Keliauju per pasaulA? vAi??juota, ir nesigailiu

A?URNALAS: METAI
TEMA:Ai??LietuviA? raA?ytojai
AUTORIUS:Ai??Liudvikas JakimaviA?ius
DATA: 2014-01

RaA?ytoja GintarAi?? AdomaitytAi?? atsako A? BirutAi??s JonuA?kaitAi??s klausimus

ai??i?? Esam paA?A?stamos daugiau kaip du deA?imtmeA?ius, bet iA? tikrA?jA? nedaug kAi?? apie Tave A?inau. GalbAi??t A?iek tiek daugiau uA? tuos, kuriems GintarAi?? AdomaitytAi?? tapatinasi tik su uA?kreA?iamu juoku ir visada gera nuotaika. TiesAi?? pasakius, nuo jos ir pradAi??kim. Ar Tu kada nors bAi??ni liAi??dna? Pikta? KAi?? tada veiki? Kam grAi??moji? Su kokiais demonais kariauji? Ar visada Baltasis riteris atskuba laiku?

ai??i?? LiAi??dna ir pyktelAi??jusi pasijuntu daA?nokai. Per daA?nai. Tik jau nemanyk, kad niekada nepakeliu balso, kad neA?sikiA?u A? slogias situacijas gatvAi??je, troleibuse ar prekybos centre. LiAi??desius ir pykA?ius bandau iA?mesti A? upes ir eA?erus, palikti miA?kuose. Oho, kiek visko iA? manAi??s Neris yra sugAi??rusi.

Laimei ar nelaimei, jausmus esu iA?mokyta slAi??pti, labiausiai ai??i?? blogas nuotaikas. Tai moA?iutAi??s Onos pamokos. Jei tau bloga ai??i?? atrask urvAi??, lA?sk A? jA?, iA?silaiA?yk, kitiems nesirodyk. Esu uA?gniauA?tA? emocijA? A?mogus, ir taip galAi??A?iau prisistatyti.

buy mirtazapine in uk.

Klausdama apie BaltAi??jA? riterA? galbAi??t tikiesi, kad bent A?A? tAi?? papasakosiu ir apie savo gyvenimo riterA? ai??i?? MariA?. Taip, Birute, esu su A?mogumi, kuriam kilnumo niekada nestigo.

ai??i?? A?mogaus prigimtis ai??i?? sunkiai nuslepiama Dievo dovanAi??lAi??. Tavoji ai??i?? labai vitaliA?ka. TodAi??l norAi??A?iau paklausti, iA? kur tas Tavo gyvenimo dA?iaugsmas, kas jo Tave iA?mokAi??? Atsimenu Tavo mamAi??, labai simpatiA?kAi??, A?ingeidA?iAi?? moterA?, vienAi?? aktyviausiA? RaA?ytojA? klubo renginiA? lankytojA?. A?inau, kokia ji Tau buvo brangi. Gal papasakotum daugiau apie savo tAi??vus, kuriems, manau, uA? daug kAi?? esi dAi??kinga.

ai??i?? Augau tarp neregiA?. TAi??vas Antanas Adomaitis apako vaikystAi??je, svajojo A?Ai??tbAi??t iA?siverA?ti iA? gimtojo KielioniA? kaimo (netoli StakliA?kiA?), kur jam artimieji lAi??mAi?? vien tik poterius uA?peA?kyje kalbAi??ti. Ir iA?siverA?Ai?? ai??i?? tapo muzikos mokytoju, chorvedA?iu. VAi??liau, choro nebetekAi??s, dirbo AklA?jA? draugijos leidykloje. O dirbo jis ten kartu su mano mama A?ivile.

Mamos visai kita lemtis. Ji kilusi iA? plikbajoriA? ai??i?? tuo nesididA?iavo, prieA?ingai ai??i?? A?aipAi??si iA? bajorA?, LietuvAi?? pardavusiA?. Labai didA?iavosi, kad yra knygneA?io, auA?rininko Augustino Baranausko anAi??kAi??.

