DA?iugino latviA? dAi??mesingumas kaimynams

A?URNALAS: Muzikos Barai
TEMA:Ai??Forumas
AUTORIUS:Ai??Kazys DaugAi??la
DATA: 2013-12

cialis black 800mg side effects

LapkriA?io 2ai??i??3 dienomis Rygoje vyko penktasis Baltijos valstybiA? puA?iamA?jA? orkestrA? dirigentA? ir kameriniA? ansambliA? vadovA? forumas. DidA?ioji dalis renginiA? vyko Latvijos JA?zepo VAi??tolo muzikos akademijoje. Ai??iais metais minimos A?ymaus Latvijos kompozitoriaus ir kultAi??ros veikAi??jo J.Ai??VAi??tolo 150-osios gimimo metinAi??s.

Maloniai nustebino latviA? dAi??mesys kaimynA? lietuviA? ir estA? muzikai. Jaukiuose 1919 m. A?steigtos akademijos rAi??muose iA?kabintos afiA?os skelbia apie aktyviAi?? Lietuvos muzikos ir teatro akademijos koncertinAi?? veiklAi??. Vien artimiausiAi?? mAi??nesA? puikioje akademijos DidA?iojoje koncertA? salAi??je vyks net trys koncertai, kuriuose dalyvaus LMTA atlikAi??jai: Liudas MockAi??nas, Vesta GrabA?taitAi?? (Suzuki vokalo metodas), LMTA Vokalo katedros studentai. Forume teko sutikti jaunuoliA? iA? Lietuvos, kurie studijuoja JA?zepo VAi??tolo muzikos akademijoje, ten dirba ir lietuviA? dAi??stytojA?.

Forumo programa buvo labai intensyvi, daA?nai vyko po 2 renginius vienu metu, orkestrai ir ansambliai uA?pildAi?? visas Muzikos akademijos erdves. Dalis meistriA?kumo kursA? ir koncertA? buvo skirta puA?iamA?jA? orkestrams, kita ai??i?? A?vairiems puA?iamA?jA? ansambliams. Tuo paA?iu metu vyko muzikos instrumentA?, partitAi??rA? orkestrams ir ansambliams, metodinAi??s literatAi??ros, muzikiniA? programA?, garso ir vaizdo A?raA?A? paroda.

articulo 155.

RyA?kiausia forumo A?vaigA?dAi?? buvo ne tik JAV, bet ir visame pasaulyje garsi dirigentAi?? ir pedagogAi?? dr. Erica Neidlinger. Ai??iuo metu ji yra vieno iA? geriausiA? JAV studentA? orkestrA? ai??i?? A?ikagos DePaulo universiteto simfoninio puA?iamA?jA? orkestro (Wind Symphony) dirigentAi??. Ji vedAi?? meistriA?kumo kursus Latvijos muzikos akademijos Dirigavimo katedros studentams. E.Ai??Neidlinger atviros pamokos dA?iugino jaukia ir kAi??rybiA?ka darbo atmosfera. Buvo nagrinAi??jami A?vairiA? epochA? ir stiliA? kAi??riniai, studentai supaA?indinti su dirigavimo technikos JAV mokymo metodika.

Pirmosios forumo dienos pagrindinis akcentas buvo JAV kompozitoriA? kAi??riniA? koncertas. Latvijos muzikos akademijos puA?iamA?jA? orkestrui dirigavo E. Neidlinger. ProgramAi?? sudarAi?? A?iuolaikiniA? JAV kompozitoriA? Aarono Coplando, Walterio Sinclairio Hartley, Williamo Howardo Schumano, Carolyn Bremer, Vincento Persichetti kAi??riniai. Koncerto pabaigoje ekspresyviai atlikta Leonardo Bernsteino koncertinAi?? uvertiAi??ra ai??zSlava!ai???ai??i?? kAi??rinys, dedikuotas Mstislavui RostropoviA?iui. Nors A?is orkestras koncertuoja tik kartAi?? ar du per metus ir repeticijos bAi??na skirtos tik numatytiems projektams, atlikAi??jai A?avAi??jo aukA?tu profesiniu lygiu, jaunatviA?ku polAi??kiu, menine A?taiga ir nuoA?irdumu.

womenra pills.

Ai??Vakariniame koncerte skambAi??jo orkestrinAi?? latviA? kompozitoriA? muzika. Koncertas vyko netoli Muzikos akademijos esanA?ioje Latvijos universiteto DidA?iojoje auloje. PilnutAi??lAi??je puikios akustikos salAi??je koncertavo Latvijos universiteto puA?iamA?jA? orkestras, vadovaujamas prof. JA?nio PuriAi??io. Ai??is orkestras yra ne kartAi?? koncertavAi??s Lietuvoje, 2013 m. vykusiame XI Lietuvos puA?iamA?jA? orkestrA? A?empionate PanevAi??A?yje ai??zDai??? kategorijoje buvo pripaA?intas geriausiu.

