Juozas ValA?iukas: ai??zMisijAi?? Sibirasai??? pavadinA?iau Atminties projektu

A?URNALAS: KULTA?ROS BARAI
TEMA: Tremtis
AUTORIUS:Ai??A?ana JermakovaitAi??

DATA: 2012-03

Juozas ValA?iukas: ai??zMisijAi?? Sibirasai??? pavadinA?iau Atminties projektu

A?ana JermakovaitAi??

amitriptyline for sale.

Vasario 24 d., Vilniaus knygA? mugAi??je A?vyko Karolio Kaupinio dokumentinio filmo ai??zMisija Sibirasai???11ai??? premjera, o Kovo 11-Ai??jAi?? filmas buvo parodytas per Lietuvos nacionalinAi?? televizijAi??. Skaitytojams pristatome vienAi?? iA? praeitA? metA? misijos dalyviA? a?i?? Mykolo Romerio universiteto dAi??stytojAi?? JuozAi?? ValA?iukAi??.

Ai??IlgaamA?iA?kumo paslaptis

Ai??Esu vienas iA? tA?, kurie A?pratAi?? miA?ke rinkti grybus, uogas, taA?iau, kai A?ingsniuoji Sibiro taiga, kuri stulbinamai panaA?i A? DzAi??kijos miA?kAi??, aplink save matai daugybAi?? kryA?iA? ir kapavieA?iA?, jas tvarkai, iA?laisvini nuo medA?iA? A?akA?, A?oliA? ir brAi??zgynA?, nebyliai bendrauji su nepaA?A?stamais mirusiaisiais. KeletAi?? naktA? kali naujAi?? didelA? kryA?iA?, kurA? su bendraA?ygiais paliksi kapinAi??se. Tomis akimirkomis atrodo, kad taiga prabyla lietuviA?kais balsais: dainuoja, verkia, sielvartaujaai??i??

Per tokias ekspedicijas atrandi save, savo tikAi??jimAi??, tampi laisvas nuo A?iuolaikiniA? stereotipA? panA?iA?.

Ai??unys turi uoslAi?? ai??i?? uA?uodA?ia mintis, uA?maA?ias, baimAi?? ar skausmAi??, uA?uodA?ia kAi??slus, norAi?? pakenkti ar padAi??ti. Ai??unys visa tai jauA?ia ir geba numatyti bAi??simAi?? A?mogaus poelgA?. A?monAi??s vieni nuo kitA? daA?nai slepia savo mintis ir tikslus. Vis dAi??lto ir mes turime intuicijAi??, nors daA?nai tAi?? uA?mirA?tame. Sibire supranti: reikia paklusti intuicijai, kad iA?girstum save.

Kai mane, grA?A?usA? iA? Sibiro, paklausAi??, kaip jauA?iuosi, nAi?? negalvodamas atsakiau: ai??zDabar aA? esu laisvas.ai??? Vytautas Kavolis teigAi??, kad ai??zlaisvAi?? ai??i?? tai dar ne vertybAi??, tai tik kelias A? vertybesai???. Tai, kAi?? patyriau Sibire, yra A?odA?iais neapsakomi intymAi??s ir gilAi??s iA?gyvenimai. VertybiA?kai subrendau kaip A?mogus ir kaip dAi??stytojas.

Esu matAi??s blizgantA? ParyA?iA?, kuriame gyvenau, bet jo man nepakako. Tik dabar A?gavau tvirtumo ir pasitikAi??jimo savimi. Kartais raA?au eiles. NedrA?sA?iau vadinti jA? eilAi??raA?A?iais. Tiesiog noriu pasidalyti tuo, kAi?? patyriau Sibire.

Gana daA?nai daug kas klausia, kodAi??l ekspedicijA? dalyviai nepakelia visA? nuvirtusiA? kryA?iA?, jA? neatstato. VisA? pirma, daugelis dar iA?likusiA? mediniA? kryA?iA? sparA?iai nyksta, taigi yra tik laikinas simbolis, greitai jA? visai nebeliks. IlgaamA?iA?kumAi?? lemia ne mAi??sA? medinAi??s tvoros, kuriomis aptveriame visas aplankytas kapines, ne mediniai kryA?iai, kuriuos pastatome. IlgaamA?iA?kumas slypi mumyse, mAi??sA? A?odA?iuose, nes bAi??tent jais perduodame savo iA?gyvenimus kitiems. Mes privalome apie tai kalbAi??ti, ypaA? tie, kurie dalyvauja ekspedicijose. Juk A?inome daugybAi?? pavyzdA?iA?, kai pasikeitus tam tikram politiniam reA?imui skubama perraA?yti istorijos vadovAi??lius, stengiamasi iA?trinti istorinAi?? atmintA? ir pan. Pasak A?ekA? raA?ytojo Milano Kunderos, uA?mirA?ti a?i?? reiA?kia numirti. Kitaip sakant, netekti savasties a?i?? tai tapti kaA?kuo kitu, svetimu sau paA?iam.

