Kas nesuklupAi??s perneA? kankles per upAi???

A?URNALAS: Muzikos Barai
TEMA:Ai??KanklAi??s
AUTORIUS:Ai??AudronAi?? A?igaitytAi??
DATA: 2014-02

ai??zKas nesuklupAi??s perneA? kankles per upAi???ai???ai??i?? A? A?A? lietuviA?kai filosofinA? klausimAi?? atsakAi?? AistAi?? ir Jolita naujojoje kompaktinAi??je plokA?telAi??je ai??zPaukA?A?io sapnasai???, kuri be abejonAi??s yra garbingas dokumentas, liudijantis jaunA? atlikAi??jA? kAi??rybinA? proverA?A? A? didA?iuosius pasaulio muzikos vandenis, A? naujus krantus…

Algirdas Martinaitis

Ai??

AistAi?? BruA?aitAi?? ir Jolita MatkienAi?? drauge kankliuoja nuo 2001 metA?. Ansamblio repertuarAi?? sudaro naujausi lietuviA? kompozitoriA? kAi??riniai bei uA?sienio kompozitoriA? kAi??riniA? aranA?uotAi??s, kurias kankliA? duetui rengia paA?ios atlikAi??jos, ieA?kodamos A?vairiausiA? tembriniA? spalvA?, instrumento galimybiA? ir netradicinio skambesio.

Duetas laimAi??jo pirmAi??sias vietas tarptautiniame liaudies instrumentA? konkurse Pskove (Rusija, 2001 ir 2003 m.) ir tarptautiniame Prano Stepulio daugiastygiA? liaudies instrumentA? konkurse Ai??iauliuose (2004 m.).

AistAi?? ir Jolita drauge koncertuoja ne tik Lietuvoje, bet ir uA?sienyje, dalyvauja A?vairiuose projektuose, groja su A?vairiais atlikAi??jais. Per daugiau nei deA?imtA? gyvavimo metA? kankliA? duetas rengAi?? reA?italius Lietuvos koncertA? salAi??se, koncertavo su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru, Pskovo simfoniniu orkestru bei kitais A?ymiais kolektyvais ir solistais. KanklininkAi??s noriai bendradarbiauja su Lietuvos kompozitoriais ne tik atlikdamos, bet ir inicijuodamos naujus kAi??rinius.

AistAi?? BruA?aitAi?? 1998 m. baigAi?? Skuodo meno mokyklAi?? (mokytoja Seva KazankovienAi??) ir tAi??sAi?? mokslAi?? KlaipAi??dos Stasio Ai??imkaus konservatorijoje (dAi??stytoja Vida ZelenienAi??). 2001ai??i??2010 m. studijavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (profesorAi??s Linos NaikelienAi??s klasAi??). NacionaliniA? Jono Ai??vedo jaunA?jA? atlikAi??jA? konkursA? dalyvAi?? (V, VI, VII ai??i?? laureatAi??), I ir II tarptautiniA? daugiastygiA? liaudies instrumentA? konkursA? Pskove (I vieta), III tarptautinio daugiastygiA? liaudies muzikos instrumentA? atlikAi??jA? konkurso Maskvoje (Grand Prix), II tarptautinio muzikA? konkurso-festivalio ai??zRenesansasai???, skirto ArmAi??nijos genocido 95-meA?iui paminAi??ti, Gyumri mieste (ArmAi??nija, I vieta) laureatAi??. Liaudies instrumentA? ansamblio ai??zVaivoraai??? ir ansamblio ai??zBAccKai??? narAi??.

Jolita MatkienAi?? 1998 m. baigAi?? Ai??iauliA? II muzikos mokyklAi?? ir mokslAi?? tAi??sAi?? Ai??iauliA? konservatorijoje (dAi??stytoja Regina VaiA?norienAi??). 2001ai??i??2007 m. studijavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (profesorAi??s Linos NaikelienAi??s klasAi??). Jono Ai??vedo konkursA? laureatAi??, II tarptautinio daugiastygiA? liaudies instrumentA? konkurso Pskove laureatAi??.

