Kiek A?ingsniA? nuo VarAi??nos iki Avinjono?

A?URNALAS: KULTA?ROS BARAI
TEMA: Teatras
AUTORIUS:Ai??Monika MeilutytAi??

DATA: 2012-12

Kiek A?ingsniA? nuo VarAi??nos iki Avinjono?

Monika MeilutytAi??Ai??

VarAi??na ai??i?? nedidelis miestelis. Kai iA?lipi iA? traukinio, nereikia nAi?? dviejA? kilometrA? nuA?ingsniuoti pagrindine Vytauto gatve, kad pasiektum kitAi?? jo kraA?tAi??. A?ia rengiamas teatro festivalis? Skamba utopiA?kai. TaA?iau jau keletAi?? metA? varAi??niA?kius dA?iugina profesionaliA? teatrA? spektakliai, vertinimo komisija apdovanoja geriausius iA? pamatytA?ai??i?? Vis dAi??lto koks tas VarAi??nos festivalis, kokiu keliu jis eina?

Niekas nesiginA?ys, kad ne vien sostinAi?? ir didieji miestai turi teisAi?? rengti teatro festivalius (tAi?? liudija A?vairiA? A?aliA? patirtis). Juk net visai nedideli miesteliai gali virsti tarptautiniu mastu pripaA?A?stamais teatrinAi??s kultAi??ros centrais. IA? tokiA? bene ryA?kiausiai A?iba prancAi??zA? Avinjonas. Ai??i keista, atrodytA?, neA?manoma paralelAi?? ne kartAi?? dingtelAi??jo A? galvAi??, kai lankiausi Dalios TamuleviA?iAi??tAi??s profesionaliA? teatrA? festivalyje VarAi??noje.

VarAi??na versus Avinjonas

Teatro festivalis VarAi??noje A?iemet vyko dar tik (nors gal labiau tiktA? sakyti jau) treA?iAi?? kartAi??. Jo atsiradimo istorija nesudAi??tinga: aktorius Remigijus Vilkaitis, bAi??damas kultAi??ros ministras, A?steigAi?? Dalios TamuleviA?iAi??tAi??s premijAi?? uA? spektaklius pagal lietuviA? dramaturgijAi??, o varAi??niA?kius paskatino rengti festivalA? (taigi tapo jo ai??zkrikA?tatAi??viuai???). Juk iA?kili Lietuvos teatro reA?isierAi?? ir pedagogAi?? gimAi?? netoliese ai??i?? Senojoje VarAi??noje. TodAi??l festivalis pradedamas rugsAi??jo 30 d., minint TamuleviA?iAi??tAi??s gimtadienA?. TAi??dien A?teikiama ir premija, A?iemet atitekusi Kauno dramos teatre pastatyto spektaklio ai??zLiAi??dnas Dievasai??? kAi??rAi??jams (reA?isierAi??, scenarijaus autorAi?? ir aktorAi?? Inesa PaliulytAi??).

Festivalis vyko visAi?? spalio mAi??nesA?, buvo parodyta aA?tuoniolika spektakliA?. Jeigu teatro A?iAi??rovai galAi??tA? tuo pat metu stebuklingai lankytis skirtingose vietose, tiek ir netgi daugiau scenos kAi??riniA? Avinjone jie galAi??tA? iA?vysti per… vienAi?? vakarAi??. PrancAi??zA? rengiamas festivalis irgi trunka beveik visAi?? mAi??nesA?, spektakliai daA?niausiai rodomi A?vairiose senamiesA?io vietose. Ai??i Avinjono dalis, apsupta aukA?tos mAi??rinAi??s sienos, savo plotu prilygsta visos VarAi??nos dydA?iui. TaA?iau toks stulbinamai intensyvus teatrinis gyvenimas, pasirodo, A?manomas ir nedidelAi??je teritorijoje, festivalio tikslams panaudojamas kiekvienas kampelis. Jeigu kuriame nors iA? jA? nerodomi spektakliai, jis virsta vieA?buA?iu, restoranu, baru, suvenyrA? parduotuvAi??le ir pan. AukA?tesnius ir tankiau sustatytus mAi??rinius namus Avinjone juosia daugybAi?? trumpA? siaurA? gatveliA?, o VarAi??noje netrAi??ksta A?alios (arba A?iemiA?kai baltos) erdvAi??s beveik aplink kiekvienAi?? medinA? namukAi?? ar sovietinAi??s statybos daugiaaukA?tA?. TodAi??l, jei prancAi??zA? festivalis netikAi??tai persikeltA? A? A?A? Lietuvos miestelA?, pagrindine programa turbAi??t taptA? ne uA?darose erdvAi??se rodomi spektakliai, o gatvAi??s ir lauko teatro artistA? pasirodymai. ErdvAi??s poA?iAi??riu VarAi??na gerokai laisvesnAi??, ne tokia suspausta kaip Avinjonas.

