JuvelyriA?ki Eksperimentai

A?URNALAS: KRANTAI
TEMA: Juvelyrika
AUTORIUS:Ai??ElzAi?? SakalinskaitAi??
DATA: 2013-06

JuvelyriA?kiAi??Eksperimentai

ElzAi?? SakalinskaitAi??

TekstilininkAi?? ElzAi?? SAKALINSKAITAi?? raA?o apie tarpdisciplininius eksperimentus juvelyrikoje su netradicinAi??mis sritimis ai??i?? medicina, naujosiomis technologijomis ir sumaniAi??ja tekstile. Ai??ie eksperimentai dar nAi??ra plaA?iai paplitAi??, bet vis sparA?iau atranda vietAi?? menininkA? kAi??ryboje visame pasaulyje. Straipsnyje supaA?indinama su jau sukurtais tokios juvelyrikos darbais ir apA?velgiamos galimybAi??s A?iAi?? sritA? plAi??toti.

EXPERIMENTS IN JEWELLERY

The textile artist ElzAi?? SAKALINSKAITAi?? writes about different media experiments in jewellery, connecting jewellery to medicine, new technologies and smart textiles. These experiments are not widely known, but they are quickly finding a place in artistic creations worldwide. In the article, jewellery creations are presented, and the possibilities are reviewed for the expansion of the field.

Mokslas neA?manomas be fantazijos, o menas ai??i?? be fakto.

Vladimir Nabokov

KeiA?iantis A?mogaus poA?iAi??riui A? jA? supanA?iAi?? aplinkAi??, postAi??modernizmui suartinus menAi?? ir kasdienybAi??, aukA?tAi??jAi?? ir A?emAi??jAi?? kultAi??rAi??, po truputA? atsisakoma vien estetinAi?? paskirtA? turinA?iA? daiktA?, ieA?koma jA? ne tik graA?iA?, bet ir funkcionaliA?. Juvelyrikos, medicinos ir naujA?jA? technologijA? jungtis labai aktualAi??ja. TarpdiscipliniA?kumas suteikia juvelyrikai naujAi?? prasmAi??, naujA? funkcijA? ir atveria kAi??rybai naujA? galimybiA?. Meno ir mokslo sintezAi?? tampa labai svarbiu aspektu A?iandienos menininkA? darbuose. Tai unikali kAi??rybos sritis, padedanti ugdyti ir keisti visuomenAi??. KAi??rAi??jai tampa idAi??jA? generatoriais: nevarA?ydami savo kAi??rybiA?kumo, nebijodami suklysti ar apsijuokti, suteikdami laisvAi?? savo, kartais atrodytA?, absurdiA?kiausiems sumanymams, jie A?A?iebia impulsAi?? naujoms idAi??joms ir galimybAi??ms.

Dabartiniame pasaulyje sparA?iai keiA?iantis poA?iAi??riui A? kasdien naudojamus daiktus, bandoma iA?vengti vartotojiA?kumo, A?sigali perdirbimo, funkcionalumo idAi??jos, naujovAi??s technikoje keiA?iasi kasdien, ir visi nejuA?iom pasiduoda A?ioms tendencijoms. KAi??rAi??jai siekia savo darbus paversti ne tik graA?iais, estetiA?kais ar konceptualiais, bet ir novatoriA?kais, naudingais meno kAi??riniais, suteikti jiems naujA?, kartais neA?prastA? funkcijA?. Menininkai, tarp jA? ir juvelyrai, A?kAi??nydami savo idAi??jas bando apmAi??styti ir savitai interpretuoti A?mogaus fizinius ir emocinius poreikius.

TarpdiscipliniA?kumas skirtingose meno srityse nieko nebestebina. Tai dar vienaAi?? A?iuolaikinio meno tendencija, drAi??sinanti menininkAi?? A?vairiapusiA?kai atskleisti savo kAi??rinio idAi??jAi?? ir jo daugialypiA?kumAi??. TradiciniA? meno A?akA? jungimas yra tapAi??s kasdienybe, ir juvelyrika nAi??ra iA?imtis. Juvelyrikos dermAi?? su tapyba, skulptAi??ra, keramika ar fotografija praturtina tiek jAi?? paA?iAi??, tiek kitas meno A?akas. NaujA?jA? technologijA? ar medicinos ir juvelyrikos tarpdiscipliniA?kumas yra palyginti dar nelabai iA?plAi??tota sritis, taA?iau ji aiA?kiai perspektyvi. Tokie juvelyrikos kAi??riniai puikiai atspindi A?iuolaikinA? A?mogA? ir jo gyvenimo filosofijAi??.

