Irena YlienAi??: ai??zBuvau A?ia, Lietuvojeai???

A?URNALAS: Muzikos Barai
TEMA:Ai??Jubiliejus
AUTORIUS:Ai??Daiva TamoA?aitytAi??
DATA: 2013-10

Garsiai operos solistei Irenai Mertinaitei-Ylienei rugpjAi??A?io 4 d. sukako 90 metA?. Nuo 1948-A?jA?, kai Kauno konservatorijoje pas P.Ai??OlekAi?? baigAi?? dainavimAi??, ji visAi?? gyvenimAi?? atidavAi?? didA?iajai scenai. Lietuvos operos ir baleto teatro primadona dainavo AntonijAi??, A?io A?io San, FiordilidA?Ai??, DA?ildAi??, DA?uljetAi??, LakmAi??, MartAi??, MargaritAi??, MikaelAi??, Mimi, RozinAi??, Safi, VioletAi??, sukAi??rAi?? nepamirA?tamas lietuviA?kA? operA? herojes ai??i?? DaliAi??, EglAi??, ElenAi??, RasAi??, OnAi??, TojanAi??. Jubiliejaus proga nuoA?irdA?iai sveikiname IrenAi?? YlienAi??, likime sveikatos ir graA?iausiA? metA?, o A?urnalo skaitytojams siAi??lome pokalbA? su soliste, atskleidA?iantA? nepaA?intAi?? asmenybAi??s kertelAi??.

ai??i?? Kaip prisimenate savo vaikystAi??? cialis black information

ai??i?? Gimiau nepaprastai graA?iame miestelyje prie eA?ero, ViA?tytyje. A?ia pat Lenkija ir Vokietija, santykiai su lenkais ir vokieA?iais ai??i?? geriausi. Duris moA?iutAi?? pagaliuku uA?kiA?a ir iA?eina. Ji gerai kortas dAi??liojo, panos eidamos iA? baA?nyA?ios uA?eidavo pas moA?iutAi??, kad ai??ziA?varaA?ytA?ai???: ar tas iA?tikimas, ar ne?

ai??i?? IA? kur kilAi?? JAi??sA? seneliai, gal prisimenate kAi?? nors daugiau apie juos?

ai??i?? Negaliu tiksliau pasakyti, bet senelAi?? buvo lenkA? kilmAi??s. Visi gerai kalbAi??jome lenkiA?kai. Kai dabar mane sveikina, aA? norAi??A?iau pasveikinti senelius, kad mus iA?augino. Buvome draugiA?ki, neA?inojom, kas yra A?mogA? A?A?eisti, pasakyti piktAi?? A?odA?. TAi??tis sakydavo: ai??zReveransAi?? padarykit mokytojuiai???.Tai buvo kitas pasaulis, kiti A?monAi??s.

ai??i?? Kuo vertAi??si JAi??sA? tAi??vai?

ai??i?? TurAi??jo kepyklAi??, paskui visokiA? prekiA? parduotuvAi??, namAi?? pasistatAi??, jis neseniai nugriautas. VisAi?? laikAi?? dirbo, kad galAi??tA? ant kojA? atsistoti.

VokieA?iai su kuprinAi??mis (riukzakais) eidavo A? LietuvAi?? apsipirkti, A?ia kas A?ingsnis ai??i?? mAi??sinAi??, deA?rinAi??, sviestinAi??; miestelis A?ydAi??te A?ydAi??jo. O mes, vaikai, eidavome A? VokietijAi?? pirkti saldainiA?. Muitininkai mus grA?A?tanA?ias rAi??pestingai suskaiA?iuodavo.

ai??i?? Ar daug miestelyje A?ydA??

ai??i?? Mano draugAi??s buvo AndurskytAi??s, labai protingos ir sAi??A?iningos A?ydaitAi??s. SkurdA?iai gyveno, nes dirbo vienas tAi??velis, o vaikA? buvo labai daug, bet kaA?kaip sugebAi??davo vienas kitam padAi??ti. Visi tos A?eimos vaikai A?gijo aukA?tAi??jA? iA?silavinimAi??. Kartu A?aisdavom kvadratAi??, klases, A?okinAi??davom per virvelAi??. Nebuvo jokio prieA?iA?kumo, niekas nesakAi??, kad, pavyzdA?iui, tu su A?ydu nekalbAi??k. Neduok Dieve, pas tAi??vAi?? bAi??tA? atAi??jAi??s A?mogus ir pasakAi??s: tavo vaikas su manim nepasisveikino! Tai bAi??tume gavAi?? pylos, gal net bizAi??nAi??! Mes visi mokAi??jome keturias kalbas ai??i?? lietuviA?, lenkA?, rusA?, A?ydA? ai??i?? ir vieni kitus suprasdavome.

