MENO KŪRĖJO IR MENO KŪRĖJŲ ORGANIZACIJŲ STATUSAS

Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statusas

Kornelijus Platelis

Lietuvos meno kūrėjų asociacijos prezidentas

2018

Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijos statuso suteikimo būdai

 • Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijos (MK) statusą pagal LR Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijos statuso įstatymą suteikia LR kultūros ministras Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijos statuso suteikimo tarybos prie Kultūros ministerijos teikimu.
 • Asmuo, atitinkantis minėto įstatymo reikalavimus, gali įgyti MK statusą, įstojęs į MK statusą turinčią organizaciją arba tiesiogiai kreipdamasis į MK statuso suteikimo tarybą.
 • Organizacija, atitinkanti minėto įstatymo reikalavimus, gali įgyti MK statusą, tiesiogiai kreipdamasi į MK statuso suteikimo tarybą.
 • Galutinį sprendimą įsakymu tvirtina LR kultūros ministras.

Meno kūrėjo statuso reikšmė

 • Suteikiant MK statusą asmeniui, patvirtinama, kad jo kūryba atitinka LR Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijos statuso įstatymo reikalavimus, turi išliekamąją vertę ir yra reikšminga visuomenei.
 • Suteikiant MK statusą organizacijai, patvirtinama, kad ji atitinka LR Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijos įstatymo reikalavimus, vienija meno kūrėjus, ir jos veikla yra reikšminga visuomenei.

Mokestiniai Meno kūrėjo statuso privalumai

 • Meno kūrėjas, dirbantis pagal autorines sutartis, gali mokėti socialinio ir sveikatos draudimo įmokas nuo pusės pajamų ir dalyvauti Meno kūrėjų socialinės apsaugos programoje prie Kultūros ministerijos. Ši programa už jį apmoka trūkstamas įmokas iki įmokų nuo minimalaus mėnesinio atlyginimo (MMA), kad menininkas būtų pilnai apdraustas ir jam kauptųsi darbo stažas.
 • MK statusą turintis, bet laikinai dėl kokių nors priežasčių negalintis kurti menininkas gali kreiptis į Meno kūrėjų socialinės apsaugos programą ir 3 mėnesius gali gauti 1 MMA dydžio išmokas savo kūrybinių prastovų metu.

LMKA siekiamybės mokesčių srityje

 • Dalis menininkų dirba pagal individualios veiklos pažymas. Tačiau šiuo atveju jie negali dalyvauti Meno kūrėjų socialinės apsaugos programoje. Siekiame, kad šiems menininkams tokia teisė būtų suteikta.
 • Siekiame, kad dirbančių pagal autorines sutartis mokesčiai ne tik būtų prilyginti mokesčiams pagal individualios veiklos pažymas, bet ir išskaitomi mokėjimo metu, o menininkai, kurių metinės pajamos nesiekia 20 000 eurų, būtų atleisti nuo prievolės vesti buhalteriją ir deklaruoti pajamas.

Kiti privalumai

 • Fiziniai asmenys, deklaruodami savo pajamas VMI, gali nurodyti pervesti 2 % savo sumokėto Gyventojų pajamų mokesčio meno kūrėjui.
 • Į meno kūrėjo statusą atsižvelgiama skirstant kūrybines ir edukacines stipendijas.
 • MK statusą turintys kūrybinių sąjungų nariai gali perregistruoti turimas gamybines patalpas į kūrybines dirbtuves ir mokėti už komunalines paslaugas pagal tuos pačius tarifus kaip ir už gyvenamąsias patalpas.

Meno kūrėjų organizacijos veikla

 • Pagal Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymą jį turinti organizacija atlieka šias funkcija ir turi tokias teises:
 • 15 straipsnis. Meno kūrėjų organizacijų asociacijos funkcijos ir teisės
 • 1. Meno kūrėjų organizacijų asociacijos funkcijos:
 • 1) atlikti meno kūrėjų socialinės padėties stebėseną;
 • 2) atlikti meno kūrybos plėtros ir sklaidos stebėseną;
 • 3) atlikti eksperto funkcijas profesionaliojo meno klausimais teismuose ir kitose institucijose;
 • 4) teikti išvadas Vyriausybės ar jos įgaliotoms institucijoms rengiant teisės aktų projektus;
 • 5) kaupti informaciją ir statistinius duomenis, susijusius su meno kūrėjais, jų organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje.
 • 2. Meno kūrėjų organizacijų asociacija turi teisę:
 • 1) atstovauti savo narių interesams ir juos ginti;
 • 2) teikti pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų keitimo;
 • 3) dalyvauti sprendžiant profesionaliojo meno plėtros ir sklaidos klausimus;
 • 4) bendradarbiauti su valstybės, savivaldybių institucijomis, kūrybinėmis, profesinėmis ir kitomis šalies bei užsienio organizacijomis;

Lietuvos kultūros taryba

Lietuvos kultūros taryboje sukurta programa „Meno kūrėjų organizacijų strateginių programų įgyvendinimas”, kuriai paraiškas gali teikti MK statusą turinčios organizacijos. Šiai programai 2018-2021 metams skirta po 721 000 eurų.

LMKA siūlymai šiai programai:

Kadangi MK statusą suteikia Kultūros ministras, ir šios programos dalyvių skaičius vis didėja, programą kasmet būtina didinti bent jau minimalia 20 000 eurų suma vienai MK statusą įgijusiai organizacijai.

Kodėl LMKA?

Visa čia išdėstyta sistema buvo sukurta nuolatinėmis Lietuvos meno kūrėjų asociacijos pastangomis, daugelį metų diskutuojant su valdžios institucijomis.

Meno kūrėjų organizacijos, siekdamos skatinti meninę kūrybą ir gerinti socialinę ir mokestinę meno kūrėjų aplinką, privalo kalbėti vienu balsu ir tapti patikimu socialiniu partneriu tiek vyriausybinėms institucijoms, tiek nevyriausybinio sektoriaus organizacijoms.

Lieka dar daug nenuveiktų darbų. Todėl visas MK statusą turinčias organizacijas kviečiame vienytis ir aktyviai dalyvauti dirbant šiuos darbus.