Rengiant kompaktinAi?? plokA?telAi?? Jolitai gimAi?? antrasis vaikelis, tad nuoA?irdA?iai sveikindamos mamytAi?? kanklininkAi?? apie jA?dviejA? aistrAi?? pasirinktam instrumentui kalbAi??jomAi??s su Aiste.

ai??i?? KodAi??l Skuodo muzikos mokykloje patraukliausios iA? visA? instrumentA? pasirodAi?? kanklAi??s?

ai??i?? Viskas labai paprasta: meilAi?? kanklAi??ms kurstAi?? meilAi?? mokytojai. Kankles mokytoja Seva KazakovienAi?? man atskleidAi?? vaikystAi??je, tuomet gal buvau aA?tuoneriA?. Muzikai buvau neabejinga nuo maA?ens: mama dirbo vaikA? darA?elyje ir aA? daA?nai pas jAi?? atAi??jusi mAi??gdavau barA?kinti pianinu. Muzikos grupei darA?elyje vadovavo toks chorvedys, jis norAi??jo, kad ir fortepijonu skambinA?iau, ir chore dainuoA?iau ai??i?? vis tikrino klausAi?? ir sakAi??, kad esu gabi. VienAi?? kartAi?? paAi??mAi??s mane uA? rankos nusivedAi?? pas mamAi??, o ji kad iA?sigando ai??i?? jau, sako, kaA?kAi?? ta mergelAi?? pridirbo negera… O mokytojas klausia: ai??zAr nenorit leisti AistAi??s A? muzikos mokyklAi???ai??? Mama atsakAi??, kad ketina leisti mokytis kankliuoti, o jis ai??i?? kokios kanklAi??s? Jai reikia dainuoti, groti pianinu! Bet tuomet jau uA?sispyriau aA?: tik kanklAi??s ai??i?? ir viskas!

NeA?inau, ar bAi??A?iau likusi prie kankliA?, jeigu ne mokytoja Seva… O tos kanklAi??s!.. Kai atsimenu ai??i?? pabrauki glissando, ir jau graA?u… Jau muzika! Kaip koks stebuklas!.. KaA?kas neA?emiA?ka!

MaA?am vaikui, matyt, lygiai svarbAi??s ir instrumentas, ir mokytojas.

Pati dabar dirbu pedagoginA? darbAi?? ir matau, kad jeigu yra kontaktas su mokytoju, tai nors ir tas instrumentas gali ne taip patikti, ir ta muzika gali nebAi??ti tokia artima, bet vaikas vis tiek norAi??s lankyti muzikos mokyklAi??. Pas kokiAi?? A?ieA?ulAi?? nAi?? vienas vaikas nesiverA?, kad ir kaip instrumentas patiktA?.

Tad taip ir A?simylAi??jau kankles… Pamenu, per stojamuosius siAi??lAi?? kitus instrumentus: smuikAi??, fortepijonAi??, bet apsiverkiau ir pasakiau, kad jei neleisit A? kankles, iA? viso niekur neisiu. Nukirtau kaip tikra A?emaitAi??.

TaA?iau buvo ir krizAi??. TreA?ioje klasAi??je, kai mokytoja Seva iA?Ai??jo dekretiniA? atostogA?, visiA?kai nustojau lankyti muzikos mokyklAi??. Nors ir kita mokytoja buvo labai gera, bet kaA?kas ne taip, ir viskas… Mokytoja Seva net A? namus buvo atAi??jusi ai??i?? ragino dar nemesti, A?adAi??jo greitai grA?A?ti.

Viagra Super Active online

ai??i?? Bet kanklAi??s vis dAi??lto nAi??ra lengvas instrumentas. Keitikliai, stygos kietos ai??i?? ar pirA?tukA? neskaudAi??jo? NesinorAi??jo mesti dAi??l to, kad nelengva?

ai??i?? Ne! Man taip patiko kankliuoti, kad labai stengiausi ir jau net pirmaisiais mokslo metais man sekAi??si.

ai??i?? O kada susitikote su Jolita?

ai??i?? Su Jolita groti pradAi??jome tik tuomet, kai jau abi mokAi??mAi??s Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje.

ai??i?? JAi??sA? dueto iA?skirtinis bruoA?as ai??i?? daug nAi??dienos kompozitoriA? muzikos. Kaip pavyksta inicijuoti kAi??rybAi?? kanklAi??ms?

