Kitoks Marijos Simonos Ai??imulynaitAi??s baletas

A?URNALAS: Muzikos Barai
TEMA:Ai??Baletas
AUTORIUS:Ai??Rasa AukA?tuolytAi??
DATA: 2013-12

Pirmoji ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos valstybAi??se 2010 metais subAi??rusi A?iuolaikinio baleto trupAi??, Baltijos baleto teatro (buvusios Baltijos baleto grupAi??s) reA?isierAi?? ir choreografAi?? Marija Simona Ai??imulynaitAi?? stebAi??tinai entuziastingai realizuoja savo tikslus ir idAi??jas. Nepaisydama sunkumA? ir susidurdama su ne visuomet palankiu lietuviA?kosios baleto mokyklos poA?iAi??riu, kAi??rAi??ja kryptingai dirba ir nuolat sulaukia jaunA? A?okAi??jA? susidomAi??jimo bei noro tapti Baltijos baleto teatro nariais.

UA? KlaipAi??dos muzikiniame teatre pastatytAi?? spektaklA? ai??zSpragtukasai??? M.Ai??S.Ai??Ai??imulynaitAi?? gavo ai??zAuksinA? scenos kryA?iA?ai???, o uA? spektaklA? ai??zKitas pasaulisai??? pagal ai??zDepeche Modeai??? muzikAi?? buvo A?vertinta skaitmeniniA? kAi??rybiniA? industrijA? apdovanojimuose ai??zPixel Awardsai???. Savo kAi??rybines idAi??jas reA?isierAi?? iA?reiA?kia ne tik spektakliuose, bet ir dalyvaudama A?vairiuose kituose renginiuose. Vienas tokiA? ai??i?? 2012 m. vykusi konferencija ai??zTEDxVilniusai???, skatinanti inovatyviA? idAi??jA? sklaidAi??. Ne maA?iau svarbus A?vykis Baltijos baleto teatro veikloje yra tai, kad lapkriA?io 6Ai??d. spektakliu ai??zKitas pasaulisai??? bus uA?daryta Lietuvos pirmininkavimo Europos SAi??jungos Tarybai kadencija.

Taigi su Baltijos baleto teatro reA?isiere M.Ai??S.Ai??Ai??imulynaite kalbamAi??s apie teatro veiklAi??, A?iuolaikinio baleto situacijAi??, neiA?senkantA? optimizmAi?? ir norAi?? kurti.

ai??i?? PerA?iAi??rAi??jus JAi??sA? kAi??rybinAi?? biografijAi?? tampa akivaizdu, kad esate itin veikli, ambicinga ir kupina entuziazmo menininkAi??. Savo keliAi?? pradAi??jote kaip baleto artistAi??, vAi??liau tapote reA?isiere ir choreografe. Kas paskatino pasirinkti bAi??tent tokiAi?? saviraiA?kos kryptA?? buy finax online india.

ai??i?? BaletAi?? pradAi??jau A?okti penkeriA? metA?, paskui baigiau M.Ai??K.Ai??A?iurlionio menA? mokyklos Baleto skyriA? ir 2004 m. A?gijau profesionalaus baleto artisto kvalifikacijAi??. Tuomet A?stojau A? Lietuvos muzikos ir teatro akademijAi??, Rimo Tumino reA?isAi??ros kursAi??. Kad mano sritis yra teatras, man buvo aiA?ku jau penkeriA? metA?, taA?iau ar tai bAi??tent baletas, kiek abejojau. AbejonAi??s prasidAi??jo kartu su paauglyste. Buvau perspektyvi balerina, taA?iau supratau, kad A?ita sritis ribota. Ai??okAi??jas yra kieno nors kito minkomas molis, o aA? su daug kuo tada nesutikdavau. Baleto mokykloje mokytojai maA?ai motyvuodavo, taA?iau daug norAi??davo, reikalaudavo. IA? A?eA?iolikos kartu su manimi A?stojusiA?jA? Baleto skyriA? tais metais baigAi??me tik dviese.

Baigus mokyklAi??, vien baleto pasidarAi?? per maA?a, tad A?stojau A? reA?isAi??rAi??, o A?alia studijA? dirbau Estijos teatre ai??zVanemuineai???. Netrukus mane pradAi??jo siA?sti A? komandiruotes Suomijoje, Ai??vedijoje, Norvegijoje. PamaA?iau daug teatrA? ir tai man, studijuojanA?iai reA?isAi??rAi??, buvo puiki praktika. Padirbusi su choreografu iA? Maskvos Aleksandru Pepeliajevu supratau, jog galiu uA?siimti ir choreografija. Tuomet reA?isAi??ra pasisuko daugiau A? vizualinAi?? pusAi?? ai??i?? operAi??, miuziklAi??, choreografinA? teatrAi??.

norwegian royal guards.