LatviA? muzikos koncertas pradAi??tas JA?zepo VAi??tolo Polonezu, kuriame jauA?iama ryA?ki lenkA? kompozitoriA? A?taka. NuotaikingAi?? Andrio RiekstiAi??io polkAi?? ai??zPastaigaai??? dirigavo dirigentAi?? iA? NyderlandA? Linda Keubena, kuri pagal Erasmus studijA? mainA? programAi?? dirigavimo paslapA?iA? mokosi pas prof. JA?nA? PuriAi??A?. A?inomos latviA? kompozitorAi??s IlzAi??s ArnAi??s KoncertAi?? trimitui ir puA?iamA?jA? orkestrui iA?raiA?kingai atliko JAV Kanzaso universitete studijas baigiantis JA?nis Porietis, kuris A?iuo metu groja Latvijos nacionalinio simfoninio orkestro ir ai??zSinfonietta RAi??gaai??? trimitA? grupAi??je. Koncerto programAi?? paA?vairino du kitA? A?aliA? kompozitoriA? kAi??riniai, paremti latviA? liaudies muzika. Tai esto Otto Kasko aranA?uota latviA? liaudies daina ai??zTamsiAi?? naktA? A?alia A?olAi??ai??? ir anglA? kompozitoriaus Johno Hollando penkiA? daliA? siuita latviA? liaudies dainA? motyvais saksofonui altui ir puA?iamA?jA? orkestrui. Sena maestro J.Ai??PuriAi??io svajonAi?? ai??i?? A?kvAi??pti visA? Europos A?aliA? kompozitorius nors po vienAi?? kAi??rinA? orkestrui paraA?yti latviA? liaudies muzikos motyvais.

Koncerto pabaigoje nuskambAi??jo A?spAi??dingas latviA? kompozitorAi??s Selgos MencAi??s stambios formos kAi??rinys ai??zEA?ero peizaA?asai??? (Ezera ainava) miA?riajam chorui ir puA?iamA?jA? orkestrui. PremjerinA? kAi??rinA? atliko Latvijos universiteto choras ai??zJuventusai??? ir puA?iamA?jA? orkestras, diriguojamas prof. J.Ai??PuriAi??io. MalonA? A?spAi??dA? koncerte paliko graA?us kiekvieno kAi??rinio autoriaus pristatymas.

Dirigentas J. PuriAi??is dA?iaugiasi, kad jam atstovaujant visos Latvijos puA?iamA?jA? orkestrams Latvijos kultAi??ros centre ir Latvijos puA?iamA?jA? orkestrA? asociacijoje, per aA?tuonerius metus pavyko sudominti ir A?kvAi??pti Latvijos kompozitorius sukurti per 80 partitAi??rA?. ai??zAi??iuo metu jau turime pakankamai geros ir originalios latviA?kos orkestrinAi??s muzikos, su kuria galima drAi??siai atstovauti savo A?aliai uA?sienyje. Mes galime bAi??ti A?domAi??s kitiems tik iA?saugodami ir puoselAi??dami savo nacionalinAi?? kultAi??rAi??ai???, ai??i?? kalbAi??jo J.Ai??PuriAi??is. Jam dirbant Latvijos kultAi??ros centre pavyko net paA?iais sunkiausiais krizAi??s metais rasti pinigA? atlyginti kompozitoriams. VidutiniA?kai uA? aprobuotAi?? kAi??rinA? autoriui buvo skiriama 1000 LatA? (apie 5000 litA?). Nelikdavo nuskriausti ir tie kompozitoriai, kuriems nepasisekAi?? paraA?yti A?edevrA?. Tai daug kAi?? pasako!

Ai??Didelis dAi??mesys forume skirtas ir kamerinei muzikai, vyko daug koncertA?, paskaitA? ir meistriA?kumo kursA? puA?iamA?jA? instrumentA? ansambliA? vadovams. Koncertuose dalyvavo muzikos mokyklA? ansambliai iA? Latvijos, Lietuvos ir Estijos. MeistriA?kumo kursus vedAi?? Lina BaublytAi?? iA? Lietuvos (ai??zBalansas fleitA? ansamblyje, galimybAi??s tobulAi??tiai???), Timothy Alanas Watsonas iA? DidA?iosios Britanijos (ai??zGarso formavimo ir intonacijos pratimai saksofonA? ansambliuoseai???), JA?nis Porietis iA? Latvijos (ai??zArtikuliacija variniA? puA?iamA?jA? instrumentA? ansambliuoseai???), Tavvis Matsas Utsas iA? Estijos (ai??zBaroko muzikos interpretacijos pagrindaiai???).