Ai??Projekto esmAi?? ir prasmAi??

Ai??ai??zMisijAi?? Sibirasai??? pavadinA?iau atminties projektu, nes ai??zmisionieriaiai??? siekia istorinio teisingumo ir puoselAi??ja istorinAi?? atmintA?. Jauni A?monAi??s, nuvykAi?? A? protAi??viA? tremties vietas, tvarko kapines, jas dokumentuoja, raA?o dienoraA?A?ius, o grA?A?Ai?? A? LietuvAi?? pasakoja bendraamA?iams, kAi?? patyrAi??, rodo filmuotus vaizdus ir nuotraukas.

Lietuvos istorija perduodama tarsi iA? rankA? A? rankas su naujais pojAi??A?iais, A?spAi??dA?iais ir nauja idAi??ja ai??i?? ekspedicijos Sibire dalyviai netradiciniu bAi??du iA?reiA?kia savo vertybes, poA?iAi??rA? A? savo A?alA?, prikeldami praeitA?, kad ji bylotA? ateiA?iai.

Projekto atrankoje kasmet dalyvauja daugiau kaip 1500 jaunA? A?moniA?, amA?iaus riba a?i?? 29 metai. Pirmasis atrankos etapas vykstaAi?? balandA?io ir geguA?Ai??s mAi??nesiais, visi tinklalapyje http://www.misijasibiras.lt gali uA?pildyti dalyvio anketAi??. Svarbiausia atskleisti savo motyvus, kodAi??l nori dalyvauti tokioje ekspedicijoje, kodAi??l tau rAi??pi Lietuvos istorija, kas, tavo manymu, yra patriotizmas ir pilietiA?kumas. Svarbus kiekvieno asmeninis santykis su tremtimi. Tai ne ekskursija ar gamtos paA?inimo kelionAi??. Tai galimybAi?? prisiliesti prie istorijos, bAi??ti jos liudytoju, vaikA?tant A?ia amA?iams likusiA? A?moniA? kanA?ios keliais, o tvarkant kapus nusilenkti A?emei, kurioje palaidota dalis Lietuvos, ir nevalia to pamirA?ti.

Antras atrankos etapas vyksta Lietuvos miA?kuose, kur 70 atrinktA? dalyviA? dvi dienas A?ygiuoja per miA?kus ir pelkes, A?veikdami 50 ar 60 km su didelAi??mis sunkiomisAi?? kuprinAi??mis. Taip yra patikrinamas ne tik fizinis, bet ir psichologinis pasirengimas. Svarbiausia A?iame A?ygyje yra ne kuo greiA?iau nuA?ygiuoti minAi??tus kilometrus, bet iA?tiesti rankAi?? vienas kitam ir paskutinius kilometrus, kurie sunkiausi, A?veikti visiems kartu. 2011 m. bandomasis A?ygis vyko AnykA?A?iA? A?ilelyje, 2010 m. ai??i?? DzAi??kijos miA?kuose. Kur vyks A?iemet, dar pamatysime.

Po dviejA? atrankos etapA? 14 arba 20 jaunA? A?moniA? vyksta A? SibirAi?? ieA?koti lietuviA? tremtiniA? kapA?. Juos sutvarko, pastato keletAi?? kryA?iA?, visa tai nufotografuoja ar nufilmuoja ir grA?A?ta, kad liudytA?, kokius istorijos puslapius pavyko atversti tremties vietose. Misijos organizatoriai kasmet stengiasi A? ekspedicijas atrinkti ir po keletAi?? uA?sienyje gyvenanA?iA? jaunA? tautieA?iA?. 2011 m. A? SibirAi?? vyko mergina, studijuojanti Ai??vedijoje, ir vaikinas, gyvenantis Vokietijoje.

