??tvykAi??lAi??s iA?paA?intis, arba Kaip aA? iA?gyvenau revoliucijAi??

A?URNALAS: KRANTAI
TEMA: BendrakultAi??riniai tekstai
AUTORIUS:Ai??Polina Tikunova
DATA: 2013-06

??tvykAi??lAi??s iA?paA?intis, arba Kaip aA? iA?gyvenau revoliucijAi??

Polina Tikunova

PoA?iAi??ris A? Lietuvos kultAi??rAi?? uA?sienieA?io akimis azithromycin cost 500mg china.

Kai kurie gyvenimo A?vykiai prilygsta revoliucijoms.

Taip atsitiko su estA? menininke Polina TIKUNOVA, kai jos gyvenime atsirado Lietuva. Suvokti naujAi?? istorinA? ir kultAi??rinA? kontekstAi??, nepaA?A?stamAi?? mentalitetAi??, vertybes ir kalbAi?? ai??i?? ilgas ir nepaprastai A?domus darbas. Tai labai svarbu norint bAi??ti ne tik stebAi??toju, bet ir kultAi??ros proceso dalyviu. Nelengva iA?vengti palyginimA? su tAi??vyne ai??i?? nes sava patirtis ir yra vienintelis matas tyrinAi??ti ir suvokti naujAi?? patirtA?. Atlygis, laukiantis uA? A?ias
pastangas ai??i?? atrasti nauji vardai, nauji laimAi??jimai, daugiau poA?iAi??riA?, daugiau gyvenimo.
Atrasta nauja meilAi??s verta A?alis.

THE CONFESSIONS OF A STRANGER, OR HOW I EXPERIENCED A REVOLUTION. LITHUANIAN CULTURE THROUGH THE EYES OF A FOREIGNER

Some happenings in life are like revolutions. A moral revolution of this kind happened with the Estonian artist Polina TIKUNOVA when Lithuania appeared in her life. It is a long and exciting task to comprehend new historical and cultural backgrounds,
a new mentality and values, and a new language, in what is actually the key to being not just an observer but a participant. It is hard to avoid comparisons with oneai??i??s homeland, because oneai??i??s own experience is the only gauge against which it is possible to analyse and understand. In the end, the reward is great, in discovering new names, new achievements, new views, a new life, and a new land to love.

Ai??sivaizduokite tokiAi?? situacijAi?? ai??i?? JAi??s einate per viduramA?iA? aikA?tAi??, energingai skinatAi??s keliAi?? pro miniAi??. JAi??sA? deA?inAi??je ai??i?? rusA? A?eima su rAi??kaujanA?iomis atA?alomis, kairAi??je ai??i?? Suomijos odisAi??jA?, laikanA?iA? po alaus skardinAi?? kiekvienoje rankoje, grupAi??; uA? nugaros grAi??dasi italai, o priekyje girdAi??ti angliA?kos frazAi??s… Klausimas ai??i?? kur yra vietiniai? JAi??s esate Estijoje. O A?tai yra kita Europos A?alis ai??i?? Lietuva. A?ia turizmas nenusisekAi??: einant per Vilniaus SenamiestA? ai??i?? ne A?onais ir ne zigzagais ai??i?? niekas neaprAi??ks, nes nAi??ra kam; JAi??s netgi galite turAi??ti rankoje puodelA? kavos (jAi?? pirkote A?ia, centre, tad dAi??l kainos ji gomuriu teka itin maloniai). Ir aplink lietuviA?ki pavadinimai, ir lietuviA? kalba. Ir turistA? lyg ir yra ai??i?? ir gido profesija dar gerbiama, ir daug vieA?buA?iA?, ir specialAi??s autobusai su sulankstomu virA?umi vaA?iuoja SenamiesA?io gatvAi??mis…