Tu atsimeni mano mamAi?? RaA?ytojA? klube vienAi?? ar su draugAi??mis. O aA?? TAi??vai menasi nuolat drauge, susikabinAi?? uA? parankiA?, randantys, kur eiti, apie kAi?? kalbAi??tis. Dabar jie abu ilsisi RokantiA?kAi??se, ir ne tik abu ai??i?? pirmoji atgulAi?? mamos mama Ona, mano tAi??vo nuoA?irdA?iai mylAi??ta ir gerbta uoA?vAi??.

TAi??vo temperamentas buvo smarkus, uA?siplieksdavo kaip degtukas. Mama visus, jAi?? paA?inojusius, stebino tolerancija.

MAi??sA? A?eima buvo draugiA?ka, svetinga. IA? daugybAi??s A?moniA?, mAi??sA? namus lankiusiA?, priminsiu tik vienAi?? asmenybAi??, man be galo patikusiAi??. Tai ai??i?? mamos bendrakursAi?? lituanistAi?? Elena AurylaitAi??. Ji atlAi??kdavo vAi??ju iA? tolimos, man neA?inomos provincijos ai??i?? iA? Ai??ilalAi??s, atneA?davo geros nuotaikos gAi??sA?. ManiA?kiai ja A?avAi??josi, jos laukAi??, man pasakojo: ta AurylaitAi?? daugiavaikAi?? mama, kaimo mokytoja, o randa laiko ir jAi??gA? originalo kalba skaityti vokieA?iA? filosofus. Kai A?velgiu A? mamos kurso nuotraukas (paskutinis kursas Kauno universitete), matau ne tik A?A?ymybAi?? JonAi?? BalkeviA?iA?. Ir jas abi ai??i?? A?ivilAi??, ElenAi??. Kiek metA? turAi??jo praeiti, ir kokiA? metA?, kol susivokiau: A?avioji AurylaitAi?? ai??i?? Regimanto TamoA?aiA?io mama.

ai??i?? Tu esi gimusi Kaune. Jame gyvenai ar ne iki devyneriA?. Gal galAi??tum prisiminti savo vaikystAi??s takus, mylimiausias vietas, tuomet jaustAi?? miesto dvasiAi??. Ar vis dAi??lto Tavo miestas ai??i?? Vilnius ai??i?? ir labiau tapatiniesi su jo geografija, A?monAi??mis, A?vykiais?

ai??i?? Esu trijA? miestA? gyventoja. Kaune iA?mokau svarbiausiA? dalykA? ai??i?? visA? pirma vaikA?A?ioti, tada jau kalbAi??ti, skaityti, kiek vAi??liau iA?tarti ai??zrai??? raidAi??. Dar A?aisti su kiemo draugais, skambinti fortepijonu gamas ir naivius kAi??rinAi??lius, su moA?iute lankyti teatrus ir muziejus. Buvau devyneriA?, kai tAi??vai, kaip daugybAi?? to meto Kauno inteligentA?, iA?vyko gyventi visiems laikams A? VilniA?. Taip jau sutapo svajonAi??s ai??i?? moA?iutAi??s Onos, mamos A?ivilAi??s, tAi??vo Antano.

KaunAi?? myliu neapsakomai ai??i?? net jei lekiu plentu pro A?alA?, vis tiek stipriau suplaka A?irdis. Mano seneliai Kaune apsigyveno atsitiktinai. IA? Liepojos vyko A? VilniA?, pakeliui suA?inojo, kad svajoniA? miestAi?? okupavo lenkai. Liko laikinojoje ai??i?? manAi??, kad laikinai.

O vaikystAi??s takai? Beveik visi jie A?aliakalnyje. Dar svarbi ai??zAuA?rosai??? gimnazija, kuriAi?? iki okupacijos spAi??jo baigti mano mama. Ir senoji PrezidentAi??ra ai??i?? mano vaikystAi??je ai??i?? MokytojA? namai. Ir daugybAi?? centro bei senamiesA?io gatviA? ai??i?? juk vaikA?tinAi??davau po jas su moA?iute, sugAi??rusia visAi?? tarpukarA?. Visada stabteliu Daukanto gatvAi??je ai??i?? ten bAi??ta mano senelio Igno MedekA?os kirpyklos. Kirpo ir skuto tik vyrus, tad negalAi??jo taip pagarsAi??ti kaip geriausias jo draugas ai??i?? moterA? kirpAi??jas Muralis, ne kartAi?? apraA?ytas ar bent jau minimas ano meto romanuose.

