KelionAi?? A? MinskAi?? ir atgal

A?URNALAS: LITERATA?RA IR MENAS
TEMA: Publicistika
AUTORIUS:Ai??Eugenijus AliA?anka
DATA: 2013-07

KelionAi?? A? MinskAi?? ir atgal

Eugenijus AliA?anka

A�

Ten, kur baigiasi asfaltas, prasideda Baltarusija. TokA? iA?minties ar, tiksAi??liau, pastabumo perliukAi?? neretai tekdavo iA?girsti vaikystAi??je iA? patyrusiA? keliauninkA?. Reikia pridurti, kad tas perliukas maloniai sukutendavo tautinius jausmus, A?tai kokie mes, mAi??sA? keliai geriausi TarybA? SocialistiniA? RespublikA? SAi??jungoje. Kaip prisimename ai??i?? tiesa, tokiA? prisimenanA?iA? vis maA?Ai??ja dAi??l natAi??raliA? prieA?asA?iA? ai??i?? anais laikais TarybA? A?alyje sienA? tarp broliA?kA? respublikA? nebuvo. Na, gal ir stovAi??davo koks stulpas su herbu, pilnu kAi??jA?, pjautuvA? beigi nekultA? rugiA? stirtA?, bet ne pulkai pasienieA?iA?. TodAi??l asfalto esatis, esmas, bAi??tis ir jo egzistenciniai ar metafiziniai negatyvai iA? tiesA? galAi??jo atlikti geografiniA? ir kt. orientyrA? vaidmenA?. Ai??A?kart viskas atvirkA?A?iai. Yra ir pasienieA?iA? pulkai, ir ten, kur baigiasi asfaltas, prasideda Lietuva. Na, teisybAi??s dAi??lei reikia pasakyti, kad tas A?vyrkelis Lietuvos A?emelAi??j dulkAi??s nebeilgai, tiesiog vyksta remonto darbai, bet kol kas yra kaip yra ai??i?? kur baigiasi dulkAi??s, prasideda Baltarusija.

Antanas A. Jonynas ir Algimantas AleksandraviA?ius
Antanas A. Jonynas ir Algimantas AleksandraviA?ius

Regis, dar taip neseniai, prieA? kokius A?eA?is A?imtus metA?, traukdavo A? rytus lietuviA? pulkai su daina ar kunigaikA?A?iai A? savo dvarvietes pamedA?ioti, kokiA? sutarA?iA? pasiraA?yti. Dabar jau mes, keli beginkliai poetai, apsiA?arvavAi?? kantrybe, veA?ini daugiakalbiu almanachu ai??zMagnus Ducatus Poesisai??? bei rusakalbiu A?urnalu ai??zVilniusai???, mAi??giname pasiekti MinskAi??, kur vAi??l turAi??tA? nuskambAi??ti Lietuvos vardas. Regis, dar taip neseniai, prieA? kelis deA?imtmeA?ius, Lietuva kaA?kam girdAi??jos kaip skambiausia TSRS styga, nors iA? tiesA? A?vangAi??jo kaip labiausiai surAi??dijusi grandinAi??, kuri, beje, pirmoji ir sutrAi??ko. Dabar Lietuva vAi??l, deja, labai trumpam, gavo pagrindinAi?? partijAi??, pradAi??jo pirmininkavimAi?? ES. TAi?? didA?iAi?? A?iniAi?? Lietuva ir nori paskelbtiAi??urbi et orbi, tad jos apreiA?kimas A?vyksta ir Minske.

