LIETUVOS MENO KŪRĖJŲ ASOCIACIJOS PREMIJA. PAGRINDINIAI NUOSTATAI

LMKA premija įsteigta 1997 m. rugsėjo 12 d.

 

1. Lietuvos meno kūrėjų asociacijos premija skiriama Lietuvos menininkams už išskirtinius profesionalaus meno kūrinius, paskelbtus per pastaruosius dvejus metus.

2. Premijos kandidatus iki lapkričio 15 d. kasmet siūlo Lietuvos meno kūrėjų organizacijos, aukštosios mokyklos (universitetai), kultūros ir meno institucijos bei patys autoriai.

3. Premijos kandidatus svarsto ir iki gruodžio 15 d. Sprendimą dėl laureato vardo suteikimo ir prizo paskyrimo priima asociacijos taryba.

4. Premija skiriama kasmet ir įteikiama laureatui iki sausio 15 dienos.

5. Premijos fondas – asociacijos narių narystės mokestis ir mecenatų įnašai.

6. Laureatui viešai įteikiamas laureato diplomas ir piniginis prizas (penki tūkstančiai Litų).

7. Asociacijos premija tam pačiam menininkui antrąsyk neskiriama.

Siūlymai raštu siunčiami į Asociacijos būstinę (K. Sirvydo g. 6, 01101 Vilnius, faksas 212 65 56, el.p.: lmka@culture.lt ).