Category "Krantai"


(Lietuviškai) Faktai ir emocijos

NaujA?jA? metA? iA?vakarA�se Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje rengiami tradiciniai vakarai, parodos ir koncertai iA?kiliA? aktoriA?, reA?isieriA?, dramaturgA?, kompozitoriA?, dainininkA?, muzikantA? bei kitA? kultA�ros veikA�jA? A?imto metA? jubiliejams paminA�ti. VakarA? metu prisiminimais dalijasi A?eimos nariai, artimieji, mokiniai, draugai. Pernai gruodA?io 14-A�jA� vyko vienas iA? ciklo a�zA�imtameA?iaia�? renginiA?, skirtA? 1911 metais gimusiems Lietuvos teatralams paminA�ti.

Read more

(Lietuviškai) Kodėl drugelis treptelėjo koja

2010 metais Lietuvoje pagaliau pasirodA� Nobelio premijos laureato Rudyardo Kiplingo (1865a��1936) a�zDA?iungliA? knygaa�? a�� netrumpintas, neadaptuotas leidinys (leidykla a�zPasvirA�s pasaulisa�?, vertA� Ieva ArbertaviA?ienA�). A�is svarbus A?vykis skatina atidA?iau A?vilgtelA�ti A? Rudyardo Kiplingo ir jo amA?ininkA? biografijas, aptarti jA? gyvento laikotarpio ypatumus.

Read more