Du rytmeA?iai su SalomAi??ja

A?URNALAS: KelionAi?? su Bernardinai.lt
TEMA: BendrakultAi??riniai tekstai
AUTORIUS:Ai??Elvyra KuA?inskaitAi??
DATA: 2013-10

Pirmasis rytas

Takelis, vedantis nuo SalomAi??jos pirkelAi??s iki mano tvoros, atrodo kaip beveik uA?akusi arterija. PavasarA? ja buvo atplukdA?iusi savo aA?aras, kai atidaviau sAi??klA? likuA?ius. VienAi?? graA?A? rytmetA? nustebau iA?girdusi, kaip kaA?kas dejuodamas pukA?i uA? kAi?? tik susprogusiA? serbentA? krAi??mA?. Pakeliu galvAi?? ir matau didelA?, nuniokotAi?? SalAi??s kAi??nAi??, besistengiantA? pasiekti dirvAi??. Jau ketverius metus ji nAi??jo iA? savo lAi??A?nos, nesilietAi?? prie jokios gyvybAi??s, vasaromis suveA?Ai??davusios taip, kad nebebAi??davo matyti namelio langA?. Jos kiemelyje A?sivyravusi dilgAi??liA? ir kieA?iA? tyla reiA?kAi?? ne pagaliau atAi??jusiAi?? pabaigAi??, o nesibaigiantA? varginantA? nykimAi??, kurA? iA?duodavo viena kita pro lAi??A?nelAi??s duris prasprAi??dusi, A?iaip jau uoliai nuo kitA? akiA? saugoma paslaptis: girti vogravimai, trAi??kinAi??janA?iom trajektorijom atA?litiniuojantys ir iA?A?litiniuojantys sveA?iai, apgirtAi?? keiksmai ir juokas, labiau panaA?us A? raudAi??. Ai??tai pernai maA?iau jAi?? paA?alAi??j kaA?kaip keistai persimetusiAi??, nukarusiomis it didA?iulio jAi??ros gyvAi??no pelekai rankomis, kai kviesdamasi pagalbAi?? maurojo it skriaudA?iamas gyvulys, praneA?dama apie savo iA?gAi??stA? visam kaimui. Jos sugyventinis Juzefas plaikstAi??si it kokia vAi??jA? plakama baidyklAi??, skaudA?iomis letenomis trankydamas iA? baimAi??s sustingusA? SalomAi??jos kAi??nAi??. Kam gi dabar jai prireikAi?? rausti tAi?? A?emAi??, jei jau nuo ano rudens buvo paskelbta Juzefo nutartis ai??ziA?mesti jAi?? kaip kalAi??ai??? iA? jos paA?ios kadaise puoselAi??tos pirkios, kandA?iais likimo vingiais staiga tapusios jo juridine nuosavybe?

Sunku paaiA?kinti, bet branginau ir A?iAi?? moterA?, ir jos kaimynystAi??. Tada, kai jos dienos dar buvo skaidresnAi??s, pasijuokdavom iA? nelaimiA?, pasirAi??musios ant geleA?iniA? tvorastulpiA?, ir jos A?ykA?ti kalba, nutaA?yta daugybAi??s vargA?, daA?nAi?? kartAi?? grA?A?davo man nuostaba ir lengvai pakeliamais atsakymais A? kebliausius mAi??sA?, tokiA? skirtingA?, gyvenimA? klausimus. Jos iA?mintis, kitaip nei jos drabuA?iai ir kAi??nas, buvo A?vari kaip ir tie laukneA?Ai??liai, kartkartAi??mis kabinami man per tvorAi?? ir turintys ai??zpaskutinio naA?lAi??s skatikoai??? vertAi??. SuruoA?iami jie bAi??davo ar tik ne tam, kad jais nusipirktA? dar vienAi?? bilietAi??lA? A? susitikimAi?? prie dvi tikroves skirianA?ios ribos, jai virtusios neperA?engiama siena? Nebuvau kalbAi??jusi su ja jau keletAi?? metA?, kaimas A?nekAi??jo, kad sunkiai kAi?? besurezganti.

ai??i?? Salia, man liko visokiA? sAi??klA?, gal imsi?

ai??i?? Vaikeli tu mano mielas, dietoA?ka, kaipgi neimsiu, imsiu, tuoj ateinu, prakaposiu A?itAi?? biesinAi??, A?ertovA?A?inA? etu is flagyl used for stds. , palauk, tu palaukai??i??Ai??ai??i?? A?oktelAi??jo ji kaip A?Ai??vio iA?tikta ir pabAi??rAi?? savo lenkiA?kai-rusiA?kai-lietuviA?kAi?? greitakalbAi??.

