ai??zDruskomanijaai??? superminimalisto akimis

A?URNALAS: LITERATA?RA IR MENAS
TEMA: BendrakultAi??riniai renginiai
AUTORIUS:Ai??Vaida UrbietytAi?? ir Lukrecija PetkutAi??Ai??

DATA: 2012-06

ai??zDruskomanijaai??? superminimalisto akimis

Vaida UrbietytAi?? ir Lukrecija PetkutAi??Ai??

KAi?? tik tarsi viesului praAi??A?us festivalio koncertams ir dar nespAi??jus atauA?ti iA? DruskininkA? parsiveA?tiems karA?tiems A?spAi??dA?iams, VAIDA URBIETYTAi?? ir LUKRECIJA PETKUTAi?? kalbina kompozitoriA?, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesoriA?, kompozicijos katedros vedAi??jAi?? bei nuolatinA? festivalio sveA?iAi?? RYTAi?? MAA?ULAi??.

Ar tiesa, kad JAi??s nepraleidote nAi?? vieno ai??zDruskomanijosai??? festivalio? Gal pamenate, kaip kilo jo idAi??ja?

ai??zDruskomanijojeai??? dalyvauju kiekvienais metais ir viskAi?? labai gerai atsimenu. Kartais negaliu dalyvauti visame festivalyje, iA?klausyti visos jo programos, taA?iau bent vienai dienai visada atvaA?iuoju, daA?niausiai specialiai tam, kad pasiklausyA?iau Ai??v. Kristoforo kamerinio orkestro koncerto DruskininkA? Ai??vA?. MergelAi??s Marijos Ai??kaplierinAi??s baA?nyA?ioje, kadangi jo metu bAi??na atliekami Lietuvos muzikos ir teatro akademijos kompozicijos katedros bakalaurA? kAi??riniai. Iki A?iol nepraleidau nAi?? vieno festivalio, dalyvavimas jame man tapo tradicija, todAi??l privalau ir toliau dalyvauti, tAi?? tradicijAi?? iA?laikyti.

Kaip atsirado festivalis, A?iek tiek atsimenu. BAi??tent mAi??sA? karta jA? sugalvojo. Regis, 1985 metais A?vyko vienos dienos koncertA? ciklas, o 1986-aisiais renginiA? buvo jau A?iek tiek daugiau. Dar ir dabar atsimenu, kad buvau kAi?? tik paleistas iA? kariuomenAi??s, kai tik grA?A?au namo, iA?kart iA?vaA?iavome A? Druskininkus.

Vienas festivalio atsiradimo iniciatoriA? ai??i??Ai?? RiA?ardas Kabelis. Jis tada buvo Lietuvos kompozitoriA? sAi??jungos Jaunimo sekcijos pirmininkas. Kaip dabar populiaru sakyti ai??i??Ai?? vadybininkas. IdAi??jas iA?keldavo, mokAi??davo jas realizuoti, puikiai viskAi?? sureguliuodavo finansiA?kai, o tais laikais tai nebuvo taip paprasta. Festivalis iA?kart A?gavo tokA? opozicinA? charakterA?, kadangi visais laikais jauniesiems kompozitoriams bAi??dinga maiA?tauti, oponuoti ir iA?kelti savo idAi??jas. Tai neretai tampa prieA?prieA?a oficialiajai pozicijai. Tuo metu nebuvo A?manoma taip laisvai reikA?ti savo idAi??jA?, nes A? festivalA? visuomet atvaA?iuodavo A?monAi??s iA? KompozitoriA? sAi??jungos (kuri tuo metu veikAi?? kaip tam tikras ideologinis SovietA? SAi??jungos aparatas). Taip pat atvykdavo profesoriai, kurie tuo metu tarp jaunimo atrodydavo A?domiai, o dabar daA?nai pagalvoju, jog aA? tapau tuo, kuris atrodo kitaip. Keistai apsisuko laikas.

Papasakokite plaA?iau apie to meto Lietuvos kompozitoriA? sAi??jungos Jaunimo sekcijAi??, labai A?domu, ar tuo metu ji aktyviai veikAi??? Ar visi kompozicijos katedros studentai tapdavo jos nariais, ar tik tie, kuriems tai buvo A?domu?

Man atrodo, kad Jaunimo sekcija tuo metu aktyviai neveikAi??, tiesiog formaliai egzistavo. LKS A?statuose yra punktas, kad tokia sekcija privalo bAi??ti, tad ji ir buvo. Iniciatyvos priklausAi?? nuo konkreA?iA? A?moniA?, kurie tada sekcijai vadovavo. PanaA?iai turbAi??t yra ir A?iandien.

Ar labai pakito pats festivalis?

