Globalioji semiotika – tiltas tarp skirtingA? civilizacijA?

A?URNALAS: Muzikos Barai
TEMA: Kongresas
AUTORIUS:Ai??Rimtautas KaA?ponis

DATA: 2013-02

Globalioji semiotika – tiltas tarp skirtingA? civilizacijA?Ai??

Rimtautas KaA?ponis

Ai??Apie 11-Ai??jA? pasaulio semiotikos kongresAi?? Kinijoje

viagra today.

2012 m. spalio 5ai??i??9 dienomis Nankine, Kinijoje, vyko 11-asis pasaulio semiotikos kongresas, kurio pagrindinAi?? tema buvo ai??zGlobalioji semiotika ai??i?? tiltas tarp skirtingA? civilizacijA?ai???. Renginyje dalyvavo apie 450 mokslininkA? iA? viso pasaulio, tarp jA? 7 Lietuvos atstovai.

Plenariniuose posAi??dA?iuose kongreso dalyviai klausAi??si teoriniA? ir praktiniA? praneA?imA? bendraisiais semiotikos klausimais, pavyzdA?iui, ai??zSemiotika kaip tarpkultAi??rinis keliasai??? (E.Ai??Tarasti), ai??zPaA?inimo semiotikos studijos Kinijojeai??? (Hu Zhuanglin), ai??zHumanistinAi?? etika ir ateitisai??? (Youzheng Li) ir kt. Po pietA? septyniose sekcijose detaliai analizuotos konkreA?ios problemos, skaityti praneA?imai paA?inimo teorijos, meno, literatAi??ros ir lingvistikos, kultAi??ros, lyginamA?jA? studijA?, visuomenAi??s, istorijos ir religijos, mokslo, praktinAi??s semiotikos, sriA?iA? semiotikos temomis.

Bene A?domiausi buvo praneA?imai sriA?iA? semiotikos tema. Juose kalbAi??ta apie JAV semiotikos kryptis, semiotikAi?? Japonijoje, vokiA?kai kalbanA?iA? A?aliA? semiotikAi?? (analizuojanA?iAi?? architektAi??rAi??, muzikAi??, gestus, paveikslus) ir su ja siejamus tarpdisciplininius tyrimus, pavyzdA?iui, gestA? analizAi?? pasitelkiant lingvistikAi??, psichologijAi?? ir semiotikAi??, medicininiA? problemA? sprendimAi?? remiantis socialine psichiatrija, biologija ir semiotika.

DAi??mesio buvo skirta ir Taivano, LotynA? Amerikos A?aliA? semiotikai, Europos, taip pat ir Lietuvos semiotikos naujovAi??ms. MAi??sA? sekcijoje ai??zGreimas ir semiotika Lietuvojeai??? apibendrinamAi??jA? praneA?imAi?? padarAi?? sekcijos pirmininkas prof. D.Ai??KuA?inskas, Algirdui Juliui Greimui skirtus praneA?imus skaitAi?? suomis prof. E. Tarasti, mokslA? daktarai L.Ai??MaA?ianskaitAi??, R.Ai??BrAi??zgienAi??, R.Ai??Motiekaitis, D.Ai??SatkauskytAi??. Doc. R.Ai??MisiukeviA?ius kaip stendinA? praneA?imAi?? pristatAi?? prof. R.Ai??KaA?ponio parengtAi?? parodAi?? ai??zAlgirdo Greimo vaikystAi??ai???ai???, kuri buvo eksponuojama kongreso vadovA? praA?ymu. Beje, R. KaA?ponio monografija ai??zLietuviA? muzikos melodika ir harmonijaai??? pradedama versti A? kinA? kalbAi??.

viagra for men price in chennai.

Po kongreso kilo daug minA?iA?. KultAi??ros, Ai??vietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos mokslo taryba, didA?iA?jA? universitetA? vadovai turAi??tA? susirAi??pinti semiotikos plAi??tra Lietuvoje. BAi??tina skatinti semiotinius tyrimus architektAi??ros, teisAi??s, matematikos mokslA? srityse, Suomijos pavyzdA?iu sukurti tarpuniversitetinA? semiotikos studijA? tinklAi??.