ai??zGyvenkime arA?iau gamtos, bAi??kime su gamtaai???

A?URNALAS: KELIONAi?? SU BERNARDINAI.LT
TEMA: DAILAi?? ir TAUTODAILAi??
AUTORIUS: Vidmantas KiauA?as

DATA: 2011-11

ai??zGyvenkime arA?iau gamtos, bAi??kime su gamtaai???

Elena KniAi??kA?taitAi??

Nutvieksti prieA?pieA?iA? saulAi??s su tapytoja Elena KniAi??kA?taite kalbamAi??s jos studijoje, RumA?iA?kAi??se. SAi??sdamasis ant kAi??dAi??s, A?alia iA? Lietuvos liaudies buities muziejaus restauruoti atveA?tos skrynios, akies kraA?teliu dirsteliu, ar ant drabuA?iA? iA?siveA?iu nuo paveikslA? uA?silikusiA? daA?A? ai??i?? gilaus dangaus mAi??lio, nostalgiA?kos laukA? A?alumos, auksinio liAi??to karA?iA? spalvA?…

TautodailininkAi??s, PasaulinAi??s naiviojo meno enciklopedijos (World Encyclopedia of Naive Art, 1984) autorAi??s kAi??ryba ne kartAi?? pastebAi??ta, pagirta, A?vertinta, dailininkAi?? apdovanota P. GalaunAi??s vardo KultAi??ros ministerijos premija (1982), SovietA? SAi??jungos liaudies dailAi??s parodos sidabro medaliu (1987), ji ai??i?? Respublikinio A. Varno tapytojA? konkurso JoniA?kyje (2004), Geriausio metA? tautodailininko nominacijos ai??zAukso vainikasai??? (2005) laureatAi??, E. KniAi??kA?taitAi?? pagerbta ir kaip A?simintiniausia Kauno menininkAi?? (2010).

Kaip tapytoja E. KniAi??kA?taitAi?? debiutavo 1974 metais RespublikinAi??je liaudies tapybos parodoje Vilniuje, personalinAi??s parodos eksponuotos RumA?iA?kAi??se (1982), Kauno paveikslA? (1989 ir 2010), ai??zVartA?ai??? (1995), ai??zKauno langoai??? (1998) galerijose, BirA?tono sakraliniame muziejuje (2006), paveikslai rodyti KaiA?iadoriA?, Ai??akiA? ir VilkaviA?kio rajonuose (2007ai??i??2008), retrospektyvinAi?? tapybos darbA?, kurie apima trisdeA?imt A?eA?eriA? metA? kAi??rybos laikotarpA?, paroda A?iA? metA? pradA?ioje iA? Kauno paveikslA? galerijos nukeliavo Ai?? Vilniaus paveikslA? galerijAi??. KAi??rinius jubiliejinAi??ms parodoms skolino autorAi??, Nacionalinis M. K. A?iurlionio dailAi??s muziejus, Lietuvos liaudies buities muziejus, Lietuvos tautodailininkA? sAi??junga, privatAi??s kolekcininkai. Kauno ai??zEglAi??s galerijosai??? vadovAi?? EglAi?? MickutAi?? sudarAi?? iA?samA? autorAi??s kAi??riniA? katalogAi??, A?vadinA? tekstAi?? paraA?Ai?? parodos kuratorAi?? RamutAi?? RachleviA?iAi??tAi??, graA?A? bei informatyvA? albumAi?? 2010-aisiais iA?leido ai??zEglAi??s galerijaai???. Tai ai??i?? antrasis albumas, pirmAi??jA? tomelA? ai??zElena KniAi??kA?taitAi??ai??? sudarAi?? GraA?ina JurgaitienAi??, Rasa DarguA?aitAi??, paraA?iusi platA? straipsnA? apie E. KniAi??kA?taitAi??s kAi??rybAi??, bei Jonas Rudzinskas, knygAi?? 2008 metais iA?leido VA?Ai?? TautodailininkA? sAi??jungos fondas.

where to purchase orlistat.

