IA?varyta Lietuva XXL formatu

A?URNALAS: KULTA?ROS BARAI
TEMA: Teatras
AUTORIUS:Ai??Elona BajorinienAi??
DATA: 2012-01

IA?varyta Lietuva XXL formatu

Elona BajorinienAi??

finpecia.

Nacionalinis dramos teatras KalAi??dA? iA?vakares ir Naujuosius metus sutiko trankiai, su keiksmais (ojAi??zau). TriukA?mingoje masuotAi??je ant aktoriaus ir Teatro sAi??jungos naujojo pirmininko RamuA?io Rimeikio galvos A?mAi??sA?iojo KalAi??dA? senio kepuraitAi??, bet ne todAi??l, kad Mariaus IvaA?keviA?iaus pjesAi??s ai??zIA?varymasai???, reA?isuotos Oskaro KorA?unovo, premjera A?vyko paskutinAi??mis gruodA?io dienomis. SurAi??dijusiame laive, ant dugno, liAi??liuojamas TemzAi??s vandenA?, KalAi??das sutiko beveik mirtinai primuA?tas pagrindinis herojus ai??i?? maiA?yto kraujo lietuvis Benas Ivanovas. Spektakliui A?sibAi??gAi??jant, keiksmA? tolydA?io maA?Ai??jo, bet grotesko daugAi??jo.

Muzikinis dramos spektaklis trunka daugiau kaip penkias valandas ir pasakoja vos ne ai??zKrikA?tatAi??vioai??? vertAi?? epopAi??jAi??. IA?varyta Lietuva XXL formatu. Galutinis A?spAi??dis neslegia, prieA?ingai ai??i?? publikAi?? iA?lydi miela daina ir turistA? fotoaparatA? blykstAi??s. A?iAi??rovai, kaip dabar daA?nai nutinka, plojo atsistojAi??, ir tarp jA? tikrai buvo emigrantA?, sugrA?A?usiA? namo A?vAi??sti KalAi??dA?. Keistos tonacijos pramoga ai??i?? tarsi Milano Kunderos apraA?yta nepakeliama bAi??ties lengvybAi??.

ai??zIA?varymasai??? ai??i?? ne visai A?prastai rengtas spektaklis. Tokie projektai brAi??sta ilgai. Kad jis atsirado, visA? pirma prisidAi??jo ai??i?? atsipraA?au ai??i?? emigravusi Lietuva. O jau paskui A?sitraukAi?? prasmingus ryA?ius mezganti Lietuvos kultAi??ros ataA?Ai?? JungtinAi??je KaralystAi??je Daiva ParulskienAi??, bAi??simasis NDT meno vadovas Audronis Liuga ir, A?inoma, raA?ytojas Marius IvaA?keviA?ius, kuriam buvo sudarytos sAi??lygos apsistoti Londone ir rinkti medA?iagAi?? pjesei autentiA?koje aplinkoje. Daug lAi??mAi?? ir deklaruota naujoji teatro programa, A?adAi??jusi sutelkti po vienu stogu stipriausias kAi??rybines jAi??gas. 2010 m. rudenA?, kai NDT vadovu tapo Martynas Budraitis, visas pirmasis sezonas iA? esmAi??s buvo skirtas realiam planavimui antrojo, kurio rezultatai ir turAi??jo parodyti, kaip ir ar sAi??kmingai teatras keiA?ia kryptA?. A?ingsnis po A?ingsnio, pradAi??damas nuo kameriniA? pastatymA? ir susikaupAi??s premjeroms didA?iojoje scenoje, NDT per 2011/2012 m. sezono pirmAi??jA? pusmetA? pristatAi?? save kaip teatrAi?? TribAi??nAi??, aktyvios kAi??rybos, A?domaus kultAi??rinio vyksmo vietAi??.

