Išdalinti pirmieji mokymų „Politikos kultūra ir moderni visuomenė“ sertifikatai

Projekto AKIM partnerio VšĮ Efektyvi politika organizuoto paskaitų-forumų ciklo „Politikos kultūra ir moderni visuomenė: istorinės tapatybės aspektai“ pirmiesiems 500 klausytojų įteikti mokymų baigimo pažymėjimai.
Utenos, Anykščių, Kelmės r. Šaukėnų, Pasvalio, Kauno r. Vilkijos, Kupiškio, Varėnos mokyklų vyresniųjų klasių moksleiviai jau baigė trijų paskaitų ciklą apie politikos kultūrą. Susitikimų su politikos ir istorijos ekspertais metu mokiniai svarstė Rytų Europos regioninės politikos aplinkybes ir Lietuvos įnašą į Baltijos šalių regiono politinę kultūrą, šiandieninėje šalies politikoje ieškojo istorinės Lietuvos-Lenkijos Respublikos politikos atgarsių.

Šio renginių ciklo tikslas – stiprinti modernios visuomenės bruožų suvokimą stabilios XXI amžiaus geopolitinės tvarkos kontekste, skatinti pasididžiavimą savo valstybe bendrojo lavinimo mokyklų vyresniųjų klasių moksleivių tarpe, ugdyti viešųjų diskusijų kultūrą. Iš viso planuojama aplankyti 30 Lietuvos savivaldybių.

Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio vidurinė— mokykla. Mokymų dalyviai su baigimo pažymėjimais