E. KniAi??kA?taitAi??s paveikslai grupinAi??se parodose ne kartAi?? eksponuoti drauge su garsiA? profesionaliA? dailininkA? (Ai??arAi??no Saukos, Henriko NataleviA?iaus, Algirdo GriA?keviA?iaus, Stasio Jusionio, Vinco Kisarausko ir kt.) kAi??ryba, jos darbus matAi?? Rusijos, Bulgarijos, Vengrijos, PrancAi??zijos ir Lenkijos A?iAi??rovai.

Savo tikrA?jA? namA? link

Ai??eimininkAi?? suneria rankas skreite, atlaidA?iai A?iAi??ri ai??i?? kur A?sileidusi A?urnalistAi?? A? namus dingsi ai??i?? vos pastebimai atsidAi??sta: ai??zKAi?? turAi??A?iau pasakoti?ai??? Ir neskubAi??dama, pirmiau pagalvodama, tik tada garsiai iA?tardama, grA?A?teli praeitin: ai??zVaikui viskas didingiau atrodo. O dabar… Kaimas jau ne tas, vietoje kalnA? tik kalneliai… TodAi??l A? gimtinAi?? kojos nebekeliu. Jau ne mano, parduota, lyg A?irdA? skauda… Gyvenau A?adeikiA? kaime, Kretingos rajone, lankiau Kartenos vidurinAi?? mokyklAi??. Motina persirgo vaikA? paralyA?iumi, nuo penkeriA? metA? A?lubavo. NeA?inau, ar iA? paA?aukimo, ar iA? reikalo ji tapo siuvAi??ja, o tam darbui reikia ir kantrybAi??s, ir supratimo. Nors ji nebuvo profesionali siuvAi??ja, tik truputA? pasimokiusi namA? A?eimininkAi??.

TAi??vas ai??i?? tai kalvis. Irgi amatininkas. Labai nagingas, mokAi??jo padroA?ti, kAi?? reikAi??jo, peA?ius mAi??rydavo. VisA? galA? meistras, net kiaules skersdavo. Buvo pats geriausias pjovAi??jas. Man taip baisu, kai kiaulAi?? A?viegdavo, klykdavo. Ne, prisiA?adAi??davau, niekada nebevalgysiu mAi??sos. Bet uA?mirA?ti ir vAi??l valgai… TAi??vas rudenA?, kai skerdimai prasidAi??davo, pasidarydavo nervingas, niaurus.ai???

Kas kita ai??i?? aviliai ir dAi??zgianA?ios bitAi??s, balsingos giminAi??s uA?stalAi??s dainos, skanAi??s mamos valgiai, nepaisant palei slenkstA? krebA?danA?io vargo. Vaikai Elena ir Bonifacas, perAi??mAi?? tAi??vA? vardus, pasidalijo ir prieraiA?umAi??: duktAi?? ai??i?? tAi??vui, sAi??nus ai??i?? motinai. ai??zNormali, ai??i?? sako E. KniAi??kA?taitAi??, ai??i?? ta vaikystAi??. Nedaug keliavome, vaA?iavome, kraustAi??mAi??s, sAi??sliai gyvenome vienoje vietoje. Tenai susikaupAi?? vaikiA?kA? patirA?iA? bagaA?as, o lavinimasis, skaitymas prasidAi??jo mokykloje.ai???

Mama iA? kaA?kur knygA? parsineA?davo, vaA?iuojant A? turgA? pasakodavo kaimynAi??ms A?vairias istorijas, tAi??vas kilAi??s iA? labai neturtingos A?eimos, jam ai??i?? ne iki skaitymo, tad lavinimosi A?eimoje E. KniAi??kA?taitAi?? neprisimena. Tuo metu mergaitAi?? A?velniai globAi?? ir kasdien supanti gamta, tikriausiai neatsitiktinai ankstyvuosiuose savo portretuose, figAi??rinAi??se kompozicijose E. KniAi??kA?taitAi?? daA?nai tapAi?? vaikus su gAi??lAi??mis (ai??zMoteris su vaikaisai???, 1975; ai??zTAi??vo atminimuiai???, 1977; ai??zMergaitAi?? su verbaai???, 1980). Taip A?ingsnis po A?ingsnio susiformavo nuo maA?umAi??s intuityviai jausta, svarbi menininkAi??s gyvenimo nuostata: ai??zGyvenkime arA?iau gamtos, bAi??kime su gamtaai???.

pay for viagra with paypal.

