(Lietuviškai) Vilniaus knygų mugės programoje – gausus AKIM menininkų būrys