KAi?? aA? A?inau, arba IA? kur Ai??mAi??si tas rudasis nykA?tukas Lapinas

A?URNALAS: KelionAi?? su Bernardinai.lt
TEMA: BendrakultAi??riniai tekstai
AUTORIUS:Ai??Donatas PetroA?ius

DATA: 2012-02

KAi?? aA? A?inau, arba IA? kur Ai??mAi??si tas rudasis nykA?tukas Lapinas

Donatas PetroA?ius

Niekaip neiA?eina iA? galvos Lapinas. Tas, kuris sutvAi??rAi?? A?A? pasaulA?. Tas pats, apie kurA? 33 dienas trukusio kosmogoninio iA?siplepAi??jimo metu, 19-bene-46-aisiais metais ai??i?? arba A?iek tiek vAi??liau ai??i?? prancAi??zA? antropologui Driauliui (o gal ai??i?? Briauliui ar Griauliui) uA?siminAi?? vienas toks hogonas arba ogonas, A?iAi??rint, kokiais A?altiniais remsies, per kur dabar, pametAi??s gijAi??, mAi??ginsi prie visko prisikasti; taigi ai??i?? kAi?? tas hogonas ar ogonas, dogonA? genties iA?minA?ius, andai smulkiai supasakojo antropologui, po pusAi??s amA?iaus buvo bendrais bruoA?ais paklota viename tokio A?urnalo vardu ai??zGEOai??? numeryje. LietuviA?kai.

Tas A?urnalas, kuris mAi??tydavosi mano namuose, taip ir nepaklausiau, kieno uA?neA?tas, beveik trejus metus buvo mano parankinis skaitalas valgant. Tiesa, namo parvaA?iuoju tik per A?ventes, keliskart per metus. Retai, bet tada bAi??nu verA?iamas uA?stalAi??je atsigriebti uA? visus nebuvimus. Kai esi alkanas iA? tikrA?jA?, tada nereikia jokiA? skaitalA? dAi??mesiui nukreipti, o kai valgai A?iaip ai??i?? dAi??l to, kad A?ventAi??s, arba vien tik todAi??l, kad pietA? metas ai??i?? tada tenka ko nors griebtis ir A?sitverti ai??i?? teksto arba pasaulio.

Per trejus metus puotaudamas galAi??jau perskaityti krAi??vAi?? A?urnalA?, ir bAi??tA? viskas taikiai iA?rAi??kAi?? iA? galvos. O dabar ai??i?? nebeiA?eina pamirA?ti. Nes skaiA?iau tAi?? patA? per tAi?? patA? ai??i?? vieno A?urnalo vienAi?? straipsnA?. Tad ir dabar, vaA?iuojant namo A?ventAi??ms, mintis apie namiA?kius, maistAi??, gAi??rimus ir orus uA?goA?Ai?? Lapinas. Tiksliau ai??i?? to Lapino sukurtas pasaulis, dogonai, hogonas ar ogonas, kuris per 33 dienas iA?klojo viskAi?? o viskAi??. Ai??sivaizdavau, kaip skaitysiu apie tai, kad dogonai be jokiA? teleskopA? iA? kaA?kur A?inojo, jog Sirijaus A?vaigA?dAi?? yra net ne dvinarAi??, o trinarAi?? ai??i?? visai neseniai naujausiais teleskopais A?A?iAi??rAi??ta, kad toje ryA?kiausioje mAi??sA? skliauto sistemoje A?alia Sirijaus A ir baltojo nykA?tuko Sirijaus B yra dar rudasis nykA?tukas. Ai??sivaizdavau, kaip rysiu akimis sakinius apie dogonA? kalendorines apeigas, DidA?iAi??jAi?? Ai??ventAi??, kuri iA?tinka kartAi?? per 60 metA? (per tiek laiko ten, Sirijuose, viskas apsisuka), kuriai jau metas pradAi??ti ruoA?tis, nes ji beveik ant nosies ai??i?? prasidAi??s tuoj, po 15 metA?, truks gal 7 ai??i?? ar panaA?iai, vadinasi, ai??i?? metas skaptuoti naujAi?? DidA?iosios Motinos, VisA? KaukiA? Gimdytojos, kaukAi??. Rasiu paraA?yta apie tai ir apie visa kita ai??i?? taip pat ir apie LapinAi??.