Mokykloje mergaitei puikiai sekAi??si pieA?imas, Elena Ai??mAi?? galvoti apie dailininkAi??s ateitA?. ai??zAi??jo toks A?urnalas ai??zKinasai???, pradAi??jau aktoriais A?avAi??tis, kopijuoti jA? veidus. Nei A?ia menas, nei A?ia kas… TaA?iau kinas ai??i?? nepaprastas dalykas, atveA?davo jA? A? A?adeikiA? (mes vadindavome pagal savininkA? pavardAi?? ai??i?? Raudonio) dvaro, kuriame gyveno sukelti nepasiturintys A?monAi??s, salAi??. Sueidavome filmus A?iAi??rAi??ti visas kaimo jaunimas, laisvesni vyresnieji. GrA?A?tame vakare namo ai??i?? lakA?tingalos A?iulba, A?vaigA?dAi??s A?vyti, o kur dar matyti, iA?gyventi karA? vaizdai…ai???

Mokykloje E. KniAi??kA?taitAi?? raA?Ai?? ne prasA?iau negu pieA?Ai??, mokytojai ja skatino tapti raA?ytoja, skaitAi?? jos per naktis skrebintus namA? darbus visai klasei. ai??zReikAi??jo studijuoti A?urnalistikAi???ai??? ai??i?? pavAi??luotai spAi??lioja paA?nekovAi??, kuriAi?? viliojo ir kalbos, vertimai. Bet meninAi??s ambicijos ir draugystAi?? pakreipAi?? kita linkme ai??i?? dvi merginos baigusios devynias klases nuvaA?iavo stoti A? Stepo A?uko technikumAi??. GraudA?iai linksma, taA?iau anuomet Elena neA?inojo, kas tas ornamentas, gavusA? uA?duotA? dailiai uA?pildAi?? lapAi?? asimetriA?komis figAi??romis…Ai?? DAi??stytojai smalsauti, gilintis, kodAi??l pasirinktas toks neA?prastas sprendimas, neturAi??jo nei noro, nei laiko, tad suraitAi?? riebA? dvejetAi??.

Ar pasakoti, kad santAi??ri E. KniAi??kA?taitAi?? sau paA?iai netikAi??tai paiA?dykaudavo ai??i?? baigusi vidurinAi?? mokyklAi?? paraA?Ai?? du pareiA?kimus: su aA?tuoniA? klasiA? paA?ymAi??jimu dar kartAi?? pasipraA?Ai?? A? S. A?uko technikumAi??, su brandos atestatu ai??i?? A? Vilniaus technologijos technikumAi??. Tai A?iuo metu moksleiviai blaA?kosi tarp keliA? specialybiA? ir nebesupranta, kaip galima turAi??ti vienut vienutAi??lA? pasirinkimAi??, sovietmeA?iu reikAi??jo aiA?kiai A?inoti, ko sieki. ElenAi?? iA? karto priAi??mAi?? A? dvi mokyklas… NugalAi??jo sostinAi??, 1971 metais E. KniAi??kA?taitAi?? A?gyja fotografAi??s specialybAi??. ai??zDieve, koks dA?iaugsmas, kai pirmAi?? kartAi?? nuotraukas atspausdino laikraA?tyje, ai??i?? prisimena tapytoja. ai??i?? Net pravirkau… Ir daugiau tokios audringos reakcijos niekada nebuvo. Dabar prie publikacijA?, kuriA? nerenku, net pripratau, nes daA?niausiai paraA?o, kAi??riniA? reprodukcijA? iA?spausdina esant progai ai??i?? tai koks jubiliejus, tai paroda ai??i?? todAi??l nepeikia, vis pagiria. Kartais net nepatogu.ai???

