DA?iazuojantis A?emaitis iA? A?emaitijos Versalio

A?URNALAS: Muzikos Barai
TEMA: Muzika. PuA?iamieji instrumentai
AUTORIUS:Ai??Gerimantas Statinis

DATA: 2013-04

DA?iazuojantis A?emaitis iA? A?emaitijos Versalio

Gerimantas Statinis

DAi??dA? kampas

Jau 15 metA? gyvuojanA?iame ai??zDAi??dA? kampeai??? lankAi??si ne viena deA?imtis garsiA? pAi??tikA?, taA?iau Lietuvos dA?iazo korifAi??jus Petras VyA?niauskas mus vis kaA?kaip aplenkdavo, matyt, bAi??davo iA?vykAi??s A? gastroles po pasaulA?. Ai??iandien, kai profesorius tapo valstybinio puA?iamA?jA? instrumentA? orkestro ai??zTrimitasai??? meno vadovu, ryA?omAi??s pakalbAi??ti ne apie naujas pareigas, o apie tai, kas jam miela ir kas nepriimtina…

Ai??

Ai??ai??i?? PlungAi?? vadinama A?emaitijos Versaliu, nuo kunigaikA?A?iA? OginskiA? laikA? ji garsi savo muzikantais. Ar JAi??sA? A?eimoje buvo daugiau grojanA?iA?, o gal turAi??jote A?eimyninAi?? kapelAi???

ai??i?? Tai, kad A?emaitijoje senos muzikavimo, o ypaA? puA?iamaisiais instrumentais, tradicijos, stipriausiai prie to yra prisidAi??jusi dvarA? kultAi??ra. KunigaikA?A?iai Oginskiai, PlungAi??je ir Rietave turAi??jAi?? nuosavybAi??, neapsiAi??jo ir be muzikos. Buvo A?steigti orkestrai beveik tik iA? vietiniA? A?moniA?, o mokytojai kviesti iA? uA?sienio. Kaip A?inome, PlungAi??s orkestre fleita grojo M.Ai??K.Ai??A?iurlionis. Mano giminAi?? tai taip pat palietAi??. Ai??iame regione XIX amA?iaus pabaigoje buvo A?leistos A?aknys, kurios iki A?iol Lietuvos kultAi??rai duoda didelAi??s naudos. PAi??tikA? iA? tA? vietoviA? rasime visuose svarbiausiuose mAi??sA? orkestruose ir kituose kolektyvuose nuo KlaipAi??dos iki Vilniaus. Prof. J.Ai??Domarkas pAi??tAi?? klarnetAi??, prof. O.Ai??Balakauskas ir KlaipAi??dos meras V.Ai??Grubliauskas ai??i?? trimitAi??, prof. J.Ai??AntanaviA?ius ai??i?? obojA?…

ai??i?? JAi??sA? pirmasis instrumentas buvo akordeonas, antrasis ai??i?? klarnetas, kaip atsitiko, kad pasirinkote saksofonAi??? Juk sovietmeA?iu jis buvo laikomas vakarA? propagandos instrumentu, rusA? poetas Pavelas Antokolskis raA?Ai??: ai??zNuo saksofono iki peilio ai??i?? vienas A?ingsnis.ai???

ai??i?? TAi??, kas draudA?iama, visada knieti paliesti. Taip man atsitiko su saksofonu, ai??zvakarA? propagandAi??ai??? pradAi??jau pAi??sti bAi??damas 10 metA?. Man, paaugliui, saksofonas atrodAi?? labai paslaptingas, graA?us, prabangiai auksu ir sidabru blizgantis instrumentas, kurA? nedaug kas tuo metu turAi??jo, o tas jo blizgesys, kai aplink dominavo vien pilka spalva, atrodAi?? kaip nakties metu A?vieA?iantis didelis miestas. Pataisydamas ,,draugAi??ai??? P.Ai??AntokolskA?, kurio pasakyme jauA?iamas kriminalinis atspalvis, perfrazuoA?iau: ai??zPer saksofonAi?? peiliu ai??i?? pirmas A?ingsnis A? pragarAi??ai??? arba ai??zPeilis ir saksofonas ai??i?? metalo broliaiai???, o gal ai??zVienas A?ingsnis ai??i?? saksofonui peilisai??? arba ai??zPeilinis saksofonas ai??i?? tik vienas A?ingsnisai???, na, jau pradedu improvizuoti…

