Ai??jimas per UtenAi?? BasanaviA?iaus gatve

A?URNALAS: METAI
TEMA:Ai??Lietuvos miestai
AUTORIUS:Ai??Stepas EitminaviA?ius

DATA: 2012-08

Ai??jimas per UtenAi?? BasanaviA?iaus gatve

Stepas EitminaviA?ius

Pirmas stabtelAi??jimas: esame prie paA?to stoties komplekso ai??i?? prie seniausiA? mAi??sA? mAi??riniA? pastatA? (1830ai??i??1835). Pirmiausia atidA?iai apsiA?valgykime. Eisime Jono BasanaviA?iaus gatve, arba Sankt Peterburgoai??i??VarA?uvos traktu. Ai??alia Rapolo Ai??altenio pagrindinAi?? mokykla (labiau A?inoma kaip 2-oji vidurinAi?? mokykla). IA?kart prisimename mokytojAi??, raA?ytojAi?? RapolAi?? Ai??altenA?, kuris A?ia dirbo, prisimename raA?ytojus SauliA? Ai??altenA?, IrenAi?? GansiniauskaitAi??, VytautAi?? RaA?ickAi??, ReginAi?? KatinaitAi??-LumpickienAi??, AlvydAi?? KatinAi??, kurie A?ia mokAi??si. Dabar belieka A?vilgtelti A? MolAi??tA? gatvAi?? ai??i?? jei pamirA?tume kokA? faktAi??, uA?bAi??gtume pas DanguolAi?? JonaitienAi?? pasiklausti, nes ji viskAi?? ar beveik viskAi?? apie Utenos istorijAi?? A?ino.

NusiA?ypsokime ir A?sivaizduokime: iA? 1843 metA? tolumos pamatytume Honore de BalzacAi??, vaA?iuojantA? A? PeterburgAi?? pas savo mylimAi??jAi?? EvelinAi?? HanskAi??, iA? 1858-A?jA? ai??i?? keliaujantA? AntanAi?? BaranauskAi??, 1893 m. Utena mums parodytA? dailininkAi?? IljAi?? RepinAi??. Dabar senajame paA?te ai??i?? dailAi??s mokykla, o jos direktorius Jonas PleckeviA?ius, paraA?Ai??s knygA? apie traktAi??, ai??i?? patikimas gidas.

Maloni staigmena: nuo senojo iki naujojo paA?to Utena pasipuoA?usi skulptAi??romis, skirtomis trakto istorijai prisiminti. PavaikA?tinAi??kime… KAi??stuA?io Musteikio skulptAi??ra ai??zAtrask savo laimAi??ai???, o ten Jono Ai??imonAi??lio ai??zAtgimimasai???… Kas atsitiko? Supratau ai??i?? jAi??s vos neiA?sitiesAi??t! Taip, uA?kliuvote uA? senojo trakto laikA? dekoro elementais iA?margintos A?aligatvio juostos ai??i?? Kazio Venclovo ai??zKelioai???.

Antras stabtelAi??jimas prie Maironio gatvAi??s: ant kalvos Utenos kolegija ir graA?usis klevas (raA?au A?vardA?iuotine forma, nes paA?A?stu daug romantiA?kA? uteniA?kiA?, kuriems jis labai svarbus). Kolegija, klevas… JAi??s nekantriai imate klausinAi??ti, kaip atsirado A?domi akmenA? kompozicija. TiesAi?? pasakius, ne kompozicija, o avangardinAi?? Vlado UrbanaviA?iaus skulptAi??ra ai??zVaivorykA?tAi??ai???. Jums nematant iA?sitraukiau iA? kiA?enAi??s lapelA? ir dabar drAi??siau galiu aiA?kinti: sveria per 3 tonas, prilaikoma 4,5 t metalo stipinA?. SuskaiA?iuokime, kiek akmenA? suverta. Gal 84. Tai mAi??sA? regiono bendruomenAi??s fondo dovana miestui. Akmenis suveA?Ai?? iA? A?vairiA? rajono kaimA? ai??i?? taip iA?laikoma bendrumo idAi??ja.