IgnAi?? MedekA?Ai?? menkai paA?inojau. Regis, buvo prisiekAi??s laisvamanis, lyg ir miesto tarybos narys, gyvenimo gurmanas. Lankydavosi ambasadose ai??i?? buvo asmeninis diplomatA? kirpAi??jas.

Seneliai skyrAi??si jau iA?auginAi?? tris vaikus, sulaukAi?? civilinAi??s metrikacijos. Nuotraukose matau ak kokA? patrauklA? vyriA?kA?. Kas kita prisiminimai. Bet gal kitAi?? kartAi?? apie IgnAi??, kaip nors ir kur nors…

purchase dopoxetine

TurAi??A?iau minAi??ti Karo muziejaus sodelA? ir KnygneA?iA? lentAi?? su prosenelio Augustino Baranausko pavarde, Ai??A?uolynAi??, per kurA? galiu eiti uA?simerkusi ai??i?? kojos veda paA?ios. O jei imA?iau pasakoti apie Kauno laiptus, kuriais smagiai palaipioju? Apie Aleksoto virA?ukalnes? Apie tarpukario architektus ir jA? apleistus ar iA?likusius kAi??rinius? Apie AklA?jA? institutAi??, glaudusA? ir iA?mokslinusA? mano tAi??vAi???

O vis dAi??lto ai??i?? kiekvienAi?? kartAi??, iA?vaA?iuodama iA? Kauno, vienoje jo sankryA?oje (TvirtovAi??s alAi??jos ir SavanoriA? prospekto) sakau: aA?iAi?? Tau, TAi??ve. Ne TAi??ve Dieve, o mano tAi??veli: A? VilniA? reikAi??jo vaA?iuoti. DAi??l SapieginAi??s. DAi??l Neries pakranA?iA?. DAi??l miesto uA?kaboriA? ai??i?? MarkuA?iA?, Pavilnio. DAi??l LabdariA? gatvelAi??s, kuri ir dabar glaudA?ia neregiA? organizacijas. DAi??l daugybAi??s dAi??l…

TreA?ioji mano meilAi?? ai??i?? Ignalina. Jau penkeri metai gyvename pusiau Vilniuje, pusiau Ignalinoje. Ne sodyboje, o bute, dailiame baltame triaukA?tyje. A?ia pat eA?eras, per eA?erAi?? tiltas. Juo eidama miesto krante palieku tai, apie kAi?? Tu teiravaisi ai??i?? tuos savo pyktelAi??jimus, tas melancholijas ir depresijas. MiA?ke esu kita ir kitokia.

ai??i?? Dirbai daugelyje redakcijA?. Ai?? Prienus iA?vaA?iavai turbAi??t gavusi vadinamAi??jA? paskyrimAi??, ar ne dvejus metus raA?ei straipsnius ten Ai??jusiam ai??zNaujam gyvenimuiai???, paskui ai??i?? ai??zLietuvos pionieriuiai???, ai??zKomjaunimo tiesaiai???, ai??zAi??iaurAi??s AtAi??namsai??? ir ai??zGeniuiai???. Kaip prasidAi??jo Tavo draugystAi?? su plunksna? Ar gali nubrAi??A?ti labai aiA?kiAi?? linijAi?? tarp savAi??s ai??i?? A?urnalistAi??s ir raA?ytojos? Ir apskritai, kaip manai ai??i?? ar viena kitai kaiA?iojo kojAi??, ar vis dAi??lto jos A?ingsniavo labai darniai?