ai??i?? Mokslas aukA?tesniojoje Ai??imkaus muzikos mokykloje KlaipAi??doje, pirmieji laisvo menininko metai ai??i?? kokie jie buvo? VAi??liau ValstybinAi?? konservatorija (dabar ai??i?? Muzikos ir teatro akademija). Kas JAi??sA? mokytojai, iA? ko sAi??mAi??tAi??s klasikinio dA?iazo pagrindA??

ai??i?? TurAi??jau tikslAi?? iA?mokti laisvai, patogiai ir gerai jaustis muzikoje. Tam ir skyriau visas jAi??gas. Praktika nuo 5 val. ryto iki vakaro. Gamos, etiudai, muzikos klausymas, pasaulinAi?? muzikinAi??, groA?inAi??, techninAi?? literatAi??ra, A?vairAi??s ansambliai, paA?intis su Pranu NaruA?iu ir grojimas jo bigbende, Saulius Ai??iauA?iulis, Alvydas JegeleviA?ius, koncertai, puA?iamA?jA? orkestrai, pirmieji A?raA?ai, sAi??kmAi??s ir nesAi??kmAi??s ai??i?? visa tai grAi??dino. Ai?? VilniA? atvykau su dideliu muzikiniu bagaA?u, aA?tuoniolikos metA? jau buvau sukaupAi??s nemaA?Ai?? klasikinAi??s, dA?iazo, liaudiA?kos, populiariosios muzikos, solinio ir ansamblinio grojimo patirtA?. Klasikinio dA?iazo praktikAi?? jau turAi??jau iA? KlaipAi??dos laikA?. Apie 1978 m. pradAi??jau groti LMTA bigbende, daug koncertuodavome. Kadangi dA?iazas yra gimAi??s JAV, tai TSRS buvo nepriimtina visa, kas su tuo susijAi??, todAi??l gyvA? pavyzdA?iA?, kaip tAi?? muzikAi?? reikia atlikti, neturAi??jome, tik per radijo stoties ai??zAmerikos balsasai??? laidas A?A? tAi?? iA?girsdavome. Pamatyti iA? arti muzikuojantA? tikrAi?? juodaodA? dA?iazmenAi?? buvo tas pats, kaip nuskristi A? MarsAi??. VAi??liau mano svajonAi??s iA?sipildAi?? ai??i?? pirmieji sutikti ir pakalbinti ai??zateiviaiai??? buvo garsusis trimitininkas Fredie Hubbardas, arfininkAi??, pianistAi?? Alice Coltrane, garsiojo Johno ColtraneE?o A?mona, ir su Charlie Parkeriu grojAi??s bAi??gnininkas Artas Blakie. Paskui man paA?iam teko nemaA?ai groti su amerikieA?iA? muzikantais, kas A?iandien yra visiA?kai normalu.

ai??i?? SukAi??rAi??te dA?iazo kvartetAi??, tapote geriausiu SovietA? SAi??jungos saksofonininku ir pelnAi??te MetA? dA?iazo muzikanto titulAi??. Kaip tai pakeitAi?? JAi??sA? gyvenimAi??? PripaA?inimas suteikAi?? daugiau kAi??rybinAi??s laisvAi??s ar daugiau A?pareigojo, nes tapote sektinu pavyzdA?iu kitiems dA?iazo muzikantams?

