Du apsakymai: “KalioA?ai” ir “Danteso reabilitacija”

A?URNALAS: METAI
TEMA: LITERATA?RA ir LITERATA?RINIS VERTIMAS
AUTORIUS: Viktor Jerofejev
DATA: 2011-10

Du apsakymai

Viktor Jerofejev

IA? rusA? k. vertAi?? Benediktas JanuA?eviA?ius

KalioA?ai

Ai??ventAi??s baigAi??si. Berniukas mAi??A?lungiA?kai A?sikibo A? avarines kopAi??A?ias. AukA?A?iau lipti buvo baisu, leistis ai??i?? bijojo akmenA?. TreA?iokas stovAi??jo apaA?ioje ir svaidAi?? A? jA? akmenis. Vienas akmuo pataikAi?? A? nugarAi??, kitas ai??i?? A? petA?, treA?ias pagaliau kliuvo A? pakauA?A?. Jis tyliai A?Ai??ktelAi??jo ir nulAi??kAi?? A?emyn nugara.

Mokyklos direktorius, patyrAi??s kapitonas, vedAi?? mokyklAi?? per naujas bendrojo lavinimo negandas. Izia MoisejeviA?ius, literatAi??ros mokytojas, dalijosi samprotavimais apie neseniai iA?leistAi?? Iljos Erenburgo knygAi?? su pradiniA? klasiA? mokytoja Zoja Nikolajevna. Ji buvo jaunutAi??, visko drovAi??josi.

KartAi?? direktorius prisiglaudAi?? prie jos, per suknelAi?? A?gnybAi?? A? pilvAi??. Direktorius buvo juodbruvas, dar jauno veido. Zoja Nikolajevna neA?inojo, kaip pasielgti. Juk jis jai A?gnybAi?? ne kaip nors nepadoriai, o veikiau juokais. Ji nusiA?ypsojo. Jis sugniauA?Ai?? kumA?tA? ir pasakAi??: ai??i?? JAi??s esate A?tai A?ia, mano kumA?tyje. Ji nudelbAi?? akis. Tuomet direktorius pasakAi??: ai??i?? Zoja Nikolajevna! PraA?au jAi??sA? ne kaip direktorius, o kaip vyras: nedAi??vAi??kite A?itA? savo alyviniA? kelniA?. Jos jums netinka prie veido.

Zoja Nikolajevna nuraudo. IA? gAi??dos ji troA?ko prasmegti skradA?iai A?emAi??.

Ji gulAi??jo ant tachtos ir skaitAi?? ErenburgAi??, bet knyga nesiskaitAi??. Akyse stovAi??jo direktorius: kreivais kirpA?iais, liesutis. Zoja Nikolajevna mAi??gino perprasti savo jausmus. Alyvines kelnes ji nusimovAi?? kartAi?? ir visiems laikams. PritaikAi?? jas namA? Ai??kyje.

RytAi?? atAi??jo darbininkas. AtAi??jo labai anksti, tarsi prisisapnavo. Su baltu lynu rankose. PerAi??jo kambarA?, atlapojo, A?leisdamas drAi??gmAi?? ir vAi??jAi??, balkono duris. Balkone A?sirAi??A?Ai??s susigrAi??mAi?? su A?mogaus Ai??gio penkiakampe A?vaigA?de, aplipdyta lempelAi??mis tarsi akimis. Ne iA?kart A?veikAi??s, A?kaitAi??s, Ai??mAi?? riA?ti. Kiemsargis kaA?kAi?? nesavu balsu rAi??kAi?? jam iA? lauko. Ai?? kambarA? grA?A?o A?lapias nuo darganos, suprakaitavAi??s, mAi??A?io iA?sekintas dusliu balsu papraA?Ai?? gerti.

ai??i?? O kas jums patinka kinematografo srityje? ai??i?? klausdamas prie jos trynAi??si Izia MoisejeviA?ius. ai??i?? O man patinka filmas ai??zAleksandras NeviA?kisai???, ai??i?? pagalvojusi liAi??dnai atsakAi?? Zoja Nikolajevna. Pastaruoju metu prie jos kabinAi??josi direktorius. Ne taip pildote A?urnalAi??, kodAi??l nedalyvaujate sienlaikraA?tyje. KartAi?? per pamokAi?? ji pravAi??rAi?? duris A? koridoriA?. Jis stovAi??jo ten, vogA?iomis klausAi??si. DAi??btelAi??jo jai A? veidAi?? ir nieko nepasakAi??s nuAi??jo. ai??zJis manAi??s nekenA?ia ir nori iA?vytiai???, ai??i?? manAi?? Zoja Nikolajevna, susigAi??A?usi A? kamuoliukAi?? ant tachtos, ir pravirko. Tuo metu jaunesnysis Zojos Nikolajevnos brolis, gyvenAi??s kartu su ja vienam kambary, kAi??reno krosnA?. Smulkus chuliganas, tarpuvarA?iA? siaubas. Jis nugirdo jAi?? verkiant ir atsigrAi??A?Ai??. Eidamas pro A?alA? pliaukA?telAi??jo seseriai per storAi?? kojAi?? ir nusiA?vengAi??s pasakAi??: ai??i?? Ai??sikliopinai!

ai??i?? Kvailys! ai??i?? A?Ai??ktelAi??jo Zoja Nikolajevna gailiu suA?eisto paukA?A?io balsu.

Darbininkui padavAi?? vandens iA? A?iaupo. Jis spAi??jo apsiA?valgyti: praA?matnus, parduotuviA? nepasiekAi??s televizorius su linze, ant jo kaA?koks trumpakelnis muA?kietininkas su A?paga, paveikslas auksuotais rAi??mais, kuriame nupieA?ta mimozA? puokA?tAi??, peilis ir citrina.

PadAi??jAi??s galvAi?? ant kumA?telio, mieguistas berniukas su piA?ama juodomis akimis A?dAi??miai stebAi??jo darbininkAi??. VirA? tachtos, skylutAi??se viniA?, kadaise laikiusiA? senAi?? dulkAi??tAi?? kilimAi??, styrojo plonyA?iai pagaliukai su raudonomis vAi??liavAi??lAi??mis. Per kiekvienAi?? A?ventAi??, mAi??gdA?iodamas gatvAi??, berniukas iA?kabindavo puoA?menas ai??i?? A?vaigA?des, A?Ai??kius, vadA? portretus ai??i?? ir ant tachtos vadovavo alaviniA? kareivAi??liA? ir apsilaupiusiA? A?achmatA? figAi??rAi??liA? paradui. A?irgams buvo tiesiog nuplAi??A?ti snukiai.

ai??i?? PrimynAi??, velnias! ai??i?? moA?iutAi??, A?luostydama grindis paskui iA?Ai??jusA? darbininkAi??, uA?siuto.

LauA?ydamas pirA?tus, berniukas sagstAi??si uniformines kelnes. PrieA? pat iA?einant A?siplieskAi?? skandalas: moA?iutAi?? liepAi?? apsiauti ant batA? naujus kalioA?us. MoA?iutAi?? didA?iavosi savo silpnais nervais. Ji pergyveno blokadAi??. PaA?Ai??lusi moA?iutAi?? iA?grAi??do berniukAi?? pro duris, su kalioA?ais, neatsisveikinusi. Springdamas aA?aromis berniukas bilsnojo koja A? geleA?ines lifto duris ir kvietAi?? liftininkAi??. Kol liftininkas kilo, moA?iutAi?? iA?niro tarpdury, vAi??l linksma ir jauna. Berniukui norAi??josi smeigtelAi??ti jAi?? peiliu.

ai??i?? PetroviA?iau, ai??i?? pasakAi?? moA?iutAi?? senajam liftininkui nutriuA?usiu neA?inia kokios armijos munduru. ai??i?? Paimk kopAi??stienAi??lAi??s. NeiA?pilsiu gi. Tiktai puodAi?? grAi??A?ink. ai??i?? Stenkis, ai??i?? moA?iutAi?? A?velniai pasakAi?? berniukui.