Vis dAi??lto Dalios TamuleviA?iAi??tAi??s festivalis lyg didA?iulis kultAi??ros debesis susikondensavAi??s vienoje vietoje ai??i?? VarAi??nos kultAi??ros centre. Ai??i tvirtovAi?? su tamsaus stiklo ir raudono betono sienomis, pasirodo, yra multikultAi??rinAi?? erdvAi??. A?ia apsilanko ne vien teatro trupAi??s, bet ir vyksta seminarai, A?vairAi??s susitikimai, glaudA?iasi moterA?, vaikA? ir miA?rAi??s chorai, A?okiA? kolektyvai, kapelos, o netoliese esanA?iame kitame pastate rodomi kino filmai, rengiamos parodos. Jeigu varAi??niA?kiai A? vienAi?? A?ventAi?? sujungtA? visus savo miestelio skirtingo pobAi??dA?io renginius, jie galAi??tA?, kaip ir Avinjono festivalio organizatoriai, pasigirti multikultAi??rine programa. Juo labiau kad daugialypumas VarAi??nai A?prastas dalykas ai??i?? pavyzdA?iui, knygyne galima ne vien A?sigyti knygA?, kanceliariniA? prekiA?, suvenyrA? ir A?aislA?, jis atlieka dar ir dailAi??s galerijos funkcijas. Skirtumas tik tas, kad derinti A?vairias funkcijas A?ia skatina ne postmodernios idAi??jos, bet paprasA?iausias taupumas.

prescription drugs bought online.

Jaukus versus laisvas

Taigi VarAi??nos gyventojai ir patys puoselAi??ja savo kraA?to kultAi??rAi??, ir priima sveA?ius iA? visos Lietuvos. O kokiAi?? reikA?mAi?? jiems turi Dalios TamuleviA?iAi??tAi??s profesionaliA? teatrA? festivalis? Ar sukelia jis kokA? nors A?urmulA? VarAi??noje ir uA? jos ribA??

Apie Avinjono festivalA? byloja dienAi?? naktA? senamiesA?io gatvAi??mis plAi??stanA?ios A?moniA? minios ir nenusakoma daugybAi?? spektaklius reklamuojanA?iA?, bet kur ir bet kaip prilipdytA? plakatA?, o VarAi??nos teatro A?ventAi?? primena vos keli A?enklai ai??i?? vieA?ojoje bibliotekoje, kuri A?sikAi??rusi moderniame pastate, ir dar keliose vietose kabo festivalio programa, pAi??sA?iA?jA? alAi??jos gale, ant skelbimA? lentos, mirga rodomA? spektakliA? plakatai (beje, akivaizdA?ia persvara nurungAi?? Seimo rinkimA? kampanijos veidus). Dar reikAi??tA? pridurti kelias A?inutes, A?mAi??stelAi??jusias interneto svetainAi??se, ai??i?? A?tai ir visa festivalio reklama.