PaA?iAi??rAi??kit: kol rimtA? rimA?iausiai kalbu, kelios vieA?nios atsiskyrAi??, perAi??jo gatvAi?? ir nusileidusios prie upAi??s Ai??mAi?? klykauti. Jos pamatAi?? neA?prastAi?? skulptAi??rAi?? ai??i?? Arvydo AliA?ankos ai??zBelaukiant kelionAi??sai???. Mat A? akmenA? galima A?lA?sti ir medituoti. Man labai patinka dar vienas tokio stiliaus kAi??rinys ai??i?? Henriko Orakausko ai??z(IA?)keliaujantis rugiA? laukasai???, bet dabar skulptAi??ra Utenio aikA?tAi??je. SavarankiA?kai nueisite… Ai??siA?iAi??rAi??kite A? tuos du pastatus ai??i?? bet apie juos vAi??liau.

TreA?ias stabtelAi??jimas prie visai netoli esanA?io Boleslovo PlungAi??s paminklo Jonui BasanaviA?iui (1934). Prisimenu: ir anoje epochoje ne vienas menininkas, atvykAi??s pas mus koncertuoti ar susitikti su gerbAi??jais, gautas gAi??les padAi??davo bAi??tent prie A?io paminklo. DAi??mesio ai??i?? dabar apie tuos du pastatus. Vienas ai??i?? Maironio gatvAi??je A?sikAi??rusi Antano ir Motiejaus MiA?kiniA? biblioteka: moderni, bene graA?iausia Lietuvoje. O kokiA? renginiA? A?ia bAi??na ai??i?? nemanau, kad prastesniA? nei Vilniuje. Bet kol aA? taip aikA?ioju, jAi??s imate klausinAi??ti apie bibliotekos kaimynAi?? ai??i?? Ai??auliA? namus. Priminsiu kelias istorijas, kuriA? patikimumAi?? A?vairiai tikrinamAi??s. Ne vienas, mintimis sugrA?A?damas A? savo jaunystAi??, atsidusdavo prisiminAi??s pasimatymA? vietAi?? prie Smetonos Ai??A?uolo. Taip, Ai??A?uolas tikrai auga ir labai graA?us. Bet… ne visi tiki, kad pasodino Prezidentas. Vytautas Petronis tvirtina, kad tikrai atsimena, jog sodino Jo Ekscelencija. Ai??A? faktAi?? patvirtina ir DanguolAi?? JonaitienAi?? (jai tada buvo aA?tuoneri). Istorikai abejoja: taip, anA? metA? spauda raA?Ai??, kad Prezidentas buvo Utenoje, bet apie Ai??A?uoliuko sodinimAi?? nutyli. Kitas faktas, kuris mane domino, ai??i?? kurioj mAi??sA? miesto vietoj 1941 m. sausA? kalbAi??jo SalomAi??ja NAi??ris. Remiuosi Antano Venclovos knyga ai??zJaunystAi??s atradimasai???: ai??zLietuviA? liaudis savo poetAi?? iA?kAi??lAi?? kandidate A? deputatus, renkant TSRS AukA?A?iausiosios Tarybos SAi??jungos TarybAi??. IA? to laiko man liko atsiminimas, kaip mudu su NAi??rim 1941 m. sausio pradA?ioje dalyvavome rinkiminiame mitinge Utenoje.ai??? Mokytojas Vytautas Petronis: ai??zIA? Ai??auliA? namA? balkono kalbAi??jo, atsimenu, man krito A? akis jos nedidelis Ai??gis; kai buvo kaA?kas giedama ai??i?? himnas ar ai??zInternacionalasai???, vienas A?mogus iA?kAi??lAi?? kumA?tA?…ai??? Kai susiduriame su praeities faktA? tikroviA?kumu ar interpretacijos pagrA?stumu, visada apsidA?iaugiu, kad raA?ytojui atsiveria meninAi??s tikrovAi??s platumos (vos nepasakiau ai??zlankosai???). Ai??sivaizduoju: ateity dar bus paraA?yta daug groA?iniA? kAi??riniA?, dramatiA?ku A?vilgsniu aprAi??psianA?iA?: Jonas BasanaviA?ius, Antanas Smetona ir SalomAi??ja NAi??ris. AA?, deja, neparaA?yA?iau ai??i?? nesugebAi??A?iau.