Liftininkas A?ypsojosi bedante burna, nusilenkAi??. Leisdamasis A?emyn su berniuku, jis kilstelAi??jo dangtA? ir ilgai, mAi??gaudamasis, uodAi?? kopAi??stienAi??s pliurAi??. JaunystAi??je PetroviA?ius dirbo virAi??ju pas kunigaikA?A?ius Jusupovus. VaA?iavo mokytis meistrystAi??s A? VarA?uvos ai??zMedA?iotojA? klubAi??ai???, o paskui dar toliau, A? ParyA?iA?. LaiptinAi??je taip pat gyveno ponai: jA? atvykdavo A?varAi??s juodi automobiliai. PetroviA?ius A?sitempdavo kaip styga ir atiduodavo pagarbAi??. Paimti tAi??A?io atsiA?sdavo A?okoladinAi?? ai??zPobedAi??ai???. Liftininko akys aA?arojo. Berniukas uA?uodAi??: PetroviA?ius dvokAi??, bet truputA? kitaip nei darbininkas.

Lauke dar nesibaigAi?? naktis. Ai??lapdriba. Galima buvo pavaA?iuoti vienAi?? stotelAi?? kimA?te prikimA?tu troleibusu, taA?iau berniukas A?ito nedarAi??. Visoje gatvAi??je nukabino puoA?menas. AtrodAi??, amA?iams. Berniukas visiA?kai susikrimto. Netgi sutaupytos keturiasdeA?imt kapeikA? A?iandien jo nedA?iugino. KepurAi?? su raide M nusmuko ant akiA?. Ji buvo per didelAi??, kepurAi??, nes tinkamo dydA?io nepavyko nupirkti. MoA?iutAi?? iA? vidaus jAi?? apsiuvo vata, bet vata sukrito. Berniukas neA?Ai??si sunkA? portfelA? per A?lapdribAi??. Nuo gatvAi??s jis pasuko po sugriauta vokieA?iA? bombos arka, paAi??jo dar apie minutAi?? skersgatviu, iA?vydo plytinA? mokyklos pastatAi??.

Direktoriaus langas ryA?kiai degAi??. Direktorius daA?nai nakvodavo kabinete, nenorAi??damas eiti namo. PrieA? revoliucijAi?? jo bute gyveno artistas KaA?ialovas. Direktorius uA?Ai??mAi?? drAi??gnAi?? trisdeA?imties metrA? kambarA?, perdarytAi?? iA? ankstesnAi??s vonios. Styrojo vamzdA?iai. Direktorius pyko ant savAi??s. Jis, sovietA? karininkas, frontininkas, diena iA? dienos atidAi??liojo sprendimAi??. VokieA?ius jis A?audydavo nesusimAi??stydamas.

Berniukas A?Ai??jo A? drabuA?inAi??. Buvo spAi??stis. Berniukas uA?kabino paltAi?? ant pakabo, jam numuA?Ai?? kepurAi??, jis puolAi?? kelti. Ai??mAi?? jAi?? varinAi??ti kaip kamuolA?. Ai??varAi?? A? kampAi??. Jis pasilenkAi?? ir gavo iA? kojos A? uA?pakalA?. AtsigrAi??A?Ai??. TreA?iokas geraA?irdiA?kai spjovAi?? jam A? veidAi??. Jis nieko nepasakAi??, apsisuko, nusiA?luostAi??, kaA?kas spyrAi?? A? sunkA? portfelA?, portfelis nuskrido iA? rankA?, atsisegAi??, iA? jo iA?krito vadovAi??liai, sAi??siuviniai, plunksninAi??. Jis Ai??mAi?? viskAi?? rankioti. Ant vieno sAi??siuvinio atsispaudAi?? kaA?kieno batas ir susilankstAi?? puslapiai, priraA?yti pagaliukA?.

Zoja Nikolajevna labai nemAi??go nevAi??kA?lA?. NevAi??kA?liA?kus sAi??siuvinius ji rodydavo visai klasei, dviem pirA?tais suAi??musi uA? kampelio, kaip nugaiA?usiAi?? pelytAi?? uA? uodegAi??lAi??s. GalA? gale ji perskaitAi?? ErenburgAi??. Nieko ypatinga. Pasakojama apie kaA?kokius dailininkus. Jie ginA?ijosi tarpusavy. Buvo nuobodu.

Kai jis surinko sAi??siuvinius, drabuA?inAi??je jau nieko nebebuvo. Jis stovAi??jo sutrikAi??s, neA?inodamas, kAi?? daryti. Kur dAi??ti kalioA?us? Palikti juos po kabykla? Argi jA? pasigailAi??s? Berniukas regAi??jo rAi??kianA?iAi?? moA?iutAi??s blokadininkAi??s gerklAi??. NuskambAi??jo skambutis. Zoja Nikolajevna labai nemAi??gsta vAi??luojanA?iA? mokiniA?. Ji statydavo juos A? kampAi??, siA?sdavo pas mokymo dalies vedAi??jAi??, pravarde Vobla. Berniukui uA?kaito skruostai. Jis atsagstAi?? portfelA?, norAi??jo padAi??ti A? jA?, taA?iau nebuvo vietos. Staiga jam toptelAi??jo. VienAi?? kalioA?Ai?? jis sukiA?o A? deA?inAi?? kelniA? kiA?enAi??, kitAi?? ai??i?? A? kairAi??, kairys kalioA?as sunkiau lindo, jam trukdAi?? nosinAi??; jis iA?traukAi?? jAi??, padAi??jo A? A?varkelio kiA?enAi??; kalioA?ai tilpo, tiktai pAi??dos truputAi??lA? kyA?ojo. Jis uA?traukAi?? A?varkelio skvernus ant kiA?eniA?, timptelAi??jo dirA?Ai?? su raide M, pasitaisAi?? ir movAi?? iA? drabuA?inAi??s.

Direktorius stovAi??jo laiptA? apaA?ioje. Pats direktorius. PrasiverA?ti pro jA? buvo neA?manoma. Direktoriaus veidas buvo baisus. Direktorius pamatAi?? berniukAi?? ir A?engAi?? pasitikdamas jA?. DirektoriA? pykino nuo vaikA?. Jis, frontininkas, skausmingai iA?gyveno savo paskyrimAi?? A? mokyklAi??. Jis taikAi?? aukA?A?iau. YpaA? bjaurAi??s jam buvo laimingi maA?i berniukai, kvepiantys vaikiA?ku muilu. Direktoriaus A?vilgsnis nukrypo: A? jA? it kulka lAi??kAi?? amA?inai vAi??luojantis Izia MoisejeviA?ius. Direktorius savo kAi??nu uA?tvAi??rAi?? praAi??jimAi?? A? laiptinAi??. Direktorius pasakAi??:

ai??i?? JAi??s A?itAi?? patA?… baikit man A?ia skleisti savo ErenburgAi??! LiteratAi??ros mokytojas uA?siplieskAi??: ai??i?? Bet juk jA? visi skaito!.. ai??i?? Visi! Tai jAi??s man baikit: visi!