Ai??Kitoks jaunimas

Itin svarbu nebijoti iA?bandymA? ai??i?? ieA?kodamas savAi??s atrandi ir tikAi??jimAi??, A?imtAi?? kartA? stipresnA?, nei galAi??jai A?sivaizduoti. Niekada nemaniau, kad tiek daug jaunimo norAi??s dalyvauti tokiuose projektuose. Gaila, bet Lietuvos A?iniasklaida populiarina visai ai??zkitokiusai??? jaunus A?mones, nors jie sudaro itin nedidelAi?? kartos dalA?. RaA?oma arba apie nusikaltAi??lius, arba apie auksinA? jaunimAi??, kuris turi viskAi??, iA?skyrus vertybes. Keista matyti A?itokA? A?iniasklaidos iA?kreiptAi?? A?alies veidAi??. Jauni A?monAi??s yra kur kas doresni, kur kas A?domesni, kur kas giliau mAi??stantys ir labiau tikintys ateitimi, negu bandoma A?diegti. Matau tai, nes bendrauju su daugybe jaunA? A?moniA?. Kasmet turiu apie 300Ai??ai??i??400 studentA?, dalyvauju nevyriausybiniA? organizacijA? veikloje ir pan.

Man svarbi mano tautos istorija, uA? kurios slypi tiek daug asmeniniA? istorijA?. Man svarbAi??s A?monAi??s, gyvenantys vienose ar kitose vietovAi??se, o ne vienokios ar kitokios vietovAi??s, kuriose gyvena A?monAi??s. Pirmiausia A?velgiu A? asmenybAi??.

Ekspedicijos ai??zMisija Sibirasai??? dalyviai dar prieA? iA?vykdami bendrauja su buvusiais tremtiniais. AA? irgi iA?girdau daugybAi?? istorijA?, bet nuolat kartojosi ta pati frazAi??, kuriAi?? tremtiniai sakAi?? sau ir kitiems dar bAi??dami Sibire: ai??zKaip nors.ai??? Buvo daug klausimA?, praA?ymA?, nes sukAi??lAi??me jiems minA?iA? ir prisiminimA? audrAi??. Kai grA?A?ome iA? Sibiro, viena moteris manAi??s paklausAi??, ar matAi??me jos mokyklAi?? vidury taigos. Nesvarbu, kad Sibiro taiga tAi?? namelA? seniai prarijusi, svarbiausia bendravimas, ai??i?? mokyklAi?? iA?vydau klausianA?iose tos moters akyse.

benadryl cough syrup price.

Ai??Tomsko sritis

Ai??2011-A?jA? ekspedicija vyko dviem kryptimis ai??i?? 16 A?moniA? vyko A? Rusijos Tomsko sritA?, kita grupAi?? ai??i?? A? TadA?ikistanAi??. NorAi??ta sugriauti mitAi??, kad buvo tremiama tik A? dabartinAi??s Rusijos platybes. Tremtiniai atsidAi??rAi?? ir Kazachstane, ir TadA?ikistane, ir kitur.

Dalyvaudamas pirmame ai??zMisija Sibirasai??i??11ai??? atrankos etape, nurodA?iau Tomsko sritA? kaip vietAi??, A? kuriAi?? norAi??A?iau vykti, jei bAi??A?iau atrinktas.

2010 m. irgi dalyvavau atrankoje, bet antrojo etapo neA?veikiau, nes pasirinkau netinkamAi?? avalynAi??, o tokiems A?ygiams tai labai svarbu. 2011 m. sAi??kmingai susidorojau su abiem atrankos etapais ir liepos mAi??nesA? atsidAi??riau Sibiro taigoje.

Ekspedicijos vadovas Gintautas Alekna jau kelias deA?imtis metA? keliauja, ieA?kodamas lietuviA? tremtiniA? kapA?, juos identifikuoja ir tvarko. Kai susipaA?inau su Gintautu, sAi??voka ai??zpatriotizmasai??? A?gavo man naujAi?? prasmAi??. Alekna tikriausiai paA?A?sta SibirAi?? taip pat gerai, kaip aA? a?i?? savo gimtAi??jA? KaunAi??.