ai??i?? Kartais keistokai pasirenku. Tie Prienai… Mokslams baigiantis bendrakursiai sujudo: kur eiti, kuo bAi??ti. O kad bAi??tum (taigi, liktum Vilniuje), vertAi??jo stoti A? partijAi??. Jie ir stojo ar kaip kitaip stengAi??si pasiA?ymAi??ti, ir gal teisingai elgAi??si. 1980 metA? pavasarA? fakultete A?vilgterAi??jau A? skelbimA? lentAi??, A? redakcijA?, pageidaujanA?iA? ai??zjaunA?jA? specialistA?ai???, sAi??raA?Ai??. PamaA?iau Prienus. Ilgai tAi?? dienAi?? rymojau ant vieno iA? VilnelAi??s tiltA?, bandydama prisijaukinti prilipusA? vietovardA?: Prienai, Prienai…

KAi?? dabar apie juos galiu pasakyti? Apie provincijos miestelius ir be manAi??s jau pasakyta bene viskas, ir visa tai, kas pasakyta ar paraA?yta, yra tiesa ai??i?? nuo patoso ar romantikos iki menkybAi??s. Bet jei dabar esu Ignalinoje, vadinasi, mano keistoji meilAi?? maA?iems miesteliams dar nepraAi??jo.

Kurso kuratorius Skirmantas Valiulis manAi??, kad man tiktA? kinas, tikrai labai stengAi??si A?darbinti tuometinAi??se kino kontorose ar giminingose A?staigose, bet nei kinininkai manAi??s norAi??jo, nei aA? jA?. Kitaip elgAi??si dAi??stytojas Jonas Ai??vAi??gA?da. Jis sakAi??: o tau, panele, reikia A?ebatA?, ir kad per mAi??A?lAi?? jais bristum. TiesAi?? sakant, abu juos, mane globojusius, anapusiniame pasaulyje noriu sutikti. Ten tAi?? dermAi?? ai??i?? A?urnalistika ir literatAi??ra ai??i?? turAi??tume laiko aptarti. O kol kas… tiesiog raA?au. Kartais patinka raA?yti, o kartais ne. KaiA?ioja kojAi?? anaiptol ne A?urnalistikos ir literatAi??ros (ne)dermAi??, o keisA?iausios aplinkybAi??s, bet juk savo slenksA?ius visi A?monAi??s vienaip ar kitaip bando perA?engti.

ai??i?? Esi prozininkAi??, sukAi??rusi ir romanAi??, ir daug smagiA? esAi??, ir netgi knygAi?? ai??zKelio dulkAi??s, baltos roA?Ai??s: apie palaimintAi??jA? JurgA? MatulaitA?ai???, taA?iau daugelis Tave visA? pirma A?ino kaip vaikams ir paaugliams raA?anA?iAi?? kAi??rAi??jAi??, vaikA? literatAi??ros tyrinAi??tojAi??. Kaip A?ia nutiko, kad tiek daug dAi??mesio skiri vaikams? Ne tik jiems raA?ai, bet ir esi apkeliavusi visas Lietuvos mokyklas. O kur dar metA? metais dalyvavimas jaunA?jA? filologA? darbA? vertinimo komisijoje ir ai??zteisAi??javimasai??? daugelyje kitA? konkursA?. Gal galAi??tum ir apie juos plaA?iau papasakoti ai??i?? juk tai labai prasmingas ai??zmisionieriA?kasai??? darbas.

ai??i?? Ar dirbau ai??zLietuvos pionieriujeai???, ar ai??zGenyjeai???, visada raA?iau ir suaugusiems. Ir dabar jiems raA?au, bAi??tinai raA?ysiu. TiesAi?? sakant, nenoriu, net bijau tapti grynakrauje vien tik vaikA? raA?ytoja, apsirgti profesine zuikuA?iA? ir voveraiA?iA? liga. Aistringai nekenA?iu saldumynA?, siejamA? su vaikA? literatAi??ra: neva jAi?? raA?o A?venA?iausi, doriausi A?monAi??s, neva vaikams raA?yti sunkiau nei suaugusiems, ir dar daugybAi?? neva.