Ai??Juvelyrika ir medicina

Pasaulyje vis populiarAi??janA?ios naudingumo, prieA? vartotojiA?kumAi?? nukreiptos idAi??jos daro didelAi?? A?takAi?? A?iuolaikiniam menui, kartu ir A?iuolaikinei juvelyrikai. MedicinAi?? bandoma sulieti su juvelyrika, ir taip gimsta ne tik A?domAi??s, modernAi??s ar puoA?nAi??s, taA?iau ir praktiA?ki meno kAi??riniai, tiesiogiai naudingi A?mogui bei jo aplinkai. Juvelyrika A?gauna naujA? prasmiA?. EstetiA?kumo ir puoA?numo kriterijai praranda pirmenybiA?kumAi??.

Liaudies medicinos, magijos ir papuoA?alo derinys A?inomas nuo seno. Jau SenovAi??s Romoje tikAi??ta, kad A?vairAi??s akmenys turi magiA?kos galios ir gali iA?gydyti daugelA? ligA?. A?monAi??s neA?iodavo medalionus su skirtingais akmenimis, kurie buvo vertinami kaip tam tikra apsauga. PavyzdA?iui, gintaras uA?kertAi??s keliAi?? skydliaukAi??s ligoms, vaduojAi??s nuo gerklAi??s skausmA?. ViduramA?iais medikai gintaru stiprindavo dantis, gydydavo paA?eistAi?? odAi??, opas, migrenAi??, astmAi??, nemigAi?? ir kitas ligas. Gintaras ir kiti akmenys buvo neA?iojami prie kAi??no, iA? jA? milteliA? gaminami tepalai. Visa tai puikiai A?inoma ir taikoma A?iandien, taA?iau toks gydymo bAi??das labiau siejamas su psichologiniu placebo efektu. O A?iuolaikiniam A?mogui vien tikAi??jimo galios nebeuA?tenka. Dabar juvelyrikoje itin svarbus papuoA?alo ir kAi??no santykis, A?mogaus poreikiai, todAi??l medicina tampa priemone sukurti papuoA?alAi??, kuris bAi??tA? naudingas realiai ir A?mogA? gydytA?. Juvelyrikos kAi??rinys gali tarnauti ne tik kaip puoA?mena, bet ir kaip medicininis instrumentas ar prietaisas. NemaA?ai juvelyrA? gvildena A?iAi?? problemAi?? savo kAi??ryboje ir A?gyvendindami savo sprendimus jungia iA? pirmo A?vilgsnio, atrodytA?, nesuderinamas sritis.

PavyzdA?iui, anglA? juvelyrAi??s Lucy Rowlands kAi??ryboje A?iedas tampa burnos tyrinAi??jimo A?taisu ai??i?? tai kartu ir papuoA?alas, ir stomatologo veidrodAi??lis. Pasak autorAi??s, burna yra viena svarbiausiA?, jautriausiA?, mistifikuotA? ir erotizuotA? A?mogaus kAi??no vietA?. Ji tarsi kvieA?ia tyrinAi??ti A?mogA? ir jame slypinA?ias paslaptis1. KAi??rinio dizainas labai estetizuotas, minimalistinis, jis puikiai sulydo tiek meniA?kumAi??, tiek konceptualumAi??, tiek funkcionalumAi??.

Dar vienas pavyzdys ai??i?? visame pasaulyje gerai A?inomi norvego Sigurdo Brongerio (g. 1957) juvelyrikos darbai. Menininkas kuria A?vairius mechaninius objektus, kurie tampa A?iedais ar segAi??mis ir jau pripaA?inti esAi?? juvelyrikos klasika. KAi??ryboje jungiama mechanika ir juvelyrika. Autorius pasitelkia mechanizmus, tampanA?ius nostalgiA?ku praeities palytAi??jimu. KalbAi??damas apie savo kAi??rybAi?? jis visada pabrAi??A?ia, jog labai svarbu sujungti groA?A? ir praktiA?kumAi??. PramonAi??je sukurti graA?Ai??s objektai, kurie tampa estetinAi??mis vertybAi??mis, daA?niausiai nAi??ra tinkami vartoti ai??i?? tai nenaudingas, bevertis groA?is, daiktas be paskirties2.