Sklaidome nedidelA? nuotraukA? pluoA?tAi??, kuriame aptinkame laisvai, natAi??raliai pozuojanA?io E. KniAi??kA?taitAi??s tAi??vo atvaizdA?, patekusiA? ir A? diplominA? darbAi??, o broliui bei motinai atsipalaiduoti prieA? fotoobjektyvAi?? sekAi??si sunkiau. Fotografei visA? pirma rAi??pAi??jo parodyti A?mogaus vidinA? turtingumAi??, todAi??l jai netruko pabosti vestuviA? groA?ybAi??s bei A?ventinis A?urmulys, kuriA? iki soties prisiA?iAi??rAi??jo dirbdama A?vairiose Vilniaus fotoateljAi??. Alergija chemikalams, monotoniA?kas darbas ne juokais nukamuodavo: ai??zTamsu akyse ai??i?? tos nesibaigianA?ios grupAi??s, tos poros… Ne mano tipo A?mogui toks darbas, labai vargino. NebenorAi??jau.ai??? Ne kAi?? geriau buvo ir Vilniaus universiteto mokslinAi??je bibliotekoje, kur pusantrA? metA? teko restauruoti knygas. VAi??lgi: ai??zTamsu kaip kokiame kalAi??jime, net kraupoka.ai???

Ir lemtis pokA?telAi??jo kietu delnu ai??i?? 1975 metais A?Ai??va tAi??vas, viena lieka neA?gali motina. Tada E. KniAi??kA?taitAi??, tarpininkaujant tapytojui Vytautui Ciplijauskui, persikelia gyventi ir dirbti A? besikuriantA? Lietuvos liaudies buities muziejA?. Ai??iuo metu apie RumA?iA?kes E. KniAi??kA?taitAi?? sako: ai??zA?ia mano tikrieji namai. Ramus, vaizdingas kampelis. O kokia graA?i muziejaus teritorija! Net A?unA? A?sitaisiau, kad daugiau pajudAi??A?iau.ai???

ai??zEsu A?emAi??s gyventojas, toks A?emAi??s kurmisai???

Mokydamasi Vilniuje, E. KniAi??kA?taitAi?? pradAi??jo lankyti dailAi??s studijAi?? ai??zPaletAi??ai???, kuriai vadovavo profesionalus dailininkas Rimas BiA?iAi??nas. ai??zKaip dera A?emaitei, ai??i?? A?ypsosi paA?nekovAi??, ai??i?? ilgokai dairiausi, bandA?iau apsiprasti. Labiausiai domAi??jausi tapyba, didelA? A?spAi??dA? paliko naivusis menas, A?avAi??jo Niko PirosmaniA?vilio-Pirosmanio, Konstantino Pankovo, Henrio Rousseauai??i??o paveikslai. IA? lietuviA? patiko realistiA?ki, romantiA?ki, natAi??raliai paprasti Jono Mackonio darbai, vAi??liau gilinausi A? Arvydo Ai??altenio, Algimanto Kuro, Algimanto Ai??vAi??gA?dos modernius, ekspresyvius darbus, visada laukdavau Leonardo Gutausko parodA?. GalA? gale R. BiA?iAi??nas liepAi?? arba iA?tekAi??ti, arba pradAi??ti tapyti. NuAi??jome abu A? parduotuvAi??, nupirkome kartono, drobAi??s, daA?A?, teptukA?.ai???