ai??i?? Vienas svarbiausiA? JAi??sA? veiklos rezultatA? ai??i?? 2010 metais A?kurtas Baltijos baleto teatras. Kaip kilo idAi??ja jA? suburti? Kokie teatro ir JAi??sA?, kaip jo vadovAi??s, tikslai, siekiai?

ai??i?? BAi??dama A?vairiuose pasaulio teatruose pastebAi??jau, kad A? LietuvAi?? nori, bet neturi kur grA?A?ti daug A?okAi??jA?. Kadangi Lietuvoje nebuvo baleto alternatyvA?, nuolatinAi??s profesionalA? trupAi??s, aA? Ai??miausi jAi?? burti. Ai??itAi?? idAi??jAi?? labai parAi??mAi?? M.Ai??K.Ai??A?iurlionio menA? mokyklos direktorius Romualdas Kondrotas, pirmaisiais metais jis mums suteikAi?? erdvAi?? darbui, repeticijoms, parAi??mAi?? mus psichologiA?kai.

TrupAi??s sudAi??tis dAi??l A?vairiA? prieA?asA?iA? vis kinta, konkretA? A?okAi??jA? skaiA?iA? lemia statomi spektakliai. Prie kiekvieno iA? jA? nuolat dirbu, nes spektaklis ai??i?? gyvas organizmas, reikalaujantis prieA?iAi??ros. Jei jA? apleidi, jis atbunka kaip ir nepriA?iAi??rimas vaikas. Savo spektakliA? kAi??rimo procese pati aktyviai dirbu su kostiumais, scenografija. Taip pat A?traukiu ir jaunA? A?okAi??jA?. Teatru labai susidomAi??jusi jaunoji karta, kiekvienais metais vis sulaukiu skambuA?iA? iA? kAi?? tik mokyklAi?? baigusiA? A?okAi??jA?. Mane labai dA?iugina jA? entuziazmas.

Pagrindinis teatro tikslas ai??i?? apskritai bAi??ti. Neturint rAi??mAi??jA? ir esant nepalankiam valdA?ios poA?iAi??riui, iA?silaikyti nAi??ra paprasta. AnksA?iau buvo taip, kad dalis A?okAi??jA? A?oko ir LNOBT, atvaA?iuodavo iA? Kauno muzikinio ar kitA? teatrA?. Dabar kristalizuojasi tokia grupAi?? A?moniA?, kurie yra profesionalAi??s A?okAi??jai, taA?iau A?alia baleto uA?siima savo verslu, vadyba ir nenori palikti Lietuvos. Taigi krypstame A? tai, kad A?okAi??jai yra ne iA? kitA? teatrA?, o grynai mAi??sA? ai??i?? Baltijos baleto teatro trupAi??. Ai??A? rudenA? prasidAi??jus ketvirtiems teatro gyvavimo metams, klostosi tai, ko nuo pat pradA?iA? ir siekiau ai??i?? kad A?monAi??s bAi??tA? tik mAi??sA?, nesiblaA?kytA? po skirtingus teatrus. Tuomet atsiranda kitoks mAi??stymas, kitokie poreikiai, uA?tikrintumas.

A?inoma, siekiame turAi??ti savo repertuarAi??, patalpas. Norime turAi??ti savo studijAi??, kur augintume savo A?okAi??jus, kur mAi??sA? trupAi??s vyresnieji paskui taptA? repetitoriais. NorAi??tA?si per mAi??nesA? parodyti ne vienAi??, bet kokius 6ai??i??7 spektaklius, daugiau vaA?inAi??ti po LietuvAi??.

Dabar norime bendradarbiauti su kuo daugiau teatrA?, sudaryti tinklAi??. PavyzdA?iui, A? ai??zDominoai??? teatrAi?? perkAi??lAi??me ai??zSaulAi??s smAi??gA?ai??? pagal ai??zThe Beatlesai??? muzikAi??, RusA? dramos teatre bendradarbiaujame su reA?isieriumi Jonu Vaitkumi, statanA?iu ai??zEugenijA? OneginAi??ai???. Keletas spektakliA? planuojama ir ateityje. Bandome bendradarbiauti ir su uA?sieniu, taA?iau visa tai ai??i?? ilgas procesas.

ai??i?? Ar Lietuva tinkama A?alis A?iuolaikinio baleto trupAi??s savirealizacijai?

cialis commercial with black couple

ai??i?? Kai 2008 m. iA? Estijos grA?A?au A? LietuvAi?? ir visiems Lietuvos teatrams skambinau ir raA?iau siAi??lydama idAi??jas, norAi??dama dirbti, nAi?? vienas jA? man net neatraA?Ai?? ai??zaA?iAi??, gavomeai???. Nesulaukiau visiA?kai jokio atsako. AudronAi??s A?igaitytAi??s-NekroA?ienAi??s dAi??ka atsivAi??rAi?? tik KlaipAi??dos valstybinio teatro durys. Paskui su ten pastatytu spektakliu ai??zSpragtukasai??? atvaA?iavau A? VilniA? ir A? mane buvo pradAi??ta A?iAi??rAi??ti kiek kitaip.