Na, aA? manau, kad ir taip, ir ne. Vienas iA? nekintanA?iA? dalykA? ai??i?? tai data. VisAi?? laikAi?? festivalis vyksta geguA?Ai??, savaitgalA?. Taip pat tarp nekintanA?iA? vertybiA? yra plaukimas laivu A? LiA?kiavAi??. Ir koncertA? vietos Druskininkuose iA?liko beveik tos paA?ios ai??i??Ai?? ai??zDruskininkA? kolonadaai???, A?iurlionio namelis, ai??zDainavosai??? sanatorija. Tarp kintanA?iA? dalykA? galAi??A?iau paminAi??ti pavadinimAi??, kuris keitAi??si daug kartA?. Festivalis savo egzistencijAi?? pradAi??jo kaip Jaunimo kamerinAi??s muzikos dienos, po to kaA?kaip kitaip vadinosi, o pavadinimas ai??zDruskomanijaai??? atsirado tuo metu, kai festivaliui vadovavo Martynas BialobA?eskis. Tikriausiai tos kartos kompozitoriai ir sugalvojo tokA? festivalio pavadinimAi??, koncepcijas. Ir dar ai??i??Ai?? festivalis prasiplAi??tAi??. Koncertai vyksta ne tik Druskininkuose, bet ir Vilniuje.

O kaip manote, ar gerai, kad festivalis tapo tarptautinis? Ar tai nesudaro didesnAi??s konkurencijos vietiniams studentams ai??i?? kompozitoriams, nes A?iais metais, be bakalauro darbA?, daugiau nebuvo nAi?? vieno studento kAi??rinio?

Studentai A?iuo metu turi daug galimybiA?, jie iA?sibarsto. PavyzdA?iui, A?iais metais vieni dalyvauja Vilniaus savivaldybAi??s choro ai??zJauna muzikaai??? organizuojamame konkurse-festivalyje ai??zVox juventutisai???, kiti ai??i??Ai?? muzikos laboratorijoje ai??zProcesasai???, todAi??l ai??zDruskomanijaiai??? paraA?yti nebespAi??jo. Ir kadangi tA? galimybiA? vis daugAi??ja, manau, kad toks jaunA?jA? kompozitoriA? iA?sibarstymas yra gana natAi??ralus reiA?kinys. Tie, kas ai??zDruskomanijaiai??? A?iais metais nieko neparaA?Ai??, sakAi??, kad kitais metais bAi??tinai paraA?ys.

MAi??sA? laikais festivalis taip pat buvo tarptautinis. StengdavomAi??s pakviesti menininkA? iA? Baltijos respublikA?, Lenkijos, o gal ir dar iA? kokiA? kapitalistiniA? A?aliA?, manau, A?ia nieko blogo nAi??ra. Taip pat gerai, kad atlikAi??jai ai??i?? ne vien lietuviai.

iliustracija
ai??zBrasspalvosai??? prie ai??zDruskininkA? kolonadosai???
SigutAi??s IlgauskaitAi??s nuotrauka

Ai??iemet buvo atlikta nemaA?ai viduriniosios / vyresniosios kartos kompozitoriA? kAi??riniA?, kaip JAi??s A? tai A?iAi??rite?

A?iAi??riu gana blaiviai. Ai??iemet festivalis sutapo su svarbiais mAi??sA? senjorA? Donato Katkaus, Osvaldo Balakausko, Broniaus KutaviA?iaus jubiliejais. Gerai, kad paA?ymimos tos sukaktys ir daugelis vyresniA? kompozitoriA? specialiai sukAi??rAi?? kAi??rinius jubiliejaus proga. Juolab kad amA?ius ne visada yra pasirinkimo kriterijus. Gali labai senas kompozitorius labai jaunatviA?kai raA?yti. Pavyzdys galAi??tA? bAi??ti festivalis ai??zJauna muzikaai???. Pavadinimas kaA?kAi?? sako, taA?iau ten taip pat sAi??kmingai dalyvauja ir vyresni kompozitoriai.

Kas labiausiai A?siminAi?? A?iA? metA? festivalyje? Kokie JAi??sA? A?spAi??dA?iai?

IA? tiesA? labai sunku kaA?kAi?? iA?skirti, bet turbAi??t man labiausiai A?siminAi?? Ai??v. Kristoforo kamerinio orkestro koncertai. Ko gero, taip yra dAi??l to, kad labiausiai rAi??pinausi A?iais koncertais, juose buvo atlikti keturi mAi??sA? bakalaurA? kAi??riniai. Teko dalyvauti repeticijoje, labai A?sijauA?iau A? Vilniuje vykusA? koncertAi??, jis man paliko tikrai didelA? A?spAi??dA?. Jame taip pat skambAi??jo Deniso Grockijo kAi??rinys ir dvi Osvaldo Balakausko kompozicijos. Koncertas buvo tikrai vykAi??s, net, galiu drAi??siai teigti, labai geras tiek kAi??rybiniu, tiek atlikimo atA?vilgiu. AtlikAi??jai A?dAi??jo tikrai labai daug graA?aus ir atsakingo darbo, nes visi kAi??riniai buvo skirtingi, reikalavo A?vairiapusiA?ko suvokimo. Manau, visiems A?siminAi?? ir jaunieji dirigentai ai??i?? Karolis Variakojis ir Mantas JauniA?kis. Koncerto klausAi??si daug mAi??sA? katedros dAi??stytojA?, jie dA?iaugAi??si, kad jaunieji dirigentai bendradarbiauja su jaunaisiais kompozitoriais.