Ai??iaip jau sena kaip pasaulis (e/i)migracijos tema tapo viena iA? A?iuolaikinAi??s globalios visuomenAi??s socialinio gyvenimo magistraliA? su daugiakrypA?iu judAi??jimu. Dar visai neseniai, kai Lietuva atgavo nepriklausomybAi??, pirmiausia buvo kalbama apie XXAi??a. emigrantA? grA?A?imAi?? ar A?sitraukimAi?? A? A?alies gyvenimAi??. VakarieA?iA? uA?uominos, kad netrukus ir mes patys neiA?vengiamai susidursime su naujais A?io reiA?kinio pavidalais, tai tik laiko klausimas, atrodAi?? nepagrA?sti gAi??sdinimai, ar bent jau tolima, todAi??l nepavojinga, perspektyva. HomogeniA?kai (jei ne klaustrofobiA?kai), gintis A?pratusiai Lietuvai pirmiausia kAi??lAi?? nerimAi?? imigrantai, pabAi??gAi??liai iA? skurdA?iA? ar diktatoriA?kA? kraA?tA?. Bet procesas ai??znetikAi??taiai??? pasisuko prieA?inga krytimi ai??i?? masAi??s Ai??mAi?? ir iA?vaA?iavo. Keliomis bangomis. Naujausia, niekaip neslAi??gstanti, kilo maA?daug prieA? trejus metus. Ai??iandien vieA?ojoje erdvAi??je jau sklando futuristinAi??s prognozAi??s, kad pigiAi?? darbo jAi??gAi?? teks importuoti iA? tolimA? ir artimesniA? RytA?, nes savos greitai pritrAi??ks. Kita vertus, neseniai LTV studijoje greta Lietuvos boA?iA? sAi??dAi??jo ir diskutavo lietuviA?kai su akcentu ir be jo kalbantys iA?silavinAi?? kitaA?aliai ir savi reemigrantai (bravo vedAi??jai Editai MildaA?ytei uA? laidos ai??zEuropos viduryai??? dalyviA? parinkimAi??).

(E)migracijAi?? kaip galimybAi?? iA?naudojo ne vienas, ypaA? jaunesnAi??s ir viduriniosios kartos, kAi??rAi??jas (ne tik iA? kultAi??ros srities). Ai??tai keletas pavardA?iA?: kompozitorius Vykintas Baltakas, operos solistai nuo Violetos Urmanos iki vadinamA?jA? ai??zbohemieA?iA?ai???, dailininkas A?ilvinas Kempinas, reA?isieriai Eimuntas NekroA?ius, Rimas Tuminas, Cezaris GrauA?inisai??i?? Kad ir kur bAi??tA? jA? namai, jie kuria, bAi??na ai??zten ir A?iaai???. TodAi??l nevisiA?kai A?tikina Oskaro KorA?unovo per spektaklio spaudos konferencijAi?? pasakyti A?odA?iai, kad jis ai??i?? irgi savotiA?kas emigrantas, nes neturi galimybiA? visA? savo sumanymA? realizuoti Lietuvoje. DAi??l galimybiA? ai??zA?iaai??? ai??i?? matyt, tiesa. TaA?iau galimybAi??s ai??ztenai??? ai??i?? vis dAi??lto ne ai??ziA?varymasai???, o talentu ir atkakliu darbu pelnytas pasirinkimas, istorijos dovana, kokios pusA?imtA? metA? neturAi??jo ankstesniA? kartA? kultAi??ros A?monAi??s.

Nepasakysi, kad Lietuvos kAi??rAi??jai ignoruoja emigracijAi?? kaip reiA?kinA?. Nepretenduojant A? iA?samA? vaizdAi??, galima prisiminti Paulinos EglAi??s PukytAi??s ironiA?kus patirties dviejose A?alyse sugretinimus knygoje ai??zNetikras zuikisai???, Kristinos SabaliauskaitAi??s ir AgnAi??s NaruA?ytAi??s kultAi??rinAi?? publicistikAi?? iA? britA? salyno (A?domu, kad visos trys iA?eivAi??s yra baigusios Vilniaus dailAi??s akademijAi??). Pastarosiomis dienomis perkamiausiA? knygA? deA?imtuke atsidAi??rAi?? Zitos A?epaitAi??s lengva ranka paraA?ytas ai??zEmigrantAi??s dienoraA?tisai???, ir tai nenuostabu, nes kaA?in ar Lietuvoje rastume A?moniA?, kuriA? artimiausioje giminiA?, draugA? ar paA?A?stamA? aplinkoje nebAi??tA? naujA?jA? emigrantA? (kaip kadaise ai??i?? tremtiniA?). Vis dAi??lto naujausio NDT spektaklio ambicija yra kito lygmens ai??i?? tai bandymas kurti kolektyvinA? emigravusios Lietuvos portretAi??.