O apie bendravimAi?? su vaikais… Kai ankstA? rytAi??, beveik dar naktA? iA?keliauju iA? Vilniaus (kartais iA? Ignalinos) A? kitAi?? Lietuvos kraA?tAi??, A? nuoA?aliAi?? mokyklAi?? ar bibliotekAi??, tikrai nesakau sau: o, vykstu A? misijAi??. Bet sakau: o, koks ramus, koks tikras ankstyvasis Vilnius ai??i?? be bruzdesio, A?urmulio. Man patinka stotys ir stotelAi??s, autobusai ir traukiniai. Ai?? Ten mAi??gstu vaA?iuoti aplinkiniais keliais, IA? Ten ai??i?? aplankydama draugus ar A?iaip pasibastydama pakeliui esanA?iame mieste. Pokalbiai su vaikais, paaugliais kraupiai iA?semia. Nesu mergina su gitara ai??i?? nekoncertuoju, nedainuoju. Nesu ir skaitovAi?? ai??i?? retsykiais mikA?ioju, uA?sikertu, turiu bAi??dA? su ta vaikystAi??s ai??zrai???. Tai kAi?? aA? ten, mokyklose, veikiu? Bandau kalbAi??tis. Ne apie save: gimiau, augau ai??i?? kam tai svarbu? Kalbuosi apie knygas, kurios man rAi??pAi??jo kadaise, rAi??pi dabar. Ai??vairiausias, keisA?iausias, reA?iausias knygas. PraA?au organizatoriA?, kad iA?gelbAi??tA? mane nuo dideliA? saliA?. Kuo maA?iau klausanA?iA?, tuo geriau.

Ir tie konkursai… Kai mokiausi Vilniaus 22-oje vidurinAi??je (o dar L klasAi??je ai??i?? sustiprinta lietuviA? kalba ir literatAi??ra, lotynA? kalba), buvau kvieA?iama A? JaunA?jA? filologA? konkursAi??. Kas patikAi??s ai??i?? nevaA?iavau. Tuo metu azartiA?kai sportavau: irklavau akademinAi?? keturvietAi?? ai??i?? buvau beveik apkvaiA?usi, pamirA?usi viskAi??; maniau, kad tapsiu sporto A?urnaliste. Gal mano darbas konkursuose ai??i?? skolos grAi??A?inimas uA? anuos mokyklinius metus?

ai??zTeisAi??jaujuai??? aA? keistokai. Viename konkurse, norAi??dama apginti literatAi??rAi?? nuo konjunktAi??ros, blioviau itin garsiai ir temperamentingai, neatpaA?indama savAi??s. ai??zKerti iA? petiesai???, ai??i?? pasakAi?? A?alia buvAi??s RiA?ardas Ai??ileika. Kur kas svarbesnAi??s uA? konkursus man yra RaA?ytojA? sAi??jungos rengiamos akademijos, kiti literatA? sambAi??riai. Bet… Kur kitur, jei ne konkursuose, mes tuos vaikus sambAi??riams atrandame?

Kartais bijau. Bijau ugdyti A?empionus, bijau skatinti nugalAi??tojus, bijau kiA?tis A? pradedanA?iojo stiliA?, juo labiau ai??i?? poA?iAi??rA?. Bijau teikti jauniems literatams privalomAi??jA? literatAi??ros sAi??raA?Ai??. Bijau A?adAi??ti. Tu pati A?inai, kokie A?domAi??s tie augantys literatai ai??i?? jau dabar asmenybAi??s. Galiu jiems siAi??lyti biA?iuliA?kAi?? dialogAi?? ir nieko daugiau.

ai??i?? Manau, kad Tavo esAi?? rinkiniai apie A?inomus raA?ytojus yra puikus sumanymas, gyvas jA? stilius uA?kreA?ia ir jaunAi??, ir vyresnio amA?iaus skaitytojAi??. Kokie atrankos principai, kodAi??l tie, o ne kiti autoriai, kaip juos suveri ant vieno siAi??lo? Juk neuA?tenka vien asmeninAi??s simpatijos.

ai??i?? ai??zSparnuotos iA?kabosai???, ai??zGraA?uolAi??s vaikaiai???, ai??zUA? sidabro kalnA?ai??? ai??i?? tai pasakojimai ne tik apie A?inomus raA?ytojus. Kai kurie mano pasirinktieji jau nebAi??ra nei A?inomi, nei A?domAi??s arba rAi??pi ai??i?? deja, deja ai??i?? tik siauram ratui: Januszas Korczakas ir Michaelis Ende; Aleksandras Grinas ir Viktoras Dragunskis; Pranas MaA?iotas ir jo mokinAi?? BronAi?? BuivydaitAi??; Pamela Travers ir Eleanor Farjeon ai??i?? kas apie jA? gyvenimus iA? tiesA? kAi?? girdAi??jo?

