(Lietuviškai) Vytautas Miškinis: „Chorvedys negali būti pesimistas“