ai??i?? Viskas prasidAi??jo atsitiktinai. Man visAi?? laikAi?? buvo keista, tiesiog paradoksali situacija: groju lietuviA?ku instrumentu, jis brangus ir mielas, o lietuviA?ka muzika, kuriAi?? tenka skambinti ai??i?? nemiela, neartima… Dabar jau pati A?sivaizduoju, kAi?? jauA?ia vaikai, kurie tik iA? vadovAi??liA? turi mokytis apie kompozitorius, gyvenanA?ius A?ia pat ai??i?? Ai??arAi??nAi?? NakAi??, AlgirdAi?? MartinaitA?, MindaugAi?? UrbaitA?… IA? vadovAi??liA? sunku suprasti, kokie tai A?monAi??s, kodAi??l jie raA?o bAi??tent tokiAi?? muzikAi??.

Mes mokAi??mAi??s apie JuozAi?? GruodA?, MikAi?? PetrauskAi??, JonAi?? Ai??vedAi??, bet jie man buvo tokie tolimi! Tokie nesuprantami, svetimi…

Ir kartAi?? man tiesiog kaA?kas atsitiko, staiga ryA?tingai nusprendA?iau, kad reikia plAi??sti kankliA? repertuarAi??, kad negalima groti vieno laikotarpio kAi??rinius. Tuomet dar mokiausi pirmame LMTA kurse. Papasakojau viskAi?? Jolitai ir mes abi sugalvojome padaryti tokiAi?? maA?Ai?? afiA?Ai??, kurioje kvietAi??me kompozitorius sukurti kAi??riniA? kanklAi??ms ir kankliA? duetui, kuriuos mielai atliktume. NurodAi??me savo elektroninA? paA?tAi??, telefonus. AfiA?as iA?kabinome visuose akademijos rAi??muose.

Toks tad buvo pirmasis vaikiA?kas A?ingsnis.

Ir atsiliepAi?? dvi kompozitorAi??s ai??i?? Rita MaA?iliAi??naitAi?? ir RAi??ta VitkauskaitAi??, jos pirmosios ir paraA?Ai?? kAi??riniA? kanklAi??ms. Ir tai buvo puiki pradA?ia. Viename koncerte atlikome tuos kAi??rinius, kitame, vAi??liau ai??i?? studentA? kompozitoriA? koncerte akademijoje… IA?girdo kiti kompozitoriai, o Nakas, MaA?ulis ir Urbaitis jau ir patys sukAi??rAi??! Taip viskas uA?sisuko ir A?gavo pagreitA? vAi??liau jau nieko specialiai nedarant.

Susitikdavome su kompozitoriais, rodydavome kankles, aiA?kindavome apie instrumento prigimtA?, turAi??jome tokiA? mini paskaitA?… KAi??rAi?? mums ir Vaida BeinarienAi??, IndrAi?? StakvilAi??, Vaclovas Augustinas, Vytautas GermanaviA?ius, daugelis kitA? ai??i?? jA? kAi??ryba puoA?ia kankliA? repertuarAi??, kuria, tiksliau, tAi??sia instrumento istorijAi??.

Studijuodama LMTA aspirantAi??roje raA?iau mokslinA? darbAi??, sumaniau apklausti kompozitorius: kaip jie vertina kankles, ar mato instrumento perspektyvAi??, ar nori kanklAi??ms kurti ir pan. Savo nuoA?iAi??ra suskirsA?iau kompozitorius A? jaunesniAi??jAi?? kartAi??, vidurinAi?? ir brandA?iAi??jAi??, jiems iA?siunA?iau apklausAi??les. AtsakAi?? nemaA?ai kAi??rAi??jA?. Ai??domu, kad jaunesnioji karta mato kankles kaip labai potencialA? instrumentAi??, kuris gali Lietuvai atstovauti pasaulyje, kuriuo galime parodyti savo iA?skirtinumAi??. Jie mano, kad instrumentAi?? ir jo galimybes galima panaudoti A?iuolaikiA?kai, nesieja kankliA? su Ai??vedo ir Stepulio mokymu, kad kanklAi??s yra tik senovinis liaudies instrumentas. Vyresniosios kartos kompozitoriai net taip ir paraA?Ai??, kad senovinio instrumento kultas ilgam atbaidAi?? raA?yti kanklAi??ms ir tarsi A?spraudAi?? A? tam tikrus rAi??mus, suformavo nuomonAi??, kad nieko naujo jam pritaikyti negalima.

