikos, tiek operos ir operetAi??s spektakliA? pagrindiniA? vaidmenA? atlikAi??ja Raminta VaicekauskaitAi?? (Marfa) ir gausiomis kamerinAi??s muzikos programomis nemenkAi?? savo gerbAi??jA? bAi??rA? dA?iuginanti Rita PreikA?aitAi?? (LiubaA?a), prie dirigento pulto stojo Kauno valstybinio muzikinio teatro dirigentas, Ai??iauliA? kamerinio orkestro meno vadovas, Kauno moksleiviA? ir studentA? simfoniniA? orkestrA? vadovas Jonas JanuleviA?ius.

canadian pharmacy rip off. kwikmed diazepam.

N. Rimskio-Korsakovo opera ai??zCaro suA?adAi??tinAi??ai??? ai??i?? reta vieA?nia VakarA? Europos teatrA? scenose, taA?iau spektaklio statytojams A?is kAi??rinys imponavo siuA?eto universalumu. Levo Mejaus dramos, pagal kuriAi?? paraA?ytas operos libretas, herojA? likimus valdo pavydas, valdA?ios geismas, pinigai ir tik tragiA?ka baigtis sukreA?ia tuos, kurie nesuvokAi?? bAi??ties prasmAi??s, uA?mirA?o tikAi??jimo priesakus: neA?udyk, nevok, negeisk svetimo vyro ar moters, nenuodyk savo sielos.

atarax reviews

Pasak operos reA?isieriaus ir choreografo Teeto Kasko, operoje atspindimos 16 amA?iaus pabaigos vertybAi??s aktualios ir mAi??sA? dienomis, jA? nekeiA?ia laiko tAi??kmAi??. SiuA?eto A?vykiai turi konkretA? istorinA? kontekstAi??, taA?iau pirmiausia tai ai??i?? A?mogiA?koji tragedija.

Kaip ir A?adAi??jo operos ai??zCaro suA?adAi??tinAi??ai??? scenografas, kostiumA? ir grimo dailininkas Madis Nurms, tai nAi??ra tradicinAi?? A?ios operos interpretacija. EstA? menininkA? komanda A?iAi??rovams pateikAi?? itin moderniAi??, gal net A?okiruojanA?iAi?? ai??zCaro suA?adAi??tinAi??sai??? versijAi??, kupinAi?? mitologinAi??s simbolikos. Pagrindinis scenovaizdA?io akcentas ai??i?? elnias, nes tai plaA?iausiai atpaA?A?stamas religinis, mitologinis A?enklas, simbolizuojantis rojaus gyvenimo medA?, ragai ai??i?? jo A?akas. Elnias yra ir kilnumo bei dvasios stiprybAi??s simbolis. Tamsos jAi??gas A?ia vaizduoja A?uns galvos, kurias prie balnA? prisiriA?davo caro Ivano RAi??sA?iojo opriA?nikai.

cialis black erfahrungen

Caro suA?adAi??tinAi?? 1952 m. buvo pastatyta Lietuvos operos ir baleto teatre, ji dainuota lietuviA?kai (Iljos Tiumenevo libretAi?? vertAi?? Stasys Yla). Kaune opera atliekama originalo kalba.

Red Viagra buy