Pirmasis E. KniAi??kA?taitAi??s paveikslas ai??i?? kaimiA?kas peizaA?as, iA? Antakalnio uA? kalnelio matomas miA?kelis. VietovaizdA?iai tapytojai iA?liko svarbAi??s visAi?? laikAi??, nors pradAi??jus kurti tapytojos savitumAi?? ypaA? iA?ryA?kino portretai bei figAi??rinAi??s kompozicijos, kur akivaizdA?iai pastebimi fotografAi??s A?gAi??dA?iai: A?moniA? figAi??ros, A?kurdintos drobAi??s centre, visi susikaupAi?? pozuoja, kad atvaizdai bAi??tA? nepriekaiA?tingai tikroviA?ki, dar geriau ai??i?? iA?kilmingai A?amA?inantys akimirkAi??. A?monAi??s pasipuoA?Ai??, pasitempAi??, A?velgia tiesiai, santAi??riai, susikaupAi??, vaikA? rankose ai??i?? kermoA?iniai saldainiai, paveikslA? fonas primena specialiai reA?isuotAi??, studijinA?, autorAi?? neslapukauja pasinaudojusi nuotraukomis (ai??zGiminAi??sai???, 1975; ai??zGrupinis portretas su gegute, 1980 ir kt.). Ankstyvuosiuose E. KniAi??kA?taitAi??s kAi??riniuose spalvos pabrAi??A?tinai, be perAi??jimA? niuansA? atskiriamos vienos nuo kitA?, regis, matome iA? multiplikacinio filmo juostos iA?kirptAi?? kadrAi??. Tapytojai didelA? poveikA? darAi?? naivusis menas, jo iA?kiliausi pavyzdA?iai, iA? kuriA? mokytasi, kAi??rybingai sekta, savitai perkurta (ai??zMoteris su gulbeai???, 1977; ai??zKaiA?iadoriA? geleA?inkelio stotisai???, 1984; ai??zVilmutAi?? su triuA?iaisai???, 1986 ir kt.)

Linkusi pasirinkti didesnius formatus E. KniAi??kA?taitAi?? A?kyrokA? uA?sakovA? ilgokai praA?yta… maA?A? peizaA?iukA?. ai??zEinu ir A?iAi??riu, einu ir vis A?iAi??riu, kur tAi?? peizaA?Ai?? suradus, ai??i?? prisimena dailininkAi??. ai??i?? Knisuosi, knisuosi, pradAi??jau nebenorAi??ti tapyti, dvasios ramybAi??s nebeturiu…ai???

Tik nesakykite, kad gamtovaizdA?iA?, kur paA?velgsi, ten aptiksi. Kad juos A?iAi??rovams, kurie mato bei reaguoja skirtingai, paveikiai A?amA?intA?, autoriA? turi uA?klupti sunkiai nusakoma savijauta, kuriAi?? kartais tenka net prisiA?aukti, prisivilioti: ai??zKai kamuoja rAi??pesA?iai, nesiseka, stengiuosi atitrAi??kti nuo kAi??rybos: einu A? gamtAi??, vaikA?tau, A?iAi??riu A? debesis, medA?ius, vandenA?. KaA?kas sukrebA?da krAi??tinAi??je, pabunda, suspurda, atsiveria, nes gamta man ai??i?? viskas, visAi?? laikAi?? norisi jAi?? padaryti A?ventesnAi??, iA?kilmingesnAi??, svarbesnAi??.ai???

Neskubriai priartAi??jame prie A?ventA?jA? ir angeliukA? E. KniAi??kA?taitAi??s paveiksluose. Buvo taip: ai??zLiaudies meistrA? globAi??ja Vitalija BlaA?ytAi?? pasirAi??pino, kad gauA?iau valstybAi??s stipendijAi??, skiriamAi?? menininkams, o aA? iA?sisAi??musi, atbukusi. KAi?? daryti? VaA?iuoju kartAi?? dviraA?iu pro Ai??kinius muziejaus vartus, matau ai??i?? A?ydi grioviuose baltos baltos garA?vos. KaA?kodAi??l pagalvojau, kad tarp jA? galAi??tA? stovAi??ti angeliukai. KodAi??l ne? AA? juk liaudies meistrAi?? (juokiasi), man galima. Dabar nutapau peizaA?Ai??, natiurmortAi?? ai??i?? kaA?ko trAi??ksta, todAi??l portretas man pirmiausia siejasi ne su religija, o su gamta.ai???