Ai??ai??zIA?varymoai??? ir ankstesnAi??s NDT premjeros ai??i?? Jono Vaitkaus pastatyto Henriko Ibseno ai??zVisuomenAi??s prieA?oai??? ai??i?? pradA?ia panaA?i: kai publika A?leidA?iama A? salAi??, abu spektakliai jau vyksta. ai??zVisuomenAi??s prieA?oai??? scenoje grAi??dasi besilinksminantys A?monAi??s, plyA?auja, blyksi spa centro diskoteka. ai??zIA?varymoai??? scena, tokia pat didelAi?? ir taip pat pilna A?moniA?, primena industrinA? loftAi?? ir tipiA?kAi?? britA? barAi?? su milA?iniA?ku ekranu per visAi?? galinAi?? sienAi??, transliuojanA?iu futbolo rungtynes. Scenografas Gintaras MakareviA?ius, jam talkinanA?ios animatorAi??s ir videomenininkAi??s, rodomas Dariaus A?iAi??ros videofilmas ai??zKeliasai??? su mirguliuojanA?iais vandenimis puikiai organizuoja ir iA?pleA?ia scenos erdvAi??, palieka vietos vaizduotei.

Mariaus IvaA?keviA?iaus tekstas toks tirA?tas, tarsi A? pjesAi??s formAi?? bAi??tA? norAi??ta sutalpinti romanAi??. ReA?isieriui teko veiksmAi?? gryninti, kad jis neslAi??gtA?, nedusintA? A?iAi??rovA?. Geras vaistas ai??i?? humoras, kurio nestokoja nei raA?ytojas, nei spektaklio kAi??rAi??jai. ReA?isieriui dar pasitelkus ir gyvai grojanA?ius muzikantus, A?iAi??rAi??ti spektaklA? tapo tikrai smagiau ir lengviau. Penki ai??zHappyendlessai??? grupAi??s muzikantai ai??i?? Saulius PrAi??saitis, Laimonas JanA?as, KAi??stutis Pavalkis, Paulius AdomAi??nas, Gediminas Augustaitis ai??i?? yra lygiaverA?iai spektaklio dalyviai, aktoriA? partneriai, padedantys iA?laikyti spektaklio ritmAi??, spinduliuojantys uA?deganA?iAi?? kAi??rybos energijAi??. BAi??tent iA? muzikantA? duobAi??s sklinda pozityvas, ai??zA?varios gaidosai???, skambanA?ios tarsi kontrapunktas riebiai kalbinei aplinkai.

ai??zIA?varytA?jA?ai??? istorija prasideda ir baigiasi kolektyvine kelione autobusu. Jau pirmoji scena intriguoja A? muzikinA? taktAi?? linguojanA?iais A? ai??znaujAi?? rytojA?ai??? iA?siruoA?usiA?jA? veidais, o epizodo kulminacijos, kai keliolika nederanA?iA? balsA? iA? A?irdies uA?bliauna dainAi?? ai??zBalnokit A?irgus, lietuviaiai???, galAi??tA? pavydAi??ti pats Zappa. Dar viena puikiai sureA?isuota komiA?ka masuotAi?? ai??i?? broliai ir sesAi??s rankose laiko dalgius, kastuvus ir A?akes, o didA?iajame ekrane A?ie daiktai sklando ore kaip besvoriai, niekam nereikalingi A?aislai. IA?kAi??lAi?? kojAi?? A? RytA? Londono parko pievelAi?? ir iA?kart apgauti, netekAi?? pasA?, bAi??rai lietuviai iA?siskirsto kas sau ai??i?? ieA?koti laimingo gyvenimo.