TAi??vas mus grieA?tai laikAi??, A? A?okius nenorom leisdavo, liepdavo grA?A?ti nustatytu laiku. O mes, jau paauglAi??s, su kavalieriais norAi??davom pavaikA?A?iot… Bet viskas taip nekalta buvo. Kai palyginu anAi?? gyvenimAi?? su dabartiniu, tai mes gyvenome rojuje.

ai??i?? Buvote muzikali A?eima: mama skambino mandolina, tAi??velis pritardavo gitara, o jAi??s, visi penki vaikai, dainuodavote. KAi?? dainuodavote? Ar buvo repertuare romansA?, vokiA?kA? A?lageriA??

ai??i?? Ne, A?ito nebuvo, dainuodavome tik lietuviA? liaudies dainas, nors tAi??tis Vilhelmas Mertinas buvo vokieA?iA? kilmAi??s, o mama Zofija RozmerskytAi?? ai??i?? pusiau lenkAi??. TAi??tis sakydavo: ai??zGerai A?iandien padainavom.ai??? Jis labai mylAi??jo dainAi??.

ai??i?? Lietuva, jos kultAi??ra, kalba Jums yra A?venta. Kartu gerbiate kitatauA?ius, gyvenanA?ius mAi??sA? A?alyje. Kaip, JAi??sA? manymu, A?iandien keiA?iasi tos vertybAi??s?

ai??i?? Patriotizmo dabar visai nAi??ra. Dabar tik turtas svarbu.

order imiquad creme.

ai??i?? Po Antrojo pasaulinio karo viskas pasikeitAi??, lietuviai kaltinami bAi??tais ir nebAi??tais dalykais: esAi??, jie A?iaurAi??s, antisemitai, faA?istai. Kai girdA?iu JAi??sA? ar savo tAi??vA? pasakojimus, regis, tais laikais viskas buvo kitaip. IA? kur ir kada radosi ta nesantaika?

ai??i?? Beveik visiems aiA?ku, nuo kada. Nuo rusA?, veikiau, sovietA? okupacijos. Nuo tada viskas visiA?kai pasikeitAi??. PrieA?kariu ViA?tytyje rusA? buvo, bet jie buvo labai mandagAi??s, niekada nAi??ra uA?gavAi??. Mes visi gyvenom kartu, visi vaikai mokAi??si, siekAi?? aukA?tojo mokslo. VAi??liau buvo per daug A?udyniA?, per daug A?monAi??s nukentAi??jo, prasidAi??jo revanA?izmas. AA? taip manau. Tokia prieA?astis.

Anais laikais A?ydai, kai A?vAi??sdavo savo A?ventes, ateidavo pas mus su macais. AA? ir Vilniuje ieA?kodavau tA? macA?. NuAi??jau pas A?ydus ir papasakojau, iA? kur esu kilusi. Jie labai atidA?iai iA?klausAi?? ir A?dAi??jo man tA? macA?, labai skaniA?. Po kiek laiko skambina telefonu: ai??zMes vAi??l kepam macus, praA?om ateiti.ai??? Nesupratau, kodAi??l man tokA? dAi??mesA? rodAi??? Sakiau, kad esu lietuvAi??, o kad tAi??vas vokietis ai??i?? nutylAi??jau, kad ko nepagalvotA?. Sakau jiems: kai ViA?tytyje nueinu A? KanapkiA? malAi??nAi??, prie eA?ero, visada aplankau suA?audytA? A?ydA? kapines, ten ir mano draugAi??s guli.

american pharmacy cialis.

Tie A?ydai kasmet man paskambina. Tokia tad draugystAi?? su A?monAi??mis.

ai??i?? KAi?? dar pamenate iA? vaikystAi??s? Kas Jus auklAi??jo, augino?

ai??i?? Vyriausioji sesuo Zofija buvo mAi??sA? antroji motina. Ji, baigusi gimnazijAi??, nuAi??jo dirbti A? barAi?? padavAi??ja, kad mus iA?laikytA?. Anksti mirAi??.

MAi??sA? A?eima labai nukentAi??jo.