Sigurdo Brongerio juvelyrikos kolekcija ai??zIndikatoriaiai??? tiksliai atspindi menininko idAi??jas. Ai??ie kAi??riniai ai??i?? ne tik veikiantys mechanizmai, bet ir A?mogaus pulsAi?? bei kraujospAi??dA? matuojantys prietaisai. Medicinos ir juvelyrikos sAi??junga Brongerio darbuose yra labai svarbi, nes kAi??riniai A?gauna naujAi?? funkcijAi??, prasmAi?? ir tampa tikrai naudingu daiktu.

Manau, drAi??siausiai ir A?taigiausiai savo idAi??jas kAi??ryboje atskleidA?ia amerikieA?iA? juvelyrAi?? Molly Epstein. Jos darbA? kolekcijos ai??zPasiekti homeostazAi??ai??? funkcija ai??i?? ne tik medicininAi??. Juvelyrikos dirbiniA? dizainas labiausiai atspindi savitAi?? medicinos estetikAi??: balti gurgA?dantys chalatai, skubAi??s A?ingsniai ilgais ligoninAi??s koridoriais, susirAi??pinAi?? A?vilgsniai, metaliniai, sterilAi??s ir A?vilgantys chirurgo A?rankiai, savita, kartais dA?iugi, kartais skausminga, kartais mistiA?ka atmosfera ai??i?? viskas paklAi??sta preciziA?kumo, tikslingumo, funkcionalumo reikalavimams. Epstein kAi??riniai tarsi medicininiai A?tvarai idealiai dera prie A?mogaus kAi??no. JuvelyrAi?? visai pamirA?ta dekoratyvumAi?? ir pirmines papuoA?alo funkcijas, labiausiai pabrAi??A?ia jo naudingumAi??. Ai??ios kolekcijos kAi??riniai visA? pirma yra realiAi?? paskirtA? turintys objektai, o tik paskui juvelyrikos dirbiniai.

Tarp Lietuvos juvelyrA? darbA? taip pat galime rasti tarpdisciplininiA? kAi??riniA? ir eksperimentA?. TaA?iau menininkai medicinAi?? su juvelyrika jungia atsargiai, tarsi kiek nuogAi??staudami, nepamirA?dami ir neatsisakydami puoA?ybinAi??s juvelyrikos funkcijos bei estetikos, bet, nepaisant to, jungtis vyksta konceptualiai ir A?tikinamai. Tokius darbus labiau tiktA? vadinti vienetiniais, jie netapo kurio nors juvelyro vizitine kortele, taA?iau tikrai yra verti dAi??mesio.

Ai??PavyzdA?iui, Beatos SietinA?ienAi??s (g. 1974) darbai ai??zTvarsA?iai kAi??nuiai???. Tai segAi??s ir A?iedas iA? tiulio juostos bei sidabro, kuriais iA? tiesA? galima aptvarstyti kAi??nAi??. PapuoA?alais kAi??nAi?? A?manoma sutvarstyti pagal medicinos reikalavimus. Objektai transformuojami iA?sivynioja ir vAi??l susitraukia, virsdami A?iedu su neA?prastos formos akimi ar beveik tradiciA?ka sege. Kituose A?ios kolekcijosAi?? papuoA?aluose estetizuotas tiulinis vyturas pakeiA?iamas tikru tvarsA?iu. Susuktas A? ritinAi??lA?, A?is tvarstis tampa A?iedo akimi ar auskarais. Esant bAi??tinam reikalui, toks papuoA?alas galAi??tA? virsti priemone suteikiant pirmAi??jAi?? pagalbAi??. Ai??ie darbai taip pat turi realiAi?? paskirtA?, taA?iau, kitaip nei jau minAi??tos Epstein kAi??riniai, jie pirmiausia iA?kelia estetinA? ir puoA?ybinA? juvelyrikos savitumAi??.

Dar viena konceptuali juvelyrikos ir medicinos jungtis akivaizdi UgnAi??s BlaA?ytAi??s (g. 1980) darbA? cikle, skirtame ir neregiams. Daugumoje kAi??riniA? panaudota Brailio raA?to sistema. Kaip teigAi?? EglAi?? Dean savo straipsnyje ai??zBrailis, barokas ir septynios didA?iosios nuodAi??mAi??sai??? ai??i?? ai??z tai objektas, kurA? turAi??tA? ai???stebAi??tiai??i?? tiek regintys, tiek neregiai, dalindamiesi lieA?iamu patyrimu. Beje, tai tinka ir kitiems kAi??riniams ai??i?? visur regintieji gali gAi??rAi??tis spalva, o visi ai??i?? faktAi??ra ir forma, idealiausia bAi??tA? leisti liestis prie darbA?. <...> Aromaterapija, tekstas ir papuoA?alas tuo pat metu A?prasmina naujAi?? A?vairialypAi?? realybAi??, iA?kelia kAi??rinA? A? daugiaprasmio ir multifunkcionalaus suvokimo sferAi??ai???3.