Bet nuvykAi??s radau, kad slaptavietAi??je nebAi??ra to A?urnalo su tais dogonais ir tuo Lapinu. TAi?? kertinA? A?venA?iA? atributAi?? buvau paslAi??pAi??s matomiausioje vietoje, A?urnalinio stalelio pastalAi??je. Konspiracija pagal visas lapiA? taisykles, nuo jA? nusiA?iAi??rAi??jau, nes buvau girdAi??jAi??s istorijAi?? apie tai, kad kartAi?? A? mano kaimynA? viA?tas A?simetAi?? rudosios. Ilgai jA? nepagavo, nes neA?inojo, iA? kur jos ateina. O lapAi??s neateidavo iA? niekur ai??i?? jos gyveno toje sodyboje ai??i?? iA?sirausAi?? urvAi?? prie kAi??dros ir ai??i?? bAi??davo ai??i?? peA?a viA?tas nesislapstydamos, nes kas pagalvotA?, kad tokie dalykai darosi vidury baltos dienos. Mokytojai per pertraukas gerdami arbatAi?? matydavo pro langus, bet pedagogams nAi??nai grieA?tai draudA?iama naudoti smurtAi?? prieA? smulkiuosius plAi??A?rAi??nus ir kitas klastingAi??sias gyvybAi??s formas ar kaip kitaip kiA?tis A? evoliucijAi??.

PrisipaA?insiu ai??i?? man ta istorija apie lapes ir kaimynA? JanaviA?iA? viA?tas yra miglota ir iki galo neaiA?ki, norAi??A?iau perA?okti A? kitAi?? potemAi??, o kad ir skaitantiesiems bAi??tA? panaA?iai neaiA?ku, kaip ir man, bAi??A?iau linkAi??s A?terpti iliustracijAi??. Bet tai ne nuo manAi??s, raA?anA?iojo, priklauso.

GalbAi??t A?iAi?? istorijAi?? pradAi??ti derAi??jo taip: Namuose savo Lapino neradau, dAi??l to, vos tik grA?A?Ai??s po A?venA?iA? atgal A? tarnybAi??, puoliau jo ieA?koti internete. O kas tas internetas, kAi?? ten esu pasidAi??jAi??s ir ar ten verta kAi?? saugoti? NeA?inau. Regis, A?velgiant iA? kokiA? A?eA?iasdeA?imties metA? perspektyvos, nieko ten pastovaus. Atminties defragmentavimo aikA?telAi??. Nyksmo procesas. Kartais pasiA?ymi kokiAi?? nuorodAi?? ai??i?? o po pusmeA?io, A?iAi??rAi??k, kaip nebAi??ta. Tarkim, sAi??di kaA?kas ai??i?? baltasis metraA?tininkas ai??i?? metus, kitus, kaupia savo A?sivaizdavimAi?? apie pasaulA?, pamaA?u prisijunko tave, informacijos vartotojAi??, o po to tam kaA?kam viskas nusibosta, jis nustoja mokAi??ti mokestA? uA? talpinimAi??, ir turinys iA?krenta iA? erdvAi??s. Kaip tas A?urnalas. Gal ir yra kaA?kur, gal nebAi??ra. Staiga dingsta dalis A?altiniA?, kuriais rAi??meisi. KAi?? tada daryti ai??i?? pasitelkti vaizduotAi?? ir uA?pildyti baltas dAi??mes savamintiA?kai, savavaizdiA?kai, savalapiA?kai? Ar laukti, kol ratas apsisuks, ir viskas taps beveik taip, kaip buvo.

