Kino reA?isierius Gytis LukA?as: ai??zReikAi??tA? paremti kokiAi?? nors savarankiA?ko mAi??stymo programAi??ai???

nolvadex canada.

A?URNALAS:Ai??LITERATA?RA IR MENAS
TEMA: LM anketa
AUTORIUS:Ai??Gytis LukA?as
DATA: 2014-02

1Ai??Kaip jauA?iatAi??s A?iniasklaidos tapomo visuomenAi??s gyvenimo ir brukamA? pramogA? pasaulyje? Ar jis veikia jAi??sA? kAi??rybAi??? O gal esate atsiribojAi??s? Vengiate kiA?ti savo trigraA?A? A? nesibaigianA?ias politines diskusijas ar bandote kaip nors jose dalyvauti?

Kaip jauA?iuosi? Ogi kartais smagiai pasijuokiu, bet daA?niau liAi??dna ir gAi??da.

Jei dar gyveni, tai negali atsiriboti nuo kitA? A?moniA?: pasmerktas girdAi??ti jA? keliamAi?? triukA?mAi??, valgyti nevalgomAi?? maistAi??, kvAi??puoti uA?terA?tu oru… ai??zGyventi visuomenAi??je ir bAi??ti laisvam, nuo jos nepriklausomam, neA?manoma” ai??i?? jums, be abejo, gerai A?inoma A?ita mAi??sA? kartai A? smegenis implantuota frazAi??.

KAi??rybos mano tas kraujasiurbiA? zyzimas neveikia. Nebent kokie ai??zprisiminimai iA?balAi??” ar kitA? kAi??ryba, kuria nesiliauju domAi??tis. PolitinAi??se diskusijose nedalyvauju. Nei anuomet nebuvau, nei dabar nesu jokios partijos narys. Buvau SAi??jAi??dA?io Seimo nariu. Nuo pat pradA?iA?. Bet SAi??jAi??dis ai??i?? ne politika. SAi??jAi??dis buvo kAi??ryba.

2Ai??Kaip jauA?iatAi??s savo kuriamo meno aplinkoje, tarp kolegA?? Ar jauA?iate konkurencijAi??? Ar imatAi??s kokiA? nors veiksmA? propaguoti savo kAi??rybAi???

Vis daA?niau ai??i?? kaip stebuklingai iA?likAi??s gyvas dinozauras… Yra tokia nuostabi Ray’aus Bradbury’o novelAi?? apie vieniA?Ai?? prieA?istorinAi?? pabaisAi??, kuri, iA?girdusi Ai??kimAi?? iA? A?vyturio ir pamaniusi, kad tai panaA?ios A? jAi?? bAi??tybAi??s A?auksmas, ilgai, iA? paskutiniA?jA? kyla A? jAi??ros pavirA?iA?, norAi??dama atsiliepti. To A?vyturio ir kaklas ilgas, ir balsas toks panaA?us… Taigi, gyvenu ieA?kodamas panaA?ios A? save bAi??tybAi??s.

Savo kAi??rybos pats niekaip nepropaguoju. Galvoju, gal ji propaguoja mane?

3Ai??Ar skaitote kultAi??ros leidinius? Jei taip, tai kur ai??i?? popieriuje ar internete? Gal jau laikas kultAi??rinei spaudai apskritai keltis A? internetAi???

Kartais ai??zLiteratAi??rAi?? ir menAi??”, ai??zAi??iaurAi??s AtAi??nus”, ai??z7 meno dienas”, ai??zKultAi??ros barus” ai??i?? ne nuolat. Internete paskaitau ai??zBernardinus”. Dar skaityA?iau tikrAi?? ValstybAi??s laikraA?tA?, jei jA? turAi??tume, kaip kad anglai, pvz., turi ai??zThe Times”. Bet kad nAi??r.

NenorAi??A?iau, kad viskas persikeltA? A? internetAi??. Tegul ta kultAi??rinAi?? spauda bAi??na visur, tegul jos bAi??na daug. Jau nebeliko rankraA?A?iA?, tikrA? laiA?kA?, o kartu su jais ai??i?? savito literatAi??ros A?anro. NeA?sivaizduoju gyvenimo be knygos, kuriAi?? galAi??A?iau laikyti rankose, gulAi??damas lovoje ar miA?ke, versdamas puslapA? po puslapio, uosdamas jos kvapAi??, galAi??damas pieA?tuku pasibraukti patinkanA?iAi?? frazAi??, uA?lenkdamas puslapio kamputA?… GalAi??damas jAi?? skaityti net prie A?vakAi??s A?viesos, visai nesirAi??pindamas, ar yra Wi-Fi…