Kompozitorius Anatolijus Ai??enderovas po jubiliejinio kvarteto ai??zArt Vioai??? koncerto, kuriame atlikome Vytauto GermanaviA?iaus kAi??rinA?, pastebAi??jo, kad kanklAi??s skambAi??jo labai A?domiai, visai net ne kaip kanklAi??s, kad pavyko iA?vengti instrumento stereotipiniA? iA?raiA?kA?.

Nors sakoma, kad vienas lauke ne karys, bet kartais, atrodo, nieko lyg ir nedarai specialiai, tiesiog darai tai, kas patinka ai??i?? ir, A?iAi??rAi??k, rezultatai akivaizdAi??s… Matyt, tiesiog atradau savo niA?Ai??.

ai??i?? Ar daug Lietuvoje kanklininkA??

ai??i?? Nelygu kokiA?. PedagogA? labai daug. O A?tai nuolatos grojanA?iA?, koncertuojanA?iA? tikrai nedaug. Man atrodo, kad muzikantu galima vadinti tAi??, kuris parodo, kAi?? gali, kai baigia akademijAi??. Kol mokosi, visi labai gerai groja dAi??stytojA? priA?iAi??rimi. O kai baigAi?? mokslus lieka vieni ai??i?? ar iniciatyvos pritrAi??ksta, ar noro, ar idAi??jA?.

ai??i?? Ar AistAi?? BruA?aitAi?? moka ai??zsuimtiai??? savo mokinius? Kaip sekasi pedagoginis darbas?

ai??i?? Puikiai! Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje turiu tik vienAi?? studentAi??. Sutariame gerai. Nors man vis trAi??ksta jos noro, uA?sidegimo groti.

cipro 500.

O A?tai muzikos mokykloje (Vilniaus Balio Dvariono deA?imtmetAi??je muzikos mokykloje. ai??i?? A. A?.) turiu daug mokiniA?, tarp kuriA? yra ir tokiA? mergaiA?iA?, kurios savo ateitA? jau sieja ir su muzika, ir su akademija, ir su kanklAi??mis. Ai??tai viena neseniai grA?A?o iA? Niujorko kupina A?spAi??dA?iA?, svajoja bAi??ti kanklininke, groja uA?sidegusi.

O manAi??s mokytoja niekada neA?kalbinAi??jo, ir aA? jAi?? labai uA? tai gerbiu. Ji matAi??, kad galiu groti, bet niekada nAi?? vieno A?odA?io nepasakAi??, jog turiu studijuoti kankles.

cialis black vs cialis ai??i?? KokA? repertuarAi?? savo mokiniams siAi??lote?

ai??i?? Ai??vairA?. Tai priklauso nuo mokinio. Vienas ateina tAi??vA? verA?iamas, kitas dAi??l to, kad tuo momentu pamatAi??, patiko, o po trijA? dienA? jau lyg nebepatinka, nes reikia daug dirbti. Ketvirtas ateina, nes nepriAi??mAi?? A? kito instrumento klasAi??… Labai maA?ai tokiA?, kurie ateina tikrai suvokdami, ko nori. Tad prie kiekvieno mokinio ir deriniesi.

ai??i?? Tai ar dabar kankliA? repertuare jau yra Nako, MartinaiA?io kAi??riniA?, kuriuos ir vaikai galAi??tA? pagroti? prescription testosterone cream for men.

ai??i?? Ne, nelabai… Kad ir kaip gaila, bet vaikams A?iA? kompozitoriA? kAi??riniA? duoti dar nelabai galiu. MAi??sA? repertuaro didA?iAi??jAi?? dalA? sudaro fortepijono repertuaras, klasika ai??i?? transkripcijos. Bet ir nuo mokinio priklauso: jeigu jis nori, jei dirba namuose, tai su juo labai daug kAi?? galimAi?? padaryti ir A?vairios stilistikos kAi??riniA? paskambinti.

AA? stengiuosi vyresniems vaikams skirti A?iuolaikinAi??s lietuviA?kos muzikos. Kai kurios mano mergaitAi??s yra nemaA?ai pagrojusios. Ir tikrai susidomi ai??i?? pradeda net praA?yti nAi??dienos repertuaro. O jeigu dar papasakoji, paaiA?kini, su kompozitoriais supaA?indini ne taip, kaip raA?oma vadovAi??liuose, o su meile, A?iltai. Esu A?sitikinusi, kad tik nuo mokytojo viskas priklauso, kaip jis sugebAi??s A?teigti, A?prasminti savo tiesas.