Poetas pagal paA?aukimAi?? ir Lietuvos ambasadorius Baltarusijoje pagal paskyrimAi?? Evaldas IgnataviA?ius A? dienos renginiA? sAi??raA?Ai?? A?traukAi?? irAi??Magnus Ducatus PoesisAi??festivalA?, kurA? surengti padAi??jo visuomeninAi?? organizacija ai??zBaltarusiA? raA?ytojA? sAi??jungaai???. Tad iA? Vilniaus Minsko link anksti ryte pajuda du poetA? ekipaA?ai, tiesa, be korteA?A?. ItaliA?kas streikas Lietuvos pasienyje kAi?? tik pasibaigAi??s, bet nepalikAi??s ryA?kesnio pAi??dsako, sienAi?? A?veikiame nepalikAi?? A?ia vilties, taigi esame ne DantAi??s pragaro prieangy, nors baltarusiA? biurokratizmas pakirbina primirA?tus stabligAi??s priepuolius visagalio pareigAi??no akivaizdoje. Kad ir kaip skubame, net ir baudAi?? uA? tAi?? skubAi??jimAi?? tenka sumokAi??ti ir dar sykA? nusifotografuoti neA?inia kokiam archyvui (labai jau nekalbus tas fotografas milicininko uniforma), taip ir nespAi??jame A? pirmAi??jA? dienos renginA?, A? Algimanto AleksandraviA?iaus fotografijos parodos ai??zPaskutinieji LDK pilieA?iaiai??? atidarymAi?? Baltarusijos nacionalinAi??je bibliotekoje. O gaila, spAi??ju, kad A?is fotografas daug A?domesnis uA? uniformuotAi??jA?, ir nuotraukA? neslepia. Ai?? vAi??liau vykstantA? verslininkA? susitikimAi?? mAi??sA? niekas nekvieA?ia. Be reikalo, kaA?kodAi??l atrodo, kad poetinis A?vilgsnis ten tikrai praverstA?. Juolab kad ambasados kieme vietinis BMWAi??dilerisAi??pristato kelis A?spAi??dingus, nors ir nespalvotus automobilius, tik juoda ir balta, beveik kaip AleksandraviA?iaus nuotraukos, ir mes savo skvarbiais A?vilgsniais juos kritiA?kai A?vertiname. Tik niekaip negaliu apsisprAi??sti, kuris labiausiai tiktA? prie mano neaiA?kios spalvos akiA? ai??i?? baltas ar juodas.

UA?tat sAi??kmingai sudalyvaujame Evelinos SaA?enko koncerte, kuris vyksta A?ia pat, ambasadoje, erdvioje ir jaukioje erdvAi??je. Ai?? koncertAi?? susirenka ambasadoriai su A?monomis, vietos A?viesuomenAi??, Evelina puikia prancAi??zA? kalba atlieka Ai??dith Piaf dainas, kartais rusiA?kai paA?nekindama garbiuosius klausytojus, provokuodama juos ir padainuoti. Deja, net nepakartojama Evelinos A?ypsena neiA?judina ambasadoriA? sfinksA? veidais, salAi??je girdisi tik pavieniai moteriA?ki balsai. KAi?? mes darytume be moterA?, bAi??tume kaip putinai ir lukaA?enkos, kapotume malkas mediniais veidais ir skiedros lAi??ktA?. Ai??tai ir mes iA?vaA?iavome iA? Vilniaus ai??i?? keturi vyrai, kur A?iAi??ri lygiA? teisiA? kontrolieriai, tikra tiesa, Lietuvoje dar stokojame demokratijos, nekalbant apie tolerancijAi??. Gerai dar, kad paskutinAi?? akimirkAi?? susiprantame ir pasiimame A? kelionAi?? PalmirAi??, kuri kaip puiki redaktorAi?? paredaguoja mAi??sA? laikysenas ir A?ypsenas.

Vakarop po priAi??mimo renkamAi??s galerijoje ai??zUai??? (ai??z?Zai???), kuri glaudA?iasi toli graA?u ne prestiA?inAi??je miesto dalyje. Pamenu, prieA? kelis metus A?alia galerijos dunksojo buteliA? supirkimo kioskas, kurio dabar jau nebelikAi??, bet visai A?alia driekias lyg ir garaA?ai, lyg ir kaA?kokios transformatorinAi??s, netoli ir automobiliA? remonto dirbtuvAi??s. Galerija nedidelAi??, bet akivaizdA?iai populiari tarp miesto menininkA?. Vienoje jos pusAi??je A?sikAi??rAi??s jaukus knygynAi??lis, lankytojA? stoka nesiskundA?ianti kavinAi??. Beje, prieA? porAi?? metA? A?ioje galerijoje vykoMagnus Ducatus PoesisAi??konferencija, skirta CzesAi??awui MiAi??oszui. Ai??iandien A?ia prasidAi??s ir baigsisAi??Magnus Ducatus PoesisAi??festivalis, eiles skaitys baltarusiA? ir lietuviA? poetai. Taigi MDP. Vis kirba klausimas, kiekgi tA? ai??zLiteratAi??ros ir menoai??? skaitytojA? A?ino, kAi?? reiA?kia tasAi??Magnus Ducatus Poesis. MAi??ginu suteikti A?odA? MDP idAi??jos autoriui, ai??zdvasiniam tAi??vuiai??? Vladui BraziAi??nui:

Kas vis dAi??lto slypi uA? A?iA? trijA? raidA?iA? ai??i??Ai?? MDP? TarptautinAi?? menininkA? bendrija, kol kas vienijanti Lietuvos, Baltarusijos, Latvijos, Lenkijos ir Ukrainos poetus, raA?anA?ius tA? A?aliA? pagrindinAi??mis ir kitA? tautiniA? bendrijA? kalbomis, poezijos vertAi??jus, jos mokslininkus bei kritikus, taip pat kitus menininkus, daugiausia muzikus ir dailininkus. IdAi??jos? Siekiai? Nuojauta mums kuA?da apie to plataus regiono A?moniA? mAi??stysenos, jausenos, savivokos bendrumAi?? kaip esatA?, gal mA?slingesnAi?? uA? istoriniA? sAi??sajA? lemtA?. Kaip esatA?, vis gyvAi?? kultAi??roje, literatAi??roje ir kituose menuose, taip pat poezijoje. GyvAi?? mumyse, A?vairiuose, taA?iau A?moniA?kai trokA?tanA?iuose tAi?? nujauA?iamAi?? bendrumAi?? A?minti, paA?inti, versti ai??i?? A?veikiant kalbA?, nuotoliA? ir kitokias ribas ai??i?? kAi??rybos bendryste, puoselAi??ti jAi?? kaip A?moniA? vertybAi??, bAi??ti atidiems jos rAi??pesA?iams ir dA?iaugsmams.

Ar kiek aiA?kiau? Skaitytojui prieinamos jau trys A?spAi??dingo dizaino (autorAi?? SigutAi?? ChlebinskaitAi??) daugiakalbAi??s MDP antologijos, iA?leistos Lietuvoje, MDP poetinis muzikinis vyksmas vyko Minske, Vilniuje, Kijeve, Charkove, Lucke, Kaune, Krokuvoje. Mane papildyti vAi??l imas Vladas:

Magnus Ducatus Poesis bendrija uA?simezgAi?? Minske. Tiksliau sakant, tenykA?tAi??je mAi??sA? A?alies ambasadoje: 2006-A?jA? liepos 5 d. joje surengtas pirmas poetinis muzikinis Magnus Ducatus Poesis vyksmas. Surengtas sAi??kmingai, tad reA?isAi??rinis jo modelis tapo tarytum koks poezijos almanacho maketas: keiA?iasi kAi??riniai, autoriai ir jA? balsai, bet struktAi??ra ir pagrindiniai bruoA?ai iA?lieka panaA?Ai??s. Per septynerius metus tokiA? garsiniA? (poetinio A?odA?io ir muzikos) almanachA? iA?leista kasmet po vienAi?? ar kelis vis kitose Magnus Ducatus Poesis rAi??piamose A?alyse: kaip viena baltarusiA? svetainAi?? netruko paraA?yti apie A?iemetinA?, ai??i?? ai??z?Y?i??N??i??Ni??N? ?i???? ????Ni???i?? ???i?? ????Ni???i??ai??? (ai??zPoezija nuo jAi??ros lig jAi??rosai???,http://budzma.org/news/paeziya-ad-mora-da-mora.html).

KAi?? gi, ai??znuo jAi??ros iki jAi??rosai??? skamba iA?didA?iai, bet MDP tikrai nepuoselAi??ja revanA?istiniA? idAi??jA?, tiesiog ateina metas kitaip suvokti ir savo geografinAi??, ir A?iaip vietAi?? po saule. Ir A?ia jau be poezijos vargu ar apsieisi. MDP be jos neapsieina.

