IA?sivalymas

A?URNALAS: LITERATA?RA IR MENAS
TEMA: Teatras
AUTORIUS:Ai??JAi??ratAi?? VisockaitAi??
DATA: 2012-01

IA?sivalymas

generic viagra uk paypal.

JAi??ratAi?? VisockaitAi??

Mano galva, M. IvaA?keviA?iaus ir O. KorA?unovo ai??zIA?varymAi??ai??? reikia A?iAi??rAi??ti kaA?kaip specifiA?kai staigiai: iA? arti ai??i?? iA? tolo.

Taip pat A? tAi?? staigA? ai??znuoai??i??ikiai???, A? lengvAi?? slydimAi?? sceniniu tekstu, orientuoja ir G. MakareviA?iaus retrospekcinAi?? scenografija, ir gyvai senus gabalus grojanti S. PrAi??saiA?io roko grupAi??, ir dramaturgo IvaA?keviA?iaus kinematografiniai gabumai. Pagaliau, jeigu spektaklA? imsies suvokti kaip reiA?kinA?, kuris atsitiko mAi??sA? scenoje emigracijos reiA?kinio akivaizdoje, tuomet A?itas hipertrofuotA? kadrA? sceninis komiksas (o gal trileris?) veikia net labai kokybiA?kai. (Neseniai, beje, ai??zKitos knygosai??? iA?leido taip pat vertingAi?? socialiniA? komiksA? romanAi?? ai??zPersepolisai???.)

Kai A?iAi??rAi??jau spektaklA? (gruodA?io 23 d.), patyrusi premjerinAi?? publika uA?sisiuvusi tylAi??jo iki pat antro veiksmo vidurio, kol po A?vairiausiA? A?iauriA? perturbacijA? Benas ir Vandalas susitiko vAi??l ir taip, A?inote, paprastai, A?moniA?kai Ai??mAi?? A?nekAi??tis. Staigiai per salAi?? nuvilnijo kontaktiniai drebuliai, atodAi??siai ai??i?? tempas sulAi??tAi??jo, ir salei buvo leista aiA?kiai iA?girsti draugA? pokalbA? ai??i?? trumpAi?? A?monijos istorijos kursAi??. VAi??liau, kai bilietus ims pirkti normalioji publika, keiksmaA?odA?iA? leksika kontaktAi?? gerokai paankstins, ir A?itas komunikacinis menas prasidAi??s greiA?iau. Trilerio, komikso ar to uA?slaptinto reklaminio ai??z25 kadroai??? technologijos juk turi veikti kiekvieno A?mogaus sAi??monAi??.

ai??zIA?varymasai??? turAi??tA? atbaidyti lietuvius nuo masinAi??s emigracijos. Na, vienas iA? spektaklio kAi??rAi??jA? pasididA?iuodamas galAi??tA? tarti A?itaip: ai??zJei nors vienAi?? lietuvA? sulaikiau nuo emigracijos, tai savo uA?duotA? atlikau…ai???

Manau, IvaA?keviA?ius, uA?raA?ydamas savo pjesei tokA? reikA?mingAi?? pavadinimAi??, duoda jai svarbiAi?? kryptA?, kurios ir pats nesilaiko, ir konceptualus reA?isierius per jAi??gAi?? iA? pjesAi??s neiA?lauA?ia, ir eilinis A?iAi??rovas nAi?? neA?taria jAi?? esant. IA?varymas iA? rojaus, Adomas ir Ieva kaA?kaip nelemtai slysta ir iA?slysta iA? spektaklio akiraA?io. RytA? ir VakarA? prieA?Ai??prieA?os, A?ingischano ir Kristaus uA?uominos susimala su kitais juokeliais, nei Lietuva, nei Anglija, du poliai, dramaturgiA?kai nefunkcionuoja, netransliuoja apie save A?iniA? iA? rojaus ar pragaro (na, iA?skyrus vienAi?? sumaitotAi?? patriotinAi?? dainAi?? ir tikslA? atributAi?? ai??i?? tautinAi?? vAi??liavAi??lAi??, prisegtAi?? prie invalido veA?imAi??lio ai??i??Ai?? reikia manyti, tas veA?imAi??lis po daugelio metA? tebevaA?inAi??ja ir reklamuoja tAi??vynAi?? toje paA?ioje Anglijoje; o iA? tiesA? vAi??liavAi??lAi??s tylusis vaidmuo spektaklyje yra pats geriausias). IA?varytieji iA? Lietuvos neA?ino, kad jie tokie yra. Tai kokia gi A?ia drama. DAi??l ko liejasi trilerio kraujas, dAi??l ko baltuoja plikai nusirengianA?iA? herojA? kAi??nai?

Provokuodama galAi??A?iau paklausti: galbAi??t ai??zIA?varymAi??ai??? reikAi??tA? pavadinti ai??zIA?sivalymuai???? (ai??zDieve mano, tegul tik vaA?iuoja!.. Get out!ai??? ai??i?? raA?Ai?? ir V. Gedgaudas savo recenzijoje ai??zMenA? faktAi??rojeai???.)

V. AnuA?io vaidinamas foninis Benas Antrasis (jau pasenAi??s ir per visAi?? ilgiausiAi?? spektaklA? sAi??dintis ir komentuojantis savo praAi??jusA? gyvenimAi?? iA? to veA?imAi??lio) yra suragAi??jAi??s A?aA?as ant spektaklio kAi??no, kuris ir nenusikrapA?to, ir nepratrAi??ksta. A. StorpirA?A?io jauniklis Benas Pirmasis neiA?eina iA? kadro, kovoja uA? savo bAi??vA? visais raumenimis ir dantimis kaip supermenas. Ai??itie teoriA?kai susisiekiantys indai, deja, praktiA?kai charakteriais nesikabina viens uA? kito, nes galA? gale prasimuA?usiam ir kietaA?irdA?iu britA? policininku tapusiam herojui I toli iki tos herojaus II vAi??liavAi??lAi??s.