Tarkime, aA? ironizuoju. Visiems aiA?ku, kad gerai iA?plAi??totas turizmas Estijai atneA?a dividendA?. Vis dAi??lto JAi??s galbAi??t sutiksite su manimi, kad A?is medalis turi ir kitAi?? pusAi??. Ar Estijos sukurtas sAi??kmingos A?alies A?vaizdis reiA?kia, kad ten viskas gerai? Visai ne. Talino meras ponas Edgaras Savisaaras gana tiksliai EstijAi?? pavadino ai??zfasado A?alimiai???. TaA?iau fasaAi??dinAi?? iA?kaba ai??zWelcome to ESToniaai??? vis tiek veikia. O LieAi??tuAi??va ai??i?? ai??zdrAi??si A?alisai??? ai??i?? irgi su viena tokia iA?kaba bandAi?? prisivilioti turistA? srautAi??, bet kaA?kodAi??l nepavyko…

Matau tokA? vaizdinA?: A?tai lietuvis lenkiasi prie durA?, kad galAi??tA? paA?iAi??rAi??ti pro rakto skylutAi??. Kitame kambaryje estas ai??i?? jis nesuvokia, kad yra stebimas, ramiai vaikA?to savo prabangiame kambaryje. VargA?as lietuvis suspaudA?ia kumA?A?ius. ai??zA?iAi??rAi??k, ai??i?? galvoja jis. ai??i?? Kaip Estijoje viskas nauja, A?iuolaikiA?ka, visur naujausia technika, betonas ir stiklas…ai??? Prieikite prie A?io lietuvio, pasakykite: ai??zTu apsisuk, apsidairyk aplinkui! Ai??siA?iAi??rAi??k A? didA?iulius paveikslus auksuotuose rAi??muose, kur didingomis pozomis sustingAi?? lietuviai kariai. PaA?iAi??rAi??k, kokia tavo biblioteka: nors ji ir nedidelAi??, bet vardus, ant virA?eliA? paraA?ytus, visas pasaulis A?ino; paA?iAi??rAi??k A? savo A?imtmetinio namo aukA?tas lubas ai??i?? jas laikanA?ios sienos daug tvirtesnAi??s nei dangoraiA?iai… PaA?iAi??rAi??k pro langAi?? ai??i?? ar negniauA?ia kvapo? BaA?nyA?iA? ir cerkviA? bokA?tai iA?kilAi?? A? dangA?, o visas miestas spindi rusva spalva; vAi??lyvo vakaro rAi??kas apgaubia neA?A?engiamAi?? miA?kAi??, kuris saugo ne blogiau negu bastionas. Argi tai ne tavo?ai??? Ir gali iA? kailio nertis, bet tave patA? sugraudinAi?? A?odA?iai lietuvio nesujaudins ai??i?? jis netgi neA?iAi??rAi??damas A? tavo pusAi?? sumurmAi??s, kad nerAi??kautum, ai??i?? trukdai klausyti, kAi?? estas A?neka.

Vis dAi??lto auksuoti rAi??mai neapneA?ti dulkAi??mis, knygos stovi idealiai tvarkingai, o pro A?varA? stiklAi?? matyti Gedimino kalnas, ant kurio plazda ai??zgeltona, A?alia, raudonaai???. Ai??A? derinA? aA? matau labai daA?nai, ir man jis patinka. Jo spalvos A?prasmina tai, kas karinga, garsu, gyva. Kita vertus, tai ne bauginantis rusA? ar italA? mentalitetas.