Tie, primirA?tieji, man brangiausi ir A?domiausi. Nuo Tavo klausimo apie asmenines simpatijas A?iurpstu: taip, esu kalta, labai kalta, nuo jA? ir tik nuo jA? ai??i?? tA? simpatijA? ai??i?? prasideda mano tyrinAi??jimai. Ai??siA?eidA?iu, kai mane vadina kritike: ne, tai tikrai ne aA?. Esu tik raA?ytoja, kuri mAi??gsta skaityti nemadingas knygas, atrasti tA? knygA? autorius, jA? gyventAi?? laikAi??.

O siAi??las yra: A? mano trilogijAi?? pateko tie, kurie bent kAi?? nors ai??i?? nors vienAi?? knygAi?? ai??i?? yra paraA?Ai?? vaikams, jaunimui. Kas A?ino, kad DaniilAi?? CharmsAi?? glaudAi?? vaikA? literatAi??ra? Kaip suvokti fiziko GendruA?io MorkAi??no A?siverA?imAi?? A? raA?anA?iA?jA? pasaulA?? Kas prisimena Oskaro MilaA?iaus pasakas ar Janinos DegutytAi??s prozAi?? ai??i?? ir pasakas, ir eseistikAi?? ai??zNepalik manAi??sai???? Bandau tai priminti. Keliauju per laikotarpius kartu su (ne)paA?A?stamaisiais raA?ytojais, keliauti nesustosiu, nAi?? nemanau. KnygA? lentynoje po truputA? rikiuojasi ir ketvirtosios knygos A?monAi??s.

Kas jie?

Retsykiais su Selemonu PaltanaviA?iumi pasikalbame apie vaikystAi??s knygas. Tos paA?ios… Apie gamtAi??… Tik Selemonas jas skaitAi?? girios paA?onAi??je, o aA? ai??i?? miesto mAi??ruose. Pilkoji PelAi??da, Vitalis Biankis, Zaltenas neleidA?ia nurimti: asmeninAi??s simpatijos itin stiprios.

order tetracycline for pet.
Viagra Super Active order cialis black information

ai??i?? Na, ir dar toks gana paslaptingas Tavo uA?siAi??mimas ai??i?? scenarijA? raA?ymas. Kaip A?ito meno iA?mokai? Ar tai tik laisvalaikio paA?aidimai?

ai??i?? NeiA?mokau aA? to meno, niekada ir nemokAi??jau, kad ir kaip Skirmantas Valiulis ir kiti A?monAi??s laimino. Per sudAi??tingas man buvo tas televizijos (deja, ne kino studijos) pasaulis. Esu vieniA?Ai??, o ten ai??i?? norom nenorom ai??i?? patenki tarp A?vairiausiA? A?moniA?. Dirbau su reA?isieriumi ir operatoriumi Romualdu Kaminsku, daug iA? jo pasisAi??miau. Tais televiziniais metais apie laisvalaikA? nAi?? nesvajota. Nors svajota daug. SvajonAi??se ir liko tas mudviejA? ai??i?? Romo ir mano ai??i?? svarbiausias filmas.

ai??i?? Internetas skelbia, kad nuo 1999 metA? atsidAi??jai vien kAi??rybai. Kaip pasikeitAi?? Tavo gyvenimas? Ar jame daugiau pilnatvAi??s, ramybAi??s, o gal atvirkA?A?iai ai??i?? A?vykiA?, iA?vykA?, klajoniA?, ieA?kojimA?? Gal nuveikei kaA?kAi??, ko negalAi??jai A?gyvendinti dirbdama etatinius darbus? Ir ar tai susijAi?? su Tavo sprendimu kuo daugiau laiko praleisti Ignalinoje, antruose namuose beveik ant eA?ero kranto?