LiteratAi??ros mokytojas aptemo ir pro dantis iA?tarAi??: ai??i?? IA?davikAi??!

Direktorius sugniauA?Ai?? kumA?tyje raktA? ryA?ulA? ir pasakAi??: ai??i?? JAi??s esate A?tai A?ia, mano kumA?tyje! ai??i?? ir nuAi??jo A?vangindamas raktais.

brand cialis sale.

Berniukas prasprAi??do pro A?A?irdusius vyriA?kius. Jis uA?bAi??go A? antrAi?? aukA?tAi??, prabAi??go pusAi?? iA?mirusio koridoriaus, truktelAi??jo durA? rankenAi?? ir uA?simerkAi??. KlasAi??je ryA?kiai ir sausai degAi?? elektra. Zoja Nikolajevna stovAi??jo prie stalo ir kalbAi??jo garsiai, raiA?kiai. Ji uA?baigAi?? sakinA? ir nukreipAi?? A?vilgsnA? A? berniukAi??. Jis stovAi??jo prie durA?: plikai nukirptas, juodos akys, ausys dega. IA?sitarA?Ai??s. Portfelis purvinas. Ji A?sistebeilijo.

ai??i?? Kas tavo kiA?enAi??se? ai??i?? nustebusi paklausAi?? mokytoja.

Visos keturiasdeA?imt porA? vaikiA?kA? akiA? smigo A? berniukAi??. Berniukas tylAi??jo. Jis jautAi??, kaip nuo A?lapiA? kalioA?A? teka vanduo, sunkiasi kiaurai kiA?enAi??s audinA?, kiaurai rudas kojines, nemaloniai A?aldo kojas.

ai??i?? AA? klausiu: kas tavo kiA?enAi??se? ai??i?? atkalAi?? kiekvienAi?? A?odA? mokytoja. ai??i?? Nieko… ai??i?? iA?lemeno berniukas. ai??i?? Prieik.

Jis priAi??jo, iA? gAi??dos net persikreipAi??s. Zoja Nikolajevna kilstelAi??jo A?varkelio skvernAi??, timptelAi??jo ir iA?traukAi?? juodAi?? kalioA?Ai?? kisieliA?kais viduriais. Ji paAi??mAi?? kalioA?Ai?? dviem pirA?tais, pakAi??lAi??, parodAi?? klasei ir iA?tarAi?? vienAi?? A?odA?: ai??i?? KalioA?as.

KlasAi?? driokstelAi??jo, suinkA?tAi?? ir sukiauksAi??jo. VaikuA?iai ai??i?? daugelis jA? rachitiA?ki, A?kritusiais veidais ai??i?? suvirto ant suolA?, griebAi??si uA? pilvukA?. JuokAi??si: Adrianovas, Baranovas, Bekeninas, kuris, kaip vAi??liau paaiA?kAi??jo, yra totorius, ir silpnai iA?sivystAi??s vunderkindas Bermanas. Dorofejevas ir A?uliovas juokAi??si apsikabinAi?? kaip Gercenas ir Ogariovas. StorulAi?? Vasiljeva iA?sprogusiomis akimis, kankinama Bazedovo ligos, juokAi??si krAi??tininiu suaugusio A?mogaus juoku, plyA?o iA? juoko Kira Kaplina, cypavo maA?utAi?? beA?dA?ionAi??lAi?? NaryA?kina (po penkeriA? metA? Izia paklaus: ai??zAr tu ne iA? tA? NaryA?kinA?? Ko tyli? Jau nebaisu.ai??? ai??i?? O ji tiesiog nesupranta: iA? kokiA? dar tA?? Ji NaryA?kina iA? JuA?ino skersgatvio). JuokAi??si: Goriainova, kuri iA?vyko A? dvimetAi?? komandiruotAi?? su vyru: miklusis ArcybaA?ovas, galiausiai jis taps gana A?inomu literatu, A?stos A? RaA?ytojA? sAi??jungAi??: Trunina, baigusi mokyklAi?? aukso medaliu: Zolotariova ir sanepideminAi??s stoties gydytoja Guseva, taip pat praA?ilusi bAi??dama trisdeA?imties Gadova ai??i?? ji iA?moko groti gitara. JuokAi??si Sokina liesutAi??mis kojytAi??mis, kuri anksti mirs nuo kraujo uA?krAi??timo, ir garbanota NiuA?kina, A?kritusi A? tuA?A?iAi?? lifto A?achtAi??, taA?iau pasisekAi?? raudonplaukei kvaiA?ai Truninai: jos vyras ai??i?? CK narys, tiesa, atrodo, VLKJS. PasisekAi?? ir Nelei Petrosian: iA?tekAi??jo uA? vengro, visAi?? gyvenimAi?? kalbAi??s vengriA?kai ai??i?? egiA?-megiA? ai??i?? nesuprantama kalba! Juokiasi nupiepAi??lis Bogdanovas; jam po dvejA? metA? Ilja Tretjakovas galingu spyriu ai??i?? A?tai jis juokiasi galiniame suole! ai??i?? sulauA?ys stuburgalA?; juokiasi smagurAi?? Los, ji skundikAi??, Jakimenko prisigAi??rusi iA?A?oks pro langAi??, liks invalidAi??, pagimdys dvynius; Judina pergyvens visus: per savo devyniasdeA?imtmetA? ji iA?eis A? bendrAi?? virtuvAi?? margu maudymosi kostiumAi??liu. SukrAi??sti kaimynai kad ims ploti. NesijuokAi?? tik vienas Chochlovas, kadangi jis niekada nesijuokia. JuokAi??si: matematikas SukaA?ius, kuris persikels gyventi A? VorkutAi??; A?udikas Kolia Maksimovas, jis papjaus balandinAi??s A?eimininkAi??; iA? juoko purtAi??si farsovA?A?ikas VerA?enka, nuo maA?A? dienA? vaikA?A?iojAi??s prie ai??zPekinoai??? vieA?buA?io kaulyti kramtomosios gumos iA? uA?sienieA?iA?, ir SaA?a Cheraskovas. Jiems antrino Zaicevas, akiniuotis Ai??ubas ir rumunAi?? iA? antifaA?istA? A?eimos Stela Dikens. PraporA?A?ikas Ai??A?iapovas, kontAi??zytas kolonijinAi??je kampanijoje, karatistas A?emodanovas ir Vagner, bekrAi??tAi?? Vagner, kukariekavo iA? visA? jAi??gA?. BaklaA?anova, Muchanovas ir KlyA?ko iA? juoko nuvirto ant praAi??jimo, tarytum kokie vaisiai.

Ir ZojAi?? NikolajevnAi?? taip pat suAi??mAi?? juokas. UA?sikrAi??tAi?? nuo vaikA?. Zoja Nikolajevna neiA?laikAi?? ir prapliupo plonu sidabriniu juoku. ai??zCha cha cha cha cha, ai??i?? leipo Zoja Nikolajevna, nepajAi??gdama susitvardyti, ai??i?? cha cha cha cha cha…ai???

DA?iAi??gavimo kaltininkas, visA? pajuoka, stovAi??jo A?alia jos stalo su purvinom iA?verstom kelniA? kiA?enAi??m. IA? jo juodA? lyg anglys akiA? ilgu veidu bAi??go kaitrios aA?aros, ir staiga pro savo nepedagogiA?kAi?? juokAi??, pro vaikA? juokAi?? Zoja Nikolajevna iA?girdo, kaip berniukas A?nabA?da beviltiA?kai ir pasiaukojamai.

ai??i?? VieA?patie, ai??i?? A?nabA?dAi??jo berniukas, ai??i?? atleisk jiems. VieA?patie, atleisk jiems ir pasigailAi??k! Jie nekalti, dori, jie geri, VieA?patie!