A�

cialis how long before.

PoetAi??, Magnus Ducatus Poesis debiutantAi?? Halina Dubianeckaja
PoetAi??, Magnus Ducatus Poesis debiutantAi?? Halina Dubianeckaja

A�

Ai??A?kart MDP vyksme dalyvauja tik lietuviA? ir baltarusiA? poetai. NemAi??gstu katalogA?, bet surizikuosiu iA?vardyti visus: Alesis Razanavas, Alesia BaA?arymava, Andrejus AdamoviA?ius, Vera Burlak, Halina Dubianeckaja, vakarAi?? moderavAi??s Andrejus ChadanoviA?ius, Eugenijus AliA?anka, Vladas BraziAi??nas, Marius Burokas, Antanas A. Jonynas, Evaldas IgnataviA?ius. PoetinA? vyksmAi?? lydi man ir daugeliui lietuviA? paA?A?stamo Todoro KaA?kureviA?iaus dAi??dmaiA?iai bei kiti gal tik man nepaA?A?stami instrumentai. Vakaro nesutrikdo ir mikrofono egoizmas, jo nenoras dalytis su klausytojais tuo, kAi?? pats dosniai gauna iA? poetA?. Ne visiems klausytojams uA?tenka ir kAi??dA?iA?. KlausytojA?, deja, gerokai daugiau, tad kai kurie glaudA?iasi uA? AleksandraviA?iaus nuotraukA?, iA?statytA? ant stovA? A?ia pat salAi??je. Tai dar viena fotografo paroda, kurioje pristatytos LDK pilys, baA?nyA?ios, vienuolynai. Dar keli nebylAi??s klausytojai, uA?siAi??mAi?? geriausias vietas. Nespalvotos nuotraukos. Ir kaA?kodAi??l skaitydamas eilutes:

juodi akiniai apniukusiAi?? dienAi?? / kurie pasiteisina prieA? objektyvAi?? / fotografas iA?vengia raudonA? akiA? efekto / net jeigu tik balta ir juoda / net jeigu fotografas tik vieA?pats / kuriam pozuok nepozavAi??s / vis tiek sulaukia momento / kai nuima akinius / kai uA?sega virA?utinAi?? marA?kiniA? sagAi?? / tada ir suveikia blykstAi??

pagalvoju, kad kuo maA?iau spalvA?, tuo giliau matos. Algimantas tAi?? suvokAi?? anksA?iau. O gal ir ne anksA?iau, laikas tokiais atvejais nAi??ra teisAi??jas. Ai??iandien piliA? griuvAi??siai uA?sagstytomis sagomis yra prisiekusiA?jA? teismas. Skaitau eilAi??raA?A?ius griuvAi??siams ir bandau A?sivaizduoti, kas manAi??s laukia. Kaip atrodys mano eilAi??raA?A?iA? griuvAi??siai.

A�

accutane 40 mg.
Marius Burokas ir Eugenijus AliA?anka. Vlado Braziuno nuotraukos
Marius Burokas ir Eugenijus AliA?anka. Vlado Braziuno nuotraukos

A�

KitAi?? dienAi?? dviese su Vladu pajudame namA? link, pakelAi??s uA?eigoje suvalgome tirA?tosAi??soliankos, berAi??kydami kiemely pasiA?nekam su dviem nelabai graA?iom, uA?tat labai graA?iai besiA?ypsanA?iom moterim, gundanA?iom neskubAi??ti, tikros sirenos, bet mes dar graA?iau sakom, kad skubam, kad mAi??sA? laukia mylimoji Siena, kuri iA?ties nenuvilia, tokios uA?sispyrusios dar neteko matyti, nenori paleisti, penkias valandas stebeilijamAi??s A? savo minA?iA? likuA?ius ir jau visai iA?tuA?tAi??jAi??, be vienoAi??A?odA?io kiA?enAi??je A?riedam A? VilniA?.

Buvo liepos dvyliktoji, tryliktieji metai nuo vienos iA? pasaulio pabaigA?, Europoje karaliavo lietuviai, ir aA? ten buvau, alA? midA? gAi??riau.