Pagrindinio herojaus tekstAi?? reA?isierius padalija dviem aktoriams, kad suprastintA? gana komplikuotAi?? pjesAi??s struktAi??rAi??. Pasakojimas tampa aiA?kesnis, vertinamas per distancijAi??. PusamA?is Benas (Vytautas AnuA?is), sAi??dAi??damas invalido veA?imAi??lyje su A?smeigta maA?yte trispalve, tarsi kapitonas vairuoja spektaklA? ai??i?? susieja paskiras scenas, komentuodamas dvylikos metA? klajoniA? istorijAi??. SuvarA?ytas, turintis viso labo mikrofonAi??, kad bAi??tA? girdimas, aktorius (drauge su muzikantais) diktuoja emocinA? epizodA? tonAi??. Tai visko matAi??s vienakojis. Jo leksika jau A?vari, be keiksmA?, bet gyvi prisiminimai vis dar grauA?ia iA? vidaus, verA?ia iA? naujo iA?gyventi prievartAi??, meilAi??, kraipyti A?andikaulius, mokantis anglA? kalbos, verkti ir A?auktis AukA?A?iausiojo, kai sugriAi??va paskutinis bandymas gyventi graA?iai.

Visa tai iA?skleis atskirais siuA?etais jau kitas Benas ai??i?? jaunasis Ainis StorpirA?tis, tapAi??s vienu iA? aktoriniA? spektaklio atradimA?. Atkaklus, nenuilstantis, akrobato sugebAi??jimA? turintis vyrukas daug kartA? viskAi?? pradeda nuo nulio, nuolat keiA?ia vardus, apsimeta lenku, anglu, jau, regis, iA?sikapstys ir A?sitvirtins, bet vAi??l nubloA?kiamas A? dugnAi??. Jo prieglobstis ai??i?? laidojimo namai Funeral, minkA?A?iausia lova ai??i?? karstas, geriausias draugas ai??i?? Fredis. Idealas vos nesuA?lunga, kai Benas suA?ino, kad Mercury gAi??jus, maA?a to ai??i?? kaA?koks azijietis, bet vis tiek sugebAi??jo tapti A?mogumi, ai??zgyvenimo A?empionuai??? (A?inoma, spektaklyje gyvai atliekamas grupAi??s The Queen hitas). Taip Benas pratinasi prie A?vairovAi??s, kuri A? jo gyvenimAi?? A?siverA?ia kartu su kaleidoskopiA?kai uA?klystanA?iais personaA?ais. Toks, pavyzdA?iui, yra Azimas (Tadas Gryn) ai??i?? su tabaluojanA?ia ant kaklo galva ir kvailu juokeliu out of date apie pasibaigusA? deA?ros galiojimo laikAi?? lAi??pose, amA?inai laimingas, iA?siA?iepAi??s, nuolankiai pasirengAi??s tapti kilimAi??liu kojoms valytis. Bet vis dAi??lto iki tam tikros ribos, kol nelieA?iamas jo fundamentas ai??i?? koranas.

Per visAi?? spektaklA? Benas ieA?ko savo prieA?o ai??i?? vyro, po kurio smAi??giA? per stebuklAi?? liko gyvas, bet iA? tikrA?jA? didysis jo, kaip ir visA? spektaklio personaA?A?, prieA?as tAi??no viduje. Spektaklio pabaigoje herojus, jau apsitrynAi??s Londone, kalba A?variai, taA?iau susikaupAi??s A?nirA?is, agresyvus barbaro genas niekur nedingo (tiesa, aktoriaus Ainio StorpirA?A?io prigimtis tAi?? bjaurastA? gerokai suA?velnina).