PaskutinAi?? forumo dienAi?? vykusiame koncerte buvo pristatyta Lietuvos ir Estijos puA?iamA?jA? muzikAi??. Forumo organizatoriaus JA?nio PuriAi??io praA?ymu paruoA?iau autorinAi?? valandos programAi?? iA? Lietuvos dainA? A?venA?iA? ir Baltijos A?aliA? studentA? A?venA?iA? ai??zGaudeamusai??? repertuaro. Estijos programAi?? parengAi?? dirigentas, kompozitorius, pedagogas ir Estijos puA?iamA?jA? orkestrA? muzikos bendrijos generalinis vadybininkas Valdo RA?A?telmaa. Mums buvo skirta po dvi repeticijas su Latvijos jaunimo orkestru ai??zAuseklitisai???.

Orkestrui ai??zAuseklitisai??? nuo pat A?kAi??rimo 1975 m. vadovauja HA?raldas BarzdiAi??is. Ai??iuo metu pagrindiniame orkestre (jA? yra trys) groja apie 50 muzikantA?, daugiausia Rygos 6-osios vidurinAi??s mokyklos auklAi??tiniai ir buvAi?? moksleiviai, amA?ius ai??i?? nuo 10 iki 25 metA?. Ai??is kolektyvas garsus ne tik Latvijoje, jis yra daugelio Europos A?aliA? festivaliA? dalyvis ir konkursA? nugalAi??tojas. Vadovas didA?iuojasi, kad orkestre nuo maA?ens trimitu grojo Andris Nelsonas ai??i?? jaunas ir vienas perspektyviausiA? dirigentA? pasaulyje. BAi??damas penkiolikos jis iA?imties tvarka buvo priimtas A? aukA?tAi??jAi?? muzikos mokyklAi?? studijuoti simfoninio dirigavimo.

HA?raldas BarzdiAi??is dA?iaugAi??si, kad miesto valdA?iai bei visuomenei pavyko A?rodyti orkestre grojanA?iA? jaunuoliA? perspektyvas. Kasmet A? orkestrAi?? nori patekti apie 150 moksleiviA?, priimama tik 30. TAi??vai labai suinteresuoti, kad jA? vaikas grotA? A?iame kolektyve, nes A?ia ugdomos visapusiA?kos asmenybAi??s. SuA?avAi??jo jaunA?jA? muzikantA? imlumas, iA?tvermingumas ir puikus muzikavimas.

Baigiamasis forumo akcentas ai??i?? nuotaikingas Latvijos nacionaliniA? ginkluotojA? pajAi??gA? bigbendo (vadovas Aleksandras KreiA?manis) koncertas. PrieA? tai vyko meistriA?kumo kursai tema ai??zAi??okiA? muzikos interpretacijaai???, juos vedAi?? dirigentas Raitis AA?manis, dayvaujant Jelgavos miesto jaunimo bigbendui.

Red Viagra online

Ai??iA? metA? forume lankAi??si Rusijos puA?iamA?jA? orkestrA? asociacijos prezidentas prof. Anatolijus Dudinas (Maskva), WASBE (Pasaulio simfoniniA? orkestrA? ir ansambliA? asociacija) RytA? Europos A?aliA? atsakingasis sekretorius ir dirigentas JA?zsefas Csikota (Vengrija), Suomijos puA?iamA?jA? orkestrA? asociacijos prezidentas Raine Ampuja, Lietuvos variniA? puA?iamA?jA? orkestrA? asociacijos prezidentas Remigijus Vilys, dalyvavo dirigentA? iA? Lenkijos, Rusijos ir Olandijos.

Dar vienas forumo sumanytojA? tikslas ai??i?? sutelkti ne tik didA?iA?jA? miestA? orkestrA? vadovus, bet ir periferijos kAi??rybinA? potencialAi??, skatinti ieA?koti naujA? kAi??riniA?, domAi??tis kolegA? darbu, tobulinti metodikAi?? ir tiesiog dalintis A?spAi??dA?iais.

generic atarax

Reikia pasidA?iaugti organizatoriA? noru ir sugebAi??jimu plAi??sti Baltijos A?aliA? kultAi??rinA? bendradarbiavimAi??, populiarinti kaimyniniA? A?aliA? puA?iamA?jA? orkestrA? muzikAi??. Lieka palinkAi??ti graA?iA? idAi??jA? ir visuomenAi??s palaikymo jas A?gyvendinant.