Man ir taip viskas jau aiA?ku. Ai?? internetAi?? lindau tik tam, kad kitiems A?rodymA? ai??i?? nors ne, kaip tik ai??i?? prieA?ingai, kaip tik ai??i?? sau ir niekam kitam. Nematau jokio reikalo, nejauA?iu jokio mesianistinio potraukio kam nors aiA?kinti, kad A?A? pasaulA? sukuriant dalyvavo Lapinas, nes nuorodos nieko neA?rodo, jei A?mogus netiki.

Va ir A?sipainiojau, o juk buvau sau prisiekAi??s, kad nelA?siu A? tAi?? internetAi??. Tiksliau ai??i?? A? internetAi?? lA?siu, bet apie jA? nekalbAi??siu iA? techninAi??s pusAi??s, nes su technika pykstuosi, o su kuo pykstiesi, apie tAi?? nieko graA?aus nepasakysi.

viagra soft tabs review.

Schemas praleidA?iame. Juolab ai??i?? kad su kampainiais ir algoritminAi??mis liniuotAi??mis pripaistoma dalykAi??liA?, kuriA? nepatikrinsi. Vaikai, iA?minA?iai ir visi kiti pranaA?ai schemas braiA?o iA? rankos ai??i?? kreivas A?leivas. UA? tai viskas vos akA? uA?metus.

Dabar paaiA?kinsiu iA? kitos pusAi??s. NepraAi??jus nAi?? mAi??nesiui po to, kai grA?A?au neradAi??s Lapino, neiA?tvAi??riau ir paA?iAi??rAi??jau, ar nAi??ra jo Google paieA?kos sistemoje (ir iA?kart man perA?asi asociacija su trinare Sirijaus sistema, kur tas rudasis nykA?tukas, matyt, ir bus Lapinas ai??i?? o kairAi??je pusAi??je ai??i?? krumpliai beveik remiasi dabar raA?ant ai??i?? naujausia Nastopkos semiotika: 1) taisau studijA? spragas; 2) laikau prislAi??gAi??s Marshallo McLuhano ai??zKaip suprasti medijasai??? ai??i?? su paantraA?te: ai??zA?mogaus tAi??siniaiai??? ai??i?? jei nepamirA?iu laiku pasakyti, kam viskas taip sudAi??liota); tai va ai??i?? neiA?tvAi??riau nepaA?iAi??rAi??jAi??s per Google ieA?kyklAi??, kur mano Lapinas.

LietuviA?kai, aiA?ku, neprisiA?auksi. AngliA?kai ai??i?? Wikipedijoje tarsi tyA?ia nAi?? A?odA?io apie LapinAi??, bet palaukit palaukit ai??i?? A?iojausi suA?ukti uA?metAi??s akA? A? reprezentacinAi?? to A?altinio dogonA? fotografijAi??, kurioje pirmame plane stovi du tokie juodomis kaukAi??mis, o jose galima A?A?iAi??rAi??ti civilizaciA?kai nepridengtus abiejA? lyA?iA? atributus ai??i?? ir viskas? ai??i?? ne, kaip tik ai??i?? visas graA?umas antrame plane: sAi??di toks vienas su oranA?ine, ugningai ruda kauke ai??i?? Lapinas, kas daugiau ai??i?? Lapinas ai??i?? ir spokso, tarsi atsainiai, A? tuodu juodomis kaukAi??mis su genitalijA? fragmentais ai??i?? ir spokso, tarsi meistras A? savo kAi?? tik iA?droA?tus baibokAi??lius. Va tau ir visa postkosmogonija: KAi??rAi??jas, Lapinas, Tas, kurio ieA?kojau, ai??i?? nei tekste, nei nuorodose neminimas, maA?a to ai??i?? stumiamas lauk net iA? vizualiA?jA? plotmiA?.

VienAi?? akimirkAi?? buvau bebandAi??s pasiduoti natAi??raliam pasipiktinimui, bet po to staiga racionalumo kampainis sumatavo proporcijas: juk ne pirmas kartais, kai A?iame pasaulyje lytiniai organai uA?goA?ia esmAi??. TurbAi??t ir ne paskutinis.

