Gyvenimas ir mirtis ai??zFacebookai???eai???

A?URNALAS: KelionAi?? su Bernardinai.lt
TEMA: Socialinis tinklalapis
AUTORIUS:Ai??Julius Kvedarauskas

DATA: 2012-11

Gyvenimas ir mirtis ai??zFacebookai???eai???

Julius Kvedarauskas

Turiu A?eimAi??: A?monAi?? ir dukrAi??. Abu tAi??vai dar gyvi, aA?iAi?? Dievui. Turiu du krikA?tasAi??nius. Turiu sesAi??, jau seniai gyvenanA?iAi?? uA?jAi??riuose, turiu giminiA?. Turiu daug bendradarbiA?. Dar daugiau pacientA?. Turiu kelias deA?imtis paA?A?stamA?. Turiu rutininiA? praeiviA?, kuriuos sutinku kas rytAi?? keliaudamas A? darbAi??. Ar turiu draugA?? GalbAi??t vienAi??, daugiausiai ai??i?? du, bet nesu tikras.

Kvietimas prisijungti prie ai??zFacebookai???oai??? ir A?sigyti daugiau draugA? buvo viliojantis. Juolab kad susidarAi?? solidus skaiA?ius asmenA?, norAi??jusiA? tapti mano draugais. Su vienais norAi??jau iA?bandyti draugystAi??, kitA? tiesiog nesinorAi??jo atstumti. UA?siregistravau. Gimiau naujam virtualiam gyvenimui ai??zFacebookai???eai???. Ai??sigijau draugA?, nors ir nujauA?iau, kad kai kurie jA? ai??i?? viso labo tik paA?A?stami, o kitiAi??ai??i?? tik praeiviai ai??zFacebookai???oai??? gyvenime.

Gyvenimas ai??zFacebookai???eai??? A?gijo pagreitA?, uA?sipildydamas visais A?prastiniam gyvenimui bAi??dingais A?vykiais: gimtadieniais, krikA?tynomis, nuotraukomis iA? kelioniA?ai??i??

TaA?iau po truputA? A?is gyvenimas Ai??mAi?? griAi??ti. Viskas prasidAi??jo nuo to, kad per savaitAi?? iA? savo senA? biA?iuliA? gavau tris kvietimus draugauti. Tai buvo trys mano geriausi mokyklos ir kiemo draugai: MarytAi??, Tonis ir Albinas. Nedvejodamas paspaudA?iau TAIP. Nupurtysim senAi?? draugystAi?? apdengusias dulkes, pagalvojau. TaA?iau entuziazmas greit atslAi??go, nes ekrane iA?vydau baisA? dalykAi??: Marytei tapau 169-uoju, Toniui ai??i?? 219-uoju, o Albinui ai??i?? sunku patikAi??ti ai??i?? 1051-uoju draugu! Kaip viskas painu ir sudAi??tinga! O juk buvo taip paprasta: Tonis buvo geriausias draugas, MarytAi?? ai??i?? antroji, Albinas ai??i?? treA?ias. Toniui aA? visada buvau antras. Marytei buvau pirmas, bet kai netyA?ia jAi?? primuA?davau, sakydavo, kad, kol neatsipraA?ysiu, Tonis bus jos geriausias draugas. Man tai bAi??davo antausis. Kai susitaikydavome, vAi??l tapdavau pirmas. Taigi, pamatAi??s A?iuos skaiA?ius, labai aiA?kiai supratau, kad net ir prie geriausiA? norA? negalAi??siu bAi??ti 169-uoju, o kAi?? jau kalbAi??ti apie tAi??kstantispenkiasdeA?imtpirmAi??jA?.

Kitas A?vykis, supurtAi??s mano gyvenimAi?? ai??zFacebookai???eai???, buvo kvietimas draugauti, atsiA?stasai??i?? A?monos. Tik pagalvokit, 10 metA? ji buvo A?mona, su visais iA? to iA?plaukianA?iais reikalavimais ir A?(si)pareigojimais, o dabar panoro tapti tiesiog drauge.

PrisidAi??jo ir kiti stresai. Ai??tai mano draugAi??s GenutAi??s katAi?? atsivedAi?? kaA?iukA?: reikAi??jo juos iA?dalinti. Suprantama, GenutAi?? kreipAi??si A? savo draugus ai??zFacebookai???eai??? praA?ydama juos priglausti. Negi atsakysi draugei, paAi??miau vienAi??.

KitAi?? dienAi?? draugo Broniaus giminaiA?iui skubiai reikAi??jo kraujo, bAi??tent mano grupAi??s. Negi atsakysi draugui.

DraugAi?? Nerija A?dAi??jo juokingAi?? savo maA?ylio iA?tepliotais pirA?tais nuotraukAi??, visi jAi?? komentavo. Nelabai kAi?? turAi??jau pasakyti apie tAi?? nuotraukAi??, bet paraA?iau ai??zfantastika!!!ai??? O tai dar A?siA?eis draugAi??, jeigu nepakomentuosiu tokio momento.

Kitas naujas draugas Vytukas mane, kaip ir kitus 2065 savo draugus, pakvietAi?? A? personalinAi??s parodos atidarymAi??. NegalAi??jau nenueiti A? draugo parodAi??, ypaA? kai pakvietAi?? asmeniA?kai.

trusted viagra websites.

