LIETUVOS MENO KŪRĖJŲ ASOCIACIJOS NARIŲ PRIĖMIMO TAISYKLĖS

Patvirtintos LMKA Tarybos posėdyje

2006-04-20

  1. Pagal LMKA įstatus, naujus narius priima Taryba savo nutarimu.

  2. Meno kūrėjų organizacija pateikia Tarybai pareiškimą, visus dokumentus apie meno kūrėjų organizacijos statuso suteikimą, išsamią informaciją apie organizacijos veiklą per pastaruosius dvejus metus. Ataskaita turi atitikti LR Asociacijų įstatymo 10 straipsnio reikalavimus.

  3. Pareiškimai priimami kasmet iki gegužės 15 d.

  4. Naujai įsikūrusios organizacijos, tęsiančios buvusių LMKA narių veiklą, privalo pateikti tik tai patvirtinančius dokumentus.

  5. Taryba privalo priimti sprendimą ir atsakyti pareiškėjams iki birželio 15 d.

  6. Tarybos posėdyje, kuriame sprendžiama apie naujų narių priėmimą, turi dalyvauti pareiškėjas arba jo įgaliotas atstovas. Jam nedalyvaujant prašymas nesvarstomas.

Kornelijus Platelis,

LMKA prezidentas