ai??i?? AA? buvau auklAi??jamas taip, kad svarbiausia gyvenime yra pats tikslo siekimas, ne rezultatas. LaimAi??s valandos trumpos. Juk bAi??tA? kvaila kiekvienAi?? rytAi?? pasiAi??mus dAi??dAi?? prieA? grojant galvoti, kada aA? jau tAi?? ordinAi?? gausiu. Ai?? skirtus apdovanojimus, titulus, premijas (turiu per 30 tarptautiniA?, valstybiniA? ir kitokiA?) visada A?iAi??rAi??jau kaip A? savo tAi??vA? laimAi??jimus. ManAi??s tai neiA?blaA?kAi??, gal labiau kAi??lAi?? nerimAi?? tai aplinkai, kurioje sukinAi??juosi. Pavydas, apkalbos, neapykanta, kliudymai ai??i?? visa tai patirta. Manau, bukletuose bAi??tA? A?domiau skaityti, ne kiek premijA? artistas gavo, o, sakykim, kad apdovanotas Nacionaline premija gavo 270 patyA?iA? ir 784 pavydo scenas, 1042 kartus buvo apA?meiA?tas ir t.Ai??t. Taigi sektinu pavyzdA?iu nAi??ra taip jau lengva nei tapti, nei bAi??ti. Visi esame A?monAi??s ir dirbame savo darbus.

IA? kitos pusAi??s, visada labai dA?iaugiuosi bet kokiu mAi??sA? instrumentininkA?, visA? pAi??tikA? laimAi??jimu, nes A?is ai??zdarA?elisai??? yra truputA? apleistas ir reikalingas apravAi??jimo. Tik nuo mAi??sA? paA?iA? priklauso, kaip visuomenAi?? mus, pAi??tikus, priims. Vilties yra. Angelas, kaip simbolis, ne be reikalo trimituoja.

ai??i?? Ai??domu, kiek valandA? per dienAi?? groja profesionalas, gal turite savo darbo metodikAi??? Kiek svarbu klausytis koncertA?, garso ir vaizdo A?raA?A??

ai??i?? Viskas labai paprasta. PavasarA? sAi??k, vasarAi?? puoselAi??k, rudenA? surink, A?iemAi?? dA?iaukis. Jaunas bAi??damas treniruokis, subrendAi??s dirbk, senatvAi??je A?vilpauk. Kaip pastebime, visame kame yra ritmas ir viskam savas laikas. Jei aA? A?iandien, bAi??damas 55-eriA?, pradAi??siu pirA?tus miklinti grodamas gamas, kai jau mano raumenys senai susiformavAi?? ir pirA?tai labiau tinka kam nors parodyti, tai bAi??siu pats sau melagis arba veltui leisiu laikAi??. Ai?? vaikystAi?? (pradA?iAi??) A?iAi??riu su meile, A? senatvAi?? (pabaigAi??) ai??i?? su pagarba.

AnksA?iau, kai nebuvo nei audio-, nei video-, mobiliA?jA? telefonA?, interneto, elektros, A?monija turAi??jo puikiA? muzikantA?, gal net A?domesniA? nei A?iandien. O kaip tapti geru muzikantu? TokiA? vaistA? neA?inau. Patirtis parodAi??, kad einant A?iuo keliu rasime daug A?uvusiA?, prasigAi??rusiA?, nusivylusiA?, suA?eistA?, A?A?eistA?, uA?mirA?tA?, susireikA?minusiA?, murmanA?iA? ir tiesiog piktA? A?mogeliA?. AA? A? muzikAi?? niekada neA?iAi??rAi??jau kaip A? darbAi??, nors ji mane maitina nuo pat pradA?ios. Mano atsakymas A? JAi??sA? klausimAi?? bAi??tA? toks. NeA?sitempkime, atsipalaiduokime, A?sileiskime daugiau humoro ir meilAi??s artimui. MaA?iau imkime, daugiau atiduokime. O tuomet galAi??sime ir paA?vilpauti.

ai??i?? Kaip scenoje randate ryA?A? su ansambliu ir su klausytojais? KAi?? patartumAi??te solistui?

discount code for strattera.