Zoja Nikolajevna nustojo juoktis ir, vis dar laikydama rankoje kalioA?us, atidA?iai A?siA?iAi??rAi??jo A? berniukAi??. Ir A?ia ji pastebAi??jo, kad virA? A?ito apsileidusio (purvino?) pirmoko, virA? jo plikai nukirptos galvelAi??s A?vyti plonytis tartum ledo plutelAi?? aureolAi??s ratukas. ai??i?? AA? juos myliu. VieA?patie! ai??i?? A?nabA?dAi??jo berniukas. ai??i?? Ai??ventasis! ai??i?? mokytoja apmirAi?? ir jos veidas siaubingai iA?kvailAi??jo.

ai??i?? Kas A?ia dedasi?! ai??i?? tarpdury iA?dygo direktorius. ai??i?? Beprotnamis! Baigt!

Visa apmirAi??. Zoja Nikolajevna stovAi??jo su vaikiA?kais kalioA?ais rankoje ir tuA?A?iu A?vilgsniu A?iAi??rAi??jo A? direktoriA?.

ai??i?? JAi??s man trukdote pamokas! ai??i?? suA?nypA?tAi?? ant jos direktorius, kratydamas kreivus kirpA?ius. ai??i?? IA?eikite A? koridoriA?!

Nieko nesuprasdama, tarytum sapne, Zoja Nikolajevna su kalioA?ais iA?Ai??jo A? koridoriA?. Direktorius uA?darAi?? klasAi??s duris ai??i?? dabar gi ten vAi??l suAi??kAi?? vaikai, likAi?? naA?laiA?iai.

ai??i?? Kokie A?ia dar kalioA?ai? ai??i?? paklausAi?? direktorius A?vAi??riA?ku veidu.

ai??i?? Vieno berniuko, ai??i?? iA?lemeno Zoja Nikolajevna, ai??i?? jis, jei suprantate, ai??i?? ji iA?pAi??tAi?? akis, ai??i?? pasirodo, A?ventasis…

Direktorius paAi??mAi?? iA? Zojos Nikolajevnos rankA? maA?yA?ius kalioA?us, padAi??jo ant plataus delno, mAi??sliai apA?iAi??rAi??jo jA? kisieliA?kus vidurius.

ai??i?? Zoja Nikolajevna! ai??i?? trenkdamas jai A? veidAi?? vyriA?kos burnos smarvAi??, pasakAi?? jis. ai??i?? Taip daugiau iA? tikrA?jA? negalima. Turiu trisdeA?imties metrA? kambarA?. PaA?iame centre. Persikelkite pas mane. BAi??kite mano A?mona.

Zoja Nikolajevna silpnai aiktelAi??jo ir nulAi??kAi?? avarinAi??mis kopAi??A?iomis A?emyn nugara.

Danteso reabilitacija

Ai?? senAi??jA? SulcAi?? atvykau apie treA?iAi?? valandAi?? dienos, kai prancAi??zai, baigAi?? ai??zantruosius pusryA?iusai???, iA?eina iA? restoranA? krapA?tydamiesi dantis. Skirtingai nei ObernAi?? arba Kolmaras, Sulcas ai??i?? apmirAi??s, nuoA?alus ir skurdokas Elzaso miesteliAi??kA?tis. Kai staA?iau savo naujintelaitA? sidabrinA? ai??zAudiai??? vokiA?ku numeriu centrinAi??je aikA?tAi??je A?alia neiA?vaizdA?ios katalikA? baA?nyA?ios, ieA?kodamasis vietos tarp prancAi??ziA?kA? maA?alitraA?iA?, pastebAi??jau pavydA?ius vietiniA? A?vilgsnius.

ai??i?? Kur galAi??tA? bAi??ti Danteso muziejus? ai??i?? paklausiau vieno tA? pavyduoliA? raudona sausvyniA? mAi??gAi??jo nosimi.

Jis nedraugiA?kai mostelAi??jo ranka, nurodydamas teisingAi?? kryptA?. Po penkiA? minuA?iA? jau buvau muziejuje, jausdamas, kaip mane varsto A?vilgsniais dvi prancAi??zaitAi??s, kurios sAi??dAi??jo ant suolo ir valgAi?? ledus. IA? kaA?kokios juodbruvAi??s darbuotojos nusipirkAi??s ganAi??tinai brangA? bilietAi??, netrukau A?sitikinti, kad muziejus tik iA? dalies skirtas Dantesui. PirmAi?? aukA?tAi?? uA?Ai??mAi?? kraA?totyra, treA?iAi?? ai??i?? kaA?kokia Izraelio paroda, kurios nAi??jau A?iAi??rAi??ti, bet antrame A?sikAi??rAi?? Dantesas su savo A?eimyna.

Ai?? akis iA?kart krito neproporcingai didelis baronienAi??s de Hekern Dantes, mergautiniu Jekaterinos GonA?iarovos vardu, baline suknele su lornete portretas, nutapytas vidutiniA? gabumA? dailininko Anri Belco 1841 metais. A?ia pat buvo paA?ymAi??ta, kad ji iA?tekAi??jo uA? Danteso 1837 metA? sausio 10-Ai??jAi??. PuA?kinas A?audAi??si su juo per patA? medaus mAi??nesio A?karA?tA?. Jei sprAi??sime iA? portreto, Jekaterina buvo nesimpatiA?ka ilganosAi?? skystaplaukAi?? briunetAi??. Tiesa, prie jos portreto su prastai nusisekusiomis rankomis Belcas pripaiA?Ai?? putlokas krAi??tis, bet vis dAi??lto iA? veido Jekaterina atrodAi?? sutrikusi ir suglumusi, o akyse pakibo klausimas: kAi?? aA? A?ia veikiu? IA?leistum tokiAi?? JekaterinAi?? su bikiniu A? A?iandienA? Koktebelio pliaA?Ai??, taip ji ir praleistA? atostogas vieniA?a, romantiA?kai spoksodama A? A?lankAi??, jeigu ne vietinis auksadantis dA?igitas totorius, kuris, prieA? tai iA?gAi??rAi??s kokteilA? ai??zTotoriaus svajonAi??ai??? (po lygiai degtinAi??s ir balto portveino), tikriausiai susiA?avAi??tA? jos blyA?kia A?iaurietiA?ka oda. Greta portreto sunkiai stovAi??jo atremta A? sienAi?? Jekaterinos GonA?iarovos antkapinAi?? marmuro plyta, stipriai A?skilusi ir tarsi visiA?kai nereikalinga, tai A?iek tiek mane sutrikdAi??: atrodo, Teismo diena jau praAi??jo ir numirAi??liai paliko kapus. AA? nevalingai apsiA?valgiau ieA?kodamas atsakymo ir dabar prie manAi??s iA?niro juodbruvAi?? muziejaus darbuotoja, labai A?tartinai panaA?i A? JekaterinAi?? NikolajevnAi??.

ai??i?? Ar jums pravesti ekskursijAi???

ai??i?? Nemokamai? ai??i?? burbtelAi??jau.

ai??i?? Ar jAi??s ai??i?? rusas?

ai??i?? IA? ko sprendA?iate?

ai??i?? JAi??s panaA?us A? PuA?kinAi??.

ai??i?? Kuo gi aA? A? jA? panaA?us?

ai??i?? JAi??sA? iA?raiA?kingas A?vilgsnis.

ai??i?? NepastebAi??jau.

ai??i?? Visi rusai panaA?Ai??s A? PuA?kinAi??.

ai??i?? Gal verA?iau pats pavaikA?tinAi??siu.