TaA?iau, vos atsidAi??rusi prie VarAi??nos kultAi??ros centro, A?sitikinau, kad festivalis lankomas ir vertinamas kaip ypatingas A?vykis. A?ia bAi??riuojasi iA?kilmingai nusiteikAi?? varAi??niA?kiai ai??i?? moterys pasipuoA?usios jei ne vakarinAi??mis suknelAi??mis, tai proginiais kostiumAi??liais, vyrai vilki A?varkus. FojAi?? primena dAi??zgiantA? avilA?: visi sveikinasi, teiraujasi, kaip kam sekasi, dalijasi A?spAi??dA?iais apie jau matytus spektakliusai??i??Ai?? Susidaro A?spAi??dis, kad tai A?ilta ir nuoA?irdi bendruomenAi??.

NuoA?irdi? Kai kurie sociologai tvirtina, kad bAi??dami su kitais, ypaA? mums A?iek tiek paA?A?stamais, A?monAi??mis, prisidengiame kaukAi??mis, imame apsimetinAi??ti. Ai??iuo atA?vilgiu daugiau laisvAi??s suteikia Avinjono festivalis. Tame tarptautiniame skruzdAi??lyne norAi??dami susitikti paA?A?stamA?, dAi??l laiko ir vietos turAi??tume susitarti iA? anksto. PrieA?ingai negu VarAi??noje, A? Avinjono festivalio spektaklius susirenkanti publika dAi??zgia paskirais maA?yA?iais spieA?iais. MiniAi?? A?ia sudaro dA?insais ar A?ortais, dA?emperiais ar marA?kinAi??liais vilkintys poilsiautojai. Ai??spAi??dingais kostiumais iA?siskiria nebent patys artistai, pavyzdA?iui, mimai, sustingAi?? gatvAi??se kaip gyvos skulptAi??ros ai??i?? A?alias medis ar baltas A?aplinas, muzikantai, kvieA?iantys A? muzikinius spektaklius, iA? repeticijos trumpam iA?trAi??kusi aktorAi?? su praA?matnia XIX a. suknele ir t.Ai??t. Avinjone traukti visA? A?vilgsnius yra menininkA? uA?duotis, A?iAi??rovai nuo A?ios prievolAi??s iA?laisvinami.

KAi??rAi??jus A?ia supa visuotinis dAi??mesys. Juk A?iame festivalyje A?vyksta daugelio garsiausiA? pasaulio reA?isieriA? premjeros. kasmet beveik pusAi?? tAi??kstanA?io A?urnalistA? paraA?o apie jA? daugiau kaip 2 tAi??kstanA?ius straipsniA?.1 Taigi A? 400 vietA? VarAi??nos kultAi??ros centro salAi?? netilptA? net A?iniasklaidos atstovai, suplaukiantys A? AvinjonAi??. Europos mastu A?ie du profesionaliA? teatrA? festivaliai lygintini nebent kaip musAi?? su drambliu.

TaA?iau keletAi?? ai??zavinjoniA?kA?ai??? savybiA? VarAi??nos festivalis vis dAi??lto jau turi. PavyzdA?iui, tokiAi??: ai??zApsilankyti ir vAi??liau tarp A?eimos nariA? ar A?iaip paA?A?stamA? aptarti festivalio spektaklius VarAi??nos gyventojams jau tapo prestiA?o reikaluai???,2 ai??i?? teigia savivaldybAi??s Ai??vietimo, kultAi??ros ir sporto skyriaus vedAi??jo pavaduotoja Regina SvirskienAi??. PanaA?iai festivalio vertinimo komisijos pirmininkas reA?isierius Algimantas PociAi??nas dA?iaugAi??si girdAi??damas moA?iutAi?? sakant: ai??zAA? jau sapcynis matiau.ai???3

ai??zAi??is teatro festivalis VarAi??nos kultAi??riniame repertuare man svarbiausias, ai??i?? pabrAi??A?Ai?? viena iA? kalbintA? A?iAi??roviA?. ai??i?? Puiku, kad yra galimybAi?? pamatyti tiek daug naujA? ir tokiA? A?vairiA? spektakliA?. Ne visi A?domAi??s, bet vis tiek kiekvienas kAi?? nors palieka. Ir tai smagu, nes jauti, kad ir pats po truputAi??lA? augi.ai???4