Ai??is darbas iA?skirtinis tiek konceptualumo, tiek tarpdiscipAi??liniA?kumo poA?iAi??riu. A?ia susipina papuoA?alas, medicina ir tekstas. MenininkAi?? sumaniai A?prasmina metaforas, uA?koduoja mintis ir idAi??jas, taip sujungdama, atrodo, nesuderinamus dalykus ai??i?? juvelyrikAi?? ir neregystAi?? ir iA?keldama A?domiAi?? ir jautriAi?? temAi??: gal mes visi esame neregiai, nepastebintys tikrA?jA? gyvenimo vertybiA??

Ai??Juvelyrika ir A?iuolaikinAi??s technologijos

Naujosios technologijos nAi??ra labai plaA?iai taikomos juvelyrikoje, taA?iau vis daugiau menininkA? ieA?ko novatoriA?kA? idAi??jA? ir A?domiA? sprendimA?, savo kAi??ryboje siekdami sujungti dvi skirtingas sritis. Ai??iuolaikinAi??s technologijos ai??i?? kaip A?viesos efektai, A?viesos ledai ar A?vairAi??sAi?? mechanizmai ai??i?? gali netikAi??tai paA?vairinti papuoA?alo funkcijas ir paversti juvelyrikAi?? A?spAi??dingu, efektingu, konceptualiu bei naudingu meno kAi??riniu. Tokie meno kAi??riniai atspindi verA?liAi??, naujoviA?kAi??, mobiliAi?? ir nuolat besikeiA?ianA?iAi?? A?iuolaikinAi?? visuomenAi??.

JuvelyrAi?? iA? PietA? KorAi??jos Kyeok Kim savo kAi??riniuose taiko daug A?viesos efektA?. Ai??iuolaikinAi??mis technologijomis autorAi?? juvelyrikAi?? paverA?ia interaktyvia, jAi?? valdo pats A?mogus, tarsi A?aisdamas kuria ornamentus ant savo ar ant kito A?mogaus kAi??no. Kaip pati menininkAi?? teigia, ai??zornamentai kAi??nAi?? daro patrauklA? ir ekspresyvA?. Ai??i juvelyrika tampa kaip antra A?mogaus oda. Pasitelkiant A?viesAi?? viskas tarsi svyruoja tarp to, kas apA?iuopiama ir efemeriA?ka, realu ir netikraai???4 buy metronidazole 400mg. .Savo kAi??riniu Kyeok Kim subtiliai ir A?velniai palieA?ia amA?inas trapaus, nepastovaus gyvenimo ir groA?io temas.

Dar viena dailininkAi??, kurios A?vieA?iantys papuoA?alai jau yra tapAi?? klasika ai??i?? tai kAi??rAi??ja iA? DidA?iosios Britanijos Anoush Waddington. Jos juvelyrika ai??i?? tai tarsi A?vieA?ianA?ios medAi??zos, apsivijusios A?mogui kaklAi?? ar rankas. Ai??viesa ai??i?? viena svarbiausiA? A?ios autorAi??s darbA? sudedamA?jA? daliA?, suteikianti papuoA?alui dar daugiau dekoratyvumo ir ypatingA? efektA?.

VokieA?iA? juvelyras Marcas Mannas (g. 1968) irgi savo kAi??ryboje pasitelkia naujAi??sias technologijas ai??i?? A?viesos ledus ir elektronikAi??. Taip autorius juvelyrikos kAi??riniams suteikia naujA? funkcijA? ir sustiprina uA?koduotas idAi??jas. Ai??vieA?iantys objektai tamsoje tarsi kvieA?ia prieiti, masina aplinkinius, juos dAi??vintA? A?mogA? apgaubia paslaptingumu ir mistiA?kumu. Ai??iuolaikinAi??s technologijos A?ia pritaikytos tikslingai ir tik dar labiau paryA?kina kAi??rinio idAi??jAi??.

Ai??Juvelyrika ir sumanioji tekstilAi??

