Dailininkas Mikalojus Vilutis: ai??zAr gali Muncho ai??zAi??auksmasai??? konkuruoti su degtine?ai???

A?URNALAS:Ai??LITERATA?RA IR MENAS
TEMA: LM anketa
AUTORIUS:Ai??Mikalojus Vilutis
DATA: 2014-01

antibiotic cheap

1Ai??Kaip jauA?iatAi??s A?iniasklaidos tapomo visuomenAi??s gyvenimo ir brukamA? pramogA? pasaulyje? Ar jis veikia jAi??sA? kAi??rybAi??? O gal esate atsiribojAi??s? Vengiate kiA?ti savo trigraA?A? A? nesibaigianA?ias politines diskusijas ar bandote kaip nors jose dalyvauti?

order Deltasone

Stengiuosi priklausyti nuo savAi??s, bet ne nuo pasaulio, esanA?io A?alia. Esu atsiribojAi??s, bet ne todAi??l, kad man neA?tinka tai, kas vyksta aplink, bet mano prigimtis tokia. Kitokiame pasaulyje taip pat bAi??A?iau atsiribojAi??s, bet kitokius paveikslAi??lius paiAi??A?yA?iau. Vadinasi, aplinka mane veikia. Bet mano prigimtis iA?lieka ta pati ir paveikslAi??liuose graA?umo tiek pat iA?lieka. EsmAi?? liktA? ta pati, tik forma kita. Ne nuo pasaulio stengiuosi atsiriboti, o nuo to, kas man neA?domu, nuo manAi??s nepriklauso, ko neiA?manau.

Politikoje nebandau dalyvauti, lyAi??giai kaip nebandau dalyvauti kvalifikuotA? chirurgA? daromose operacijose. BaseinAi??lyje A?alia sunaikintos vienos graA?iausiA? Vilniaus skulptAi??rA?, Gedimino Karaliaus piramidAi??s, plaukioja antys. Ai??alia Seimo, kuriame dirba A?monAi??s, valdantys A?alA?. Ai??alia blogA? A?moniA? antys neplaukiotA?.

A?monAi??ms brukama tai, uA? kAi?? jie moka pinigus. ai??zNorAi??kite to, kAi?? mes jums siAi??lome.” Ne A?monAi??s rAi??pi, bet pinigai. Tai nAi??ra gerai. Tas pats, kas vaikAi?? maitinti tik saldainiais, nes jis tik jA? nori. ReiktA? pratinti vaikAi?? prie kokybiA?ko maisto, o A?mones prie kultAi??ros, ne tik malonumAi?? teikianA?ios. Vertinu pramogA? kultAi??rAi??, nes ji teikia poilsA?. ElitinAi?? kultAi??ra pakrauna, o populiarioji iA?krauna. Vakare po darbA? A?iAi??riu ne Bergmano filmAi??, bet televizijos serialAi?? ai??zVolkeris, Teksaso reindA?eris”. Po 15 sekundA?iA? visiA?kai uA?mirA?tu, kAi?? maA?iau, lyg bAi??A?iau sapnavAi??s smagA? sapnAi??.

2Ai??Kaip jauA?iatAi??s savo kuriamo meno aplinkoje, tarp kolegA?? Ar jauA?iate konkurencijAi??? Ar imatAi??s kokiA? nors veiksmA? propaguoti savo kAi??rybAi???