VokieA?iai atAi??jo suA?audyti tAi??vo, bet A?davAi?? jam pistoletAi??, ir jis pats nusiA?ovAi??. Gal dAi??l to, kad nepritarAi?? naciA? politikai, buvo Lietuvos savanoris. O mama mirAi?? nuo sunkios ligos gal penkiasdeA?imties metA?. UA?Ai??jAi?? rusai iA?veA?Ai?? senelius, moA?iutAi??s seserA?, brolius VilA? ir AlgA?. Tik manAi??s ir seserA? neiA?veA?Ai??, nes nebuvome namie. Tuo metu buvo tokia pasiutiA?ka politika ai??i?? naikinti A?mones. A?mogus buvo ir dingo, nebAi??ra. Darbo jokio, eik, kur nori. Mokykis, jei priims.

ai??i?? Likote viena. Kas buvo toliau?

ai??i?? Baigusi penktAi?? klasAi??, A?stojau A? gimnazijAi??. Patekau pas labai gerus pedagogus, muzikAi?? dAi??stAi?? Vincentas Arnastauskas, jis vadovavo chorui, mokAi?? dainuoti solo. ApsisprendA?iau: mokysiuos solinio dainavimo. IA?laikiau egzaminAi?? A? Kauno konservatorijAi??. Pirmoji dAi??stytoja buvo puiki operos solistAi?? Vladislava GrigaitienAi??, taA?iau pas jAi?? mokiausi neilgai: 1944 metais ji su vyru pasitraukAi?? A? Vakarus. Ir vAi??l reikia rinktis pedagogAi??. Man buvo pasakyta, kad labai geras dAi??stytojas yra Petras Oleka. Jis ir jo A?mona balerina Jadvyga JovaiA?aitAi??-OlekienAi?? man buvo kaip tAi??vai. Labai daug iA? mAi??sA?, studentA?, reikalavo, bet vedAi?? A? A?mones. Operos klasei vadovavo dirigentas Mykolas BukA?a. Ai??vAi??sdama savo devyniasdeA?imties metA? jubiliejA?, noriu pabrAi??A?ti: tai buvo asmenybAi??s, kurios norAi??jo, kad Lietuvos A?monAi??s bAi??tA? muzikalAi??s. Ai??ia prasme man tiesiog pasisekAi??.

Red Viagra cheapest

UA? mokslAi?? nereikAi??jo mokAi??ti, gyvenau pas seserA? ZofijAi??. VAi??liau mane labai rAi??mAi?? kita sesuo Eugenija, gyvenanti Amerikoje.

ai??i?? Kaip gyvenimas klostAi??si baigus Kauno konservatorijAi???

ai??i?? Ai?? scenAi?? mane A?vedAi?? Kipras Petrauskas. AtAi??jAi??s paklausyti generalinAi??s ai??zTraviatosai??? repeticijos, jis pasakAi??: ai??zKitAi?? sykA? aA? dainuosiu su jaai???. Jam padarAi?? A?spAi??dA? mano dainavimas. Kazys Gutauskas, su kuriuo repetavau, A?inoma, A?siA?eidAi??. Bet kolektyvas buvo geras, norAi??jo man padAi??ti. Ir dabar galvoju: kaip galAi??jo bAi??ti, kad pirmAi??kart A? scenAi?? iA?Ai??jau su ai??zTraviataai???? Juk tai kietas rieA?utAi??lis… Debiutas pavyko. Paskui viskas taip susidAi??stAi??, kad turAi??jau labai daug koloratAi??riniA? partijA?. Daugiausia spektakliA? dainavau su Gutausku, mano scenos partneriai buvo ir Vladas A?esas, Valentinas AdamkeviA?ius, Jonas StasiAi??nas, taip pat Rimantas Siparis (ai??zBorisas Godunovasai???), iA? vyresniA? kolegA? karjeros pradA?ioje ai??i?? Antanas Sodeika, Juozas MaA?eika, Antanas KuA?ingis.

ai??i?? Koks vaidmuo Jums pats svarbiausias, mieliausias, A?simintiniausias?

ai??i?? Visada bAi??na taip, kad toks esti pirmasis vaidmuo.

ai??i?? Violeta?

ai??i?? Taip. Labai mAi??gau A?itAi?? partijAi??. Vilniuje, teatre BasanaviA?iaus gatvAi??je, dainavau A?eA?iasdeA?imt ai??zTraviatosai??? spektakliA?. VAi??liau dainavau ir ai??zSevilijos kirpAi??jujeai???, buvo ir lyriniA? vaidmenA?. Su Vytauto Klovos ai??zPilAi??naisai??? visAi?? LietuvAi?? apvaA?iavom.

ai??i?? JAi??s dainavote visose lietuviA?kose operose. Kaip nacionalinius kAi??rinius, istorinius siuA?etus priimdavo A?monAi??s?