Buvo rodomi du A?orA?o Danteso vaizdai. Ai??aunus jaunas profilis iA? A?eA?Ai??liA? teatro, kuris, bAi??damas ypaA? juodas, atspindAi??jo jo vaidmenA? rusA? kultAi??roje. Antras Danteso atvaizdas buvo fotografija. Dieve, senatvAi??je Dantesas atrodAi?? kaip iA? akies trauktas Turgenevas!

ai??i?? Ar ne tiesa, jis panaA?us A? TurgenevAi??, o jo vardas primena DantAi??? ai??i?? vAi??l pasigirdo juodbruvAi??s darbuotojos balsas.

ai??i?? A?ia jums visi A? kAi?? nors panaA?Ai??s, ai??i?? iA?tariau nepatenkintas.

Mano A?odA?ius ji priAi??mAi?? kaip kvietimAi?? pasikalbAi??ti.

ai??i?? O A?tai anoniminio laiA?ko kopija, suteikianti PuA?kinui teisAi?? bAi??ti visaverA?iu raguotA?jA? bendrijos nariu ir istoriografu.

Toje paA?ioje vitrinoje neA?inia kodAi??l buvo rodomas prancAi??ziA?kas 1924 m. ai??zGavriliadosai??? leidimas, vienintelAi?? visame muziejuje PuA?kino knyga, ir aA? nevalingai prisiminiau jos eilutAi??, BaA?nyA?ios pagrindus:

Dzeuso nAi??ra. Mes tapome protingesni…

ai??i?? UA?uomina?

ai??i?? Baronas buvo dievobaimingas. PuA?kinas ai??i?? vienintelis A?mogus, kurA? jis nuA?udAi??. TikAi??tina, kad tapo Apvaizdos A?rankiu. Turiu A?rodymA?, kad PuA?kinas jam uA? tai dAi??kingas.

ai??i?? KAi?? jAi??s svaiA?iojate! ai??i?? nesusitvardA?iau. ai??i?? Atvykau A?ia neatsitiktinai. IA? savo inteligentiA?kos mamos gavau uA?duotA? spjauti ant Danteso kapo.

ai??i?? AA? ateisiu nusispjauti ant jAi??sA? kapA?, ai??i?? juokdamasi atitarAi?? muziejaus darbuotoja.

ai??i?? KapinAi??s greitai uA?sidarys. Reikia paskubAi??ti.

A?vilgtelAi??jau A? dvi A?inomas spalvotas PuA?kino litografijas, kabanA?ias A?alia Jekaterinos GonA?iarovos portreto, slapA?ia mirktelAi??jau joms ir pasukau link iA?Ai??jimo. Ant laiptA? ji mane sustabdAi??.

ai??i?? ParaA?ykite kAi?? nors A? atsiliepimA? knygAi??.

Atsisakiau, bet, pagalvojAi??s, neskubAi??damas A?variame puslapyje paraA?iau didelAi??mis raidAi??mis:

ai??i?? KalAi??!

ai??i?? KalAi??! ai??i?? dA?iugiai perskaitAi?? ji. ai??i?? TuristA? dAi??ka mes pramokome rusA? kalbos. PaA?iAi??rAi??kite, kAi?? jie raA?o.

AA? nebuvau originalus. Albumas buvo kupinas rusA? A?irdgAi??los. ai??zIki A?irdies gelmiA? pasipiktinAi?? nusikalstamu JAi??sA? A?Ai??viu!ai??? ai??i?? raA?Ai?? Archangelsko universiteto studentai. ai??zGAi??da mAi??sA? visa ko A?udikui!ai??? ai??i?? Smolensko poetas konceptualistas. ai??zKodAi??l?ai??? ai??i?? ai??zPrancAi??zijosai??i??Rusijosai??? draugija. Be daugybAi??s ai??zkaliA?!ai???, ten dar buvo ai??zbliadai???!ai???, ai??zpydaras!ai???, ai??zoA?ys!ai??? ir ai??zfaA?istas!ai???.

PakylAi??ti mes iA?Ai??jome iA? muziejaus ir pasukome prie automobilio.

ai??i?? Kasmet rusA? turistA? vis daugiau ir daugiau. Tarsi koks A?liuzas bAi??tA? atsivAi??rAi??s. VaA?iuoja iA?tisais autobusais. Linksminasi restoranuose, deklamuoja PuA?kinAi??. Tai skatina mAi??sA? Sulco klestAi??jimAi?? ir dabar mes svarstome galimybAi?? susibroliuoti su Pskovu ir MichailovskojAi??s draustiniu.

ai??i?? Nesulauksit, ai??i?? pasakiau.

ai??i?? Sulauksim, ai??i?? optimistiA?kai linktelAi??jo ji.

ai??i?? Kuo jAi??s vardu? AnjesAi??? Nuostabu, AnjesAi??, ai??i?? pasakiau, ai??i?? rusA? tauta, kaip matote, nekenA?ia Danteso.

ai??i?? Kaip tik dAi??l to tikriausiai jis yra A?inomiausias Rusijoje prancAi??zas, drauge su Aleksandru Diuma. Ai??sivaizduokite, jeigu jAi??s sAi??A?iningoje dvikovoje nuA?udytumAi??te Lui AragonAi??, jAi??s taip pat iA?garsAi??tumAi??te PrancAi??zijoje.

ai??i?? Niekai! Kam man jo ElzAi?? TriolAi??? ai??i?? pasakiau bjaurAi??damasis.

ai??i?? KodAi??l rusA? tokie geri automobiliai? ai??i?? lipdama A? ai??zAudiai??? paklausAi?? AnjesAi??.

ai??i?? Daug dirbame.

ai??i?? Danteso gatvAi??, ai??i?? iA?didA?iai praneA?Ai?? AnjesAi??, rodydama A? lentelAi?? prie sankryA?os.

ai??i?? IA?siaiA?kins ai??i?? pervadins, ai??i?? pastebAi??jau.

Pakeliui uA?sukome A? Danteso giminAi??s dvarAi??. Sustojome A?alia niAi??raus pilko pastato, kuris atrodAi?? tuA?A?ias ir seniai apleistas. Parke augo didA?iuliai medA?iai. Tiktai viename rAi??mA? sparne A?vietAi?? naujo restorano ai??zPuA?kinasai??? langai.

ai??i?? Ai??maikA?tu, ai??i?? patenkintas iA?tariau. ai??i?? O kur Dantesai?

ai??i?? Bankrutavo ir iA?sikraustAi??. Ai??sidAi??mAi??kite A?iuos rAi??mus, ai??i?? pasakAi?? AnjesAi??. ai??i?? A?ia PuA?kinas susitiko su Dantesu.