Kontrastas ir sAi??veika tarp to, kas gyva ir nenatAi??ralu, kas A?alta ir emocionalu, melancholiA?ka ir pasiutusiai ritminga, tarp tylumos ir triukA?mo, valkatavim?? ir bohemos… Tai yra tikra lietuviA?ka dvasia, lietuviA?ka kultAi??ra. Nekalbu apie visas sritis ai??i?? dAi??l nepakankamo kalbos mokAi??jimo lietuviA?ka poezija ir naujoji literatAi??ra man liko A?eA?Ai??lyje. O mano nuoA?irdAi??s pasigAi??rAi??jimo A?odA?iai liko Putino ai??zAltoriA? A?eA?Ai??lyai??? ir kitose knygose, kurios buvo iA?verstos iA? lietuviA? kalbos. Ar ne keista, kad viena juokingiausiA? (jei galima taip sakyti apie tokA? kAi??rinA?) yra Sruogos ai??zDievA? miA?kasai???? LietuviA? literatAi??ros kAi??rinius vienija bendras herojus ir jo aplinkos sAi??veikos struktAi??ros. SiuA?etas fokusuojamas A? individo iA?orinA? ir vidinA? pasaulA?, to pasaulio analizAi??. Kai kartu su Jurgio KunA?ino ai??zTAi??losai??? herojumi einame SenamiesA?iu, nejauA?iame A?alA?io ir troA?kulio, neskauda galvos nuo pigaus vyno, A?altas vAi??jas nepriverA?ia gAi??A?tis… Mes matom VilniA? poeto akimis, jauA?iame gyvAi?? miesto gatviA? jAi??gAi??. LietuviA? literatAi??ros kAi??rinio herojus ironiA?kas, daA?nai poetiA?kas, visada jautrus. TaA?iau Lietuvos prozAi?? analizuoti palieku dr. Agnei JurA?iukonytei, o aA? einu toliau, prie kino ai??i?? meno, kuris, anot Sigito Parulskio, ai??zuA?siima atmosferaai???.

Man kinas ai??i?? ne pramoga, o psichologinis portretas, tai yra kAi??rAi??jo A?vaizdis, kuris egzistuoja savo laike, A?alyje, mentalitete. MeluoA?iau, jeigu sakyA?iau, kad perA?iAi??rAi??jau visus lietuviA?kus filmus ir dabar turiu teisAi?? kritikuoti. Vis dAi??lto paaiA?kinsiu, kodAi??l mano meilAi?? kinui blAi??sta, kodAi??l pastaruoju metu einu A? kino salAi?? A?tari lyg paskutinis partizanas. LietuviA?ko kino diagnozAi?? ai??i?? pernelyg didelis postmodernizmo idAi??jA? antplAi??dis ir ypaA? daA?nai pasireiA?kianti ai??zreprezentacijos krizAi??sai??? liga, apie kuriAi?? kalba Leotardas. Be to, per daug pistoletA?, prostituA?iA? ir neA?vankios kalbos, kuri tampa filmo esme. Visuose titruose paraA?ytas scenaristo vardas, bet ne po visA? filmA? aiA?ku, kAi?? tas scenaristas ten padarAi??. Kartais matau scenas, kurios nesusijusios logiA?kai, jas galima iA?dAi??lioti bet kokia tvarka. GalbAi??t reikAi??tA? grA?A?ti A? laikus, kai niekas nenorAi??jo mirti ai??i?? ir aukA? buvo maA?iau, ir kinas geresnis. Kinas yra A?vaizdA?iA?, vizualizuotA? minA?iA? kalba, o man per daA?nai atrodo, kad uA? daugelio A?vaizdA?iA? slepiasi vienintelis noras ai??i?? A?okiruoti.

cialis super active 20mg.