ai??i?? Tai rizikingas dalykas, niekada neA?inai, kaip A?vertins. Bet niekas nenuA?vilpAi??.

ai??i?? Turiu galvoj kAi?? kita. Puikus kompozitorius V.Ai??Klova paraA?Ai?? daug operA?, kurios Ai??jo su pasisekimu. Buvo statomos ir kitos tautinAi??s operos ir baletai, kad ir sunkiai pralauA?davusios sovietA? cenzAi??rAi??. Dabar tai atrodo fantastiA?ki laikai. NAi??nai Nacionalinio (?) operos teatro repertuare praktiA?kai nAi??ra ne tik tA? puikiA? operA?, bet ir naujA?. Tarybiniais laikais lietuviA?kas repertuaras buvo, o dabar ai??i?? nAi??ra.

ai??i?? Tai baisu. Niekas neberaA?o? B.Ai??Dvariono ai??zDaliaai??? buvo labai puikus spektaklis. Ilgiausiai iA?silaikAi?? ai??zPilAi??naiai???. Kildavo konfliktA? ir tarp paA?iA? autoriA?, bet Oleka kadaise mokAi??: dirbk savo darbAi??, nutylAi??k. Stengiausi gerai pasirodyti, neiA?siA?okti, nemeluoti.

ai??i?? Dainavote nuo 1948 iki 1979 metA?. GraA?iausi gyvenimo metai atiduoti operos menui.

ai??i?? Dar trejus metus dainavau dykai, nes trAi??ko staA?o. Ai?? naujAi?? operos teatrAi?? Vilniuje jau eidavau kaip A?iAi??rovAi??, dainavau jame nebeilgai. IA?Ai??jau iA? teatro ramiausia A?irdimi, niekam blogo nelinkAi??dama. Su niekuo nesipykau, nekonfliktavau.

ai??i?? Nepaisant karo atneA?tA? netekA?iA?, JAi??sA? gyvenime solinAi?? karjera buvo A?viesioji pusAi??. Buvote primadona, daug kam pavyzdys, scenoje spindAi??jote trisdeA?imt trejus metus.

ai??i?? Buvau atsidavusi darbui, per jA? nieko nemaA?iau. A?inoma, A?audymai, tremtys ir visa kita paliko neiA?dildomAi?? A?spaudAi?? visam gyvenimui, neA?inau, kaip ir iA?tvAi??riau. Bet tolesnis gyvenimas, darbas buvo smagus. PradAi??jau nuo nieko, nieko nepraA?iau, visAi?? gyvenimAi?? turAi??jau savo kasAi??.

ai??i?? IA?tekAi??jote uA? Stasio Ylos.

ai??i?? Mums dAi??stAi?? muzikAi??, buvo labai muzikalus, geras, taktiA?kas A?mogus.

ai??i?? Papasakokite apie gastroles.

ai??i?? Daugiausia vaA?inAi??davome su koncertinAi??mis programomis, aplankydavom visus kaimus ir miestelius. Buvo gerai ir valstybei, ir mums. Su spektakliais bAi??davo sunkiau, reikAi??davo statyti dekoracijas.

ai??i?? A?monAi??ms kultAi??ra bAi??davo patiekiama ant padAi??klo…

ai??i?? Dabar to nebAi??ra. Jei A?mogus negali nueiti teatrAi?? ar televizoriaus paA?iAi??rAi??ti, jis nieko nebeturi.

ai??i?? O gastrolAi??s uA? Lietuvos ribA?? Hydroxyzine without prescription

ai??i?? UA?sienyje nesu buvusi, niekur nesiuntAi??. Vykdavau daugiausia A? teatro organizuojamus grupinius renginius. Bet buvau labai uA?siAi??musi operoje, spektaklis vydavo spektaklA?.

RuoA?davausi savarankiA?kai. Pianino neturAi??jau, per pietA? pertraukAi?? eidavau A? teatrAi??, kai nieko nAi??ra, ir mokydavausi partijas. VAi??liau, A?inoma, instrumentAi?? A?sigijau.

ai??i?? Bet juk galAi??jote siekti karjeros TarybA? SAi??jungoje, dalyvauti konkursuose, bent pamAi??ginti?

ai??i?? Niekada savAi??s nepervertindavau, A?inojau, kAi?? aA? galiu. Negalvojau, kad galiu bAi??ti kaA?kur ten. Buvau A?ia, Lietuvoje. Tai ai??i?? visas mano gyvenimas.