Taip pat man patiko ansamblio ai??zNo Futureai??? koncertas, kuriame, manau, pats ryA?kiausias kAi??rinys buvo Broniaus KutaviA?iaus ai??zDu paukA?A?iai giriA? Ai??ksmAi??jai???. Jis priminAi?? senus laikus, o ir nauja interpretacija, atlikta kartu su sena fonograma, puikiai derAi??jo. KAi??rinys sukAi??lAi?? A?vairiausiA? prisiminimA?, manau, ne tik man, o ir daugeliui klausytojA?.

SusimAi??sA?iau, kad galbAi??t reikAi??jo ir truputA? pakritikuoti kAi?? nors, bet kol kas niekas neateina A? galvAi??. Na, ko gero, aA? net ir neA?inoA?iau, kAi?? kritikuoti. TurAi??A?iau pastebAi??ti, kad man ne visada patinka koncertai ai??zDruskininkA? kolonadojeai???, kuriuose skamba tranki klubinAi?? muzika, taA?iau turAi??A?iau pagalvoti: gal aA? jau senstu? Tiesa, ne visiA?kai supratau koncertAi??, kuriame dalyvavo atlikAi??jai Yumi Hara Cawkwell ir Guyai??i??us Harries, galbAi??t man tiesiog nepavyko A?sijausti A? tai, kAi?? jie norAi??jo mums pademonstruoti. Jie darAi?? kaA?kAi?? atskirai, tarsi sau, o mes ai??i?? publika, tiesiog tuo metu valgAi??me, gAi??rAi??me ar A?iaip uA?siAi??mAi??me sava veikla. KoncertAi?? apibAi??dinA?iau kaip nelabai pavykusA?. Nors, kita vertus, elektroninAi??s muzikos koncertai gerai skamba tokiose vietose, muzika nAi??ra tyli ir pritraukia savo klausytojA? ratAi??.

MaA?ulio kAi??riniA? festivalyje nebuvo, tad negaliu nieko daugiau kritikuoti. Tiesa, skambAi??jo Georgeai??i??o Hollowayai??i??aus man dedikuotas kAi??rinys. JA? atliko Lietuvos obojA? kvintetas LiA?kiavos Ai??vA?. TrejybAi??s baA?nyA?ioje. AA? taip nuoA?irdA?iai dA?iaugiausi, ir natas maA?iau. Mes su Georgeai??i??u 2009 m. dalyvavome muzikos laboratorijoje ai??zProcesasai???, aA? jam vedA?iau individualiAi?? paskaitAi?? savo labai mAi??gstamo kanono ir menzAi??riniA? proporcijA? tema. Tuomet jis entuziastingai reagavo ir norAi??jo pamAi??ginti padaryti vieno puslapio partitAi??ros kAi??rinA?. Po koncerto mes tris kartus spaudAi??me vienas kitam rankas (kaip kokie politikai), bet tai nebuvo vaidyba, koncertas man tikrai labai patiko ir paliko neiA?dildomAi?? A?spAi??dA?. Tarp kitko, viso A?io koncerto programa buvo be galo A?domi, prie to prisidAi??jo, be abejo, puikAi??s atlikAi??jai.

Gaila, bet negalAi??jau dalyvauti kolektyvo ai??zBrasspalvosai??? koncerte. Buvo smagu, kai jie pasitiko mus grA?A?tanA?ius iA? LiA?kiavos, prie laivo. Festivalis baigAi??si optimistine nuotaika, su A?ypsenomis.

Ko palinkAi??tumAi??te ai??zDruskomanijaiai????

PalinkAi??A?iau festivaliui tAi??stinumo ir iA?laikyti tai, kas jau sukaupta per tuos ilgus deA?imtmeA?ius. Ateityje, be abejonAi??s, linkiu susilaukti daug graA?aus finansavimo ir entuziastingo jaunA?jA? kompozitoriA? bei atlikAi??jA? dalyvavimo. BAi??tent to, kAi?? mes ir matAi??me pastaruoju metu. Tikrai labai graA?iai viskas vyksta. SAi??kmAi??s ir toliau.