Beno klajoniA? karuselAi?? atskleidA?ia vis kitus likimus, spektaklyje jA? gal koks tuzinas, tiesa, nelygu, kiek kuriam dramaturgas skiria vietos, o reA?isierius ai??i?? sceninio laiko. RyA?kiai A?vysteli anarchistAi?? Olga (ElzAi??s GudaviA?iAi??tAi??s vaidinama herojAi?? atA?iauresnAi??, kieta ir A?iurkA?ti, palyginti su jausminga GintarAi??s SabaliauskaitAi??s vaidyba). Kalba ji su rusiA?ku akcentu, kaip ir kiti personaA?ai, turi mAi??gstamAi?? A?odelA? avtomatiA?kai ir madingAi?? draugelA? ai??i?? latvA? KarlA? su oranA?inAi??mis tamprAi??mis (Marius A?iA?auskas). BalalaikinAi?? ukrainieA?iA? pora, SaA?ko (Irmantas Jankaitis) su Oksana (RimantAi?? ValiukaitAi??, Vitalija MockeviA?iAi??tAi??), A?iAi??ri Kijevo TV, kuri per politinius skandalus transliuoja multikus, ai??i?? tai iA?pleA?ia spektaklio geografijAi?? iki RytA? Europos platumA?.

Ai??simena ir staA?iokiA?kos Reginos (Jolanta DapkAi??naitAi??, Neringa BulotaitAi??), tarmiA?kai kalbanA?io Romo (ArAi??nas Vozbutas), apsimiegojusio Algirdo (Algirdas DainaviA?ius) veidai. Kartais atrodo, kad epizodA? virtinAi?? niekada nesibaigs, tarsi koks begalinis serialas. GausybAi?? medA?iagos sprogdina tiek dramaturgo, tiek reA?isieriaus, tiek aktoriA? vaizduotAi??, vedA?ioja visus uA? nosies, ne visada pasiduoda disciplinai. Nors KorA?unovas pjesAi?? A?iek tiek kupiAi??ravo, atsisakAi?? epizodo apie lenkAi?? KarolinAi?? ir sprogimAi?? Londono metro, citatos iA? filmo ai??zHaris Poterisai???, dar A?io to, bet A?iuos trumpinimus tuoj pat kompensuoja aktoriA? improvizacijos ir muzikiniai numeriai.

UA? svaiginanA?iA? skrydA?iA? ir sukreA?ianA?iA? nuopuoliA?, A?velnumo ir A?iaurumo protrAi??kiA?, neA?tikAi??tinai groteskiA?kA? istorijA? iA?kyla paprastas kuklus noras ai??i?? bAi??ti A?mogumi. IA? esmAi??s A?itas siekis yra visA? spektaklio personaA?A? variklis. ai??zIA?varytosai??? Lietuvos ambicija.

ai??zArA?iausiai A?mogausai??? jauA?iasi priartAi??jAi??s nuostabusis Edis (Martynas Nedzinskas). KonteineriA? turinio A?inovas, plaukus susukAi??s A? dredus, kai gaunAi?? spyrA? A? tarpkojA?, iA?raiA?kingai suvaidina iA?tisAi?? pantomimAi?? apie skausmAi??. BuvAi??s benamis neatpaA?A?stamai pasikeiA?ia, virsta glebiu dabita, dendA?iu su languotomis kelnAi??mis (visus ai??zvintaA?iniusai??? kostiumus parinko ar sukAi??rAi?? AgnAi?? JagelaviA?iAi??tAi??). Netenki amo, kai A?is karaliA?kA?jA? medA?iokliA? dalyvis staiga pratrAi??ksta loti kaip A?uo ir, metAi??s niekinamAi?? A?vilgsnA? publikos pusAi??n, iA?eina toliau rinkti savo gyvenimo anA?iA?.