TrinarAi?? sistema bAi??dinga ne tik Sirijui, bet ir pasakoms bei tokiems kaip A?is, stebuklais besiremiantiems, raA?iniams. Pirmasis dAi??muo ai??i?? Lapino prisijaukinimas: pliusas (yra); antrasis ai??i?? Lapino praradimas: irgi yra A?ioje istorijoje, akivaizdu. TurAi??tA? bAi??ti ir treA?ioji dalis ai??i?? apie Lapino susigrAi??A?inimAi??, atgavimAi??. Bet A?ia jau bAi??tA? pervirA?is. Labai didelAi?? pagunda lA?sti vAi??l A? Google ir A?A?kart vietoj raktinio A?odA?io dogons A?vesti dogon fox ai??i?? ir A?e tau: pilna to tavo Lapino, kurA? turAi??jai, kurA? tareisi praradAi??s, ir jau buvai nutarAi??s nebeieA?koti, bet nesusilaikei: nuklioksAi??jai iki pirmojo A?altinio ir ai??i?? su palengvAi??jimu ai??i?? aptikai, kad A?ia dogonA? Lapinas yra ne tas, ugninis demiurgas, o A?iaip ai??i?? blyA?kioji antgamtinAi?? dvaselAi??, uA? saujelAi?? rieA?utA? padedanti nuspAi??ti ateitA?. Bet ir gerai, kad A?ia ne tas ir ne ta. SlAi??pkis ramus, manasis Lapine, tAi??nok tyliai ir niekam nesisapnuok, kol raA?au.

Niekada nesuprasdavau ai??i?? jei toks tekstas kaip A?is (kitaip sakant ai??i?? techninAi?? literatAi??ra) yra pasakojimas apie tai, ko nAi??ra iA? tikrA?jA?, vadinasi, prarasdamas nieko neprarandi. To, kAi?? sugalvojai, iA?mesti iA? galvos nebegali. Arba ai??i?? juo labiau norAi??tum pamirA?ti, tuo sunkiau uA?simirA?ta. Arba ai??i?? rodos, jau pamirA?ai, o, A?iAi??rAi??k, kada nors iA?lenda ai??i?? neatsiklausAi??s ai??i?? reikia tau to, ar nebereikia.

Mano galvoje, o nuo dabar ai??i?? jau ir tekste, egzistuoja toks vaizdinys: vasara, pati liepos kaitra, vidurdienis ai??i?? einu A?ieno vartyti, o gal traukti A? volus; perA?oku PelAi??, prieinu prie mAi??sA? ganyklos ir girdA?iu, kad JanA?iA? pusAi??je kaA?ko A?aukia visa gerkle trys ar keturi A?monAi??s ai??i?? kaip pablAi??dAi??. Labai nekreipiu dAi??mesio ai??i?? ko tik nesu matAi??s per A?ienapjAi??tes ai??i?? tai arklys pasibaido, tai traktorininkas pamirA?ta pavarAi?? uA?gesus varikliui iA?jungti ai??i?? po to, uA?vedus, kad rauna iA? vietos ai??i?? kartAi?? DeguA?iams tvarto sienAi?? taip iA?vertAi??. Bet A?A?kart nutinka tai, ko iki tol nebuvau matAi??s ai??i?? matau: parlekia tiesiai A? mane anA? A?ienautojA? pabaidytas Lapinas. TAi?? paA?iAi?? akimirkAi?? ai??i?? jau aA? ai??i?? A?aukiu kaip laukinis, mojuoju A?ake virA? galvos ai??i?? tarsi tas Lapinas bAi??tA? pasiutAi??s, tarsi A?inoA?iau tai.

Po to dar daug kartA? panaA?iai susidursiu su savo mintimis, kuriA? visai nepageidauju, iA?moksiu jas nuvyti A? A?onAi?? ai??i?? be A?Ai??ksniA? ir A?akiA?.