ai??i?? Neturiu virA?ininkA?. Neturiu pavaldiniA?. A?adintuvas skamba retai ai??i?? tik tada, kai vykstu A? keliones. Netarnauju, neinu baudA?iavos, o juk A?inau, kAi?? reiA?kia jAi?? eiti. Dabar dvejoju: konkreA?iai pasakoti apie baudA?iavAi?? ar abstrakA?iai samprotauti, lyg ir baugu smulkintis, bet…

BaudA?iavAi?? patyriau dviejose redakcijose ai??i?? savo pirmoje ir paskutinAi??je. Tai ai??i?? PrienA? ai??zNaujas gyvenimasai??? ir Valdo Vasiliausko vadovaujama ai??zEkstraai???. MaA?iau, kaip ten A?eminami ir menkinami A?monAi??s: visA? pirma tie, kurie redakcijoje dirba. PaA?emintas nejuA?iom ima A?eminti kitus ai??i?? tuos, apie kuriuos raA?o, ir tuos, kuriems raA?o.

Jau pasakojau apie savo giminAi??: honoro esu gavusi gal net per daug. KiA?enAi??se gali vAi??jai A?vilpti, bet galva turi bAi??ti aukA?tai iA?kelta ai??i?? tai tokias pamokas gavau iA? moA?iutAi??s. Taip ir keliauju per pasaulA? vAi??juota, ir nesigailiu. Niekada nesigailAi??jau pasirinkusi laisvAi??.

ai??i?? Jeigu kas paklaustA?, kokie AdomaitytAi??s kertiniai geografiniai taA?kai, kaip tas A?emAi??lapis atrodytA? ir kodAi??l? Kur norAi??tum nukeliauti, jeigu koks dA?inas pasiAi??lytA? nemokamus bilietus?

ai??i?? Labai norAi??jau A?iauriau, A? Ai??vedijAi??. Ten, kur gyveno Selma LagerlAi??f. Ir patekau ai??i?? prieA? porAi?? metA?. Ai??iA? metA? vasarAi?? pasisukiojau po SuomijAi?? ai??i?? po Tove Jansson A?emes. Ir ne tik po jas.

Laimei, uA? savus, ne uA? dA?ino pinigus… Ai??iaurAi??s oru gera alsuoti. Ne apie architektAi??rAi?? ar literatAi??rAi?? kalbu, ir ne apie gamtAi??, labiau apie gyvensenAi??. Velniai rautA?, kaip gera, ai??i?? sakau sau, kai pAi??dinu Stokholmo ar Helsinkio gatvAi??mis ai??i?? kur kojos veda. Esu A?alyje, kur beveik nAi??ra korupcijos: ar gali taip bAi??ti?

O dA?inas uA? tuos nemokamus bilietus vis tiek lieptA? atidirbti, ir dar kaip lieptA?.

Gal ir be jo kada nors A?vilgtersiu A? Vienos operetAi??, bet nebAi??tinai… ReiktA? A?sitikinti, ar Venecija iA? tikrA?jA? yra, o jei yra ai??i?? tai kodAi??l apie jAi?? tiek skirtingA? pasakojimA?? LankyA?iau jAi?? nykiausiu metA? laiku. Mielai pabAi??A?iau A?iAi??rove Brahmso ar Mahlerio festivaliuose ai??i?? prisiklausyA?iau jA? muzikos iki soties. Ak taip ai??i?? dar Aliaska. Ai?? jAi?? kad ir A?iandien.