Ai??iaip taip prasiyrusi pro sAi??A?alynus sustojo ir kaip kartA? kartais Ai??mAi?? rankomis plakti dilgAi??liA? virA?Ai??nes:

ai??i?? Nurausiu aA? jas visas, k A?iortu nurausiu, nemanyk, nebeturiu jAi??gA?, sveikatos nebeturiu, nieko nebeturiu, garbAi??s nebeturiu, vaikeli tu mano, ko tu A?ia su manimi stovi ir kalbi, niekas nekalba, aA? gi order Antabuse takaja sekaja, praA?au to velnio, kad nupjautA?, laiko jam nAi??ra, matykit, viskAi?? A?ia nurAi??A?, iA?varys viskAi??, medA?ius, berA?elA? A?itAi??, ar atsimeni, koks maA?as buvo kaA?kada, keliAi?? ar kokiAi?? biesovA?A?inAi?? A?ia ties, o aA? nebeturiu aA?arA?, nepyk, kad verkiu, matai, rankos mano vis dar neuA?gyja, A?itiek metA? A?aizdotos, nesiliesk prie manAi??s, gal kokia cheap finasteride canada . zaraza, nedaj boA?e, kad A?inotumei, kiek A?iemet dirbu, dirbu ir dirbu, kaip prieA? mirtA?, kaip paskutinAi?? savo gyvenimo valandAi??, iA?mes mane iA? A?ia kaip A?unA?, tegul trypia viskAi??, aA? vis tiek kasiu, sukasiu va, pasAi??siu ir burokAi??liA?, ir agurkA?, visko, pamatysi, tegul negalvoja, svoloA?ius, nekenA?iu aA? jo, palauk, vaikeli, palauk, einu atneA?iu tau mAi??A?lo, gero, perpuvusio, A?inai gi, kad gyvulAi??liA? nebAi??ra pas mus jau daugybAi?? metA?, ten niekas neterA?ia, neleidA?iu tam velniui ten eiti, varau uA? klojimo, tegul A?ia viskAi?? apvaro, supAi??do, tegul daro kAi?? nori, palauk, tik nenueik, pakalbAi??k su manimi dar, aA? atneA?iu tau, uA?pilsi agurkams, bus skanAi??s, augs, kaip tie baravykai, Dieve mano, kiek jA? bAi??davo mano miA?kely, pameni, augindavau kaip bulves, visAi?? iA?pjovAi??, iA?lauA?Ai?? visAi??, dar gAi??liA? tau atneA?iu, iA?kasiu paskutines, po langu A?iAi??riu A?olAi??j dar sudygusios, A?ydAi??s pas tave, tau gAi??da bus mane prisiminti, atsirado mat sosiedka, bet gAi??lAi??s gi kAi??, jos nekaltos, A?ydAi??s, nori?

Ir puolAi?? atgal, apdriskusia rankove braukdama purvinas aA?aras, kita ranka lauA?ydama pakely pasitaikiusias piktA?oles, plakdama jas su tuo paA?iu A?karA?A?iu, kokiu plaka save. Kiaurais kibirais klupdama tempAi?? durpAi??mis virtusA? mAi??A?lAi??, su visa velAi??na rovAi?? iA? savo palangAi??s A?iurpes, kAi??lAi?? viskAi?? per tvorAi?? it bijodama, kad nesuskubs kaA?kam atiduoti paskutinAi??s svarbiausios savo A?inios.

Ir tikrai visAi?? vasarAi?? A?ydAi??jo tos jos A?iurpAi??s. Ir tikrai visAi?? vasarAi?? girdAi??jau jAi?? bekalbanA?iAi?? su savimi agurkA? ir burokAi??liA? lysvAi??se. Ai??sikibo A? tAi?? A?emAi??s lopinAi??lA? kaip A? paskutinA? savo vertumo A?rodymAi?? Paskutinio teismo dienAi??.

Antrasis rytas cialis black vs cialis

Ai??iemet uogA? kaip aA?arA?. Putinai ir sedulos kreA?a tokiu tirA?tu raudoniu, kad nejauku prieitiAi??ai??i?? tikrai A?sismelks A? paA?irdA?ius ar iA?pranaA?aus kAi??. Skinu slyvas, jos paA?ios jaukiai krinta A? delnus ir labiau panaA?ios A? geltonus medaus laA?us, supilstytus A? mAi??lynus permatomus balionAi??lius, nei A? kAi?? graudaus.

ai??i?? DietoA?ka, ateik A?ia, ateik. Matau tave, bet galvoju, gal tau nieko nereikia, labai gAi??dijuos, pridAi??jau va pilnus kibirus, o A?iandien sakauAi??ai??i?? nereikAi??s iA?mesi, A?iort s nim, atiduosiu, atdam i vsio.