Pedagoginis darbas man netrukdo skambinti solo ir ansambliuose.

ai??i?? Ar yra pasitaikAi?? skambinant kanklAi??mis kokiA? kurioziniA? situacijA??

ai??i?? Nesenai teko pasijusti visiA?ka neiA?manAi??le. Vyko konkursas, kuriame mano septintokAi?? mokinAi?? skambino RAi??tos VitkauskaitAi??s pjesAi?? ai??zProperA?aai??? ai??i?? labai graA?A? kAi??rinukAi??. Kaip jau aptarAi??me, kanklAi??s nAi??ra paprastas instrumentas, atliekant modernA? kAi??rinukAi?? vienoje vietoje turAi??jau padAi??ti savo mokinukei perderinti kankles, nes keitiklis netinka. Ir A?tai konkurso metu aA? nubAi??gu, perderinu kankles, mokinukAi?? atsisAi??da groti ai??i?? ir girdA?iu, kad kaA?kas blogai: vis skamba ne ta nata, nors ji pati viskAi?? susiderino gerai. Pasirodo, A?ia aA? suklydau ai??i?? perderinau tonu A?emiau ir visAi?? kAi??rinA? ta viena nata ne taip skambAi??jo… MergaitAi?? susijaudino: girdi, kad skamba ne tai, kas turi skambAi??ti, vis A?iAi??ri A? tuos keitiklius, bet groja toliau, nesustoja… A?ia jau ji tiksliai vykdAi?? mano prisakymus ai??i?? kad ir kas bAi??tA?, lubos griAi??tA?, potvynis ai??i?? neturi teisAi??s sustoti. Ir ji visAi?? kAi??rinA? pagrojo ne tomis natomis, nes aA? blogai suderinau keitiklius. Po to ji buvo tokia laiminga ai??i?? ne todAi??l, kad nepasisekAi??, bet todAi??l, kad suprato, jog ir mokytoja klysta…

ai??i?? O iA? savo vaikystAi??s?

ai??i?? Buvau pripratusi, kad man visAi?? laikAi?? sekasi ai??i?? iA? kankliA? gaudavau tik deA?imtukus. O A?tai kartAi?? (tai buvo per mano jau minAi??tAi?? krizAi??, kai mokytoja Seva vaikutA? augino) per egzaminAi?? kad A?strigau ai??i?? niekaip negalAi??jau uA?baigti etiudo. Septynis kartus pradAi??jau ir nutraukiau… Trauma buvo didA?iulAi??. O ir gavau tAi??syk pirmAi?? kartAi?? septynis iA? specialybAi??s. Dar kartais ir A?iandien atsimenu kaip didA?iausiAi?? siaubAi??…

Po to kurA? laikAi?? sodindavau tAi??tA?, kad manAi??s klausytA?. Nesvarbu, kad jis visiA?kai nieko muzikoje nenutuokia. AA? groju, tAi??tis klauso, paskui sako, dvi ar tris klaidas aA? padariau. Oi, kaip tada pykdavau: juk ne klaidas A?ia reikia skaiA?iuoti, A?ia muzika, reikia sakyti, kAi?? pajutai, jaudintis reikia ai??i?? negalima klaidA? skaiA?iuoti!

Jeigu kada pradedu galvoti apie savo gyvenimAi??, jauA?iuosi tiesiog laiminga. Nieko niekada nedariau ai??zspecialiaiai???. Savaime viskas klostAi??si. Ar pati skambinu kanklAi??mis, ar su mokinukais dirbu ai??i?? viskas man patinka. Ir negaliu suprasti A?moniA?, kurie pirmadienA? atAi??jAi?? A? darbAi?? jau laukia penktadienio, kad dirbti nereiktA?. Neduok Dieve tokio gyvenimo! Man visko uA?tenka ai??i?? ir laisvalaikio, ir kelioniA?, ir draugA?, ir, svarbiausia, kAi??rybinio dA?iaugsmo!