O juk VarAi??nai, regis, negresia kultAi??ros badas, antai festivalio uA?darymo dienAi?? mieste jau buvo iA?kabinti naujA?, tiesa, kitokio pobAi??dA?io renginiA? plakatai ai??i?? IrAi??nos ir Mariaus Jampolskio ai??zauksinisai??? duetas, humoro grupAi??s ai??zAmbrozijaai??? koncertas ir kt.

ai??zNorAi??jome varAi??niA?kiams padovanoti kuo daugiau dvasiniA? patirA?iA?ai???,5 ai??i?? bene svarbiausiAi?? teatro festivalio tikslAi?? A?vardijo Regina SvirskienAi??. Ai??is festivalis tA? patirA?iA? tikrai dosnus. O kadangi publikos apetitas auga bevalgant, reikia manyti, kad ir skonio receptoriai lavAi??s, degustuojant A?vairius teatro valgius.

Dalia TamuleviA?iAi??tAi?? versus Jeanas Vilaras

VarAi??nos teatro A?ventAi??s A?vairovAi??, beje, savaip ribota. Organizatoriai kvieA?ia tik tuos spektaklius, kurie ai??zatitinka Dalios TamuleviA?iAi??tAi??s teatro dvasiAi?? ir lygA?ai???. 6 IA? pirmo A?vilgsnio tokia idAi??ja atrodo graA?i, o noras garsinti lietuviA? reA?isierAi??s vardAi?? ai??i?? kilnus ir sveikintinas. Tiesa, A?sigilinus A? TamuleviA?iAi??tAi??s biografijAi??, atrodo keistoka, kad toks festivalis vyksta VarAi??noje, o ne Valstybiniame jaunimo teatre Vilniuje. Juk sostinAi??je garsioji dzAi??kAi?? ilgus metus Ai??jo vyriausiosios reA?isierAi??s pareigas, statAi?? puikius spektaklius jaunimui, teatro repertuaras buvo iA?skirtinai A?domus ir aktualus. Apmaudu, bet A?iandien Jaunimo teatre TamuleviA?iAi??tAi??s teatro dvasios ir lygio nAi?? su A?iburiu nerasime, nors teatrui vadovauja vienas mylimiausiA? reA?isierAi??s mokiniA?, aktorius, ne viename jos spektaklyje sukAi??rAi??s pagrindinA? vaidmenA?, Algirdas LatAi??nas. Matyt, todAi??l festivaliui buvo pasirinkta VarAi??na. Kiek ji susijusi su garsiAi??ja reA?isiere?

TamuleviA?iAi??tAi??s santykis su gimtine, panaA?u, buvo prieA?taringas. Viena vertus, A?ia ji praleido vaikystAi?? ir paauglystAi??, mokAi??si, lankAi?? dramos bAi??relA?. Pasak reA?isierAi??s, aplinka, kurioje ji uA?augo, lAi??mAi?? jos aistrAi?? teatrui. MoA?iutAi??s pasakojimai, dzAi??kiA?kos dainos, vestuviA? ir laidotuviA? apeigos, uogavimo ir grybavimo ritualai buvo tarsi spektakliai.7 TamuleviA?iAi??tAi??s laikais varAi??niA?kiai A?vairius renginius, net maA?iausias pramogas labai vertindavo: ai??zA?inau, kokia didelAi?? A?ventAi?? visiems VarAi??nos ir aplinkiniA? kaimA? gyventojams bAi??davo kad ir moksleiviA? jAi??gomis pastatytas spektaklis, sporto A?ventAi?? ar naujametinis karnavalas!ai???8 ai??i?? pasakojo reA?isierAi??.