EglAi?? ai??i?? vienintelAi?? emigrantA? autobuso keleivAi??, kuri atvyko dar ai??zbAi??dama A?mogumiai???, ir nuAi??jo A?iurpios degradacijos keliAi??. Su A?ia heroje IvaA?keviA?ius susiejo nemaA?ai epizodA?, siuA?etiA?kai ne paA?iA? originaliausiA?. Svajojusi fotografuoti A?mones, jA? sielas, EglAi?? ai??zmatuojasiai??? ir barakudos, ir klubo prostitutAi??s rAi??bAi??, ir islamiA?kAi?? burkAi??. AktorAi?? Monika VaiA?iulytAi?? demonstruoja tokA? emociniA? iA?lydA?iA? diapazonAi??, kad tampa viena ryA?kiausiA? spektaklio A?vaigA?dA?iA?. SvajoniA? nuotakAi?? su firminiA? pirkiniA? krepA?eliais, su baltA? gAi??liA? puokA?te ir nuolat kartojamu nevermind (ai??znesvarbuai???) galAi??tA? suvaidinti bet kuri aktorAi??. Bet kai reikia ai??ziA?versti viduriusai??? (EglAi?? klausia: ai??zKAi?? mes A?ia veikiam? KodAi??l iA? viso mes A?itam mieste?ai???) arba iA?grAi??sti artimu tapusA? BenAi??, A?avioji blondinAi?? parodo plAi??A?rAi??no ai??znagusai???, laukinAi?? jAi??gAi??. Vaidmens virA?Ai??nAi?? ai??i?? epizodas, kai duris A? klubAi??, tapusA? vieninteliais jos namais, uA?tveria Mareku pasivadinAi??s apsaugininkas Benas. BlondinAi??, uA?sivilkusi A?ydrAi?? triko, epizodAi?? pradeda nuo lengvo flirto su oriai dirbanA?iu tautieA?iu, kaskart sugrA?A?dama su nauja energija ir A?nirA?iu, tarsi galva dauA?ytA? sienAi??, kol virsta ant aukA?takulniA? klypinAi??janA?ia apgailAi??tina kale. Ji dar kartAi?? pakyla lemiamai atakai ai??i?? iA?sviesta iA? orbitos, metalo tinklu kabarojasi jau ne prasigAi??rusi mergA?Ai??, o piktoji dvasia. Po akimirkos perA?lapusi, paA?eminta ji sustingsta stop kadre ai??i?? ventiliatoriaus A?achtoje A?emyn galva pakimba sunaikintas A?mogus.

disimpressed.

PasigAi??rAi??tinais vaidybos perliukais virsta Beno susitikimai su dar vienu autobuso keleiviu ai??i?? Vandalu (Marius RepA?ys). GraA?u A?iAi??rAi??ti, kaip mirtini prieA?ai broliaujasi ilgoje biA?iuliA? sugAi??rovA? scenoje. Spektaklio pradA?ioje Vandalas, po stora odine striuke slepiantis fantastiA?kai valdomAi?? breiko A?okAi??jo kAi??nAi??, kalba iA?imtinai necenzAi??riniais A?odA?iais. ai??zNeaiA?ku, stiprus ar durnasai???, anot jo paties, A?sibAi??gAi??jant veiksmui, jis A?terpia ir normaliA? A?odA?iA?, o keiksmams suteikia vis daugiau ai??zteigiamA?ai??? intonacijA?. Vandalui, A?sikAi??rusiam statybose, komforto virA?Ai??nAi?? yra nudrengtas lAi??ktuvo krAi??slas. Londone jis griauna, o Kaune stato namAi?? ai??i?? regi jA? su balkonais prie upAi??s ir Puntuko vaizdu. Vandalo siekA? bAi??ti A?mogumi dar labiau sustiprina svajonAi?? turAi??ti A?unA? ai??i?? kartono lape nupieA?tas mastifo snukis Vandalui yra A?ventas paveikslas. Dar jis norAi??tA? pamatyti karalienAi?? ar bent jos rAi??mus, mat iki jA? jam toloka. Kai turAi??simam mastifui Benas ir Vandalas renka vardAi??, aktoriai juokais pasiAi??lo savo tikrAi??sias (ir muzikuojanA?io PrAi??saiA?io) pavardes, taip spektaklyje auginama A?mogaus A?uns metafora. SimpatiA?ko snukio mastifas (vis dAi??lto, matyt, vardu Repsys) pasitinka BenAi??, kai A?is ateina atsiimti Vandalo pelenA?, supiltA? A? skardinAi?? dAi??A?Ai??.