NepastebAi??jau, kaip dauguma mano pacientA? irgi tapo draugais. Dabar visi kalba apie humaniA?kAi?? medicinAi??, lygiaverA?ius draugiA?kus gydytojo ir paciento santykius, negi atstumsiu A?mones, galvojau. Taigi, A?drauginau ir juos.

Taip mano draugA? bAi??rys plAi??tAi??si. Kartu plAi??tAi??si ir A?sipareigojimA?, neatsakytA? A?inuA?iA?, nepakomentuotA? nuotraukA? skaiA?ius. Augo mano kaltAi?? ir skola draugams, ai??zFacebookai???uiai???, sau paA?iam. Radosi minA?iA? apie gyvenimo ai??zFacebookai???eai??? prasmAi??, pasvarstymA? apie savo vietAi?? A?iame nebepakeliamai draugiA?kame gyvenime. PradAi??jau galvoti ir apie baisiausia ai??i?? savavaliA?kAi?? pasitraukimAi??ai??i?? IA?siaiA?kinau bAi??dus, kaip tai padaryti.

Ir A?tai vienAi?? vakarAi?? sAi??dA?iu prieA? kompiuterio ekranAi?? ir prieA? pasirinkimAi?? ai??i?? bAi??ti ar nebAi??ti. Belieka pelyte spragtelti ant klaviA?o ai??zTAIP, NORIU IAi??EITIai???, ir viskas: sudie seniems naujiems draugams, jA? nuotraukoms, komentarams. Spragteliu. Ne, dar ne viskas, man siAi??loma dar kartAi?? gerai apsvarstyti savo pasirinkimAi??, liepiama uA?pildyti anketAi?? nurodant pasitraukimo prieA?astA?. PrieA?astA? nurodau. Gaunu priekaiA?tAi??, kad A?i prieA?astis tikrai neverta tokio A?ingsnio. Pasirodo, viskAi?? galima labai paprastai sutvarkyti: sumaA?inti draugA? skaiA?iA? iki pageidaujamo, iA?filtruoti gaunamus komentarus ir laiA?kus, uA?dAi??ti neperA?engiamAi?? ugniasienAi?? naujiems kandidatams A? draugus bei kitas apsaugasai??i??

Ne, niekas negali manAi??s apsaugoti nuo tos milA?iniA?kos vidinAi??s kaltAi??s, kuriAi?? jauA?iu draugams. SpaudA?iu dar kartAi?? ai??zTAIP, NORIU IAi??EITIai???. A?ia nutinka tai, ko labiausiai bijojau: ekrane pasirodo keletas svarbiA? veidA? ir uA?raA?as, kad mano artimiausi, brangiausi draugai manAi??s ilgAi??sis. Apie juos aA?, egoistas, net nepagalvojau. Pasirodo, labiausiai liAi??dAi??s mano sAi??nAi??nas, kurA? ir taip skaudindavau per retais komentarais. Pasirodo, labai A?skaudinsiu ir draugAi?? PetrAi?? iA? kaimyninAi??s laiptinAi??s (niekad negalvojau, kad aA? jam toks svarbus).

Bet mano kaltAi?? per sunki, kad atsisakyA?iau savo sprendimo. SpaudA?iu ai??zTAIP, NORIU IAi??EITIai??? treA?iAi?? kartAi??. Ir A?tai A?vyksta stebuklas! Pasirodo, yra dar A?iam pasauly amA?inA? dalykA?. Pasirodo, aA?, taip sunkiai merdAi??jAi??s ir pagaliau numirAi??s, galAi??siu kada tik panorAi??jAi??s vienu klaviA?o paspaudimu vAi??l lengvai atgimti tam beprotiA?kai draugiA?kam ai??zFacebookai???oai??? gyvenimui.

O kol kas aA? iA?keliauju. IA?keliauju A? kitAi??, anapusinA?, alternatyvA? gyvenimAi??, kuriame, deja, tiek daug vienatvAi??s ir tiek maA?ai draugA?. Kuriame, beje, mano vieta.

Ar sugrA?A?iu? GalbAi??t. Bet tik tada, kai draugus galima bus reitinguoti, ir MarytAi?? su Toniu mane A?raA?ys pirmuoju numeriu (iA? bAi??dos ai??i?? antruoju). Tik tada, kai A?mona atsisakys pretenzijA? tapti mano drauge. Ir tik tada, kai draugai ai??zFacebookai???eai??? bus pervadinti A? praeivius, geriausiu atveju ai??i?? A? paA?A?stamus.

new healthly man.

P. S. Jei dar yra kas A?iais laikais neA?ino ai??zFacebookai??? (angl. face ai??i?? ai???veidasai??i??, book ai??i?? ai???knygaai??i??; paA?odA?iui Facebook ai??i?? ai??zveidaknygAi??ai???) ai??i?? interneto bendruomenAi??. Facebook uA?siregistravAi?? nariai gali A?dAi??ti savo asmens apraA?Ai??, A?kelti nuotraukA?, paveikslAi??liA?, videofailA? bei nurodyti ryA?ius su draugais, paA?A?stamais asmenimis ir kt. BendruomenAi??je gali bAi??ti kuriami fotoalbumai, vidinAi??s grupAi??s (pagal interesus, pomAi??gius ir kt. kriterijus), keiA?iamasi A?iniomis tarp grupAi??s nariA? ir bendraujama kitomis formomis.