AKIM: News


V. Braziūnui įteikta nacionalinė premija

(Lietuviškai) Projekto menininkas Vladas Braziūnas apdovanotas Nacionaline kultūros ir meno premija

(Lietuviškai) Vasario 14 d. Nacionalinė kultūros ir meno premija įteikta rašytojui, vertėjui, projekto AKIM menininkui Vladui Braziūnui.

Read more

Europos bure

(Lietuviškai) Projektui AKIM įteiktas „Europos burių“ 2013 apdovanojimas už galimybes tobulėti

(Lietuviškai) Sausio 30 dieną iškilmingos ceremonijos metu projektas AKIM buvo apdovanotas 2013 metų „Europos bure“ u- galimybes tobulėti.

Read more

Paroda Mokykla

(Lietuviškai) Parodoje „Mokykla“ – projekto AKIM meninės kūrybos pamoka

Gruodžio 6 d., penktadienį, 16.00 val. mokytojams ir mokinių tėvams parodomąją projekto meninės kūrybos pamoką ves kompozitorius ir atlikėjas Algirdas Klova.

Read more

Jonynas

(Lietuviškai) Sveikiname poetą Antaną A. Jonyną su jubiliejumi

Šiandien poetas, vertėjas, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkas ir projekto AKIM menininkas Antanas A. Jonynas švenčia 60 metų jubiliejų

Read more

Europos bures

(Lietuviškai) Balsuokite už projektą AKIM „Europos burių“ rinkimuose

„Europos burių“ 2013 projektų vertinimo komisija teigiamai įvertino projektą AKIM ir atrinko balsavimui nominacijoje „Už galimybes tobulėti“.

Read more

Fotomenininkas J. Staselis Rokiškio rajono Juodupės gimnazijoje, 2013-04-10

(Lietuviškai) Rokiškio r. bibliotekininkai dalijasi projekto AKIM įspūdžiais

Projekto įgyvendinimo rezultatai svarbūs ir mums, projekto vykdytojams, ir jame dalyvaujančių mokyklų bendruomenėms. Projekto rezultatų aptarimas vyko daugelyje projekte dalyvavusių mokyklų. Dėkojame Rokiškio Juozo Tumo – Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio bibliotekininkei Redai Kiselytei, kuri atsiuntė mums informaciją apie projekto aptarimą Rokiškio r. mokyklų bibliotekininkų susitikimo metu:

Read more

Vidas Mažukna (1942-2013)

(Lietuviškai) Mirė AKIM projekto menininkas Vidas Mažukna

Kovo 1 d. po sunkios ligos mirė AKIM projekto menininkas, žymus tautodailininkas Vidas Mažukna.

Read more

Žurnalistas Z. Kazėnas Kauno Martyno Mažvydo vidurinėje mokykloje

(Lietuviškai) 2012-uosius metus palydint pristatome projekto AKIM veiklos rezultatus

Linkime Jums džiugių šv. Kalėdų, o Naujieji 2013-ieji metai tebūnie dosnūs ir turtingi. Tuo pačiu trumpai pristatome šių mokslo metų projekto AKIM veiklos rezultatus.

Read more

Keramikas G. Raudonius Švėkšnos Saulės gimnazijoje

(Lietuviškai) Projekto AKIM komanda reziumuoja nuveiktus darbus ir linki gražių atostogų

IA?lydA�dami visus atostogA?, norime reziumuoti projekto a�zAukA?tosios kultA�ros impulsai mokykloms (AKIM)a�? rA�muose per 2011-2012 mokslo metus nuveiktus darbus

Read more

akim_news_photo

(Lietuviškai) Žurnalistė P. Dumšienė aplankytose mokyklose dalino vertingas knygas

Projekto AKIM menininkA� A?urnalistA� Perpetua DumA?ienA� geguA?A�s mA�n. aplankA� A?eA?ias Lietuvos mokyklas, paliko vertingA? dovanA? a�� padovonojo knygA?, kuriA? gavo iA? rA�mA�jA?.

Read more