Category "Aušra Jurgutienė"


Kelios pastabos apie posthumanistinę tendenciją šiuolaikinėje lietuvių prozoje

(Lietuviškai) Straipsnis parengtas pagal pranešimą, skaitytą LLTI 2013 metų kūrybiškiausių knygų dvyliktuko rinkimų posėdyje.

Read more