Angeliukai obuoliauja, skabo vyA?nias, vedasi paklydusiAi?? avelAi?? ar nepamelA?tAi?? karvutAi??, pluA?a darA?e, poilsiauja su katinu, prausiasi tarp viA?tA? kaimo kieme,Ai?? A?v. PranciA?kus prie erA?kAi??A?iA? sako kalbAi?? paukA?A?iams, du apaA?talai A?vejoja, Ai??ventoji A?eimyna pro drebulynAi?? bAi??ga A? EgiptAi??… Tapytoja A? RumA?iA?kiA? peizaA?us ai??zA?keliaai??? krikA?A?ioniA?kosios ikonografijos personaA?A? ir juos priartina tiek, kad realybAi?? neatsiejamai susipina su autorAi??s vaizduote.

Augusi paprastA?, ne itin religingA? kaimo A?moniA? A?eimoje, kurie BaA?nyA?iAi?? pasiekdavo tik per didA?iAi??sias metA? A?ventes, E. KniAi??kA?taitAi?? ilgAi?? laikAi?? pamaldose neiA?bAi??davo dAi??l savo organizmo jautrumo: ai??zTvanku, pradeda smilkyti per MiA?ias, ir nualpstu. Keisti mano santykiai su religija… Namie labai dideli katalikai nebuvome, taA?iau dievobaimingumAi?? tAi??vai A?skiepijo, melsdavomAi??s perkAi??nijai sudundAi??jus. Paprastai, be dideliA? filosofijA?. Ir dabar paskaitau Ai??ventAi??jA? RaA?tAi??, taA?iau Senasis Testamentas mane baugina. A?iauru. Ir Dievas pasirodAi?? A?iaurus, vos neatbaidAi?? nuo religijos. Bet ir vAi??l… Be abejonAi??s, esu tikinti, bet kaA?kaip kitaip jauA?iu, negaliu garsiai pasakoti apie Dievo buvimAi??.ai???

E. KniAi??kA?taitAi??s paveiksluose daA?nai matome aiA?kiA?, ryA?kiA? spalvA?, darbus uA?lieja skaidriai gilus, kartais ai??i?? nostalgiA?kai sunkus mAi??lynumas, aitrus raudonumas, gyvybingas geltonumas, aksominis A?alumas, tarp prislopintai ramesniA? A?puola veik dirglios, akcentuotai iA?siskirianA?ios spalvos, taA?iau kAi??riniuose visAi?? laikAi?? jauA?iamas autorAi??s susimAi??stymas, trapus liAi??desys. ai??zTikriausiai visa tai kyla iA? mano natAi??ros, charakterio, ai??i?? svarsto dailininkAi??. ai??i?? Esu uA?daro bAi??do A?mogus. Mano paveikslai graA?Ai??s, bet kad bAi??tA? linksmi, nepasakyA?iau. Ir jA? rodymas, bet koks Ai??jimas A? vieA?umAi?? man sunkus. TechninA? jubiliejinAi??s parodos paruoA?imAi?? organizavo ir albumAi?? parengAi?? EglAi?? MickutAi??. Rodos, neiA?gyvenau, o viskas taip veikAi??, kad plaukai pradAi??jo slinkti saujomis. Galvojau, kad nupliksiu, bAi??siu kaip vyras. PraAi??jo paroda ai??i?? kaip nebAi??ta, viskas atsistatAi??, plaukai auga kaip augAi??.ai???

Tapytojai patinka stebAi??ti uA?slenkanA?ias vakaro sutemas, ankstyvi rytai, kuriuos daA?niausiai pramiega, jai maA?iau A?domAi??s. TurAi??dama gerAi?? vizualinAi?? atmintA?, E. KniAi??kA?taitAi?? nebent uA?meta tuA?inuku ant popieriaus kokA? eskizAi??, o jeigu kas neaiA?ku, nueina pasiA?iAi??rAi??ti, nes A?kvAi??pimo semiasi A?ia pat, kur gyvena bei dirba. ai??zMan patinka pavasaris, ruduo, ai??i?? sako ji. ai??i?? Ai??klimpstu A? rudenA?, kAi?? nors tapau, kapstausi visAi?? A?iemAi??, o tada ateina pavasaris ai??i?? vAi??l darbo iki rudens.ai???