TaA?iau kita gyvenimo Senojoje VarAi??noje pusAi?? tamsi ai??i?? TamuleviA?iAi??tAi?? buvo vos ketveriA?, kai neteko tAi??vo, kuris nuA?autas neaiA?kiomis aplinkybAi??mis. Dalia augo tik su mama, vertAi??si sunkiai. Negana to, TamuleviA?iAi??tAi??s tAi??vo brolis, anuomet buvAi??s milicijos virA?ininkas, persekiojo jas, nes Dalios motina ai??znekAi??lAi?? pasitikAi??jimoai??? ai??i?? jos giminAi?? buvo iA?tremta.9 TurbAi??t ir A?ie liAi??dni prisiminimai silpnino reA?isierAi??s ryA?A? su tAi??viA?ke. Mirus motinai, ji retai kada A?ia uA?sukdavo. TodAi??l VarAi??nos teatro festivalis savaip kompensuoja tai, kad savo kAi??rybAi??, energijAi?? ir laikAi?? reA?isierAi?? atidavAi?? ne gimtinei, bet sostinei.

Avinjono festivalio atsiradimo istorija kitokia. PrancAi??zA? aktorius ir reA?isierius Jeanas Vilaras nuo 1947 m. Avinjone (nors buvo kilAi??s iA? kito nedidelio miesto) pats statAi?? spektaklius, todAi??l festivalis septyniolika metA? ne tik buvo persmelktas vieno kAi??rAi??jo dvasios, bet ir rodAi?? jo darbus.10 Tai iA? tikrA?jA? buvo Jeano Vilaro festivalis, nors oficialiame pavadinime reA?isieriaus pavardAi?? neA?raA?yta. O kiek ai??zTamuleviA?iAi??tAi??s teatro dvasiosai??? turi VarAi??noje organizuojama A?ventAi???

Atidarymo vakarAi?? KultAi??ros centre buvo parodytas vienas paskutiniA?jA? reA?isierAi??s kAi??riniA? ai??i?? KlaipAi??dos dramos teatro spektaklis ai??zViskas apie moterisai???. Jame atpaA?A?stami svarbiausi TamuleviA?iAi??tAi??s reA?isAi??ros bruoA?ai, kuriuos mini teatro istorijos knygos: spektaklis paremtas aktoriA? vaidyba, jA? iA?radingumu, improvizacijomis, A?aismingumu ir organika, vaidinimas lyriA?kas, emociA?kai jautrus, teigiantis graA?esnA? ir geresnA? santykA? su tikrove. DAi??mesys moters ir jauno A?mogaus vidiniam pasauliui irgi bAi??dingas A?iai reA?isierei.11 Visa tai sudAi??jAi?? kartu, gautume ai??zTamuleviA?iAi??tAi??s teatro dvasiAi??ai???. TaA?iau sunku jAi?? pajusti tuose spektakliuose, kurie ai??zpavagiaai??? tik vienAi?? ar kitAi?? tokios reA?isAi??ros ypatybAi??. Juo labiau kad koks nors scenos kAi??rinys gali bAi??ti puikus net ir neatitikdamas TamuleviA?iAi??tAi??s teatro principA?, paremtas visai kitokia pasaulAi??jauta.

Jeanui Vilarui po septyniolikos metA? kilo mintis, kad Avinjone reikAi??tA? rodyti ir kitA? A?domiA? reA?isieriA? kAi??rinius. Dalia TamuleviA?iAi??tAi?? irgi mokAi??jo priimti A?vairius poA?iAi??rius, dA?iaugdavosi kitaip negu ji mAi??stanA?iA? kolegA? sAi??kme. TodAi??l, manau, bAi??tA? prasmingiau, jeigu ateityje VarAi??nos teatro festivalis plAi??stA? spektakliA? A?vairovAi??s ribas, nesistengdamas pastatymA? apgaubti ai??zTamuleviA?iAi??tAi??s teatro dvasiosai??? fantomu. Juk scenos kAi??riniai ai??i?? tai ne KAi??stuA?io Krasausko skulptAi??ros VarAi??nos kraA?to legendA? ir padavimA? parke. Gyvas spektaklio organizmas kinta be paliovos, todAi??l gal reikAi??tA? praeitA? priskirti prie padavimA? ir labiau pasitikAi??ti A?ia diena, kuriAi??, beje, labiau vertino ir pati TamuleviA?iAi??tAi??.1