Juvelyrikos ir tekstilAi??s tarpdiscipliniA?kumas pasauliniame meno kontekste yra labai iA?plAi??tota sritis. Tekstiliniai papuoA?alai ar metalo bei tekstilAi??s jungimas vienu meno kAi??riniu nAi??ra naujiena. Daug tekstilininkA? bando praplAi??sti savo kAi??rybos horizontus ir kuria juvelyrikos dirbinius. Ai??ie kAi??riniai yra iA?skirtiniai, nes tekstilAi??s menininkas kitaip A?iAi??ri A? kietAi?? ir A?altAi?? metalAi??, jA? ai??zsuA?ildoai??? tekstilAi??s savybAi??mis. MinkA?tAi??, puriAi??, negrieA?tos formos tekstilAi?? derindami su kietu, aiA?kiu, grieA?tA? formA? metalu, menininkai suteikia papuoA?alui dimensijA? iA?plAi??sdami tekstilAi??s ir juvelyrikos ribas. TaA?iau A?i juvelyrika nAi??ra inovatyvi, darbuose tekstilAi?? daugiau pritaikoma kaip technika ar iA?raiA?kos priemonAi??. NaujAi??sias tekstilAi??s technologijas su juvelyrika menininkai dar jungia nedrAi??siai, nepasinaudodami daugeliu tokios sAi??jungos galimybiA?.

Lietuvoje dar maA?ai kur pritaikoma intelligent textiles ar smart textile vadinama tekstilAi??. Sumanioji tekstilAi?? yra nauja ir plati tekstilAi??s kryptis. Tai tekstilAi??, kuri reaguoja A? aplinkos pokyA?ius. Gaudama temperatAi??ros, drAi??gmAi??s, triukA?mo ar kitokA? signalAi?? iA? aplinkos, ji prisitaiko prie siunA?iamo A?enklo.

Sumanioji tekstilAi?? sujungia informaciniA? technologijA?, medA?iagA? mokslo patirtA? ir menus. TekstilAi??s medA?iagA? ir technologijA? mokslo ryA?ys su polimerA? technologijos, biotechnologijos, mikroelektronikos naujovAi??mis leidA?ia kurti adaptyvias technologijas, kurios nepaprastai iA?pleA?ia funkcines tekstilAi??s galimybes.

Ai??sivaizduokime siAi??lAi??, kuris turi atmintA? bAi??ti tiesus. PanaA?iai elgiasi ir tekstilAi??, turinti A?iluminAi?? atmintA?. Nuo temperatAi??ros pokyA?io, pavyzdA?iui, jai krintant, tekstilAi?? grA?A?ta A? pirminAi?? formAi??: plonas siAi??las tampa purus bei A?iltas. Davikliai nebAi??tini ai??i?? A? temperatAi??ros, drAi??gmAi??s ar kitokA? pasikeitimAi?? ji reaguoja automatiA?kai.

usa viagra pfizer for sale.

Kitas pavyzdys ai??i?? audinys su mikroporomis. Lyjant poros uA?sidaro, ir audinys tampa nepralaidus vandeniui, o sumaA?Ai??jus drAi??gmei, poros atsiveria, ir audinys vAi??l ima kvAi??puoti. Tai vienas ai??zprotingA?jA?ai??? medA?iagA? tipA? ai??i?? medA?iaga reaguoja ir keiA?ia formAi??, prisitaikydama prie aplinkos sAi??lygA?.

Sumaniosios tekstilAi??s funkcijos neA?tikAi??tinos: tokie gaminiai gali padAi??ti saugoti sveikatAi??, komunikuoti, apsaugoti, perspAi??ti ar tiesiog pralinksminti. Tokia A?vairiapusAi??, daugiafunkcAi?? ir dinamiA?ka tekstilAi?? iA?kelia naujA? klausimA? dizaineriams ir skatina iA? naujo perprasti medA?iagos galimybes, pervertinti A?mogaus ir daiktinAi??s aplinkos santykA?.

Sumanioji tekstilAi?? gali bAi??ti taikoma ne tik tekstilAi??s gaminiuose, tai galAi??tA? bAi??ti impulsas menininkams drAi??siai imtis tarpdisciplininiA? eksperimentA?. Juvelyrikos kAi??rinys, keiA?iantis spalvas ir pradedantis A?viesti pagal A?mogaus besikeiA?iantA? pulsAi??, spaudimAi??, nuotaikAi??, tarsi atspindi A?mogaus emocijas ir perduoda jas aplinkiniam pasauliui. Toks papuoA?alas keiA?iasi kartu su jo dAi??vAi??toju, toks juvelyrikos kAi??rinys ai??i?? tai jausmA?, nuotaikA? ir pojAi??A?iA? sensorius.