AtsigrAi??A?iu ir matau prie tvoros prilipusiAi?? SalomAi??jAi??. PusAi?? jos belikAi??, dievaA?i. Ar A?emelAi?? jau bus pradAi??jusi jAi?? pasiimti? Prie kojA? krepA?ys, pilnas visokiA? gAi??rybiA?, rankose dvi didA?iausios cukinijos.

ai??i?? Tu man sAi??klA? davei, niekada nepamirA?iu, visokiA? sAi??klA?, man, tu manAi??s A?Ai??du nelaikai, A?mogum gal irgi nelaikai, aA? neA?inau, niekas nelaiko, bet A?Ai??du tikrai nelaikai, todAi??l, kad A?Ai??dams niekas sAi??klA? nedalija, aA? dar A?A? tAi?? soobraA?aju, nebijok, aA? gi viskAi?? matau, viskAi??, tik tu ir ZosytAi??, lietuvAi?? irgi, bet gera moteris, kokia gera moteris, ji su manimi A?neka, boA?enki boA?enki kiek ji man padeda, biednienkaja, brolis mano susirgo, boA?enki, jai vienai visas Ai??kis, o ji man kavos nuperka, pavogAi?? mano kortelAi??, nu, tAi??, kur pinigai, kaA?kas pavogAi??, gal Krysia, gal A?itas velnias, A?inau, kad jis, man maistAi?? juk pirkdavo, Gena niekada nebAi??tA? taip padarAi??s, jis mane saugojo, o A?itas A?Ai??das mane muA?a, matei juk, kur aA? dAi??siuos, nebeiA?turAi??jau, prasti, nebegalAi??jau, rAi??kiau kaip A?vAi??ris, taigi jis tAi?? kortelAi?? paAi??mAi??, o ZosytAi?? man viskAi?? sutvarkys, vaA?iuosim A? bankAi?? dvideA?imtAi?? dienAi??, kaip sulaukti, JAi??zau, nebeA?inau, aA? jos taip pasiilgstu, jau dvi dienas neskambino, aA? gi telefono neturiu, tik tas svoloA?ius kartais duoda, sako, kalbi vienAi?? minutAi??, viedma, tik vienAi??, ji man sakoAi??ai??i?? neverk, SalomAi??ja, kAi?? nors sugalvosim, supranti? Sako, neverk, SalomAi??ja. O kAi?? gi ji sugalvos, kad aA? gi va kokia, ji tai A?mogus, ir mano brolis, gyvena abu kak nada Viagra Professional cheap , tvarkingai, o aA? taigi gavno, visi A?ino, dievulAi??liau, prasti, kad verkiu ir verkiu, taip skauda va A?ia, kur A?irdis, taip skauda, verkiu ir verkiu, va, nenupjovAi?? dilgAi??liA?, aA? gi suprantu, kad pro tvorAi?? lenda, o pas tave A?monAi??s gi kokie atvaA?iuoja, oho, ne tokie, kurie vagia bulves ir cibulius, bet Juzefas, A?itas svoloA?ius, upasi gospodj, tikrai nevagAi??, ne, jis taip nepadarytA? Janinkai, tikrai ne jis, palauk, dar palauk, tik vienAi?? dalykAi?? papasakosiu ir eisiu. TurAi??jau tokA? A?ainikAi??, brolis su Zosyte nupirkAi??s buvo, padovanojo, elektrinA? tokA?, bAi??davo iA? ryto kavos pasidarau, krosnA? gi sugriovAi??, vasara baigsis, lauA?o paA?alAi??j nebepasikAi??rensiu, kAi?? reikAi??s daryt? StovAi??jo stalas, ant to stalo tas A?ainikas, supranti gi, jis kaip vertAi?? tAi?? stalAi?? ir sudauA?Ai??, supylAi??, ar tu supranti? TAi?? A?ainikAi??, kur brolis man, jie gi iA? A?irdies, kad mane paguostA?, o aA? neiA?saugojau! Man taip skauda va A?ia, dieAi??toA?ka, niekas neA?ino. Nesakiau niekam, bijau pasakyt, nupirko tas velnias kitAi??, bet anAi?? gi man brolisai??i?? Kokios gAi??lAi??s tos graA?ios, geltonos, taip myliu gAi??les, anos, kur davei, jau nuvyto, nespAi??jau A? kapines nuneA?ti, norAi??jau, kad A?ia pabAi??tA?. Priskink man, jei negaila, gAi??liA?, gerai? Nebijok, namo neneA?iu, namuose nereikia, aA? gi suprantu, kokie tie mano namai, anAi??syk va ten va pasimerkiau, vonelAi?? yra po liepa, iA?einu A? kiemAi??, o ten tos gAi??lAi??s taip graA?iai A?ydi, net A?irdis dA?iaugiasi, paskink, jei negaila. NebeiA?saugojau, jau nuvyto, kelias A?akeles, gerai? Ir eisiu.

Ir nuAi??jo, apsikabinusi kelis paskutiniuosius rudens A?iedus. TruputA? atstu, kad nesuteptA?. Ir vAi??l nepasakiau jai, kad sapnavau ar girdAi??jau kaA?kAi?? sakant, jog jos A?irdis panaA?i A? geltonAi?? medaus laA?Ai?? maA?am balionAi??lyAi??ai??i?? jei kas pamatAi??s paliestA?, A?kristA? A? delnus. O jei patikAi??s? NeturAi??s kur padAi??ti. Dar paliks kieme, vonelAi??j, po liepaai??i?? ai???