Category "Knygų Aidai"


(Lietuviškai) Nepa(pa)sakojamų kasdienybių koliažas

Ruduo ir A?iema a�� patikimiausi kamerinA�s aplinkos sargai. Pritilus iA?oriniam gyvenimo klegesiui, taip ir norisi pasinerti A? kito vidinA? A?urmulA?. IA?siliejusius kasdienybiA? atvaizdus, kuriuos daA?niausiai siekiama pasilikti uA?vertose atminties kertelA�se, nesanA?ius tavo A?ia ir dabar erdvA�je.

Read more

(Lietuviškai) Triumfas be didybės

a�zValdovA? rA�mA? projektasa�? pleA?iasi ir stengiasi neapsiriboti vien grandiozinA�mis statybomis. DA?iugu, kad vis daA?niau imamasi publikuoti A?altinius ar net vienA� kitA� monografijA� iA?leisti. Ir tai nebA�tinai turi bA�ti tiesiogiai susijA� su ValdovA? rA�mA? istorija.

Read more

(Lietuviškai) Donelaitis: naujas rusiškas leidimas

Kalbant apie klasikinio veikalo (kartu ir jo vertimo) naujA� leidimA�, pirmiausia tokio leidinio (knygos) kultA�rinA� vertA� A?A?velgiama nusakant jo santykA? su kultA�rine tradicija, ypaA? jei ji skaiA?iuojama deA?imtmeA?iais ar A?imtmeA?iais, a�� buvusiais ir egzistuojanA?iais leidimais, veikalo redakcijomis ir vertimais, jA? variantais.

Read more

(Lietuviškai) Sava ir svetima istorija

Antropologijos klasikA? iA?mintis byloja, kad iA? tiesA? suvokti kitA� A?manoma tik visiA?kai perpratus, a�zA?A�jusa�? A? jo kultA�rA�, atsiA?adA�jus nuosavos kultA�rinA�s tradicijos primetamA? stereotipA?, mitA? ir iA?ankstiniA? nuostatA?. Kita vertus, giliai mumyse tA�nanA?ios nuosavos kultA�ros formos, kolektyvinA�s patirtys daA?niausiai tampa ne pagalbininku, o trukdA?iu interpretuoti savA� kultA�rA� ir istorijA�.

Read more

(Lietuviškai) Omnia vincit amor, et nos cedamus amori

Nedaug rasime poetA?, kuriA? likimas bAi??tA? buvAi??s toks permainingas. Publijus Ovidijus Nasonas (Publius Ovidius Naso, 43 m. pr. Kr. ai??i?? 18/17 m. po Kr.) kaip tik vienas tokiA?. Paskutinis iA? garsiosios romAi??nA? poetA? trijulAi??s, kuriai dar priskiriami Vergilijus ir Horacijus, paskutinis iA? Augusto amA?iaus poetA?, kurio mirtis A?ymi ne tik literatAi??rinAi??s epochos, bet ir viso romAi??nA? ai??zaukso amA?iausai??? pabaigAi??.

Read more