Kalbinama E. KniAi??kA?taitAi?? vengia skambiA? A?odA?iA?, A?mantriA? formuluoA?iA?, jos mintys aiA?kios ir paprastos: ai??zEsu A?emAi??s gyventojas, toks A?emAi??s kurmis. Tolimos sferos man svetimos… GraA?u ar negraA?u, tokia yra realybAi??.ai???

TaA?iau mes, A?velgdami A? aiA?kios kompozicinAi??s sandaros, metaforiA?kai A?taigius E. KniAi??kA?taitAi??s paveikslus, pajusdami nostalgiA?kAi?? spalvA? alsavimAi?? suprantame, kokia beribiai A?vairi mus supanti tikrovAi??. Ir naivi tapysena ai??i?? joks minusas, jeigu tik padeda A?mogui atsiverti, parodyti savo vidinio pasaulio groA?A?, iA?gyvenimA? pilnatvAi??, kuriuos A?velniai apgaubia ypatinga, ramiai pasakiA?ka tapytojos kAi??riniA? A?viesa.

MenotyrininkAi?? Rasa DarguA?aitAi??: ai??zE. KniAi??kA?taitAi??s tiek portretiniai, tiek peizaA?iniai bei religinAi??s tematikos kAi??riniai iA?siskiria savitu plastinAi??s raiA?kos sprendimu, pasirinkto siuA?eto interpretacija. BAi??dinga, kad kiekvienas A?anras tarsi turi savitAi?? meninAi??s raiA?kos kalbAi??. Portretinei kAi??rybai bAi??dingas monumentalumas, lokaliA? spalviniA? plokA?tumA? deriniai, peizaA?inAi??je ai??i?? vyrauja niuansuotas spalviniA? pustoniA? koloritas, religinAi??s tematikos ai??i?? susmulkAi??jAi??s pieA?inys, dominuojantis dekoratyvusis pradas, kontrastingA? spalvA? arba vienos spalvos ir jos atspalviA? deriniai. Paveiksluose svarbi spalviniA? plokA?tumA? ir linijA? santykiA? visuma, ritmika, sudaranti darnA? kompozicinA? kAi??rinio sprendimAi??ai???. (ai??zElena KniAi??kA?taitAi??ai???, 2008, 13 p.)

MenotyrininkAi?? RamutAi?? RachleviA?iAi??tAi??: ai??zPats didA?iausias iA?mAi??ginimas menininkui ai??i?? rinktis sakralinAi?? temAi??, religinius motyvus: iA? vienos pusAi??s spaudA?ia profesionalAi??s vertintojai, reikalaudami, netgi budriai sergAi??dami, kad nebAi??tA? nusikalstama autentiA?kai raiA?kai, meniA?kumui. IA? kitos pusAi??s ai??i?? tie, kuriems tikAi??jimas brangus, jie ilgisi bAi??tent menininko pagalbos, kad jis iA?tiestA? rankAi?? ir pritrauktA? prie A?irdA?iai brangiA? dalykA?. Elena KniAi??kA?taitAi?? traukia A?irdis ir A?tikina profesionalus, nors jos vaizdai iA? pirmo A?vilgsnio tokie paprastuA?iai, lyg prieA?karinAi??je moA?iutAi??s maldaknygAi??je. Jie kvepia biA?iA? vaA?ko A?vakAi??mis, praAi??jusiA? amA?iA? mediena, lyg kokioje BerA?oto baA?nytAi??lAi??jeai??? (ai??zElena KniAi??kA?taitAi??ai???, 2010, 3 p.)

PasiA?nekAi??jimAi?? apraA?Ai?? ir tapytojos Elenos KniAi??kA?taitAi??s iA?keptAi?? mielinA? pyragAi?? skanavo Vidmantas KiauA?as

A�

A