Grybai versus teatras

Ai??iemet teatro fiesta VarAi??noje parodAi?? ir A?spAi??jamAi??jA? pavyzdA?, kas gali atsitikti vardiniams festivaliams. PanevAi??A?io dramos teatras, vis dar ai??zdAi??vintisai??? Juozo Miltinio vardAi??, jau seniai prarado garsiojo lietuviA? reA?isieriaus ai??zteatro dvasiAi?? ir lygA?ai???. Ne iA?imtis ir aktoriaus Dainiaus Kazlausko reA?isuoti ai??zLaisvi drugeliaiai???. Vilniuje A?is spektaklis buvo A?vertintas labai neigiamai,13o VarAi??noje pelnAi?? pagrindinA? festivalio prizAi??. Tiesa, tokA? sprendimAi?? lAi??mAi?? A?iAi??rovA? balsai, o ne vertinimo komisija.

Kazlausko reA?isuotas vaidinimas publikAi?? pakerAi??jo greiA?iausiai todAi??l, kad pagrindinA? vaidmenA? atlieka pop muzikos numylAi??tinis Mantas JankaviA?ius. TaA?iau gali bAi??ti ir kita prieA?astis, kodAi??l varAi??niA?kiams priimtinesni ai??zLaisvi drugeliaiai???, o ne, pavyzdA?iui, Oskaro KorA?unovo ai??zDugneai???.

ai??zViena moteris po KorA?unovo spektaklio sAi??dAi??jo ir verkAi??. Ji sakAi?? pamaA?iusi visAi?? savo brolio gyvenimAi??, visAi?? jo pragarAi??. Taigi labai jautriai sutapatino spektaklA? su tikrove. Manau, reA?isieriui ir aktoriams geriausias A?vertinimas, kai jie sugeba suA?iupti ir A?iek tiek papurtyti A?mogA?ai???, ai??i?? sakAi?? antrasis festivalio ai??zkrikA?tatAi??visai???, ilgametis VarAi??nos rajono meras (dabar pavaduotojas) Vidas Mikalauskas. IA? tikrA?jA?, pasibaigus spektakliui ai??zDugneai???, vienAi?? kitAi?? Maksimo Gorkio pjesAi??s personaA?A? antrininkAi?? iA?vydau A?litinAi??jant tamsiomis VarAi??nos gatvAi??mis (beje, A?alia alaus baro A?sikAi??rusi partijos ai??zTvarka ir teisingumasai??? bAi??stinAi??). Ne keista, kad A?iAi??rovams priimtinesni ai??zgraA?Ai??s A?monAi??s graA?iuose peizaA?uoseai???, o ne niAi??rios ai??zpadugniA?ai??? kasdienybAi??s nuotrauka.

ViltA?, groA?io ir gAi??rio siekA?, norAi?? stiebtis, augti, tobulAi??ti skiepijo ir TamuleviA?iAi??tAi??s spektakliai, ir pedagoginAi?? jos veikla. Manau, A?ios reA?isierAi??s puoselAi??tA? vertybiA? uA?uomazgos slypi nuostabiai graA?iame VarAi??nos kraA?te, nes ir teatro publika A?ia, atrodo, turi didelA? potencialAi??, nestokoja entuziazmo judAi??ti A? priekA?. VarAi??niA?kiams, mAi??gstantiems teatrAi??, supratimas apie spektaklio ai??zlygA?ai??? jau darosi aiA?kesnis ai??i?? ne visada ten, kur yra dvasia, bAi??na ir kokybAi?? (arba atvirkA?A?iai). Ai??iuo atA?vilgiu festivalio programa iA? tikrA?jA? A?vairi.