PaA?velgiau A? jAi?? kaip A? beprotAi?? ir jos panaA?umas A? JekaterinAi?? NikolajevnAi?? staiga Ai??mAi?? nemaloniai erzinti. AA? kurA? laikAi?? dvejojau, ar verta su ja vykti A? kapines, bet neA?inojau kelio ir bijojau paklysti.

ai??i?? JAi??s, rusai, ai??i?? pasakAi?? miesto muziejaus darbuotoja, ai??i?? mAi??gstate visA? nekAi??sti. JAi??s nekentAi??te caro, JAi??zaus Kristaus, Trockio, Tito, mAi??sA? de Golio, milijonA? liaudies prieA?A?, pagaliau Stalino ai??i?? o dabar? Savo dosnia slaviA?ka A?irdim visus reabilitavote, visus ant rankA? neA?iojate. AtAi??jo metas reabilituoti ir gerAi??jA? baronAi?? A?orA?Ai?? DantesAi??. Jis ai??i?? mAi??sA? miesto geradarys. Jis ai??i?? geriausias jo meras, kito tokio nebuvo ir nebus. Jis restauravo senus namus ir A?rengAi?? kanalizacijAi??.

ai??i?? Dievas nubaudAi??! ai??i?? suA?ukau. ai??i?? Ko gi jis trenkAi??si A? RusijAi??, jeigu A?ia jo laukAi?? kanalizacija?

ai??i?? Kaip? Jis buvo jaunas disidentas, nesitaikstAi??s su 1830-A?jA? revoliucijos rezultatais, ir savo tetos proteguotas emigravo po rusA? imperatoriaus dvaro stogu. Apie jA? palankiai atsiliepAi?? PuA?kinas laiA?ke tAi??vui. Jis buvo graA?us ir protingas, valdAi?? plunksnAi?? ne prasA?iau nei A?pagAi??…

ai??i?? LiaukitAi??s, ai??i?? pasakiau.

ai??i?? Atvykome, ai??i?? pasakAi?? AnjesAi??.

Ai??UNIMS NETGI SU PAVADAi??LIU Ai??Ai??JIMAS Ai?? KAPINES DRAUDA?IAMAS, ai??i?? skelbAi?? uA?raA?as.

A?inoma, Elzasas graA?us, ir aA? suprantu, kodAi??l vokieA?iai iki A?iol A?ia vaA?inAi??ja lieti aA?arA? dAi??l prarastos teritorijos, kur iki A?iol visi miestai turi germaniA?kus vardus ir gyventojai vokiA?kai kalba ne prasA?iau nei prancAi??ziA?kai. GraA?us Reino slAi??nis, skendintis vynuogynuose, graA?Ai??s minkA?ti A?aliuojantys kalnai, A?iurlenanA?iais upeliAi??kA?A?iais tekantis Reinas, graA?Ai??s provincijos keliai, ganyklos, fermos, graA?us dangus prieA? saulAi??lydA?. Ir kapinAi??s, kuriose atsidAi??rAi??me, taip pat buvo elzasiA?kai graA?ios. Kuklios, puoA?nios, be nesAi??moniA?, su akmeniniais apsamanojusiais kryA?iais, ant kuriA? ropoja vorai. Nebent koks nors prancAi??zA? artileristas pageidautA? pasilaidoti po monumentu, vaizduojanA?iu didelAi?? senAi?? patrankAi?? su rankenomis ai??i?? statiniu, tinkamu veikiau NovodeviA?Ai??s kapinAi??ms, o A?iaip visa pakluso tyliam iA?blAi??susiam gedului. AA? netgi nupieA?iau savo vaizduotAi??je rusA? prieA?o vertAi?? kapAi??, A?rengtAi?? uA? dAi??kingA? miestelAi??nA? pinigus ir nusiminiau dAi??l jo pomirtinAi??s gerovAi??s, kada AnjesAi?? atvedAi?? mane prie keistoko kapiniA? geto.

Taip, aA? taip ir pasakyA?iau: getas, nors nieko A?ydiA?ka A?iame kapiniA? kampelyje nebuvo, bet nesunkiai jauA?iamas atsitolinimas nuo viso kito. Jeigu visi kapai A?iose krikA?A?ioniA?kose kapinAi??se iA?sidAi??stAi?? kaip dera, vakarA?ai??i??rytA? kryptimi, iA?ganymo pusAi??n, tai Danteso A?eimyna su tuzinu vienodA? kapA?, panaA?iA? A? vienAi?? PRAKEIKTA?JA? kapAi??, gulAi??jo galvomis A? A?iaurAi??. Nauji marmuriniai antkapiai ir A?emuA?iai marmuriniai kryA?iai, iA?kelti virA? DantesA?, akivaizdu, po perlaidojimo palikuoniA? A?eimynai bankrutavus septintajame XX a. deA?imtmetyje, buvo, regis, tyA?ia perkreipti, tarsi po jais kas nors ilgai vartAi??si ir tebesivarto, ir apskritai jie veikiau man priminAi?? vaikiA?kus popierinius laivelius, paleistus pavasarA? neA?inia kur. Tarp A?iA? standartiniA? antkapiA? aA? be vargo radau A?orA?o kapAi??, netoliese Jekaterinos Nikolajevnos, mirusios gimdant ketvirtAi??jA? vaikAi?? 1843 spalio 15-Ai??jAi??. Ten pat buvo ir kapas ai??zbegAi??dAi??s sAi??vadautojosai??? ai??i?? olandA? pasiuntinio, kurA? PuA?kinas negailestingai suvarpAi?? skandalingame savo laiA?ke. Ant Jekaterinos Nikolajevnos kapo gulAi??jo maA?utAi?? geleA?inAi?? daA?yta roA?Ai??, beje, vargu ar jA? puoA?ianti.

ai??i?? Ko gi jAi??s nespjaunate? ai??i?? paA?aipiai paklausAi?? AnjesAi??.

ai??i?? Jie ir taip PRAKEIKTI, ai??i?? pasakiau.

ai??i?? Ar jAi??s tai pajutote? ai??i?? iA?sigandusi paklausAi?? AnjesAi??.

Pasijutau nejaukiai ir, nieko neatsakAi??s, nuAi??jau prie kapiniA? vartA?. Leidosi saulAi??. Elzase buvo geguA?Ai??.

ai??i?? Ar dabar suprantate, kodAi??l reikia reabilituoti DantesAi??? ai??i?? AnjesAi?? sAi??do A? automobilA?.

ai??i?? AA? A?sitikinAi??s, kad greitai jis gaus auksinAi?? Rusijos Didvyrio A?vaigA?dAi??. Vakarieniausime ai??zPuA?kineai????

AnjesAi?? tylAi??jo. AA? nespaudA?iau. Man metas neA?dintis iA? A?ito uA?kampio A? ParyA?iA?. Kelias tolimas. KaA?koks prancAi??zas man sakAi??, kad Dantesas nAi?? karto nenuveA?Ai?? Jekaterinos Nikolajevnos A? ParyA?iA?.

ai??i?? A?ia yra uA?miesA?io restoranas, ten skaniau, uA? penkiolikos kilometrA? A? kalnus.

Mes iA?vaA?iavome A? kalnus. VAi??l buvo graA?u. VaA?iavome tylAi??dami. Ai??varAi??me automobilA? A? restorano kiemAi??, A?Ai??jome, visi suA?iuro, kaip A?prasta kaime. Vakarienei uA?sisakAi??me sraigiA? burgundiA?kai ir varliA? A?launeliA? A?aliajame padaA?e. GAi??rAi??me vietinA? rislingAi?? iA? aukA?to butelio.

ai??i?? Ar jAi??s neA?siA?eidAi??te? ai??i?? staiga paklausAi?? AnjesAi??.