Vieninteliu realiai iA?varytu iA? savo motinos-tAi??vynAi??s vaiku vadinA?iau tik VandalAi?? (M. RepA?ys), tokA? tipiA?kAi?? lietuviA?kAi?? piemenukAi?? iA? vidurio kaimo, kitaip sakant, treninginA? lochAi??. Jisai netAi??vynAi??je neiA?lieka, A?Ai??sta, vAi??liau veiksme apsireiA?kia po A?uns kauke. UA? A?irdies griebia epizodas, kai du draugeliai, nusirengAi?? tamsoje ir A?altyje, iA? sAi??vartyno ropA?A?iasi ant urbanizuotos TemzAi??s pakrantAi??s (kaip reta, A?A?kart natAi??raliai su spektakliu suaugusi vaizdo projekcija) ir A?oka maudytis jau tarsi A? tAi??vynAi??s upAi??…

NDT, per pusmetA? A?siraA?Ai??s A? repertuarAi?? spektaklius ai??zVisuomenAi??s prieA?asai??? ir ai??zIA?varymasai???, tapo susireikA?minusia visuomenine A?staiga, kuri turi teises, galias ir pareigas paroAi??dyti tai visuomenei, kokia negraA?i ji yra. PrikiA?amai parodyti oficialiame meniniame veidrodyje. Su grandiozinAi??mis masuotAi??mis, A?iAi??rovA? salAi??s ir scenos ribA? suardymu, gyvos muzikos ansambliu, su tuoj pat transliuojamu A? vaizdo projekcijAi?? scenoje filmuojamo aktoriaus veidu, su nuogais kAi??nais ir nuogais tekstais ir t. t. Anas NDT naftalinas iA?dulkintas, aikA?telAi?? iA?valyta. A. VeA?erskio domino piknikus pakeitAi?? A. Liugos ir M. BudraiA?io konceptualAi??s laukinio kapitalizmo pastoliai. Ir puiku. Pagirtinas reformatoriA? triAi??sas.

Po ai??zIA?varymoai??? dvasinei pusiausvyrai atgauti labai tiko J. Strausso baletas ai??zA?ydrasis Dunojusai??? (sausio 3 d.).

RyA?kus operos renesansas ir ramus klasikinio baleto stabilumas A?rodo, kokia vaisinga panacAi??ja nAi??dieniame mene gali tapti ir tampa forma ai??i?? grieA?ti rAi??mai apsaugo nuo plintanA?io neprofesionalumo pelAi??sio, nuo begalinAi??s kAi??rybinAi??s laisvAi??s, destruktyviA? Babelio bokA?tA?.

buy elocon online europe.

Dramos teatre artisto reikA?mAi?? vis menksta, o A?tai operos ir baleto scenoje jis puikiausiai tebekaraliauja (jei pasiekia profesiniA? aukA?tumA?).

MAi??sA? baleto primabalerina M. Hamanaka iki A?iol oficialiai vertinama atsargiai, nors tokio lygio artistAi?? su lietuviA?ka pavarde jau seniai bAi??tA? apdovanota kokia nors nacionaline premija. Hamanakos profesinis pasiruoA?imas, choreografinAi?? technika labai iA?skiria ir atskiria jAi?? nuo likusios mAi??sA? baleto trupAi??s. Tiesa, A?iuo atveju galima prikiA?ti (kostiumA? dailininkui ir reA?isieriui), kad spektaklyje maA?oji ai??zjaponiA?ko porcelianoai??? Ana, itin kukliai aprengta, tirpsta ir daA?nai iA?tirpsta fone stotingA? partneriA?, kurios iA?puoA?tos pAi??stom A?trausiA?kom suknelAi??m.

Mano akimis A?iAi??rint, pagrindinis herojus, jaunas kompozitorius Francas (A. PauAi??lauskas), pasiklydAi??s trikampyje tarp dviejA? moterA? ir kuriamos muzikos, vis dAi??lto netampa tuo menamu ai??zA?ydrojo Dunojausai??? Johannu Sraussu. Baletui pritrAi??ksta nedaug ir kartu daug ai??i?? polAi??kio.

Spektaklio pabaigoje dirigentas M. StaA?Ai??kus, tarsi vaidindamas garsA?jA? kompozitoriA?, atsisuka A? A?iAi??rovA? salAi?? ir mosteli, kviesdamas prisijungti, susilieti, dvasiA?kai atjaunAi??ti. Publika, A?inoma, neiA?drA?sta. Bet ir pats spektaklis tarsi stanginasi, bet neiA?drA?sta panirti A? muzikos vaikystAi??, nemoka pasiruoA?ti ir pakilti bent trumpam skrydA?iui. KaA?kas vos vos vis vAi??luoja, masuotAi??s artistai A?oka ai??zA?alia muzikosai??? ir pati muzika neiA?skrenda aukA?tyn iA? orkestro duobAi??s.

TaA?iau naujasis LNOBT baletas (reA?isierius ai??i?? maskvietis A. Melanjinas) bet kuriuo atveju ai??i?? su begaliniais plazdanA?iais tiuliais, gaiviom spalvom ir iA? numirusiA?jA? galinA?iais prikelti valsais, su prima Hamanaka ai??i??Ai??Ai?? yra labai sveikintinas reiA?kinys mAi??sA? rAi??A?kanojo teatro padangAi??je. A?iAi??rovai (maA?iau net tris dviaukA?A?ius autobusus A?alia teatro) turi galimybAi?? dalyvauti Vienos pokylyje.