Ai??iuolaikinAi??s tekstilAi??s technologijA? ir juvelyrikos sintezAi?? ne tik sukurtA? naujAi?? meninAi?? kokybAi??, bet ir atvertA? netikAi??tAi?? laukAi?? eksperimentams. Tai nauja ir dar neiA?naudota sritis, kuri puikiai A?silietA? A? mAi??sA? gyvenimAi?? ir, atspindAi??dama A?iuolaikinio A?mogaus poreikius, pojAi??A?ius, nuotaikas, siA?stA? apie jA? informacijAi??.

Ai??iuolaikinAi??s tekstilAi??s panaudojimo pavyzdA?iu galAi??tA? bAi??ti mano paA?ios tekstiliniA? segiA? kolekcija ai??zBAi??k matomasai???. Kaip raA?Ai?? dailAi??tyrininkAi?? Sonata BaliuckaitAi??, ai??zA?ie darbai turi tris funkcijas: pirmoji ai??i?? puoA?ybinAi??, dekoratyvioji, antroji ai??i?? apsauginAi?? ai??i?? A?vytinti segAi?? padAi??s nepranykti tamsoje, apsisaugoti joje, bAi??ti matomam. O treA?ioji ai??i?? tai tarsi raginimas iA?reikA?ti save, atsiskleisti A?monAi??ms ir pasauliui. Ai??ios segAi??s tampa tarsi simboliu to, kas yra nematoma, bet kAi?? norAi??tum parodyti ir atskleisti: bAi??dAi??, nuotaikas, jausmus ir mintis. Tad kiekviena A?vytinti segAi?? gali reikA?ti norAi?? bAi??ti pastebAi??tam, suprastam ar iA?klausytam.

Tai juvelyrika, atspindinti A?iuolaikinio A?mogaus individualybAi?? ir poreikius. Nors A?i segiA? kolekcija nAi??ra itin novatoriA?ka ar provokuojanti, darbai labai atsargAi??s ir subtilAi??s, tarsi besimAi??gaujantys savo groA?iu ir nepriekaiA?tinga estetika, grieA?tai nepamirA?tant dAi??vAi??jimo funkcijos, taA?iau tai bandymas sujungti A?iuolaikinAi?? tekstilAi?? ir juvelyrikAi?? ir suteikti jai naujA? prasmiA?ai???.

Ai??* * *

Tai tik nedaugelis pavyzdA?iA?, iliustruojanA?iA? A?iandienines tendencijas. Mokslo ir meno ryA?ys turi teorinAi?? ir praktinAi?? reikA?mAi?? ai??i?? tai kryptis, kuri dar labiau suaktualina menAi?? kasdieniame gyvenime, keiA?ia ir atnaujina visuomenAi??. Manau, juvelyrikos tarpdiscipliniA?kumas iA?pleA?ia papuoA?alo galimybes. Juvelyrika gali ne tik puoA?ti, bet ir padAi??ti A?mogui, ne tik graA?inti, bet ir atskleisti paslAi??ptas A?mogaus mintis. Medicina ir naujosios technologijos galAi??tA? juvelyrikAi?? dar labiau priartinti prie A?mogaus, jo poreikiA? ir minA?iA?. Pasak A?ymiojo moderniosios kultAi??ros teoretiko Anthony Giddenso, ai??zpuoA?imas yra priemonAi?? simboliniam individo pasirodymui sociume, iA?orinAi??s formos suteikimas asmens tapatumo naratyvams, o intymumo siekis moderniojoje visuomenAi??je, kurA? tam tikra prasme iA?reiA?kia ir papuoA?alA? neA?iojimas, yra nulemtas individo mAi??ginimo iA?saugoti prasmingAi?? gyvenimAi?? paA?A?stamoje aplinkoje, nes dAi??l beasmeniA? organizacijA? plAi??tros moderniame pasaulyje A?i jam darosi vis svetimesnAi??ai???5.

1Ai?? http://www.lucyrowlands.co.uk/gallery.html

2Ai?? http://www.sigurdbronger.no/HTML%20files/Nye/air2.htm

3Ai?? EglAi?? DEAN. Trys iA?skirtinAi??s juvelyrikos kAi??rAi??jos // LiteratAi??ra ir menas. ai??i??
2011, Nr. 3318.

4Ai?? http://www.kyeokkim.com

5 Ai??Anthony GIDDENS. ModernybAi?? ir asmens tapatumas. ai??i?? Vilnius: Pradai, 2000, p. 85.