Ketvirtas stabtelAi??jimas: kairAi??je ai??i?? AuA?ros gatvAi??, deA?inAi??je ai??i?? knygynas. Jei pasuktume A? deA?inAi??, A?iek tiek aplinkiniu keliu patektume ir A? Utenio aikA?tAi??. Kam A?is nukrypimas? Pasiteisinu: vis A?sivaizduoju, kad pro A?itAi?? knygynAi?? A? savo NemeikA?A?iA? kaimAi?? galAi??jo eiti Alfonsas Nyka-NiliAi??nas. Dar A?sivaizduoju: galAi??jo eiti drauge su A? sveA?ius atvykusiu Vytautu MaA?erniu. Prisimenu Viktorijos DaujotytAi??s atodAi??sA?: Jono JuA?kaiA?io rinkinA? ai??zMAi??lyna A?ibutAi?? apA?vietAi?? likimAi??ai??? A?sigijo Utenoje, dar neA?inodama, kad pirko ai??zknygyne toj paA?ioj gatvAi??j, kuria kadaise vaikA?A?iojo bAi??simasis Nyka-NiliAi??nas…ai??? AA? jums parodysiu Jono JuA?kaiA?io knygAi?? ai??i?? turiu striukAi??s kiA?enAi??je. Dabar neprisimenu, kodAi??l man, studentui, buvo toks svarbus eilAi??raA?tis ai??zVienintelis laikasai???. TiesAi?? pasakius, aA? labiau A?sivaizduoju poetAi?? einantA? namo kitu keliu ai??i?? pro baA?nyA?iAi??. DAi??l to anksA?iau ir minAi??jau Utenio aikA?tAi??. Ak, kokiA? graA?iA? renginiA? ten vyksta! KartAi?? vietiniai kAi??rAi??jai pakvietAi?? uteniA?kius A? aikA?tAi?? ir mes atsidAi??rAi??me XIX a. mAi??sA? valsA?iaus turguje. Tai buvo neA?prastas, A?spAi??dingas spektaklis ai??i?? aukA?taiA?iA? tarme atgijo A?domiausios istorijos. O personaA?ai personaA?ai: armonikA? pardavAi??jas, turgaus priA?iAi??rAi??tojas, kaltAi??nas, A?andaras, fokusininkas, knygneA?ys, striA?ennaja, samdomi bernai, vaikA? suieA?kotoja, vagiA?iai, A?igonai, vaikai… Kas to reginio nematAi??, gali skaityti, vartyti leidinA? ai??zXIX a. Utenos valsA?iaus turgus. RiedAi??jo dardAi??jo diliA?anai…ai???

Bet atsipraA?au: labai uA?siplepAi??jau, o norAi??jau pasakoti apie NykAi??-NiliAi??nAi??.

fuck pussy. Teismo diena. Pro dvaro

Vartus aA? ateinu A? UtenAi??. UA? upAi??s,

Ai??kalniui, mane pasiveja baA?nyA?ios

Frontono Mykolas Archangelas.

Ak, Utenio aikA?tAi?? neA?eina A? mAi??sA? ekskursijos marA?rutAi??. Bet ji verta nedidelio lanksto.

Ai??siA?iAi??rAi??kite A? baA?nyA?iAi??, A? garsiausio mAi??sA? kraA?te kryA?dirbio Antano Deveikio arkangelAi?? MykolAi??. Taip, taip, jau paA?A?state iA? Nykos-NiliAi??no eilAi??raA?A?iA?. Kur tas kelias, kuriuo galAi??jo eiti poetas? Parodysiu. O ar galAi??jo juo pAi??dinti ar dviraA?iu lAi??kti Vytautas RaA?ickas? Manau, kad taip. Galime paskambinti jam ai??i?? tikrai papasakos.