AA? truktelAi??jau peA?iais.

ai??i?? AA? turiu uA?raA?ytAi?? PuA?kino ir Danteso pokalbA?.

ai??i?? AA? ne puA?kinistas. AA? tiesiog paA?alinis. Mama manAi??s praA?Ai?? spjauti ant kapo. O kada jie buvo susitikAi???

ai??i?? PrieA? Danteso mirtA?.

ai??i?? Bet juk PuA?kinas nepataikAi??! Atstokit, Anjese. JAi??sA? didelAi??, graA?i krAi??tinAi??. Kuo A?ia dAi??tas PuA?kinas?

ai??i?? Tai neA?inoma istorija. Niekam apie jAi?? nepasakojau. ai??i?? Ji visa virpAi??jo. Ragana, ar kAi??? IA?gAi??riau rislingo ir pasirengiau klausytis, veikiausiai prieA? savo valiAi??.

ai??i?? Kaip visi karjeros A?monAi??s, Dantesas mirAi?? sunkiai. Medaliai, pagerbimai, titulai, vardai ai??i?? visa tai neturAi??jo reikA?mAi??s.

ai??i?? IA?skyrus kanalizacijAi??, ai??i?? kyA?telAi??jau.

ai??i?? PuA?kinas jam taip ir pasakAi??.

AA? patylAi??jau, suvalgiau varlAi?? ir iA?gAi??riau vyno.

ai??i?? Dantesas paskambino varpeliu. Ai?? miegamAi??jA? A?Ai??jo senis kamerdineris uA?tinusiomis akimis. Dantesas, gulAi??damas lovoje, pasakAi??:

ai??i?? Giustavai, padaryk paslaugAi??. AtneA?k man kriauA?iA? trauktinAi??s ir papraA?yk Koko, kad pas mane uA?eitA?.

ai??i?? Kaip jAi??s pasakAi??te?

ai??i?? PoniAi?? baronienAi??, ai??i?? pasitaisAi?? Dantesas.

NAi?? nemirktelAi??jAi??s, Giustavas pasakAi??:

ai??i?? TrauktinAi??s atneA?iu, o A?tai ponios baronienAi??s pakviesti negaliu. Ji iA?vyko A? miestAi?? apsipirkti.

canada pharmacy online no prescription.

ai??i?? KAi?? gi ji perka?

ai??i?? Visko po truputA?, ai??i?? iA?sisukinAi??damas atsakAi?? tarnas, supratAi??s, kad ponas kliedi: jo vienintelAi?? A?mona, kuriAi?? A?eima vadino Koko, mirAi?? prieA? penkiasdeA?imt dvejus metus.

PraAi??jo visiA?kai nedaug laiko, ir Giustavas atAi??jo su kriauA?iA? trauktine, bet jis atrodAi??, tiesAi?? sakant, ypatingai.

ai??i?? Pone barone, ai??i?? jis padavAi?? aukA?tAi?? taurAi??, ai??i?? A?eimininkAi?? iA?ties iA?vykusi, o A?tai vienas ponas, nepaisydamas jAi??sA? negalavimo, primygtinai nori su jumis pasikalbAi??ti.

ai??i?? Meras? ai??i?? retoriA?kai pakAi??lAi??s antakius paklausAi?? Dantesas, kuris, kaip kiekvienas iA?puikAi??s A?mogus, gulAi??damas mirties patale lAi??kuriavo vyresnybAi??s nerimo A?enklA?.

ai??i?? Ne, ai??i?? dainingai pasakAi?? Giustavas, pAi??sdamas akis. ai??i?? Ponas PuA?kinas.

ai??i?? Tegu A?eina, ai??i?? ramiai pasakAi?? Dantesas.

Ai??Ai??jo PuA?kinas. Dantesas A?siA?iAi??rAi??jo. JA?dviejA? amA?ius vAi??lgi skyrAi??si, tiktai pasikeitAi?? vietomis. Jeigu anksA?iau Dantesas buvo jaunesnis uA? PuA?kinAi?? 13 metA?, tai dabar tapo vyresnis 47, todAi??l jis, PrancAi??zijos senatorius, leido sau elgtis su PuA?kinu A?iek tiek familiariai.

ai??i?? Sveikas, giminaiti. Seniai tavAi??s laukiu, ai??i?? pasakAi?? Dantesas, gestu rodydamas A? krAi??slAi?? prie lovos, ai??i?? gaila, kad atAi??jai tuomet, kai truputA? apsirgau.

ai??i?? Tu mirA?ti, ai??i?? PuA?kinas A?sitaisAi?? krAi??sle ir lengvai uA?metAi?? kojAi?? ant kojos.

ai??i?? AA? ai??i?? ne kvailys, ai??i?? liAi??dnai A?yptelAi??jo Dantesas.

ai??i?? Paprastai taip sako kvailiai, ai??i?? mostelAi??jo ranka PuA?kinas.

ai??i?? NekalbAi??k amA?inybei, Aleksandrai. Tikiuosi, mAi??sA? pokalbis nebus uA?protokoluotas. Visa, kas susijAi?? su mAi??sA? santykiais, vertinama iA?kreiptai. Ar atAi??jai iA?klausyti mano atgailos?

ai??i?? AtAi??jau…

ai??i?? DA?iaugiuosi, kad tu atAi??jai, ai??i?? pertraukAi?? jA? Dantesas, plaukdamas prancAi??ziA?kos graA?bylystAi??s upe. ai??i?? Per tave aA? visAi?? gyvenimAi?? krAi??pA?iojau, kai A?alia manAi??s kas nors prabildavo rusiA?kai, ir aA? nuoA?irdA?iai linkAi??jau, kad Rusija prasmegtA? A? tartarus. AA? uA?draudA?iau dukrai mokytis rusA? kalbos. Ji A?siuto, visa tai buvo bjauru. Mano bAi??da ta, kad aA? bAi??gau su kilmingos tetulAi??s protekcija ne A? PrAi??sijAi??, o A? RusijAi??. Markizas de Kiustinas apie jus paraA?Ai?? tiksliAi?? knygAi??. Bet tai buvo po tavAi??s. Apskritai po tavAi??s daug ko buvo, 37-aisiais dar nebuvo fotografijos, o A?iais metais jau iA?rado kinAi??. Ar A?inai, kas yra telefonas? automobilis? Tu netgi neA?inai, kas yra elektra ir ParyA?iaus komuna! O pas mus aviacija greitai pakeis DievAi??. Apie jo mirtA? raA?o NyA?Ai??. BAi??tum galAi??jAi??s gyventi ir gyventi.

ai??i?? Poezijai nereikia nei aviacijos, nei elektros, ai??i?? pasakAi?? PuA?kinas.

ai??i?? Na, aiA?kus daiktas, ai??i?? pritarAi?? Dantesas. ai??i?? Poezijai reikalingas bobA? mAi??A?las, kad iA? jo lipdytum eiles. Tu A?ito turAi??jai daugiau nei pakankamai. Ir tu ant jo paslydai. Mano brolau, nevaizduok genijaus bent jau prieA? mane. Mano protAi??viai buvo geriausi vietiniA? valstieA?iA? draugai. Dantesai reikalingi gyvenimui ne maA?iau nei PuA?kinas. PrieA?ingu atveju dvikova bAi??tA? kitaip pasibaigusi.

ai??i?? AtAi??jau tau atleisti.

ai??i?? Atleisti? Nagi pirmiausia pats sau atleisiu, ai??i?? grubiai kaip karininkas pratarAi?? Dantesas.

ai??i?? DAi??l visko kalta NataA?ka.

ai??i?? Ne, mano brangusis, klysti. Tu mylAi??jai ne jAi??, bet graA?iAi?? vitrinAi??, o NataA?kAi?? laikei kvaile, mokei jAi?? gyventi. aA? jAi?? priAi??miau tokiAi??, kokia ji yra, mudu buvome vienmeA?iai, mes kvAi??pavome vienu oru, mes suprasdavome vienas kitAi?? iA? pusAi??s A?odA?io, mes ai??i?? vienos arklidAi??s arkliai.

