(Lietuviškai) Franzas Josephas Haydnas: veni, scripsi, vixi*

Sorry, this entry is only available in Lietuviškai.