Viena A?spAi??dingiausiA? spektaklio scenA? ai??i?? Vandalo ir Beno maudynAi??s TemzAi??je. Ai?? dumblAi?? grimztantys vyrukai bando gelbAi??tis, sliuogia stulpais aukA?tyn, A?aukiasi JAi??zaus, o prie jA? kojA? stiebiasi A?moniA? piramidAi??. BiblinA? vaizdAi?? primenanti mizanscena. Spektaklyje aliuzija A? NukryA?iuotAi??jA? suA?vinta ne kartAi??, tiek paskiras istorijas, tiek visAi?? spektaklA? kilstelAi??dama iki egzistencinio lygmens. Tai erdvAi??, kurioje dAi??l A?mogaus sielos kovoja bestijos ir dievai. Ai??itoje erdvAi??je vyksta paskutinis Beno ginA?as su burkAi?? vilkinA?ia Egle ai??i?? jiedu stovi kaip A?besti ant baro kAi??dA?iA?. EglAi??s frazAi?? ai??ztu maiA?eai??? ir A?Ai??toniA?kas juokas neleidA?ia abejoti, kieno virA?us. Ai??itoje erdvAi??je atsiduria ir Olga, kai jAi?? lyg balerinAi?? Benas kelia aukA?tyn. PirmAi?? kartAi?? ai??i?? kaip svajonAi??, kai reikia A?siropA?ti A? skvoteriA? bandomAi?? uA?grobti pastatAi??, kad jie pagaliau turAi??tA? namus. AntrAi?? ai??i?? kai Olga iA?niekinama, ieA?kant jos tarpvietAi??je LSD (nuostabios mizanscenos ai??i?? ikebanos, prie kuriA? rankAi??, spAi??ju, pridAi??jo choreografAi?? Vesta GrabA?taitAi??). Dar viena vertikalAi?? ai??i?? iA? A?okanA?iA? A?moniA? suformuota rytietiA?ko groA?io kompozicija, tokia utopinAi?? komanda Babay United, kai A?iAi??rAi??dami futbolAi?? Benas ir Azimas uA?lipa ant ai??zminosai???, t. y. uA?kabina tapatybAi??s temAi??. Rytai ir Vakarai, A?ingischanas ir Kristus, gyvulys ir A?mogus yra svarbiausios spektaklio takoskyros, brAi??A?iamos daugybe pavidalA?, pasitelkiant aibAi?? vardA?.

ai??zIA?varymeai??? apstu literatAi??riniA? aliuzijA? ir kodA?: Benas ai??i?? tai ir garsusis Londono bokA?tas Big Benas, o didA?iausias Beno prieA?as pavarde Stillmanas ai??i?? iA?vertus reikA?tA? ai??zdar A?mogusai??? (jo dramAi?? vaidina Paulius IgnataviA?ius). PainiA? uA?uominA? ir sAi??ryA?iA? apstu. Kita vertus, daugiaA?odAi?? IvaA?keviA?iaus pjesAi?? galbAi??t slepia A?vairiA? sceniniA? sprendimA? galimybAi??. Ai??tai paskutinAi?? Beno mylimoji, korektiA?ka britAi?? Liz (Toma VaA?keviA?iAi??tAi??), kuriai patikAi??tas epilogas ai??i?? pokalbis su Beno sAi??numi, maA?uoju ai??zprincu Viljamuai???, klausinAi??janA?iu apie ambicijas ir HarA? PoterA?. PjesAi??je Liz lyg tarp kitko uA?simena apie jogAi?? ir Benui, kai A?A? apima A?siAi??A?io priepuoliai, vis pataria teisingai kvAi??puoti. Spektaklyje A?iA? fraziA? nAi??ra, bet skaitant pjesAi?? topteli, kad laisvai kvAi??puoti mokAi??si ir sovietinis kalinys iA? Eimunto NekroA?iaus spektaklio ai??zKvadratasai???. Netoli nuAi??jome.