PuA?kinas tylAi??jo.

ai??i?? AA? baiminausi, ai??i?? tAi??sAi?? Dantesas, ai??i?? kad tu jAi?? uA?muA?i, suA?inojAi??s, kad ji myli mane. Juk A?inojai, kad ji mane myli.

ai??i?? Judu miegojot?

ai??i?? PuA?kinai! ai??i?? nusikvatojo Dantesas. ai??i?? Tu ai??i?? didis ar kas tu? Koks skirtumas? Nesakysiu.

ai??i?? Vadinasi, buvo?

ai??i?? AA? visada A?inojau, kad poetai ai??i?? ne vyrai, o A?liuA?ai. Brangus Aleksandrai, bAi??kim atviri. Ji tavAi??s nemylAi??jo, faktas, tu pats viskAi?? iA?pranaA?avai ai??zOnegineai???. TurAi??jot prastAi?? seksAi??, apie tai raA?ei savo eilAi??raA?ty kaip reta atvirai. NataA?ka ai??i?? vienintelAi??, kuriAi?? mylAi??jau Rusijoje. SykA? jAi?? maA?iau ParyA?iaus teatre, kai buvau su sAi??numi, nepriAi??jau, bet parodA?iau A? jAi?? ir pasakiau susigraudinAi??s: tai teta NataA?a.

ai??i?? O Katka? ai??i?? neiA?tvAi??rAi?? PuA?kinas. ai??i?? Taip pat arklys iA? vienos arklidAi??s? Katka, o antrasis Karamzinas A?aukAi?? ties kiekviena sankryA?a, kad ji siaubingai kvaila!

ai??i?? AA? nesuprantu, kas turi mylAi??ti kosmiA?kai? Poetas ar karininkas? AA? NataA?kAi?? mylAi??jau kosmiA?kai. Katka man kaip brangus odos pakaitalas. Miegodavau su ja, A?sivaizduodamas NataA?kAi??. Abi tai A?inojo. Ir, be to, gelbAi??jau tavo garbAi?? vesdamas jAi??. Netgi A?ukovskis pasiuntAi?? tave na chuj. Tu buvai bjaurus: A?siplieskei, visus A?A?eidinAi??jai. NorAi??jai mane uA?muA?ti. Sugriovei man gyvenimAi??.

ai??i?? Tu elgeisi A?A?Ai??liai. VaA?inAi??jai po PeterburgAi?? su NataA?ka ir Katka.

ai??i?? Man buvo dvideA?imt penkeri. Kai bAi??davome kartu ai??i?? tu neegzistavai. O aA? ir tavo eiliA? nebuvau girdAi??jAi??s. Kas tu buvai baliuose? A?mogaus karikatAi??ra!

ai??i?? Bet aA? ai??i?? didis rusA? poetas.

ai??i?? Dostojevskis ir Tolstojus, Turgenevas ir dabar A?itas, Mopasano mAi??gdA?iotojas, kaip ten jA? ai??i?? jie irgi didAi??s, ne tu vienas. EilAi??s, PuA?kinai, eilAi??mis, o bobos ai??i?? tai toks A?Ai??das.

ai??i?? Ai??itaip kalba homoseksualas.

ai??i?? Nesvarbu. Dabar tai jau ne toks kriminalas, kaip Vigelio laikais. Bet kartAi?? per gyvenimAi?? NataA?ka nuneA?Ai?? mano homoseksualA? stogAi??. Tai tik rodo, kaip stipriai jAi?? mylAi??jau.

PuA?kinas iA?sitiesAi?? krAi??sle. Dantesas neskubAi??damas iA?gAi??rAi?? kriauA?iA? trauktinAi??s.

ai??i?? AA? negerbiau tavAi??s, ai??i?? A?iurkA?A?iai prisipaA?ino Dantesas. ai??i?? Tu buvai nei uA? carAi??, nei prieA?. Nei dekabristas, nei ne dekabristas. Nei uA? RusijAi??, nei prieA? RusijAi??, kaip A?iadajevas. Nei uA? paleistuvystAi??, nei uA? iA?tikimybAi??.

ai??i?? UA?tai tu visada buvai ilgapirA?tis. MeilAi??je ir politikoje, ai??i?? bjaurAi??damasis pasakAi?? PuA?kinas. ai??i?? Tikriausiai prisimeni rinkimus Kolmare ai??i?? kaip pripeckiojai rezultatus. Tave mokAi??.

ai??i?? AA? buvau jauniausias Antrosios Imperijos senatorius.

ai??i?? Nors ir TreA?iosios! Danteso gyvenimo A?ygdarbis ai??i?? kanalizacija.

ai??i?? Mes ai??i?? aukA?tosios civilizacijos neA?Ai??jai. UA? mAi??sA? ai??i?? kompiuteriai ir A?vaigA?dA?iA? karai. O jAi??s, rusai, taip ir likote A?Ai??de.

ai??i?? Ar vAi??l A?audysimAi??s?

ai??i?? AA? vAi??l tave nuA?ausiu, ai??i?? taikiai A?yptelAi??jo A?eimininkas. ai??i?? Visi normalAi??s A?monAi??s ai??i?? Dantesai. Gyvenimo tiesa mano pusAi??je.

ai??i?? Tu eisi A? pragarAi??, ai??i?? pasakAi?? PuA?kinas.

ai??i?? Ir tai man sako ai??zGavriliadosai??? autorius? Eik tu…

PuA?kinas atsistojo ir nuAi??jo prie durA?.

ai??i?? Palauk.

PuA?kinas sustojo.

ai??i?? Juk tu atAi??jai man atleisti?

PuA?kinas tylAi??jo.

ai??i?? KodAi??l?

PuA?kinas tylAi??jo. Jis neturAi??jo kAi?? pasakyti. Kai PuA?kinas iA?eidamas uA?darAi?? duris, Dantesas buvo mirAi??s.

AnjesAi?? pravirko. AA? puoliau jAi?? guosti. Ji verkAi?? vis stipriau ir stipriau. Ji raudojo. Visas restoranas A?iAi??rAi??jo A? jAi??. Ji isteriA?kai trAi??kA?iojo. Ji Ai??mAi?? draskyti savo veidAi?? lelijiniais nagais. Lauke buvo naktis. Kas A?itie A?monAi??s? KodAi??l aA? A?ia, A?iuose gAi??dA?iuose Elzaso kalnuose? Ji persikAi??nijo. SAi??di prieA?ais mane baline suknele su lornete. Jos staA?iatikiA?kas kryA?elis paliktas miesto muziejaus vitrinoje. Jekaterina Nikolajevna GonA?iarova, ai??zA?liurAi??ai???, pasak amA?ininkA?, verA?ianti mane reabilituoti jos vyrAi??, baronAi?? A?orA?Ai?? Ai??arlA? de Hekern DantesAi??, palikusi PeterburgAi?? PuA?kinui mirus ir iA?gyvendinus prancAi??zAi??, kad 1837 m. balandA?io 1-Ai??jAi?? Europos ribose susijungtA? su savo vyru amA?iams.