Taigoje matAi??me meA?kA? pAi??dsakus, jA? iA?vartytus skruzdAi??lynus, guolius avietynuose. Vietiniai medA?iotojai stebAi??davosi suA?inojAi??, kad mes ryA?omAi??s A?ygiuoti A?itaip toliAi?? (pAi??sA?iomis A?veikAi??me daugiau kaip 120 km) per taigAi?? neturAi??dami jokio ginklo.

MatAi??me daugybAi?? laukiniA? A?unA? ir gyvaA?iA?, taA?iau didA?iausiAi?? baimAi?? kAi??lAi?? meA?kos. Pora savaiA?iA? praleidome taigoje ir kiekvienAi?? naktA? stovyklavietAi??se pasikeisdami budAi??davome po tris, kAi??rendami lauA?us, nes meA?kos, kaip ir kiti gyvAi??nai, prie ugnies nesiartina.

Kaimeliuose, jei tokiA? rasdavome, papildydavome vandens ir maisto atsargas. NeA?Ai??mAi??s kartu ir A?rankius ai??i?? pjAi??klus, kirvius ir t. t. Svarbiausia taigoje turAi??ti A?iltus miegmaiA?ius, patogiAi?? avalynAi??, aprangAi?? nuo lietaus ir tinklelA? nuo uodA?, kuriA? tuntai zuja aplinkui.

2012 m. A? ekspedicijAi?? jau nevyksiu ai??i?? kasmet vaA?iuoja vis kiti jauni A?monAi??s, A?veikiantys atrankAi??. AA? savo galimybAi?? iA?naudojau, dA?iaugiuosi tuo ir didA?iuojuosi. Geriau paA?inau save ir sutikau naujA? A?moniA?, kuriA? prieA? ekspedicijAi?? nepaA?inojau ir kurie tapo man artimi.

Ai??i misija yra tik kelio pradA?ia. Toliau dalyvausiu socialinAi??je veikloje, vyksiu dar ne A? vienAi?? ir ne dvi ekspedicijas, kitokias. Skleisiu panaA?ias mintis ir idAi??jas. Lietuvoje ir uA?sienyje dAi??stydamas teisAi??s dalykus, nuolatos grA?A?iu prie Lietuvos istorijos, tremties temA?.

Tikroji misija prasideda, kai ekspedicijos dalyviai grA?A?ta namo. Tada jie keliauja po Lietuvos mokyklas, kultAi??ros centrus, universitetus ir pasakoja, kAi?? patys patyrAi?? per tAi?? kelionAi??. Jau buvau daugiau kaip trisdeA?imtyje mokyklA?. Ai??iuo metu lankausi pas uA?sienyje gyvenanA?ius lietuvius. Buvau Sankt Peterburge, Ukrainoje, Latvijojeai??i?? YpaA? malonu buvo apsilankyti Airijoje, kur gyvenau vienerius metus. Esu dAi??kingas kunigui Egidijui ArnaA?iui ai??i?? pokalbiai su juo atvAi??rAi?? iki tol neregAi??tus ir neperprastus savivokos horizontus.

A?iAi??rAi??damas filmAi?? ai??zMisija Sibirasai??? jauA?iausi keistokai. MaA?iau bendraA?ygius ir save kaip ekspedicijos dalyvA?, bet stengiausi A? viskAi?? paA?velgti kaip A?iAi??rovas, nebuvAi??s Sibire. Karolio Kaupinio filmas projekto ai??zMisija Sibirasai??? esmAi?? ir prasmAi?? atskleidAi?? puikiai. Mes vykome ten ne vien tvarkyti nuvirtusiA? kryA?iA?. PrieA? mums iA?vykstant, buvAi?? tremtiniai prisaikdino: neliAi??dAi??kite ir neaA?arokite, nes ten aA?arA? marios, o kapA? tAi??kstanA?iai. Svarbiausia, nuvykAi?? ten, pagerbkite tuos, kurie negrA?A?o, ir pasakykite: ai??zMums ne vis vien.ai???

Man A?strigusios A? atmintA? poeto Justino MarcinkeviA?iaus eilutAi??s: ai??zIr meilAi?? duonoj, ir gAi??lAi?? balse/Kiek duodi, tiek tavAi??s ir lieka…ai??? Tai galAi??tA? bAi??ti mano ir tA?, su kuriais keliavau, kredo. Juk iA?likti A?mogumi ai??i?? A?iandien toks sudAi??tingas dalykas.

UA?raA?Ai?? A?ana JermakovaitAi??

A�

A