Ketvirto veiksmo solo partija arba Opera A?eA?iems veikAi??jams

A?URNALAS: Muzikos Barai
TEMA: Muzika
AUTORIUS:Ai??GabrielAi?? SliA?ytAi??

DATA: 2013-06

is nolvafien the same as nolvadex.

Ketvirto veiksmo solo partija arba Opera A?eA?iems veikAi??jams

GabrielAi?? SliA?ytAi??

Gavusi pasiAi??lymAi?? stebAi??ti AmilcareE?o Ponchielli operos ai??zDA?okondaai??? (ai??zLa Giacondaai???) prAi??-gAi??nAi??rale Bastilijos operoje (OpAi??ra Bastille), negalvodama sutikau. Juolab kad pagrindinA? DA?okondos vaidmenA? atlieka Violeta Urmana! Gyvenant Lietuvoje niekuomet neteko bAi??ti solistAi??s koncerte. Viena iA? prieA?asA?iA?? Bilietai A? jos pasirodymus visuomet bAi??davo labai brangAi??s, be to, jA? greitai nebelikdavo. Matyt, man tiesiog reikAi??jo iA?vaA?iuoti gyventi A? ParyA?iA?, kad atsirastA? galimybAi?? bAi??nant taip toli nuo namA? iA?girsti vienAi?? garsiausiA? pasaulyje lietuviA?.

AmilcareE?as Ponchielli lietuviams turAi??tA? bAi??ti artimas (bet ar paA?A?stamas?), nes 1874 metais Milano operos teatre ai??zLa Scalaai??? buvo pastatyta kompozitoriaus opera ai??zLietuviaiai??? pagal Adomo MickeviA?iaus tekstAi??. Ji 1991 ir 2009 metais buvo pastatyta ir Vilniuje bei Trakuose.

Kompozitorius gyveno ir kAi??rAi?? tuo paA?iu metu kaip ir vienas garsiausiA? operA? autoriA? G.Ai??Verdi. Reikia tik A?sivaizduoti, kaip nelengva buvo A.Ai??Ponchielli rasti savo vietAi?? muzikos pasaulyje, gyvenant maestro A?eA?Ai??lyje. NeA?vertintas talentas ar nieko naujo nesakanti muzikinAi?? kalba? Ir iA? tiesA?, klausantis ai??zDA?okondosai???, nenorom pagalvoji: ai??zJau esu tai kaA?kur girdAi??jusiai???. Nors tam tikros dramos detalAi??s, orkestruotAi?? bei baleto panaudojimas verA?ia atsiimti savo A?odA?ius. Net ir praAi??jus tiek daug metA?, garsiuosiuose pasaulio teatruose statomos A.Ai??Ponchielli operos leidA?ia nepamirA?ti kompozitoriaus vardo, o kitiems padeda jA? atrasti. Bet apie viskAi?? nuo pradA?iA?.

PrieA? A?einant A? DidA?iosios prancAi??zA? revoliucijos metu sugriauto kalAi??jimo vietoje 1989 metais pastatytAi?? A?iuolaikinAi?? visA? meno mAi??zA? buveinAi??, uA?daviau sau klausimA?: kAi?? iA?vysiu? Kokios bus dekoracijos? Kaip bus iA?naudojama scenos erdvAi??? Ir svarbiausia ai??i?? kokA? A?spAi??dA? padarys operos vaidmenA? atlikimas?

Scenoje paprastas ir nerAi??A?iantis akies Venecijos vaizdas ai??i?? kanalai, kuriuose plaukioja laivai, tiltA? reprodukcijos. NAi??ra pieA?tA? dekoracijA?. Daugelyje Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro spektakliA? teko matyti naudojamas tas paA?ias dekoracijas. Deja, kartais ir naiviai perteikiamAi?? siuA?etAi?? jose. A?ia dA?iugu nematyti tipiA?kA? vaizdiniA? ai??i?? Ai??v. Morkaus katedros ar balandA?iA?. Piero Luigi Pizzi scenografija primena didingus R.Ai??Wagnerio operA? pastatymus, nuostabios masinAi??s scenos ir baletas. Reikia pabrAi??A?ti, kad XIX a. operoje A?okis yra netikAi??tas sprendimas. Beje, viena A?inomiausiA? operos melodijA?, garsusis ai??zValandA? A?okisai???, skamba bAi??tent baleto scenoje. VAi??liau A?i muzika buvo panaudota (bei A?iek tiek subanalinta) viename Walto DisneyE?aus filmA?.

Ar 2013 metA? ai??zDA?okondosai??? pastatymas Bastilijos operoje ai??i?? A?vykis ParyA?iaus kultAi??riniame gyvenime? GreiA?iausiai taip, jau vien dAi??l to, kad gausiai susirinkusi publika klausosi visoje Europoje ir pasaulyje A?inomA? solistA? ai??i?? Violetos Urmanos, Marcelo Alvarezo, Claudio Sguros bei kitA? (beje, be NacionalinAi??s ParyA?iaus operos orkestro ir choro, scenoje daugiau nepasirodys nAi?? vienas prancAi??zas), kurie yra gerai paA?A?stami klausytojams.

Kalbant apie DA?okondos muzikinAi?? charakteristikAi??, reiktA? pasidalinti A?spAi??dA?iu, kurA? patyriau pirmAi?? kartAi?? iA?klausiusi operAi?? nuo pradA?ios iki galo. Tik paskutiniame, ketvirtajame, veiksme iA? tiesA? atsiskleidAi?? operos pavadinimo esmAi??. Ai??domus kompozitoriaus sprendimas DA?okondos likimAi?? perteikti per kitus operos veikAi??jus. Jos gyvenimas tiesiog atiduodamas A? jA? rankas… Stiprus ir sukreA?iantis siuA?etas visos operos metu telkAi?? dAi??mesA? A? A?eA?iA? pagrindiniA? veikAi??jA? vidinius iA?gyvenimus ir dramas, vykstanA?ias XVII a. Venecijoje, kuriA? metu ai??zduA?o A?irdys ir likimaiai???. Na taip, savaime suprantama, patekAi??s A? meilAi??s trikampA? Venecijoje, ai??zsausasai??? neliksi.

cheap generic viagra.

Dirigentas Danielis Orenas, valdydamas visAi?? muzikos tAi??kmAi??, per daA?nai nestabdAi?? atlikAi??jA? ir leido jiems A?sijausti A? vaidmenis. Reikia pripaA?inti, kad klausantis nuostabaus Violetos Urmanos balso, norAi??josi A?aukti ai??zbravoai??? ir dar kartAi?? iA?klausyti jau girdAi??tAi?? arijAi??. Pirmajame ir antrajame operos veiksme DA?okondos, pagrindinAi??s herojAi??s, A?siliejimas A? veiksmAi?? geriausiai bAi??tA? nusakomas A?odA?iu ai??i?? stebAi??toja. O klausantis operos finalo atrodo, kad jA? kompozitorius sukAi??rAi?? tik dAi??l DA?okondos solo. IA?ties A?domi opera, turinti visus melodramos elementus: meilAi?? ir valdA?ia, iA?davystAi??, pasiaukojimas ir kerA?tas.

Pabaigoje buvo smagu stebAi??ti solistA?, choro bei A?okAi??jA? kitAi?? ne maA?iau svarbiAi?? repeticijos dalA? ai??i?? nusilenkimus. Juk reikia mokAi??ti deramai padAi??koti publikai uA? ovacijas. Kaip sakoma, veiksmas vyksta, visi pasiruoA?Ai??, o dabar galima pradAi??ti spektaklA?. SAi??kmingos premjeros!