Penktas stabtelAi??jimas senosiose kapinAi??se: A?ia palaidotas Rapolas Ai??altenis, Konstantinas Jasiukaitis, Alfonso Nykos-NiliAi??no artimieji. PriAi??jome prie Karolinos PraniauskaitAi??s, pirmosios Lietuvos poetAi??s, menamo kapo. Menamo? Gal ir ne, nes grupAi?? A?moniA? labai kruopA?A?iai tyrAi??, kur yra poetAi??s palaidojimo vieta. Unikali giminAi??: Antanas Baranauskas, Antanas Vienuolis, Rapolas Ai??altenis. Manau, bAi??tent Rapolas Ai??altenis atskleidAi?? mums dramatiA?kAi?? ai??zAnykA?A?iA? A?ilelioai??? autoriaus likimAi??. Kiek A?moniA? skaitAi?? ar klausAi??si pasakojimA? apie Antano Baranausko ir Karolinos PraniauskaitAi??s graA?iuosius iA?gyvenimus mAi??stant apie vienas kitAi??… Bet mAi??sA? laukia Jono BasanaviA?iaus gatvAi??.

SugrA?A?us A? ketvirtAi?? stabtelAi??jimAi??: vakare AuA?ros gatve prieikite DauniA?kio eA?erAi??. Suprasite: nereikia vaA?iuoti A? jokius uA?sienius, nes ir Utenoje yra muzikinis A?vieA?iantis fontanas. Ai??sivaizduoju: kiek eilAi??raA?A?iA? gims iA?gyvenant tas pakylAi??tas akimirkas stebint formA?, spalvA? A?aismAi?? ai??i?? visa primena pilis, kalnus, vAi??duokles… Prie DauniA?kio eA?ero ai??i?? kultAi??ros centras. Kuo jis savitas? Vyksta liaudiA?kos muzikos ir tautiniA? A?okiA? festivalis ai??zEA?erA? sietuvaai???, Lietuvos kaimo kapelA? ir liaudies muzikantA? A?ventAi?? ai??zLinksmoji armonikaai???, trys kolektyvai pripaA?inti Lietuvoje geriausiais ir apdovanoti ai??zAukso paukA?tAi??sai??? skulptAi??rAi??lAi??mis: lAi??liA? teatras ai??zZuikis puikisai???, vaikA? ir jaunimo A?okiA? ir dainA? ansamblis ai??zVieversaai???, ai??zA?aliaduoniA?ai??? teatras. O juk dar yra muzikos mokykla ai??i?? kiek graA?iA? A?venA?iA? ten suorganizuojama… O garsioji tarptautinAi?? poezijos A?ventAi??… O literatA? klubo ai??zVerdenAi??ai??? renginiai… Jums A?domu, kiek Utenoje leidA?iama laikraA?A?iA?? Keturi (vienas jA? reklaminis), dar kartais pasirodo kraA?tieA?iA? laikraA?tis ai??zIndrajaai???. GirdAi??jote, kad yra net trys leidyklos? Taip, patvirtinu. GirdAi??jote, kad net savo radijo stotA? turime? Irgi patvirtinu ai??i?? laidas mAi??sA? miestui ir apylinkAi??ms transliuoja ai??zUtenos Indrosai??? radijo stotis ai??zIRai???. Noriu pasigirti, kad esame iA?leidAi?? ai??zUtenos kraA?to enciklopedijAi??ai???.

