(Lietuviškai) Žurnalistė P. Dumšienė aplankytose mokyklose dalino vertingas knygas