Category "Literatūra ir menas"


(Lietuviškai) Agnė Žagrakalytė. Trankytis po pasaulį

Read more

(Lietuviškai) Jogailaičių giminės valdovų įamžinimas lotyniškuose XVI–XVII a. LDK tekstuose: literatūrinių portretų emblemika

2012 m. sukanka 450 metA? nuo 1562 m. spalio 4 d. Vilniuje A?vykusiA? Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didA?iojo kunigaikA?A?io A?ygimanto Augusto sesers Kotrynos JogailaitA�s ir Suomijos kunigaikA?A?io Jono Vazos vedybA?. A�ios jungtuvA�s, A?vykusios Vilniaus katedroje ir iA?kilmingai A?vA�stos Lietuvos didA?iA?jA? kunigaikA?A?iA? rA�muose Vilniaus A?emutinA�je pilyje, tarsi A?kA�nijo dviejA? dinastijA? a�� JogailaiA?iA? ir VazA? a�� giminystA� bei sA�jungA� ne tik sunkiame Livonijos kare (1558a��1584), bet ir po 16 metA? A?vykusA? monarcho valdA?ios AbiejA? TautA? Respublikoje perdavimA� VazA? dinastijos atstovams a�� A?ygimantui Vazai (1587a��1632), o vA�liau a�� Vladislovui Vazai(1632a��1648) ir Jonui Kazimierui Vazai (1648a��1668).

Read more

(Lietuviškai) Stanislovo Kuzmos vasara

A�velniai rudenA�janA?ios, kur ne kur gelstanA?ios ir raustanA?ios laukA? ir miA?kA? platumos, dar A?iltas eA?erA? ir upiA? vanduo, dar skambantys vaikA? balsais paplA�dimiaia�� Tokia paprastai bA�na vasaros pabaiga a�� brandus ir romus rugpjA�tis, tyliai, nenumaldomai pranaA?aujantis artA�jantA? rudenA?. RugpjA�tA? iA?A�jo skulptorius Stanislovas Kuzma, palikA�s daugybA� po visA� LietuvA� pasklidusiA? skulptA�rA?, antkapiniA? paminklA?, portretA?.

Read more

(Lietuviškai) Dokumentinės miniatiūros

VaikA?tinA�ju po labai modernA? dailA�s muziejA? Taline. Per tA� modernumA� net sunku suvokti, ar viskA� jau esi apA�jA�s, nes kai kurie koridoriai A?iek tiek primena labirinto mA?sles. Kai jau atrodo, kad viskA� apA?iA�rA�jau ir nusileidusi A? pirmA�jA? aukA?tA� lA�kuriuoju savo kompanijos, dar a�ztebeblA�dinA�janA?iosa�? po labirintus, pamatau kaA?kaip keistai paslA�ptA� salA� a�� visai A?one, tolokai nuo kitA? koridoriA?.

Read more

(Lietuviškai) Rašymas kaip alternatyvus gyvenimo būdas

A�iA? metA? liepos 15 dienA� Vilniuje prasidA�jo a�zVasaros literatA�ros seminaraia�? (Summer Literary Seminars), viena didA?iausiA? pasaulyje nepriklausomA? kA�rybinio raA?ymo programA?. KORNELIJUS PLATELIS kalbasi su programos A?kA�rA�ju ir vadovu, raA?ytoju MIKHAILU IOSSELIU, a�zVasaros literatA�ros seminarA?a�? dA�stytoja, raA?ytoja ir redaktore DAWN RAFFEL, raA?ytoja ir kA�rybinio raA?ymo dA�stytoja bei vienintelA�s knygos A?ia tema lietuviA? kalba a�zRaA?yti gali kiekvienasa�? (a�zBaltos lankosa�?, 2012, iA? anglA? kalbos vertA� Vytautas Grenda) autore LAIMA VINCE SRUOGINIS, poetu, dramaturgu, fotografu JULIUMI KELERU bei poetu ir vertA�ju KERRYa��U SHAWNU KEYSU apie jA? darbo metodus, tiksA�lus, privalumus ir trA�kumus. Pokalbyje taip pat dalyvavo ir spaudai tekstA� parengA� a�zVasaros literatA�ros seminarA?a�? atstovA� spaudai EGLA� KAA?KUTA�.

Read more

(Lietuviškai) Vilniuje – LDK valdovų ir didikų portretų paroda iš Ukrainos

Liepos 4 d., ValstybA�s (Lietuvos karaliaus Mindaugo karA�navimo) dienos iA?vakarA�se, Vilniuje, Lietuvos dailA�s muziejaus Vilniaus paveikslA? galerijoje, buvo atidaryta iA?skirtinA�s svarbos tarptautinA� paroda a�zLietuvos DidA?iosios KunigaikA?tystA�s valdovA? ir didikA? portretai iA? Ukrainos muziejA? rinkiniA?a�?.

Read more

(Lietuviškai) Naujo žanro paieškos: Miguelio de Unamuno rimonas

Miguelis de Unamuno a�� vienas universaliausiA? ispanA? literatA�ros kA�rA�jA?, antikos kultA�ros, senosios graikA? ir lotynA? kalbA? specialistas, Salamankos universiteto profesorius, raA?ytojas, politikas, literatA�ros kritikas ir filosofas. Savo A?vairiapusA�je kA�ryboje ieA?kojA�s atsakymA? A? amA?inuosius bA�ties klausimus, siekA�s naikinti diskursA?, A?prastai skirtingA? mA�stymo laukA?, o ypaA? A?anrA?, ribas, nepasidavA�s paslapties ir neA?inomybA�s dominavimui, oponavA�s krikA?A?ionybA�s mokymui.

Read more

(Lietuviškai) Kauno šviesulys, kukliai vertinęs savo rašytojišką talentą

UA?eikime A? valgomA�jA?. A�iame kambaryje VaiA?ganto laikais vykdavo dvi tradicinA�s A?ventA�s: JuozapinA�s kovo 19-A�jA� ir Juodoji vakarienA�, kuri bA�davo valgoma paskutinA? vakarA� prieA? PrisikA�limA�. JuozapinA�s a�� tai VaiA?ganto vardiniA? A?ventA�. Pasveikinti populiaraus ir mylimo kunigo Juozapo Tumo ateidavo daugybA� A?moniA?.

Read more

(Lietuviškai) Politika pavasario fone

Per kelis pastaruosius mA�nesius uA?griuvo visos valstybA�s problemos. Dirbtinai sukelta gili valstybA�s krizA� ir neaiA?ku, kokie bus jos rezultatai. a�zSnorasa�?, FNTT, R. Palaitis, prokurorai a��A� tai tik A?A?anga.

Read more

(Lietuviškai) Gyvybė daro meną

Kornelijus Platelis kalbasi su muzikologijos profesoriumi Vytautu Landsbergiu a�zapie menA�a�?.

Read more