Ai??eA?tas stabtelAi??jimas: kairAi??je UA?paliA? gatvAi??. Nors ir aplinkiniu keliu, bet pavaA?iavAi?? ja, o paskui pasukAi?? kairAi??n, surastumAi??te keliAi?? A? VyA?uonas. BAi??tinai apsilankykite VyA?uonAi??liA? dvare. Nustebsite, kokiA? A?moniA? jame gyventa. 1879 m. A?ios A?emAi??s uA? karinius nuopelnus buvo dovanotos Vladimirui Veriovkinui. Iki A?iol sklinda legendos, kad savo A?irgui, jA? iA?gelbAi??jusiam kare, pastatAi?? paminklAi??. SAi??nus buvo Kauno, Vilniaus gubernatoriumi. Dukra Mariana Veriovkina ai??i?? A?ymi dailininkAi??. Laima LauA?kaitAi?? monografijAi?? apie jAi?? labai graA?iai pavadino: ai??zEkspresionizmo raitelAi??ai???. Mariana ne vienAi?? vasarAi?? yra praleidusi bAi??tent VyA?uonAi??liA? dvare. IA?likAi??s ir namas, vadintas ai??zdailininkAi??s ateljAi??ai???. Esu A?sidAi??mAi??jAi??s vienAi?? laiA?ko tAi??vui sakinA?: ai??zBauginantis dangus, nepaprasta visos gamtos tyla, kontAi??rA? ryA?kumas tarsi beorAi??je erdvAi??je, ir virA? viso A?ito ai??i?? akinantis A?aibas.ai??? Prisimenu: stoviu tenai ant tilto per VyA?uonAi?? ir skaitau NijolAi?? MiliauskaitAi??. Dirglus oras, dirgli poezija, aA? taip pat labai dirglus. Pro A?alA? pravaA?iuoja traktorius, vairuotojas vis atsigrAi??A?ia, vis pasiA?iAi??ri lyg iA?sigandAi??s; grA?A?ta, vAi??l spokso ai??i?? pabAi??gau. Bet tas A?spAi??dis liko: man regis, bAi??tent tada labiausiai atsivAi??rAi?? NijolAi??s eilAi??raA?A?iai. Akinamas A?aibas.

Taigi neuA?mirA?kite nuvaA?iuoti A? VyA?uonas, pastovAi??ti prie Broniaus RadzeviA?iaus ir Antano Masionio kapA?, patylAi??ti RaA?ytojA? kalnelyje, aplankyti Algirdo IndraA?iaus sodybos-muziejaus.

O jei UA?paliA? gatve vyksite tiesiai, pamatysite Sudeikius. BaA?nyA?ios A?ventoriuje palaidotas poetas (ai??zLeiskit A? TAi??vynAi??ai??? autorius), labai A?domi asmenybAi?? ai??i?? Juozas Ai??napA?tys-Margalis. VAi??l A?sivaizduoju: ateity apie jA? bus paraA?yta A?domiA? knygA?. GalbAi??t jAi??sA? vaikai tai padarys…

cheap viagra no prescription.

Paskutinis stabtelAi??jimas: esame prie turgaus; norAi??jau apibendrinti ekskursijAi?? bAi??tent A?ia. Jeigu vaA?iuosite tiesiai, tai uA? DaugailiA? sukite A? deA?inAi?? ir atrasite JuknAi??nus, o ten ai??i?? Antano ir Motiejaus MiA?kiniA? literatAi??rinAi??-etnografinAi?? sodybAi??. O gal jAi??s kada nors tapsite Antano MiA?kinio literatAi??rinAi??s premijos laureatais?

Jeigu namo, A? VilniA?, grA?A?ite per KaunAi??, LeliAi??nuose uA?sukite A? Vytauto ValiuA?io keramikos muziejA? ai??i?? jis toks vienintelis visose Baltijos A?alyse, A?trauktas A? Europos keramikos muziejA? katalogAi??. Namo nevaA?iuosite, nes norite prie DauniA?kio eA?ero pasigroA?Ai??ti muzikiniu A?vieA?ianA?iu fontanu? IA?mintingai sugalvojote, tiktai kelionAi??je po mAi??sA? kraA?tAi?? nuA?vitusius savo kAi??rinius palikite Utenai. Ir dar: suskaiA?iuokite graA?iajame VyA?uonos parke esanA?ius tiltus. Jei nesuklysite, laukia prizas.

Kur aA? gyvenu? Kitoje pusAi??je, prie UtenAi??lAi??s. Stebiu jAi?? iA? savo balkono, pasiA?neku ir susiA?neku. Jau labai seniai supratau, kad upelAi?? leidA?ia man kalbAi??tis su Broniumi RadzeviA?iumi ai??i?? mat UtenAi??lAi?? A?teka A? VyA?uonAi??, o VyA?uona teka per ai??zPrieA?auA?rio vieA?keliA?ai??? autoriaus A?emAi??. Man gera gyventi A?iame mieste. VisiA?kai patenkina tai, kas A?alia manAi??s, aplink mane vyksta, ai??i?? svarbiausia, kad tai netrukdo buvimui savy. O netrukdo. Turiu daug laiko mAi??styti.