IA? pat pradA?iA? buvau visiA?kai viena, o dabar jauA?iu, kad atsiranda A?moniA?, kuriais galiu pasitikAi??ti. Turime ir puikA? vadybininkAi?? ViliA? SurvilAi??, A? kurA? dedu daug vilA?iA?, taip pat puikiAi?? repetitorAi??, mano asistentAi?? LaurAi?? RadzeviA?iAi??tAi??. IA? A?okio pamaA?u traukiasi ir man bei A?okAi??jams padAi??ti ima Hilda PalkovskytAi??.

Vis dAi??lto tai nAi??ra vien Lietuvos trupAi??, kadangi pas mus A?oka ir Estijos, Latvijos bei Baltarusijos A?okAi??jai. Turint omenyje rinkAi??, Lietuvai tokia trupAi?? nAi??ra taip reikalinga, kaip norAi??tA?si. TaA?iau A?iAi??rint plaA?iau, ji tikrai reikalinga, nes nei Estijoje, nei Latvijoje panaA?ios nAi??ra. Bet kuriuo atveju, visA? pirma tai darome ne dAi??l kitA? A?moniA?, o dAi??l savAi??s ai??i?? kad A?okAi??jai turAi??tA? kur save realizuoti. IA? tiesA? Lietuva tinkama A?alis gyvuoti tokiai baleto trupei, taA?iau dar nAi??ra visiA?kai tam pasiruoA?usi, o mes kantriai lauksime, kol ji tokia taps.

ai??i?? PagrindinAi?? trupAi??s A?okio kryptis ai??i?? neoklasikinis baletas. Kaip plaA?iau apibAi??dintumAi??te, kokia estetika Jums artimiausia?

ai??i?? Man patinka ai??zbiocheminAi??ai???, futuristinAi??, fantastinAi?? estetika. MAi??gstu A?variAi??, neapkrautAi?? erdvAi??. Kalbant apie judesA?, aA? visada esu uA? spontaniA?kumAi??, natAi??ralumAi??, siekiu, kad bAi??tA? kuo maA?iau sintetinio judesio. Labai svarbus organiA?kumas, gyvumas. Po baleto mokyklos pas mus ateina daug traumuotA? jaunA? A?okAi??jA? ai??i?? susikausA?iusiA?, A?sitempusiA?, bijanA?iA? parkristi ant A?emAi??s, bijanA?iA? atrodyti negraA?iai. Profesionalumo lygis aukA?tas, taA?iau iA? tokiA? ai??zmedinukA?ai??? sunku paskui padaryti plastiA?kus veikAi??jus. DaA?niausiai tik per metus juos gali padaryti laisvesnius, paruoA?ti platesnio spektro judesiA? paletei.

Viagra Super Active cheapest ai??i?? Kartu su J. Vaitkumi ketinate statyti Vlado JakubAi??no baletAi?? ai??zVaivos juostaai??? ai??i?? vienAi?? ankstyvA?jA? lietuviA? baleto pavyzdA?iA?. KAi?? sau artimo A?iame kAi??rinyje A?iandien gali rasti jaunas kAi??rAi??jas ar atlikAi??jas?

ai??i?? KAi??rinA? buvo planuota statyti jau seniai, taA?iau vis kas nors sutrukdydavo. Dabar ai??zVaivos juostAi??ai??? ketiname parodyti Lietuvos rusA? dramos teatre.

buy atarax

Su ai??zVaivos juostaai??? dirbu jau nuo pavasario. Tai labai puikus baletas, A?viesi, pozityvi, muzika. Kompozitoriui raA?ant A?A? kAi??rinA? jo psichika dar nebuvo paveikta Antrojo pasaulinio karo, todAi??l balete iA?likAi??s tam tikras naivumas, jautrumas. Man itin artima fantastikos, lietuviA? mitologijos tematika. TaA?iau plaA?iai kalbAi??ti dar anksti.

ai??i?? Kuo uA?siimate A?alia reA?isAi??ros?

ai??i?? IA? esmAi??s visa mano veikla susijusi su reA?isAi??ra. Muzikos ir teatro akademijoje dirbu operos studijoje, dAi??stau vokalistams, tad ten susipaA?A?stame su spektaklio gimimo virtuve, eksperimentuojame, improvizuojame. Kino aktoriams dAi??stau kAi??no kalbAi?? kadre. Ai??A?met J.Ai??Vaitkaus aktoriA? kursui bandau atskleisti judesio subtilybes.

Esu surengusi savo darbA? parodAi??. PieA?iu tuA?u A?okio tema. Estijoje buvo pora parodA?. AnksA?iau raA?iau poezijAi??, taA?iau dabar ir be jos turiu nemaA?ai veiklos.

ai??i?? AA?iAi?? uA? pokalbA?.