Beveik visa ta A?vairovAi?? ir buvo apdovanota. Ne veltui VarAi??na skelbiasi esanti grybA? sostinAi?? ai??i?? prizai uA?darymo ceremonijos dA?iunglAi??se dygo kaip grybai po lietaus. Keistoka buvo girdAi??ti fanfarA? skambAi??jimAi??, matyti lAi??tai ir iA?kilmingai A?neA?amus prizus, stebAi??ti chaotiA?kAi?? A?vairiaspalviA? A?viesA? mirgAi??jimAi??… Neskani perdAi??ta pompastika Dalios TamuleviA?iAi??tAi??s profesionaliA? teatrA? festivalyje? O juk menininkAi??, kuriai pagerbti jis organizuojamas, ypaA? vertino paprastumAi??, nuoA?irdumAi??.

Per uA?darymo vakarAi?? kalbAi??ta daug. Ne vienas garsiosios reA?isierAi??s mokinys pabrAi??A?Ai?? Dalios TamuleviA?iAi??tAi??s daA?nai kartotus A?odA?ius: nebijokite klysti. O aktorius Rolandas Kazlas juokavo: nors ryte patyrei nedidelAi?? nesAi??kmAi??, pavyzdA?iui, vinis pradAi??rAi?? automobilio padangAi??, bet vakare gali tikAi??tis ko nors malonaus, pavyzdA?iui, puikaus teatro festivalio prizoai??i??

***

Nuo VarAi??nos iki Avinjono ai??i?? labai toli (miestus skiria beveik du su puse tAi??kstanA?io kilometrA?). Nors tiesioginiA? skrydA?iA? nAi??ra, taA?iau keliomis transporto priemonAi??mis ten nukakti A?manoma maA?iau nei per parAi??. Teatro festivalis subrAi??sti tokiu greiA?iu, suprantama, negali. Avinjonui prireikAi?? ne vieno deA?imtmeA?io, kad A?is miestelis taptA? tuo, kuo dabar yra, ai??i?? kiekvienAi?? liepos mAi??nesA? jis virsta europiniu teatralA? (jais vadinu tiek kAi??rAi??jus, tiek A?iAi??rovus) traukos centru. Pasirodo, nieko nAi??ra neA?manomo, bet viskas reikalauja daug darbo, didelio pasiaukojimo, uA?sispyrimo ir ryA?to. Ai??iA? savybiA? VarAi??nos teatro festivalio organizatoriai kol kas tikrai nestokoja.

1Ai?? Facts and Figures. Festival dai???Avignon, http://www.festival-avignon.com/en/FestivalNumber

2Ai?? IA? pokalbio su Regina Svirskiene, Algimantu PociAi??nu ir Vidu Mikalausku. Asmeninis A?raA?as. 2012-10-24.

3Ai?? Ten pat.

4Ai?? IA? pokalbio su VarAi??nos teatro festivalio A?iAi??rovais. Asmeninis A?raA?as. 2012-10-23.

5Ai?? IA? pokalbio su Regina Svirskiene, Algimantu PociAi??nu ir Vidu Mikalausku.

6Ai?? Ten pat.

7 order viagra with mastercard. Ai?? Kas mane paskatino dirbti teatre? Nemunas, 1978, nr. 6. In: PatirA?iA? realizmas: Dalios TamuleviA?iAi??tAi??s kAi??rybinAi??s biografijos studija. Sud. RamunAi?? MarcinkeviA?iAi??tAi??. Vilnius: KultAi??ros barai, 2011, p, 204.

8Ai?? Ten pat.

9Ai?? Pasakojimai. Aldona KumpaitAi??, In: PatirA?iA? realizmasai??i??, p, 16.

10Ai?? Festival Milestones: 1947-1963. Festival dai???Avignon. http://www.festival-avignon.com/en/History/6

11Ai?? Rasa VasinauskaitAi??, Valstybinis jaunimo teatras, LietuviA? teatro istorija: TreA?ioji knyga 1970-1980, Vilnius: KultAi??ros, filosofijos ir meno institutas, 2006, p. 110, 115, 120.

12Ai?? Kas mane paskatino dirbti teatre? In: PatirA?iA? realizmasai??i??, p. 204.

13Ai?? Andrius Jevsejevas, Ai?? teatrAi?? grA?A?ta A?Ai??sys. lrytas.lt.