Vis dAi??lto A?okiravimas A?okiravimui nelygus. PavyzdA?iui, lietuviA?kas teatras tai daro visiA?kai be negatyviA? padariniA? psichikai ai??i?? savo netikAi??ta forma, grandiozine daugialype struktAi??ra, kur viskas atlieka savo vaidmenA?. Netgi vanduo laA?a A? taktAi??. A?echovo dAi??snis A?ia nebeveikia ai??i?? scena dekoruota labai lakoniA?kai, bet taip sudAi??tingai ir daugiafunkciA?kai, kad neaiA?ku, kur ten tas A?autuvas ir kAi?? jis gali padaryti. Atrodo, kad atAi??jo laikas pristatyti dar vienAi?? vaizdinA?. Ai??tai yra Paprastas A?iAi??rovas ai??i?? jis tvarkingai eina A? teatrAi?? vienAi?? kartAi?? per pusAi?? metA?, pasirodo nustekentuose pastatymuose, tokiuose kaip ai??zVyA?niA? sodasai???, su nustatyta pusantros valandos trukme. Savo teatrAi?? A?iAi??rovas myli kaip… kaip galite mylAi??ti savo A?monAi??, su kuria JAi??s esate jau keturiasdeA?imt metA? ai??i?? kaA?in ar ji gali Jus nors kuo nustebinti, bet JAi??s ne dAi??l staigmenA? grA?A?tate namo, tiesa? A?odA?iu, kuklus yra A?itas A?iAi??rovas, neiA?manantis visokiA? inovacijA? ir nestandartiA?kA? vizijA?. Ir A?tai jis atvyko A? VilniA? ir po kurio laiko gavo kvietimAi?? A? spektakAi??lA?. A?iAi??rovas skaiA?iuoja, kad kaip tik praAi??jo pusAi?? metA? po to karto, kai jis paskutinA? sykA? buvo MelpomenAi??s vieA?patijoje. Tik vAi??liau jis suprato, kur pateko ai??i?? penkios valandos kankinimo menu, visiA?kai neA?inoma kalba… Ir kAi??? IA? teatro mAi??sA? A?iAi??rovas eina laimingas, kaip tuomet, kai buvo A?simylAi??jAi??s savo A?monAi??, jis trimituoja kiekviename kampe, kad lietuviA?kas teatras uA?gniauA?ia kvapAi??… PaaiA?kinti savo susiA?avAi??jimAi?? jam sunku dAi??l audringA? emocijA?, ai??i?? arba jis nori apsikabinti reA?isieriA?, scenografAi?? bei visus aktorius ir stipriai paspausti jiems rankas. O gal kaA?kas suplasnojo ir pAi??kA?telAi??jo po ilgo laiko laukiant A?odA?iA? ai??zbAi??ti ar nebAi??ti?ai???ai??i?? NeaiA?ku. AiA?ku tik tai, kad lietuviA?kam teatrui tikrai lemta ai??zbAi??tiai??? A?iAi??rovo gyvenime. Nors koks jis dabar A?iAi??rovas ai??i?? jis jau Teatralas…

Vis dAi??lto lietuviA?ka literatAi??ra, vaizduojamasis menas ir visa kita yra istoriniA? A?vykiA? padarinys. Istorija mena konkreA?ias datas ir vardus tA?, kurie A?kvAi??pAi?? teatro pastatymus ir knygas. Konkretu yra mitologija, architektAi??ra, iA?gyvenimai, gyvenimai, biografijos ai??i?? tai, kas yraAi?? lietuviA? poezijos lopA?ys.

Savo paA?inties su Lietuva aA? neplanavau, kaip neplanavau ir tapti atvykAi??le. Bet, atrodo, jau laikas baigti savo iA?paA?intA?… Ai??siminAi?? lietuviA?kas dokumentinis filmas ai??zKaip mes A?aidAi??me revoliucijAi??ai???.Ai?? Kaip aA? norAi??A?iau bAi??ti viena iA? tA? ai??zmesai???ai??i?? BAi??ti grandimi Baltijos kelyje arba mAi??tyti gAi??les iA? A?emai skrendanA?io lAi??ktuvo, dainuoti tautiA?kAi?? giesmAi?? ir lietuviA?kas sutartines… GalbAi??t ai??i?? ai??zkur gerai, ten ir TAi??vynAi??ai???… Bet vis tiek kaA?kas motyvuoja A?temptai mokytis kalbAi??, kuri padAi??tA? suprasti knygas, spektaklius, kinAi??, sAi??dAi??ti visuose teatAi??ruose ir kino salAi??se ir galA? gale apsigyventi SenamiesA?io gatAi??vAi??se ai??i?? bAi??ti vienai iA? grandA?iA? Lietuvos kultAi??roje ir perduoti groA?io bangas toliau, raA?ant knygas, muzikAi?? ir dainas, tapant paveikslus, statant spektaklius ir filmus…