ai??i?? Yra stipriai iA?reklamuotA? muzikantA?, kiti patys iA?sireklamavAi??, ir tik tikrieji tylAi??s. Man labiausiai priimtini pastarieji. Gerdamas vandenA? aA? A?inau, ar jis geras, ar uA?terA?tas. Gali tai matyti ir jausti. Solistui patarA?iau maA?iau save rodyti, daugiau paA?iAi?? muzikAi?? iA?gyventi. Kontaktas su ansambliu taip pat yra atsidavimo artimui, bet ne savAi??s demonstravimo pavyzdys. Tik per tokA? ryA?A? galima iA?gauti siekiamAi?? kokybAi??. Artistas scenoje neturi uA?siimti paA?aliniais dalykais, tokiais kaip ai??zryA?io ieA?kojimasai??? su klausytojais. Tai daugiau lengvesnio A?anro ieA?kotojA? uA?siAi??mimai. Jei grodamas esi visu savo kAi??nu ir siela muzikoje, tai A?traukia visa, kas tuo metu yra aplink. Kartais tai vyksta lAi??tai, o kartais nutinka staiga, kaip iA?siverA?usio ugnikalnio lava viskAi?? pasiglemA?ia. SuspAi??jusiA? pasitraukt nAi??ra. TaA?kas.

Ai??ai??i?? SaksofonA? A?eima didelAi??, ar teko groti visais, ir kuris mieliausias?

ai??i?? Gyvenime teko A?iupnoti nemaA?ai instrumentA?, ne tik saksofonA?. MaA?iau, kaip kinta A?moniA?, bandanA?iA? groti A?vairiais instrumentais, veido iA?raiA?kos. PaA?A?stu nemaA?ai muzikuojanA?iA? diplomatA?, valstybAi??s veikAi??jA?, gydytojA?, sportininkA?, aktoriA?, funkcionieriA? ar policininkA?. JA? veido iA?raiA?ka, mimika, emocijos, kAi??no judesiai A?aibiA?kai keiA?iasi ai??i?? muzika daro stebuklus. Tai labai A?domAi??s momentai, lyg gimdymas, lydimas neA?inios baimAi??s. PradA?ioje pasitikAi??jimas savimi ir visiA?kas nusivylimas po sekundAi??s. DidA?iulis pakilimas ir noras tAi??sti. VAi??liau pyktis, kai neiA?eina iA?pAi??sti jokio garso. DviejA? vienodA? pojAi??A?iA? nesu pastebAi??jAi??s. Tai bAi??na lyg filme.

Ai?? instrumentus A?iAi??riu, kaip mama A?iAi??ri A? vaikus, visi jie yra mylimi. SaksofonAi?? paA?A?stu geriau, nes daA?niau bendrauju. Yra tekAi?? groti ir pirmaisiais Adolfo Sakso sukurtais instrumentais.

ai??i?? PaminAi??kite penkis, JAi??sA? nuomone, svarbiausius savo koncertus ir kodAi??l jie buvo reikA?mingi?

ai??i?? Muzikos istorijoje saksofonas atsirado 1846 m. Man asmeniA?kai teko bAi??ti ledlauA?iu keiA?iant poA?iAi??rA? A? A?A? instrumentAi??. Ten, kur saksofonas, ten viskis, cigaras… Kelias nuo smukliA?, restoranA?, vestuviA? (prirAi??kytA? patalpA?) iki solidA?iA? filharmonijA? ir baA?nyA?iA? (neprirAi??kytA? patalpA?). A?inant, kaip Lietuva sunkiai A?sileidA?ia naujoves, reikAi??davo daug kAi?? A?tikinAi??ti, aiA?kinti, tiesiog apA?viesti A?mones koncertuojant vienoje ar kitoje vietoje. A?iAi??rint sportiniu poA?iAi??riu ai??i?? ai??zpirmasisai???, ai??zpirmAi?? kartAi??ai???, bAi??tA? galima priskaiA?iuoti nemaA?ai uA?imtA? pirmA?jA? vietA?. NeA?inau, kAi?? vadint svarbiausiu koncertu. Buvo koncertA? karalienAi??ms, princams, prezidentams, buvo ir kaime vienai bobutei, kuri po to ilgai verkAi??. Buvo A?domus grojimas Lietuvos banke 2010 m. dienos metu pristatant muzikai iA?leistAi?? 10 litA? monetAi??. 1986 metais Lietuvoje atsirado du pirmieji oro balionai, kuriuos vAi??jas neA?Ai?? virA? sodybA?, iA? oro teko koncertuoti UkmergAi??s ir MolAi??tA? kaimo A?monAi??ms. Nekasdienis A?vykis buvo koncertas ai??zStrasbAi??rasai??i??Vilniusai??? internetu 2002 m. iA? Vilniaus rotuA?Ai??s. Esu grojAi??s penkiose pasaulinAi??se EXPO parodose Vokietijoje, Japonijoje, Ispanijoje, Kinijoje ir PietA? KorAi??joje. Ai??iaip muzikantai labiausiai vertina prestiA?ines pasaulio sales. AA? taip nemanau. RugiA? lauke, ant eA?ero ar virA? jo, pamiA?kAi??j irgi gerai skamba. Taigi vardinu, kas dabar tiesiog ateina A? galvAi??, kAi?? randu savo atminties skrynelAi??je:

1. Pirmasis Lietuvos dA?iazo ansamblis, koncertavAi??s dA?iazo tAi??vynAi??je JAV ir Australijoje, 1995 m.

2. PirmAi?? kartAi?? Lietuvos baA?nyA?ios istorijoje saksofono ir vargonA? muzikos koncertas Vilniaus arkikatedroje, 1996 m.

3. Koncertas Niujorko filharmonijoje, Linkolno centre su Niujorko A?v. Luko simfoniniu orkestru, 2007 m.

4. Pirmasis Lietuvos muzikos istorijoje saksofono reA?italis TrakA? pilies menAi??je su Lietuvos kameriniu orkestru, klasikinAi??s muzikos programa, 2012 m.

5. Pirmasis Lietuvos muzikos istorijoje saksofono reA?italis su simfoniniu orkestru, klasikinAi??s muzikos programa, 2012 m.

isotretinoin. ai??i?? Neseniai Jums buvo sutektas LMTA profesoriaus vardas ai??i?? tikriausiai esate pirmasis dA?iazo profesorius Lietuvoje? GrA?A?tant prie A?ypsenAi?? kelianA?ios pradA?ioje minAi??tos P.Ai??Antokolskio frazAi??s, kas galAi??jo pagalvoti, kad prabAi??gus kiek laiko Lietuva taps nepriklausoma, o saksofonas iA?ugdys netgi dA?iazo profesoriA?… Kaip manote, ar Lietuvos kultAi??roje, ir ne tik, vyksta dideli pokyA?iai?

ai??i?? Pirmasis oficialus dA?iazo muzikos profesorius yra mano buvAi??s mokytojas Pranas NaruA?is iA? KlaipAi??dos universiteto. Pionierius, profesionalas, Lietuvos dA?iazo mokyklos pradininkas. Man visada keista girdAi??ti, kad GTA? (V.Ai??Ganelino, V.Ai??Tarasavo, V.Ai??A?ekasino trio) yra dA?iazo pradininkai Lietuvoje. Jie grojo savo autorinAi??, avangardinAi??, A?iuolaikinAi?? muzikAi??. DA?iazo klasikAi?? grojo visai kiti A?monAi??s.

Kalbant apie pokyA?ius Lietuvos kultAi??roje paprastai lengviausia visas strAi??les nukreipti A? valdA?iAi??, KultAi??ros ministerijAi??, VyriausybAi??. LeidA?ianA?iA? strAi??lytes visada buvo daug, bet norimo rezultato kaA?kaip nepasiekta, gal jos nepataikAi??? Tyla. Pasaulyje nAi??ra daug kultAi??ros ministerijA?, bet yra A?aliA?, kurios turi aukA?tAi?? kultAi??rAi?? ir be kultAi??ros ministerijA?. Nuo mAi??sA? prasideda kultAi??ra, ne nuo ministerijos. KAi?? A?iandien gali kultAi??ros ministras, kai jam atimta teisAi?? valdyti finansus?

ai??i?? Tapote puA?iamA?jA? instrumentA? orkestro ai??zTrimitasai??? meno vadovu. Ar ketinate su kolektyvu susilieti ne tik rinkdamas meno programas, taA?iau ir jas A?gyvendindamas?

ai??i?? Atsakymas bus po metA? kitA?.