NesakyA?iau ai??i?? konkurencijAi??, sakyA?iau ai??i?? pavydAi??. Kai pamatau paveiksAi??lus, geresnius uA? mano, nemiegu naktimis. NuolatinAi?? nemiga. Nenoriu uA?muA?ti paveikslus nupaiA?iusio menininko, tik noriu nupaiA?yti dar graA?esnius. Savo paveikslus rodau parodose, raA?inAi??lius spausdinu ai??zAi??iaurAi??s AtAi??nuose”. Taip bruku savo kAi??rybAi?? A?monAi??ms. Niekada nei tiesiai, nei aplinkui nebandA?iau A?tikti dailAi??tyrininkams, kad mane pagirtA?. NereikAi??jo man to, nes buvo autoritetingA? A?moniA?, kurie galvojo ir sakAi?? kitiems, kad mano paveikslai yra geri. Alfonso AndriuA?keviA?iaus knygoje ai??zVAi??lyvieji tekstai” apie tai raA?oma 69 puslapyje. Knygoje ai??zPieA?imas buvo tarsi durys”, kurioje PetrAi?? RepA?A? kalbina Aurimas Ai??vedas, apie tai raA?oma 92 puslapyje. Be mano paminAi??tA? A?moniA?, be raA?ytojos Aldonos LiobytAi??s, Vytauto JurkAi??no vyresnio ir Vytauto JurkAi??no jaunesnio, be Algimanto Ai??vAi??gA?dos, Rimtauto GibaviA?iaus, Vinco Kisarausko, nebAi??A?iau net tuo, kuo esu. Kai DailininkA? sAi??jungos leidykla leido mano kAi??rybos knygelAi??, papraA?iau Jurgitos LudaviA?ienAi??s paraA?yti apie mano kAi??rybAi??. Labai gerai paraA?Ai??. AA?iAi??.

3Ai??Ar skaitote kultAi??ros leidinius? Jei taip, tai kur ai??i?? popieriuje ar internete? Gal jau laikas kultAi??rinei spaudai apskritai keltis A? internetAi???

Atsispausdinu iA? interneto ir skaitau popieriuje. Ne todAi??l, kad taip geriau, bet kad taip esu A?pratAi??s. Monitoriuje tik A?odA?ius tegaliu skaityti, o popieriuje ai??i?? ir mintis.

Kai bus per maA?ai A?moniA?, skaitanA?iA? knygas, ir knygA? neapsimokAi??s spausdinti, tai jA? ir nebus. Nieko. Skaitantys pripras. Nesvarbu, vynas statinAi??j ar butely.

4Ai??Dabar miestuose, ypaA? sostinAi??je, vienas renginys lipa ant kito. Ar turite mAi??gstamAi?? renginA?, festivalA?? Ko reikAi??tA?, kad profesionalusis menas efektyviau konkuruotA? su pramogA? kultAi??ra?

Sergu lengvos formos agorafobija. Labai blogai jauA?iuosi, kai aplink mane daug A?moniA?, nors atskirai kiekvienas iA? jA? man labai mielas ir A?domus. Negaliu dA?iaugtis menu, bAi??damas tarp A?moniA?. Festivaliai man netinka. Tai ne festivaliA?, bet mano bAi??da.

ElitinAi?? kultAi??rAi?? reikia paversti madinga. Madinga eiti A? klasikinAi??s muzikos koncertus. Ten susirenka puoA?ni minia. Schopenhaueris sakAi??, kad koncerto metu salAi??je bAi??na vienas, daugiausia du A?monAi??s, kurie girdi muzikAi??, kiti tik labai garsiai ploja, kad nuslAi??ptA? savo kurtumAi??. AA? tikiu juo. Bet klausydami muzikos A?monAi??s A?gyja iA?prusimAi??. Jeigu jie dabar muzikos negirdi, tai iA?girs gal rytoj. Arba jA? vaikai iA?girs.