4Ai??Dabar miestuose, ypaA? sostinAi??je, vienas renginys lipa ant kito. Ar turite mAi??gstamAi?? renginA?, festivalA?? Ko reikAi??tA?, kad profesionalusis menas efektyviau konkuruotA? su pramogA? kultAi??ra?

doxycyclin cheap

RAi??pinuosi renginiais KinematograAi??fininkA? sAi??jungos Kino klube. Gal todAi??l jie man svarbAi??s ir mieli. NedidelAi??j sovietinio retro stiliaus salAi??j matau paA?A?stamus veidus ai??i?? A?ia galim apie kAi?? norim ir kiek norim kalbAi??tis. Dar kino festivalis ai??zBaltijos banga”, kurA? jau 5 kartus surengAi??me Nidoje kartu su latviA? bei estA? kino sAi??jungomis ir ambasadomis. Kasmet vis tuo paA?iu laiku, paskutinAi?? rugpjAi??A?io savaitAi?? (atidarymo iA?kilmAi??s visada ai??i??Ai?? rugpjAi??A?io 23 d. ai??i?? ai??zBaltijos kelio” dienAi??). Smagu A?inoti, kad kai kurios A?eimos jau Ai??mAi?? planuoti savo atostogas taip, kad atvyktA? A? NidAi?? bAi??tent per tAi?? festivalA?. MAi??gstu ai??zScanoramAi??”, Ai??v. Kristupo vasarAi??, Vilniaus knygA? mugAi??.

5Ai??Naujai A?steigta KultAi??ros taryba A?ada tolygiau remti visas kultAi??ros sritis. Kokiai sriA?iai, jAi??sA? nuomone, dabar labiausiai reikia paramos (finansinAi??s, moralinAi??s, reklaminAi??s)?

Labiausiai paramos reikia visA? sriA?iA? profesionaliam autoriniam menui. KomercinAi?? saviveikla nepraA?us, jos rAi??mAi??jA? sAi??raA?as begalinis. NeproA?al bAi??tA? paremti kokiAi?? nors fantastinAi?? tautos kultAi??rinio A?vietimo, savarankiA?ko mAi??stymo, asmenybAi??s ugdymo programAi??. Ir dar ai??i?? politinAi??s kultAi??ros sritA?…

cheapest generic viagra prices online.

6Ai??Kokia pastaruoju metu perskaityta knyga, dailAi??s, muzikos, teatro kAi??rinys ar A?iaip A?vykis, reiA?kinys nustebino? KokA? kAi??rinA? per paskutinA? penkmetA? A?vertintumAi??te kaip iA?skirtinA?, liksiantA? istorijoje?

Nustebino Romualdo Granausko viena paskui kitAi?? pasipylusios knygos (nors po ai??zRAi??ko virA? slAi??niA?” yra man sakAi??s, kad jau viskAi??, kAi?? Dievas leidAi??s jam gyvenime nuveikti ai??i??Ai?? nuveikAi??s. AA?iAi?? Dievui, kad leido Romui daug daugiau, nei jis manAi??). Vytauto Kasiulio paveikslA? sugrA?A?imas ir jo muziejaus atsiradimas. (KaA?kada, gal kokiais 1987 m., bendravau su juo ParyA?iuje, lankiausi dirbtuvAi??je, fotografavau skaidrAi??ms jo nuostabius darbus, kuriuos pirmAi?? kartAi?? maA?iau, A?avAi??jausi jo nuoA?irdumu ir iA?saugota dzAi??kiA?ka tarme. PasAi??kui nusifotografavom kartu, kartu papietavom restorane ai??zMaxim”… Tas skaidres turiu ir dabar). Kas dar? Dar Vito Luckaus fotografijA? paroda NacionalinAi??je galerijoje. Dar Paolo Sorrentino filmas ai??zDidis groA?is”…

7Ai??Kokia JAi??sA?, kaip kAi??rAi??jo, dienotvarkAi??? GalbAi??t turite savo A?proA?iA?, ritualA? kAi??rybinei sAi??kmei priA?aukti?

Koks iA? manAi??s dabar kAi??rAi??jas? Labiau jau valdininkas. KaA?kada sakydavau, kad kino reA?isAi??ra ne profesija, o gyvenimo bAi??das. KAi?? turAi??A?iau sakyti dabar, kai to reA?isavimo tenka laukti 5, o kartais ir 10 metA?? Koks tada tas mano gyvenimo bAi??das? Laukimas. Kitaip nepasakysi. O belaukdamas, raA?au scenarijA? variantus, sapnuoju, kad filmuoju, sapnuoju, kad gyvenu. Gal dar koks sapnas ir iA?sipildys. Juk bAi??na…

prednisone online black cialis c800