Mano (tai yra ai??i?? mano perskaitytA? dogonA?) Lapino A?vaigA?dAi?? Sirijus dar kitaip vadinama Ai??uns A?vaigA?de, nes yra ryA?kiausias DidA?iojo Ai??uns A?vaigA?dyno A?viesulys. Niekada nesu galvojAi??s apie LapinAi?? kaip apie A?unA?. Nei apie LapinAi?? kaip apie vilkAi??. Apie A?unis galvoju kasdien: apie A?unis kaip A?unis, ir apie A?unis kaip vilkus. LapiA?kumas, iA?sprAi??stantis iA? A?uns ar vilko, kai pavargsta akys, yra ta bauginama paguoda, kad dAi??l nieko negali bAi??ti tikras. A?iAi??ri A? vienAi?? A?vaigA?dAi??, o ten A?ybsi trys. Randi neieA?kodamas ai??i?? ir sustingsti, nes pasirodo, kad toliau nebAi??ra kur. Bet kad yra.

sex medicine bangladesh.

Dar ne taip seniai guodAi?? idAi??ja, jog A?mogus yra begalinis jau vien dAi??l to, kad jo ai??ztAi??siniaiai??? yra visokios medijos. Gali transliuoti save visomis kryptimis ai??i?? plAi??duriuoti toje skaitmeninAi??je begalybAi??je, tiraA?uotis, daugintis kopijomis. NepastebAi??jau, kada nutiko taip, kad laikmenA? savo iA?orinAi??ms ir vidinAi??ms informacijoms laikyti A?sigijau tiek, kiek man nebereikia. Kelios deA?imtys DVD diskA?, A? kuriuos treA?ius metus neberandu, ko A?raA?yti, pusAi?? terabaito padovanotos tuA?A?ios atminties kompiuteryje ai??i?? bet ta tuA?tuma nekAi??rybinga, baisingai nebyli, kitaip, nei nenaudojamos zonos smegenA? atmintyje, iA? kur kartais pasirodo Lapinas ai??i?? ar kas kitas vietoj jo; kurio iA? pradA?iA? baidausi kaip svetimo, pasiutlige A?tariamo kitoniA?kumo (man, A?sivaizduojanA?iam, kad mano totemas ai??i?? padaras, besiplAi??A?antis tarp A?uns ir vilko, savo A?odyne ai??zkitoniA?kumAi??ai??? laisvai keiA?iu ai??zlapiA?kumAi??ai???) ai??i?? bet perA?okdamas atgal A? skardas ir skaitmenines diskA? rieves sakau: aA?iAi??, visa tai ai??i?? ne man, A?sitikinau ai??i?? elektra nAi??ra informacija, prietaisai ir jA? keliami virpesiai nAi??ra mano tAi??siniai ai??i?? viso labo protezai, tuA?A?ios skardinAi??s nuo arbatA?oliA? ar maltos kavos ai??i?? gaila iA?mesti A? A?iukA?lynAi??, nes graA?ios ir patogios, nors matai, kaip jA? virtuvAi??je, palubAi??je, daugAi??ja ir A?inai, jog niekada nepritaikysi praktiA?kai, bet kol turi iliuzijA?, kad pravers bent varA?teliams susidAi??ti, kuriuos seniausiai visus iA?mAi??tei ai??i?? seniai baigAi??si garantinis laikas, ai??i?? sako tyliai prisAi??linAi??s Lapinas, ai??i?? jei tas pasaulis visai suges, pasidarysim naujAi??, daug geresnA?.

Gal palik, Lapine, praA?au, man A?itAi?? pasaulA? ai??i?? tokA?, koks jis dabar yra. Nes jei tu jA? ir sukursi geresnA?, kas iA? to ai??i?? jA? atpasakodamas vAi??l sugadinsiu, vAi??l iA?sigAi??siu, pamatAi??s tave parlekiantA? nei iA? A?io, nei iA? to.