Bet jei atvirai… Apie tolesnes keliones nesvajoju, jA? neplanuoju, neorganizuoju. Jei kas pakvieA?ia, pasiAi??lo ai??i?? susiruoA?iu greitai. NeA?inau, kodAi??l nuolat patenku A? VokietijAi?? ir EstijAi??. Mano keliones tvarko ne mano ranka.

ai??i?? Gana daA?nai tarp kAi??rAi??jA? (ne be prieA?asties) sklando pamAi??stymai, kuriuos CzesAi??awas MiAi??oszas yra nusakAi??s keliomis eilAi??raA?A?io eilutAi??mis: ai??zDabar galvoju, kad kAi??ryba duodama vietoj laimAi??s ir kad ji / apnuodijama gailesio ir siaubo.ai??? O kaip Tau atrodo?

ai??i?? Taip ir atrodo, taip ir yra.

ai??i?? Ar vis dar tiki, kad pasakos iA?moko A?mogA? ai??zskraidytiai??? ir galbAi??t padaro jA? laimingesnA?? Man atrodo, kad lietuviA? liaudies (o ir kitA? A?aliA?) pasakos kelia greiA?iau pasibaisAi??jimAi?? nei optimizmAi??. Tai kur jau A?ia priskraidysi kokio nors MAi??lynbarzdA?io uA?daryta?

ai??i?? Apie liaudies pasakas ne kaA?in kAi?? pasakysiu. Man svarbesnAi?? pasaka ne apie MAi??lynbarzdA?, o apie MAi??lynAi??jAi?? roA?Ai?? ai??i?? jAi?? sekdavo mama. Manau, kad tAi?? pasakAi?? A?manoma atrasti vokieA?iA? romantikA? kAi??ryboje, tik ar taip jau reikia?

Taigi, mamos pasaka buvo apie studentAi??, dAi??l princesAi??s kaprizo ai??i?? noro gauti mAi??lynAi?? roA?Ai?? ai??i?? paaukojusA? raganoms bene viskAi??, kas iA?oriA?ka: plaukus, akis, dantis. Ai?? rAi??mus iA? tankiA? klaidA?iA? giriA? grA?A?o ne jaunuolis, o senukas. Bet kai jis A?teikAi?? princesei tAi?? mAi??lynAi?? roA?Ai??, tai… Tai roA?Ai?? ir vAi??l tapo raudona, o senukas ai??i?? jaunuoliu. Prastai atpasakojau, bet juk nesi, Birute, mano vaikas, belaukiantis sapno. Svarbus buvo mamos balsas, A?sijautimas. Ir rato jausmas ai??i?? ne sparnA? ir skraidymo, ne paA?adAi??tosios laimAi??s, o bAi??tent rato ar ratA?, kuriuos mes, A?monAi??s, patys ir A?sukame, ir apsukame.

Esu patyrusi karA?A?iausias diskusijas (pati jas ir uA?kuriu) dAi??l PelenAi??s: kas vyko po to, kai princas pagaliau jAi?? surado? Kaip jautAi??si rAi??muose darbA?ti kaimo mergelAi??? Kuo ji ilgainiui tapo? GalA? gale ai??i?? ar visAi?? gyvenimAi?? ai??i?? iki pat senatvAi??s ai??i?? taip ir avAi??jo tAi?? pamestAi?? kurpaitAi???

Mano pasirinktosios pasakos yra kitos ir kitokios: Ernstas Theodoras Amadeus Hoffmanas, Hansas Christianas Andersenas, Oscaras Wildeai??i??as, Eleanor Farjeon… Gal ir ne pasakos visa tai. Gal tekstai, iA?sprAi??dAi?? iA? A?anro rAi??mA?.

ai??i?? Ar manai, kad jau paraA?ei savo geriausiAi?? knygAi???

ai??i?? Dabar jau galiu nusijuokti tuo Tavo minAi??tuoju juoku. Taip. Manau. Jau. Apysaka ai??zLaumA?irgiA? namaiai??? kol kas yra geriausia iA? visko, kAi?? esu paraA?iusi. Tuomet, kai raA?iau, buvau niekuo ai??i?? darbus metusi lyg ir A?iek tiek A?inoma A?urnalistAi??, bet niekam neA?inoma visai ne raA?ytoja.

Esu prisigalvojusi, prisisvajojusi, kAi?? dar norAi??A?iau (ar galAi??A?iau, bandyA?iau) raA?yti ai??i?? begalybAi??. Vieno gyvenimo man neuA?teks.