Ai??domiausi lietuviA? kompozitoriA? atsakymai A? anketos klausimus apie kankles iA? AistAi??s BruA?aitAi??s meno aspirantAi??ros mokslo darbo ai??zStiliaus kaita kAi??riniuose koncertinAi??ms kanklAi??ms (XX a. pabaiga ai??i?? XXI a. pradA?ia)ai???

… KoncertinAi??ms kanklAi??ms trAi??ksta akademinio prestiA?o ai??i?? lyginant su kitais instrumentais…

… Originalus skambAi??jimas, taA?iau liaudies instrumentA? stilizacija ai??i?? kiA?as ai??i?? sovietA? laikais ilgam atbaidAi?? raA?yti A?iems instrumentams…

… Klausytojams A?domus instrumentas, nes autentiA?kas, originalus skambAi??jimas, A?domios panaudojimo galimybAi??s…

… Visi instrumentai profesionalAi??s, yra tik neprofesionali muzika…

… Labai A?domus instrumentas. TaA?iau viskas priklauso nuo kAi??rinio idAi??jos ai??i?? galima net ai??zNirvanAi??ai??? ar ai??zColdplayai??? atlikti taip, kad plos net Obama…

… NeA?domus instrumentas todAi??l, kad neA?domus vyriausybei, kuri nAi??ra suinteresuota lietuviA? autentiA?kos kultAi??ros iA?saugojimu ir plAi??tojimu…

… Nuostabus instrumentas ai??i?? tai mAi??sA? nacionalinis pasididA?iavimas ir originalumas tarp visA? kultAi??rA?…

… BAi??tA? labai A?domu kurti liaudies instrumentams, nes A?iandien ne kiekvienas kompozitorius juos renkasi ai??i?? jie lyg ir nepelnytai pamirA?ti. O ankstesniA? deA?imtmeA?iA? repertuaro muzikinAi?? kalba man asmeniA?kai nAi??ra priimtina…

… Pagrindinis kankliA? trAi??kumas tas, kad kanklAi??s ai??i?? diatoninis instrumentas ir ne visada A?manomos tokios natA? kombinacijos, kokiA? norAi??tA?si… PavyzdA?iui, neA?manoma vieno pasaA?o ribose pakeisti alteracijos A?enklA?. TaA?iau visi instrumentai turi savo trAi??kumA? ir privalumA?, tiesiog raA?ant reikAi??tA? kuo geriau iA?manyti jA? specifikAi??…

… KanklAi??s gal ir perspektyvus instrumentas, taA?iau tai labiausiai priklauso nuo kompozitoriA? poA?iAi??rio, siekio atrasti kAi?? nors nauja. Ir ai??i?? be abejo ai??i?? nuo asmeniniA? kontaktA?, bendravimo su liaudies instrumentA? atlikAi??jais. Labai daug priklauso nuo atlikAi??jA?: daA?nai kompozitoriams bAi??tina priminti apie vieno ar kito instrumento egzistavimAi??, o gal net pakeisti standartines nuostatas dAi??l jo…

… Gal ir smalsu bAi??tA? atrasti savAi?? autentiA?kumo ir modernumo sintezAi??s variantAi??…

… KanklAi??s yra senovinis instrumentas, taA?iau iA?tobulintas tiek, kad A?iandien jomis galima atlikti net klasikinio repertuaro kAi??rinius. Manau, kad dAi??l A?domaus tembro ir plaA?iA? galimybiA? kanklAi??s galAi??tA? tapti ne maA?iau populiariu instrumentu nei afrikieA?iA? marimba…

… KanklAi??s man labai A?domios, nes esu lietuvAi?? ir jauA?iu sentimentus savo protAi??viA? iA?rastiems instrumentams bei jA? tembrams, primenantiems ir atspindintiems lietuviA?kAi?? dvasiAi??…

order atarax

… Manau, kad kankliA? garsAi?? reiktA? dar tobulinti. BAi??tA? dA?iugu, jei atsirastA? kankliA? gamybos mokyklos. PavyzdA?iui, kaip Japonijoje A?akuchaA?i fleitA?, kurios buvo tobulinamos visAi?? XX amA?iA?…

… Kankles iA?kelA?iau aukA?A?iau nei jos mAi??stomos A?iandien ir nelyginA?iau su klasikiniais instrumentais…