SkaiA?iau, kad golfo A?aidAi??jas, kuris lazda moka A?ridenti kamuoliukAi?? A? duobutAi??, uA?dirba per metus 45 milijonus doleriA?. O Nobelio premija yra vienas milijonas per gyvenimAi??. O gal maA?iau. NeA?inau. Tai tokie reikalai. Ar gali Edvardo Muncho ai??zAi??auksmas” konkuruoti su degtine? Sunku konkuruoti su tuo, kas teikia dA?iaugsmAi??. Sunku konkuruoti su dA?iaugsmu. Kai A?mogus dA?iaugiasi ai??i?? jis laimingas, o tai reiA?kia, kad jis pasiekAi?? gyvenimo tikslAi??. Kas gali bAi??ti vertingiau uA? gyvenimo tikslAi??? Tai gal kriketo A?aidAi??jas iA? tikrA?jA? vertas pinigA?, kuriuos jis gauna, o Nobelio premijos laureatas ai??i?? pinigA?, kuriuos gauna jis? O gal A?monAi??s yra kvaili? KaA?in. DviejA? Nobelio premijA? laureatas Albertas Einsteinas atvAi??rAi?? A?monijai begalinius energijos resursus. Bet ar A?monAi??s tapo laimingesni. Ar prasmingas progresas? Ar aA? esu laimingesnis uA? savo senelA??Ai??That is the question.

5Ai?? phentermine 37.5 mexico pharmacy. Naujai A?steigta KultAi??ros taryba A?ada tolygiau remti visas kultAi??ros sritis. Kokiai sriA?iai, jAi??sA? nuomone, dabar labiausiai reikia paramos (finansinAi??s, moralinAi??s, reklaminAi??s)?

Manau, kad reikia remti elitinAi?? kultAi??rAi??, nes populiarioji kultAi??ra iA?laiko save pati. Taip buvo visur ir visais laikais. TurbAi??t. Negalima norAi??ti, kad visAi?? dienAi?? sunkiai dirbantys A?monAi??s patirtA? jausmus, kuriuos kelia iA?prusimo reikalaujanti klasikinAi?? muzika, lygiai kaip negalima norAi??ti, kad visi suprastA? aukA?tAi??jAi?? matematikAi??. Mano galva, A?alies prestiA?as pasaulyje priklauso nuo elitinAi??s kultAi??ros lygio, taA?iau Lietuvoje jAi?? kuria A?monAi??s, gyvenantys ant skurdo ribos. Vienas jau mirAi??s talentingas dailininkas dirbo kroviku, o fejerverkams buvo iA?leisti milijonai. Bet Lietuvoje taip pat leidA?iamos neduodanA?ios pelno vertingos knygos, vyksta elitinio meno festivaliai, menininkams skiriamos premijos ir stipendijos. Bent jau aA? neturiu kuo skA?stis, dirbu ir gyvenu savo dA?iaugsmui ir nebadauju.

black magic cialis

6Ai??Kokia pastaruoju metu perskaityta knyga, dailAi??s, muzikos, teatro kAi??rinys ar A?iaip A?vykis, reiA?kinys nustebino? KokA? kAi??rinA? per paskutinA? penkmetA? A?vertintumAi??te kaip iA?skirtinA?, liksiantA? istorijoje?

Per maA?ai domiuosi A?iuolaikine kultAi??ra, kad galAi??A?iau vertinti. Sulindau A? save. Nutolau nuo kultAi??ringo pasaulio.

viagra salesman movie.

7Ai??Kokia JAi??sA?, kaip kAi??rAi??jo, dienotvarkAi??? GalbAi??t turite savo A?proA?iA?, ritualA? kAi??rybinei sAi??kmei priA?aukti?

Keliuosi penktAi?? valandAi?? ryto ir iki devyniA? ryto dirbu tyloj. Telefonas neskamba. Galiu susitelkti A? tai, kAi?? darau. Beveik kasdien iA? VirA?uliA?kiA? miA?keliu ir Neries valandAi?? krantine einu A? senamiestA?. Kelias toks A?prastas, kad jo tarsi nAi??ra. Nieko nAi??ra ai??i?? tik mintys. IA? jA? ai??i?? mano raA?inAi??liai. DAi??kingas esu Neries krantinei.

KAi??rybinei sAi??kmei man darbo neuA?tenka. Reikia A?kvAi??pimo. PrisiA?aukti jo nemoku. Duris laikau atviras: ai??zUA?eik, A?kvAi??pime, kai eisi pro A?alA?.”